Aktuality

Stav našej nemocnice dnes

Po “nepopulárnych”, no nevyhnutných krokoch JUDr. Martina Cimráka, súčasného riaditeľa Mestskej nemocnice MUDr. Rudolfa Korca, DrSc., ktoré bolo potrebné urobiť na udržanie nemocnice v rovnakom režime za meniacich sa okolností, prinášame odstupom času ďalšie fakty. Aktuálne informácie o zlatomoraveckej nemocnici „z prvej ruky“ prinášame prostredníctvom ďalšieho rozhovoru s jej riaditeľom.

 

Začiatkom tohto roka ste urobili opatrenia, aj v súvislosti so zmenou zákona vzťahujúcej sa na platy lekárov. Pomohli nemocnici k vyrovnanému hospodáreniu vzhľadom k výdavkom, alebo boli nutné aj iné kroky?

„V nemocnici sa robili opatrenia nielen z dôvodu zákonnej povinnosti zvýšiť platy lekárom, ale aj vzhľadom na skutočnosť, že nemocnica sa permanentne zadlžovala. Úsporné opatrenia spočívali v prísnej kontrole nákladov, zvyšovaní výnosov a efektívnej organizácií pracovného času, čoho dôsledkom bolo, že niektoré pracovné pozície boli zrušené.“

Aké dlhy v nemocnici evidujete v súčasnosti?

„Nemocnica má v súčasnosti dlh v sume cca 1,3 mil. €.“

Upozorňovali ste na potrebné navýšenie príspevku Mesta nemocnici o 150 000 €. Našli ste nejaké vhodné riešenie? Ak áno, je dočasné? A čo ďalej?

„Po dohode s pánom primátorom, ako aj s riaditeľmi mestských podnikov Službyt a Technické služby, sme našli potrebné financie v celkovej sume 120 000 €. Oproti pôvodnej požiadavke to predstavuje pokles o 30 000 €, ktoré budeme musieť riešiť prostredníctvom ďalších úspor. Zvýšený príspevok bude použitý na sanáciu dlhov tak, aby nebola ohrozená prevádzka nemocnice a aby bolo čo najmenej ovplyvnené fungovanie mesta.“

Ako si predstavujete existenciu nemocnice, aby jej chod nebol časom narušený a aby občania nepocítili prípadné zmeny v zdravotnej starostlivosti, ak by Mesto nemohlo byť ústretové vo financiách do takej miery, ako situácia vyžaduje? Hrozí časom citeľný dopad na poskytované služby?

„Nemocnica pracuje v súčasnosti bez obmedzení a pacient nemá možnosť pocítiť úsporné opatrenia. V prípade, ak by mesto nepomohlo pri financovaní platov pracovníkov a sanácii dlhov, mohlo by prísť k vážnemu ohrozeniu fungovania nemocnice. Ale musím zdôrazniť, že najmä vďaka pomoci pána primátora, ako aj poslancov MsZ, nič z toho zatiaľ nehrozí. Je pravdou, že dlhodobá existencia nemocnice sa musí riešiť komplexne tak, aby nebola ohrozená jej činnosť. V súčasnosti prebiehajú rokovania so strategickým partnerom a jeho ponuka bude predložená poslancom k rozhodnutiu. Musím tiež zdôrazniť, že pre obyvateľov zlatomoraveckého regiónu je najdôležitejšie, aby v Zlatých Moravciach aj naďalej nemocnica fungovala, čomu bude potrebné podriadiť všetky nasledovné kroky.“

Keby ste mali možnosť rozhodnúť ako ďalej, čo by bolo pre naše mesto a obyvateľov celého regiónu najlepšie?

„Nakoľko v súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania o budúcnosti nemocnice, bolo by kontraproduktívne, keby som prezentoval svoj názor. Nechcem žiadnym spôsobom ovplyvniť rozhodnutie poslancov o prípadnom ďalšom smerovaní nemocnice, pretože je to výhradne na ich zodpovednosti.“

“Svet zdravia” je potencionálny investor, ktorý má záujem o našu zlatomoraveckú nemocnicu. Mestským zastupiteľstvom ste boli poverený komunikovať s jeho zástupcami v mene vedenia Mesta. Sprostredkovali ste aj stretnutie s poslancami. V akom štádiu sú rokovania?

„Medzi potencionálnym strategickým partnerom a poslancami MsZ prebehlo už prvé pracovné stretnutie, kde boli odprezentované prvé záchytné body. Ďalšie pracovné stretnutie je plánované na koniec júna 2014, na ktorom by už mala byť známa konkrétna ponuka spoločnosti Svet zdravia, a.s. na spoluprácu. Konečná ponuka bude následne predložená na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, kde o nej budú poslanci hlasovať. Bez ohľadu na to, ako dopadnú rokovania, verím, že všetky zúčastnené strany budú mať na zreteli potrebu zachovania nemocnice v Zlatých Moravciach.“

Keďže máme jedinú a poslednú mestskú nemocnicu na Slovensku, predpokladám, že z hľadiska perspektívnosti a dlhodobej existencie bude veľmi obtiažne udržať ju za rovnakých podmienok. Čo by sa stalo, ak by poslanci nesúhlasili s investorom? …Samozrejme s prihliadnutím na zákon, podľa ktorého musí prejsť naša nemocnica transformáciou do konca roka 2014.

„V prípade ak by poslanci MsZ neprijali ponuku investora, bude ich úlohou v najbližšom rozpočte nájsť ďalšie prostriedky potrebné na nevyhnutné kroky k zabezpečeniu fungovania nemocnice. Reč by bola najmä o rekonštrukcii tepelného hospodárstva, obnove opotrebovaných prístrojov, budov a pod. Nehovoriac o tom, že je tu aj dlh súvisiaci s nárastom platov zdravotníckych pracovníkov. Ale na druhej strane bude všetko závisieť od konkrétnej ponuky investora, ktorú ešte nepoznáme.

Viete aký názor majú Vaši zamestnanci, hlavne vo vedúcich funkciách na vstup investora do tohto zdravotníckeho zariadenia? Privítali by tieto zmeny?“

„Pre všetkých zamestnancov je najdôležitejšia istota ich pracovného miesta. Takúto istotu mu zabezpečí iba stabilný vlastník, ktorý nebude meniť riaditeľa po každých voľbách alebo aj častejšie. Rovnako musí ísť o vlastníka, ktorý má potrebné skúsenosti v zdravotníctve a neplánuje to len ako krátkodobú investíciu. Z pohľadu zamestnancov je preto žiadúce, aby sa z nemocnice vytratila politika a aby mohli svedomite poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť obyvateľom tohto regiónu. Preto som toho názoru, že väčšina zamestnancov, bez ohľadu na ich pozíciu, by privítala stabilitu a silného strategického partnera, aby sa konečne po 20 – tich rokoch nemuseli báť, či nemocnica bude fungovať aj budúci mesiac.“

Rozhovor viedla Ľubomíra Rosinská

Informácie poskytol Martin Cimrák


 

Buďte prvý, kto zahlasuje

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button