Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality

Aktuality

Deň otvorených dverí v múzeu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií pripravila pobočka Ponitrianskeho múzea v Zlatých Moravciach v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu v piatok 17. mája 2019 pre svojich návštevníkov Deň otvorených dverí s bohatým kultúrnym programom.   Prehliadka múzea Kultúrne podujatie začínalo prehliadkou okresného vlastivedného múzea založeného v Migazziovskom kaštieli roku 1896, v ktorom …

Čítajte viac

Kampaň BezVčely

Sme skupinka piatich študentov Marketingovej komunikácie a reklamy na FF UKF v Nitre a dňa 9.5.,vo štvrtok, nás nitriančania mohli stretnúť s košíčkom s ovocím a s tykadlami na hlave. Ľudí upozornila tabuľa „čerstvé ovocie a zelenina“, no keď prišli bližšie, zistili, že ovocie a zelenina sú plastové. Naším cieľom …

Čítajte viac

MŠ ŠTÚROVA: ĽUDOVÉ DETSKÉ HRY A DEŇ MATIEK

Piatok 17.05.2019 patril v našej materskej škole ku dňom, kedy sa navzájom prelína minulosť s prítomnosťou, dospelosť s detstvom.  Mnoho rodičov sa počas vystúpenia vrátilo aj do svojich detských čias a zaspomínali si na hry  a piesne, ktorými sa aj oni počas svojho detstva zabávali.  Hoci nám počasie neprialo a toto ľudové popoludnie sa nemohlo uskutočniť, …

Čítajte viac

Tatranský kuchár

Dňa 3.5. 2019 sa na Štrbskom Plese konala medzinárodná súťaž Tatranský kuchár, kde sa stretlo 16 tímov v juniorskej kategórii. Ako každý rok, tak aj tento sme sa prihlásili do tejto súťaže, aby sme otestovali svoje zručnosti a kreativitu našich kuchárov – študentov SOŠ obchodu a služieb. Po príprave súťažného …

Čítajte viac

Zamestnávateľ Vás chce preradiť na inú prácu. Je to možné?

Akú prácu od Vás môže zamestnávateľ požadovať a akú už nie? To je otázka, ktorú si pravdepodobne položil každý zamestnanec. V zásade platí, že zamestnanca možno preradiť na inú prácu, než aká je uvedená v jeho pracovnej zmluve iba na základe jej zmeny. Obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť iba po vzájomnej dohode, teda so …

Čítajte viac

Nové možnosti študentov SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce

Znalosť cudzích jazykov a ich praktické využitie v reálnom živote patrí dnes už k samozrejmým požiadavkam pri uplatňovaní sa mladých ľudí na trhu práce. Naša škola sa vždy snažila sprostredkovať svojim študentom možnosť preveriť svoje jazykové schopnosti prostredníctvom výmenných pobytov v zahraničí. K novinkám školy patrí medzinárodná spolupráca so školským zariadením SAINTE MARTHE CHAVAGNES v prekrásnom …

Čítajte viac

Študenti a učitelia SOŠ polytechnickej navštívili rakusky Tulln

V rámci projektu ERASMUS+ KA2 „Einer für Alle, Alle für Einen – Jeden za všetkých, všetci za jedného„ sa v dňoch 6.5. až 10.5. 2019 konala po stretnutiach v Bulharsku a u nás na Slovensku v poradí už 3. žiacka plánovaná aktivita v rakúskom Tullne. Aktivity sa zúčastnili Filip Šóoky, Samuel Klučiar, Matúš Mihalík študenti tretieho …

Čítajte viac

Slávnostný Galaprogram  MŠ Kalinčiakova ku Dňu rodiny

Rodina je šťastný domov plný porozumenia a lásky, v ktorej je budúcnosť ďalších generácií. Aj naša  MŠ na Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach je takou veľkou rodinou. Preto sme si dňa 16.5.2019 pripomenuli tento významný deň Galaprogramom, ktorý bol venovaný rodine. V programe vystúpili deti od najmenších tried až po predškolské triedy …

Čítajte viac