Samospráva

V areáli Základnej školy Pribinova rastie nové multifunkčné ihrisko  

Ihrisko stavia zlatomoravecká samospráva, ktorá na realizáciu projektu získala dotáciu vo výške 45-tisíc eur z Úradu vlády Slovenskej republiky. K multifunkčnému ihrisku čoskoro pribudne aj detské ihrisko.  Dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky bola mestu poskytnutá na základe žiadosti. Jej celková suma je 45-tisíc eur, z toho 37-tisíc eur je určených na výstavbu multifunkčného …

Čítajte viac

Nové dočasné pôsobiská MsÚ Zlaté Moravce

Z dôvodu, že Mesto Zlaté Moravce rekonštruuje budovu Mestského  úradu, sú jednotlivé oddelenia Mestského úradu počas rekonštrukcie presťahované na nasledovné dočasne pôsobiská : 👉 Mestské stredisko kultúry a športu, Námestie A. Hlinku 1 : Primátor mesta, Sekretariát, Právnik mesta, Zástupca primátora, Prednosta MsÚ, Ekonomické oddelenie, Podateľňa úradu, Pokladňa úradu, Referát strategických činností. …

Čítajte viac

Samospráva si podáva žiadosť o dotáciu na opravu dvoch bytoviek z „prvomájky“

Mesto Zlaté Moravce sa uchádza o dotáciu z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z Operačného programu Ľudské zdroje vo výške viac ako dva milióny eur. Ak bude žiadosť schválená, za získané peniaze sa zrekonštruujú dva bytové domy na Ulici 1. mája, ktoré sú vo vlastníctve mesta. V oboch bytovkách sa nachádzajú nájomné byty prevažne obyvateľov …

Čítajte viac

Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2020 (štvrtok) o 15.30 hod. v mestskej hale Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Program: 1.        Otvorenie a procedurálne veci 2.        Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 3.        Schválenie …

Čítajte viac

Začína rozsiahla rekonštrukcia zlatomoraveckej radnice. Úradníci budú dočasne presťahovaní

Práce na obnove budovy magistrátu by mali byť ukončené v závere októbra. Počas tohto obdobia budú jednotlivé oddelenia úradu presťahované na viacerých miestach v Zlatých Moravciach. Fungovať budú ale v riadnom režime.     Mesto Zlaté Moravce začína rekonštruovať budovu svojho mestského úradu. Oprava podľa vyjadrenia prednostu radnice Mariána Kováča pozostáva z projektovej časti, …

Čítajte viac

Mesto buduje prírodné retenčné opatrenia, ktoré budú chrániť cintorín pred prívalovou vodou

Aby sa v budúcnosti už neopakovala situácia, pri ktorej došlo k zaplaveniu zlatomoraveckého mestského cintorína, samospráva sa rozhodla vybudovať prírodné retenčné opatrenia. Ide o systém rigol – žľabov, ktoré budú odvádzať vodu do kanalizácie. Práce na budovaní prírodných retenčných opatrení začali 16. júna 2020 a ukončené by mali byť v najbližších dňoch. Systém bude umiestnený …

Čítajte viac

Mesto získalo dotáciu takmer milión eur na zriadenie denného stacionára

Denný stacionár bude vybudovaný na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach hneď vedľa polikliniky. Slúžiť bude seniorom a zdravotne postihnutým osobám. Mesto Zlaté Moravce bolo úspešné so svojou žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia na Bernolákovej ulici a vybudovanie denného stacionára. Jedná sa o budovu, ktorá …

Čítajte viac

Mesto získalo certifikát za triedený zber odpadu

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK udelila mestu Zlaté Moravce certifikát za rok 2019 za triedenie komunálneho odpadu. Ten bol u nás vytriedený v objeme viac ako 300-tisíc kilogramov, vďaka čomu naše mesto prispelo k úspore produkcie skleníkových plynov. Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov (sklo, plasty, kovy, tetrapaky …

Čítajte viac

Potrebujete právnika? Mesto Zlaté Moravce zabezpečilo bezplatné právne poradenstvo

V živote sa udeje množstvo nepríjemných situácií, ktoré si spôsobíme vlastnou nerozvážnosťou. Niekedy však máme iba smolu a nepríjemnosti prídu takpovediac samé od seba. Stačí si pustiť KRIMI noviny a zistite o čom hovorím. Ak ste nepríjemnosti zažili na vlastnej koži, určite viete, že práve v takýchto chvíľach je dobrá právna rada na nezaplatenie.  Právne …

Čítajte viac

Záznam z 11. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach

Video záznam z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutočnilo dňa 14. mája 2020 (štvrtok) o 15.00 hod. v mestskej hale Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach Program:  Otvorenie a procedurálne veci Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie …

Čítajte viac