Samospráva

🔴 VIDEO prenos z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Pozvánka na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 22. júla 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Video prenos budeme vysielať  na tejto stránke, alebo na našom YouTube Program:  Otvorenie a procedurálne veci Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej …

Čítajte viac

Mesto chce zachovať Miestnu občiansku poriadkovú službu

Miestna občianska poriadková služba (MOPS) v súčasnosti v Zlatých Moravciach už funguje. Samospráva ju chce zachovať aj do budúcnosti. Zastupiteľstvo na svojom 20. zasadnutí, konanom 24. júna 2021,  schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na jej ďalší chod. Mesto Zlaté Moravce už v minulosti dostalo na chod MOPS nenávratné finančné príspevky z Operačného programu …

Čítajte viac

Technické služby dostali nové vozidlo a vaňové kontajnery

Technické služby mesta Zlaté Moravce pokračujú v rozširovaní svojho vozového parku. Tentokrát pribudlo nákladné vozidlo značky Mercedes Benz. Mesto Zlaté Moravce zakúpilo pre potreby Technických služieb nákladné vozidlo Mercedes Benz a päť kusov vaňových kontajnerov. Urobilo tak prostredníctvom projektu „Podpora triedeného zberu v meste Zlaté Moravce“.  Na tento projekt bol mestu poskytnutý nenávratný …

Čítajte viac

🔴 VIDEO prenos z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Pozvánka na 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 24. júna 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. v mestskej športovej hale v Zlatých Moravciach. Video prenos budeme vysielať  na tejto stránke, alebo na našom YouTube Program: Otvorenie a procedurálne veci Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie …

Čítajte viac

🔴 VIDEO prenos z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Video prenos budeme vysielať 15. apríla 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. Pozrieť si ho môžete na tejto stránke, Facebooku, alebo na našom YouTube Program: Otvorenie a procedurálne veci Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie zapisovateľky a skrutátora Určenie overovateľov zápisnice Stanovisko …

Čítajte viac

Spoločnosť RENOMIA darovala mestu Zlaté Moravce respirátory

Dar bol odovzdaný do rúk zástupcov mesta Zlaté Moravce v stredu 31. marca 2021. Respirátory FFP2  budú môcť využívať zamestnanci samosprávy.   Medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti sprostredkovania poistení RENOMIA sa rozhodla darovať mestu Zlaté Moravce 750 kusov respirátorov FFP2. „My ako spoločnosť sa snažíme podporovať našich klientov. Medzi nich patrí aj mesto …

Čítajte viac

Mesto získalo dotáciu na podporu triedeného zberu odpadu

Mesto Zlaté Moravce dostalo na základe žiadosti nenávratný finančný príspevok v hodnote 350-tisíc eur z Ministerstva životného prostredia SR. Peniaze budú použité na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu.  Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo dotáciu v celkovej výške  350 350 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 368 790 eur. Projekt spolufinancuje aj mesto čiastkou 18 439 …

Čítajte viac

🔴 VIDEO prenos z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Video prenos budeme vysielať 25. februára 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. Pozrieť si ho môžete na tejto stránke, alebo na našom YouTube Program: Otvorenie a procedurálne veci Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie zapisovateľky a skrutátora Určenie overovateľov zápisnice Stanovisko overovateľov …

Čítajte viac

Mesto hladá ŠPORTOVCA ROKA a OSOBNOSŤ KULTÚRY za rok 2020

Výzva na podanie návrhov na ocenenie ŠPORTOVEC ROKA a OSOBNOSŤ KULTÚRY Mesta Zlaté Moravce za rok 2020 Napriek tomu, že množstvo športových súťaží   a kultúrnych podujatí sa v r. 2020 kvôli pandémii nekonalo  sú športové odvetvia  a umelecké súťaže, v ktorých boli splnené uvedené kritéria na ocenenie. Kategórie na …

Čítajte viac

🔴 🟠 🟢 Sledujte ONLINE vyťaženosť odberných miest 13. – 14. februára

Aby sa občania vyhli radom, mesto odporúča, aby na testovanie prichádzali priebežne. O situácii na jednotlivých odberných miestach budeme priebežne informovať v tomto článku. Vysvetlivky: 🟢 ZELENÁ – testovanie prebieha priebežne a nezdržíte sa viac ako 30 min 🟠 ORANŽOVÁ – testovanie prebieha priebežne a nezdržíte sa viac ako 60 min …

Čítajte viac