Samospráva

🔴 VIDEO prenos z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Video prenos budeme vysielať 15. apríla 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. Pozrieť si ho môžete na tejto stránke, Facebooku, alebo na našom YouTube Program: Otvorenie a procedurálne veci Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie zapisovateľky a skrutátora Určenie overovateľov zápisnice Stanovisko …

Čítajte viac

Spoločnosť RENOMIA darovala mestu Zlaté Moravce respirátory

Dar bol odovzdaný do rúk zástupcov mesta Zlaté Moravce v stredu 31. marca 2021. Respirátory FFP2  budú môcť využívať zamestnanci samosprávy.   Medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti sprostredkovania poistení RENOMIA sa rozhodla darovať mestu Zlaté Moravce 750 kusov respirátorov FFP2. „My ako spoločnosť sa snažíme podporovať našich klientov. Medzi nich patrí aj mesto …

Čítajte viac

Mesto získalo dotáciu na podporu triedeného zberu odpadu

Mesto Zlaté Moravce dostalo na základe žiadosti nenávratný finančný príspevok v hodnote 350-tisíc eur z Ministerstva životného prostredia SR. Peniaze budú použité na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu.  Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo dotáciu v celkovej výške  350 350 eur. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 368 790 eur. Projekt spolufinancuje aj mesto čiastkou 18 439 …

Čítajte viac

🔴 VIDEO prenos z 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Video prenos budeme vysielať 25. februára 2021 (štvrtok) o 15.30 hod. Pozrieť si ho môžete na tejto stránke, alebo na našom YouTube Program: Otvorenie a procedurálne veci Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie zapisovateľky a skrutátora Určenie overovateľov zápisnice Stanovisko overovateľov …

Čítajte viac

Mesto hladá ŠPORTOVCA ROKA a OSOBNOSŤ KULTÚRY za rok 2020

Výzva na podanie návrhov na ocenenie ŠPORTOVEC ROKA a OSOBNOSŤ KULTÚRY Mesta Zlaté Moravce za rok 2020 Napriek tomu, že množstvo športových súťaží   a kultúrnych podujatí sa v r. 2020 kvôli pandémii nekonalo  sú športové odvetvia  a umelecké súťaže, v ktorých boli splnené uvedené kritéria na ocenenie. Kategórie na …

Čítajte viac

🔴 🟠 🟢 Sledujte ONLINE vyťaženosť odberných miest 13. – 14. februára

Aby sa občania vyhli radom, mesto odporúča, aby na testovanie prichádzali priebežne. O situácii na jednotlivých odberných miestach budeme priebežne informovať v tomto článku. Vysvetlivky: 🟢 ZELENÁ – testovanie prebieha priebežne a nezdržíte sa viac ako 30 min 🟠 ORANŽOVÁ – testovanie prebieha priebežne a nezdržíte sa viac ako 60 min …

Čítajte viac

Sledujte ONLINE vyťaženosť odberných miest 6. -7. februára

Aby sa občania vyhli radom, mesto odporúča, aby na testovanie prichádzali priebežne. O situácii na jednotlivých odberných miestach budeme priebežne informovať v tomto článku. Vysvetlivky: 🟢 ZELENÁ – testovanie prebieha priebežne a nezdržíte sa viac ako 30 min 🟠 ORANŽOVÁ – testovanie prebieha priebežne a nezdržíte sa viac ako 60 min …

Čítajte viac

🔴 Sledujte ONLINE vyťaženosť odberných miest 30 -31 januára

Aby sa občania vyhli radom, mesto odporúča, aby na testovanie prichádzali priebežne. O situácii na jednotlivých odberných miestach budeme priebežne informovať v tomto článku. Vysvetlivky: 🟢 ZELENÁ – testovanie prebieha priebežne a nezdržíte sa viac ako 30 min 🟠 ORANŽOVÁ – testovanie prebieha priebežne a nezdržíte sa viac ako 60 min …

Čítajte viac

Poverenie riadiť Technické služby dostal Branislav Varga

Po náhlej a nečakanej smrti riaditeľa Technických služieb Jána Koristu muselo vedenie mesta nájsť jeho dočasného nástupcu. Primátor Dušan Husár udelil poverenie Branislavovi Vargovi. Branislav Varga (41) sa stal novým povereným riaditeľom Technických služieb. Poverenie dostal od 11. januára 2021. „Stalo sa tak po nečakanom a o to smutnejšom úmrtí doterajšieho …

Čítajte viac