Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Samospráva

Samospráva

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2018

  Na 32. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14. Decembra 2017 bol Uznesením č. 759/2017 schválený Rozpočet Mesta Zlaté Moravce  na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020. Najdôležitejší dokument mesta, ktorým je Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 bol predložený a schválený ako vyrovnaný, čo znamená, …

Čítajte viac

Výberové konanie na miesto príslušníka mestskej polície

  Názov a sídlo zamestnávateľa: Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1 mája 2, 953 01 Zlaté Moravce nkcia. ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: príslušník Mestskej polície (počet volných miest jedno) Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie Predpokladané kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou fukciou: vek najmenej 21 rokov, morálna a občianska bezúhonnosť, …

Čítajte viac

Pozvánka na 33. zasadnutie MsZ v Zlatých Moravciach

  Pozvánka na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 11. januára 2018 o 16:00 hod. (štvrtok) v Mestskom stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach Program: +20 Podobné články: Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach Pozvánka na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v …

Čítajte viac

Namiesto zastaralého rozhlasu SMS

  Namiesto zastaralého rozhlasu a informačných tabúľ je tento spôsob rýchly, adresný a účelný. A keďže dnes už neexistuje človek bez mobilného telefónu, je práve tento spôsob ideálnym riešením +100 Podobné články: PONUKA PRÁCE – taxikárka / taxikár PROGRAM KINA TEKOV NA NOVEMBER 2017 Žiadosť o zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov …

Čítajte viac

Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

  Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 09. novembra 2017 o 16:00 hod. v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Program: Otvorenie a procedurálne veci Určenie zapisovateľky Určenie overovateľov zápisnice Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho …

Čítajte viac

Audio záznam z 29 a 30 MSZ z Chyzeroviec

Program „29“:     Program „30“:  +2-1 Podobné články: Peter Nedoroščík – Participatívny rozpočet Pozvánka na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach Pozvánka na pokračovanie 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Čítajte viac

Pozvánka na pokračovanie 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

  Pozvánka  na pokračovanie 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 o 15:00 hod. (štvrtok) v kultúrnom dome v Chyzerovciach Program: Pozvánka na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2017 (po skončení pokračovania 29. zasadnutia MZ) (štvrtok) v kultúrnom dome v Chyzerovciach Program:  0-1 …

Čítajte viac

Pozvánka na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

  Pozvánka na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 14. septembra 2017 o 16:00 hod. (štvrtok) v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach Program: 0-4 Podobné články: Pozvánka na 33. zasadnutie MsZ v Zlatých Moravciach Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva …

Čítajte viac

Zmena termínov zasadnutí mestských zastupiteľstiev v mesiaci september 2017

Pôvodný termín zasadnutia: 21. 09. 2017 v kultúrnom dome Chyzerovce. Nové termíny zasadnutí v mesiaci september: 14. 09. 2017 v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach, 28. 09. 2017 v kultúrnom dome Chyzerovce. +1-1 Podobné články: Na rad prišla skládka KO Zlaté Moravce DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI – IV. ROČNÍK …

Čítajte viac