Domov / Prílepy

Prílepy

VITAJTE  SUSEDIA

Mestská časť  Prílepy  a domáci súbor Kolovrátok usporiadali 30. 7. 2017, už 6. ročník  folklórnych slávností – VITAJTE  SUSEDIA.  V prílepskom parku,  zaliatým slnkom, ale v tieni storočných gaštanov, bola postavená tribúna a utešená výzdoba. V sprievode siedmých harmoník prichádzalo v slovenských krojoch osemdesiat spevákov s pesničkou Chodíme chodíme hore po dedine. Vítala …

Čítajte viac

Vyberáme, čo sme s deťmi v MŠ Prílepy prežili…

  Aj keď naša materská škola je oproti ostatným materským školám pomerne menšou, to neznamená, že sa v nej menej pracuje. Práve naopak, školský rok 2016/2017 bol veľmi pestrým a pre deti obohacujúcim rokom. Prežili sme spolu niekoľko výletov, exkurzií a nacvičili sme krásne programy k rôznym príležitostiam počas roka. Hlavným dokumentom, o ktorý sa …

Čítajte viac

HURÁ  PRÁZDNINY

  V nedeľu 9.júla 2017 sa v prílepskom parku opäť športovalo. Občiansky výbor a Spevácky súbor Kolovrátok už šiesty krát organizoval peknú akciu pre deti ,,HURÁ  PRÁZDNINY“.  Súťažili všetky vekové kategórie. Malí prekonávali prekážky, hádzali do koša, na terč a skákali vo vreciach. Poslanec p. Holub odštartoval beh okolo kruháča: Pripraviť sa, nezabiť sa …

Čítajte viac

Deň matiek aj v Prílepoch

  V nedeľu 21.mája sa oslavoval deň matiek aj v Prílepoch.   Na úvod náš poslanec Ing. Marek Holub, privítal mamičky synovou básničkou. Medzi vzácnymi hosťami privítal Mgr. Mariana Kéryho poslanca NRSR, Mgr. Zitu Koprdovú,  prednostku OU a primátora mesta PaedDr. Dušana Husára s manželkou. Na úvod kultúrneho programu zaspieval SS Kolovrátok a na javisku vystúpili aj deti z …

Čítajte viac

Zápis detí do materskej školy PRÍLEPY

Materská škola PRÍLEPY, Parková č.2, Zlaté Moravce Už som veľký mamka moja, vraj ma čaká škôlka nová. Chcem byť dobrý škôlkar, vieš? Pomôžeš mi mamka tiež? Riaditeľka materskej školy v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov …

Čítajte viac

Super karneval v MŠ Prílepy

  „Hurá je to tu, radujú sa všetci, prišiel opäť k nám detský karneval. Po dvoch rokoch, keď sme karneval usporadúvali v rámci celej mestskej časti Prílepy, sa karneval vrátil opäť do materskej školy. Deti sa pripravovali na túto Fašiangovú udalosť a vôbec neprezradili, čo si s pomocou rodičov pripravili. Až keď prišiel deň …

Čítajte viac

Fašiangy sú, radujme sa

Pozvánka Občiansky výbor Prílepy a Spevácky súbor Kolovrátok Vás srderčne pozývajú na VESELÉ FAŠIANGY do sály kultúrneho domu v Prílepoch, dňa 26. februára 2017 o 15.30 h.  V programe vystúpia: Príďte sa s nami všetci zabaviť. +30 Podobné články: FS Inovec oslavuje 33. výročie svojho založenia Detský lezecký festival VIANOCE V …

Čítajte viac

Jasličková pobožnosť v Prílepoch

,, Vianoce sú krásne, keď láska dýcha z jasličiek…“ Na Božie narodenie sa aj tohto roku konala v kostolíku Prílepoch Jasličková pobožnosť. Cez Vianoce sa v malom božom chráme stretávajú veriaci na bohoslužbách a deti vítajú Betlehemské dieťa pri jasličkách. Pri vianočnom stromčeku malého Ježiška privítali pastierikovia z Materskej škôlky Parková 2, …

Čítajte viac

Páranie peria ako za starých čias

Boli časy, keď sa po domoch na dedinách počas dlhých zimných večerov driapalo perie do chystanej výbavy pre nevestu a pri tejto príležitosti sa spievalo a rozprávali rôzne žartovné príbehy.  Na Katarínu v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach bolo veselo.  Široká kultúrna verejnosť a žiaci z okolitých škôl sa aj tohto roku stretli s …

Čítajte viac