Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Prílepy

Prílepy

Deň matiek aj v Prílepoch

  V nedeľu 21.mája sa oslavoval deň matiek aj v Prílepoch.   Na úvod náš poslanec Ing. Marek Holub, privítal mamičky synovou básničkou. Medzi vzácnymi hosťami privítal Mgr. Mariana Kéryho poslanca NRSR, Mgr. Zitu Koprdovú,  prednostku OU a primátora mesta PaedDr. Dušana Husára s manželkou. Na úvod kultúrneho programu zaspieval SS Kolovrátok a na javisku vystúpili aj deti z …

Čítajte viac

Zápis detí do materskej školy PRÍLEPY

Materská škola PRÍLEPY, Parková č.2, Zlaté Moravce Už som veľký mamka moja, vraj ma čaká škôlka nová. Chcem byť dobrý škôlkar, vieš? Pomôžeš mi mamka tiež? Riaditeľka materskej školy v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov …

Čítajte viac

Super karneval v MŠ Prílepy

  „Hurá je to tu, radujú sa všetci, prišiel opäť k nám detský karneval. Po dvoch rokoch, keď sme karneval usporadúvali v rámci celej mestskej časti Prílepy, sa karneval vrátil opäť do materskej školy. Deti sa pripravovali na túto Fašiangovú udalosť a vôbec neprezradili, čo si s pomocou rodičov pripravili. Až keď prišiel deň …

Čítajte viac

Fašiangy sú, radujme sa

Pozvánka Občiansky výbor Prílepy a Spevácky súbor Kolovrátok Vás srderčne pozývajú na VESELÉ FAŠIANGY do sály kultúrneho domu v Prílepoch, dňa 26. februára 2017 o 15.30 h.  V programe vystúpia: Príďte sa s nami všetci zabaviť. +30 Podobné články: FS Inovec oslavuje 33. výročie svojho založenia Detský lezecký festival VIANOCE V …

Čítajte viac

Jasličková pobožnosť v Prílepoch

,, Vianoce sú krásne, keď láska dýcha z jasličiek…“ Na Božie narodenie sa aj tohto roku konala v kostolíku Prílepoch Jasličková pobožnosť. Cez Vianoce sa v malom božom chráme stretávajú veriaci na bohoslužbách a deti vítajú Betlehemské dieťa pri jasličkách. Pri vianočnom stromčeku malého Ježiška privítali pastierikovia z Materskej škôlky Parková 2, …

Čítajte viac

Páranie peria ako za starých čias

Boli časy, keď sa po domoch na dedinách počas dlhých zimných večerov driapalo perie do chystanej výbavy pre nevestu a pri tejto príležitosti sa spievalo a rozprávali rôzne žartovné príbehy.  Na Katarínu v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach bolo veselo.  Široká kultúrna verejnosť a žiaci z okolitých škôl sa aj tohto roku stretli s …

Čítajte viac

PÁRAČKY V MÚZEU – II. ROČNÍK

V piatok 25. novembra 2016 o 13.30 hod. premenia priestory Mestského múzea v Zlatých Moravciach členky Speváckeho súboru Kolovrátok z Prílep na tradičnú dedinskú izbu, v ktorej ukážu páranie (driapanie) peria. Páranie peria sa v minulosti uskutočňovalo v zimnom období po ukončení hlavných prác. Ženy a dievčatá sa schádzali v …

Čítajte viac

Oslava MDD športom

…vyrovnaj hlavu, vypni hruď, pekne cvič a zdravý buď!… V rámci zapojenia sa do 9. ročníka celoštátneho hnutia Olympijské festivaly Slovenska 2016 sa deti z MŠ v Prílepoch začali počas mája aktívne pripravovať na plnenie rôznych  športových disciplín (beh, hod, skok do diaľky a pod.) v duchu olympijských myšlienok. Prostredníctvom filmu a prezentácií spoznávali históriu, cieľ, symboly a poslanie …

Čítajte viac

V duchu olympijských myšlienok

Materská škola v Prílepoch sa zapojila do 9. ročníka celoštátneho hnutia Olympijské festivaly Slovenska 2016, v rámci ktorého sa bude snažiť vytvárať podmienky pre aktívne športovanie detí, plniť aktivity s propagovaním myšlienok olympionizmu. V rámci olympijského týždňa od 1. 6. do 8. 6. 2016 vyučujúce MŠ pripravili pre deti viaceré aktivity (športové disciplíny …

Čítajte viac

A zas je tu máj, lásky čas

„Nechceme tvrdiť, že s našou muzikou každý omladne, ale dovolíme si povedať, že s muzikou sa pomalšie starne.“ (Kolovrátok) Fašiangové obdobie vystriedali Veľkonočné sviatky a po nich nastúpili Turíce, ktoré nazývame sviatkami ducha. Ich súčasťou je tradícia stavania májov. Máje boli väčšinou ozdobené briezky, či smreky s farebnými stužkami, ktoré …

Čítajte viac