História

Spomienka na Dr. Štefana Rakovského

Narodil sa 8. júna 1904 v Zlatých Moravciach, kde aj 15. júla 1996 zomrel. Základnú a strednú školu absolvoval v Zlatých Moravciach. V r. 1923-1928 študoval na UK v Bratislave, aprobáciu zemepis, slovenčina a dejepis, kde získal aj doktorát z ruských dejín a archeológie. Ako stredoškolský profesor pôsobil v Bratislave, Nitre, Ostrave, Trenčíne a v Banskej Bystrici. V rokoch 1944 až 1945 …

Čítajte viac

Takmer zabudnutá kamenná studňa kaštieľa už rok obohacuje mesto Zlaté Moravce

Súčasťou zlatomoraveckého panského kaštieľa bol minimálne v 19. storočí rozsiahly park, ktorý sa rozprestieral juhozápadným smerom od kaštieľa. Časť parku sa zachovala dodnes. Však od kaštieľa, s ktorým v minulosti tvorili neodlučiteľnú súčasť každodenného života panstva, ich dnes oddeľuje zástavba rodinných domov na uliciach A. Kmeťa a Sládkovičova. Zástavba vznikla po rozparcelovaní okrajových častí …

Čítajte viac

Výstava – Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína filozofa v Nitre v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a s občianskym združením Apponiana pripravila výstavu s názvom Archeologický výskum a obnova Oponického hradu, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. júna až 30. septembra 2021 v Múzeu v Zlatých Moravciach. Realizácia zmienenej výstavy je …

Čítajte viac

Štyri fakty z histórie Moraviec, ktoré možno nepoznáte

V minulom čísle sme sa zamerali na menej známe fakty z histórie Zlatých Moraviec – prvý telefón či pôvodný názov nášho mesta. V apríli pokračujeme a prinášame vám ďalšie štyri zaujímavé historické fakty, o ktorých ste možno nepočuli.  Verejný rozhlas Verejný rozhlas v Zlatých Moravciach v súčasnosti nefunguje. V minulosti bol však samozrejmosťou. Do prevádzky bol uvedený v apríli …

Čítajte viac

Na nádvorí kaštieľa bola odkrytá unikátna historická studňa. Bude upravená pre turistov

Viac ako osem metrov hlboká studňa bola roky zakrytá betónovou doskou. Tá bola ale počas revitalizácie Parku Janka Kráľa, ktorá prebieha v týchto dňoch, odstránená, a tak sa studňa znovu dostala na svetlo sveta. Podľa pamiatkárov môže jej vek dosahovať takmer 400 rokov. Mesto už má s pamiatkou plány. Mestské …

Čítajte viac

Ľudové zvyky a tradície 

Pečením chleba, pálením jánskych ohňov a ľudovou zábavou si Mestské múzeum v Zlatých Moravciach pripomenulo v nedeľu 16. júna 2019 prostredníctvom folklórnych súborov zvyky a tradície našich predkov. Spoluorganizátorom kultúrneho podujatia bola Spevácka skupina Zlatomoravčianka a Mestské stredisko kultúry a športu v Zlatých Moravciach.   V popoludňajších hodinách kultúrne podujatie otvorila SSk Zlatomoravčianka svojim spevom pod vedením Vladimíra …

Čítajte viac

Deň otvorených dverí v múzeu

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Noc múzeí a galérií pripravila pobočka Ponitrianskeho múzea v Zlatých Moravciach v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu v piatok 17. mája 2019 pre svojich návštevníkov Deň otvorených dverí s bohatým kultúrnym programom.   Prehliadka múzea Kultúrne podujatie začínalo prehliadkou okresného vlastivedného múzea založeného v Migazziovskom kaštieli roku 1896, v ktorom …

Čítajte viac

Vianoce v múzeu

Vianoce patrili vždy k najkrajším cirkevným sviatkom roka, ktoré naši predkovia prežívali v láske a pokore, v silnej viere a skromnosti. Počas adventu si ich pripomíname rôznymi kultúrnymi podujatiami. Druhý adventný týždeň Mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre otvorilo dňa 12. decembra 2018 pre žiakov okolitých škôl vianočnú výstavu spojenú s rozprávaním …

Čítajte viac