Právna poradňa

Máte jednoduchý právny problém a návštevu advokáta nepovažujete za nutnú?

Naša bezplatná ONLINE právna poradňa je tu pre Vás. Stačí, ak vyplníte nižšie uvedený formulár bezplatnej právnej poradne z pohodlia Vášho domova a my Vám odpovieme zdarma. Odpoveď v bezplatnej ONLINE právnej poradni nie je nárokovateľná. Berte prosím na vedomie, že z časových dôvodov nestihneme zodpovedať všetky otázky.

Našim cieľom je však podať pomocnú ruku čo najväčšiemu počtu ľudí, preto v spolupráci s mestom Zlaté Moravce aj v roku 2023 zabezpečuje pre obyvateľov, ktorí majú na území MESTA a OKRESU Zlaté Moravce trvalý pobyt, bezplatné právne poradenstvo.
Obyvatelia môžu uvedenú službu využiť v nasledujúcich termínoch:

 • 08.03.2023 (STREDA) 15:00 – 16:00
 • 22.03.2023 (STREDA) 15:00 – 16:00

Miesto:
Mestský úrad ulica 1. mája 940, Zlaté Moravce, 1. poschodie – zasadacia miestnosť


Účelom právnej poradne nie je poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona o advokácii, ale iba poskytnutie informácií k problematike obsiahnutej v konkrétnych otázkach. Obsah poskytnutých informácií je pritom plne závislý od obsahu položených otázok.

 

Tu môžete popísať Váš právny problém a advokát, právnik Vám v čo najkratšom čase odpovie prípadne poradí ako právny problém riešiť. Polia označené ” * ” sú povinné.

  Vaše meno *(povinné)

  Váš email *(povinné)

  Odkaz - tu popíšte Váš právny problém  Julius Sabik
  Julius Sabik
  2023-01-13
  Veľmi profesionálny prístup, odbornosť, ústretovosť a nápomocnosť.. vrelo odporúčam.
  Darina Horna
  Darina Horna
  2023-01-12
  Maximálna spokojnosť s odpoveďou bezplatného poradenstva, odporúčam všetkým ďalej 👍
  Tatiana Nováková
  Tatiana Nováková
  2023-01-06
  Ďakujem veľmi pekne. Určite vaše služby ešte využijem. Odporúčam pri akomkoľvek právnom probléme.
  jozef longauer
  jozef longauer
  2021-03-04
  Ďakujem veľmi pekne. Určite vaše služby využijem a odporučím ďalším ľuďom, ktorý vás budú potrebovať.
  Jan Jurik
  Jan Jurik
  2021-01-05
  Ďakujem veľmi pekné za odborné právne poradenstvo
  Henryk Molnár
  Henryk Molnár
  2020-12-30
  V aktuálnej dobe nás ťažkosti spôsobené Covidom môžu dostať do situácii, kedy ani zavedené právne predpisy nedokážu spoľahlivo riešiť niektoré problémy. Svedčia o tom zásahy do zákonov, vyhlášok na najvyšších úrovniach. Tiež nie je vždy ľahké nájsť kompetentných na konzultáciu teraz hlavne z titulu ochorení, pozitivity na Covid, sviatkov, dovoleniek... Počul som o existencii bezplatného právneho poradenstva v Zlatých Moravcich. Povedal som si, vyskúšam. Bol som milo prekvapený rýchlosťou, kompetentnosťou a ústretovosťou JUDr. Michala Cimmermanna. Takéto služby v Zlatých Moravciach možno len uvítať. Myslím, že ak by som aj v budúcnosti potreboval nejaké právne služby,môžem sa s dôverou na pána doktora Cimmermenna a jeho kanceláriu obrátiť. MUDr. Henryk Molnár
  Vladimir Domcek
  Vladimir Domcek
  2020-12-30
  veľmi ústretový prístup a profesionálne služby na úrovni
  Radovan Ondruš
  Radovan Ondruš
  2020-12-16
  Pán Cimmermann je veľmi ochotný, skúsený a milý. Poradil mi vecne na konkrétnu problematiku. Určite odporúčam pri akomkoľvek právnom probléme.

  Zamestnávateľ namiesto toho aby trval na nahlásení pracovného úrazu sa mi začal vyhrážať

  Dobrý deň. V práci ranných hodinách pri zásobovaní som schádzal z rampy a pošmykol som sa na rebríku a padol som . Bral som to ako obyčajný pád , čo v takej práci sa miestami stáva aj v minulosti. Narazil som si bok neriešil som to. O dva dni som pociťoval aktívnu bolesť, šiel som k lekárovi a nahlásil som mu , že mám bolesti ľavej nohy. V lekárskej správe som nahlásil, že som padol v práci. Od 1.2.2023 som na PN.zamestnavatelivi som nahlásil, že som PN písomnou formou a som zamestnávateľa očakával, že to bude brať ako pracovný úraz aj keď som spomenul, že nebudem hlásiť ako pracovný úraz, lebo aby nebrali , že som predseda odborového zväzu a  nemáme dobré vzťahy od počiatku vzniku odborov v organizácii. Zamestnávateľ namiesto toho aby trval na nahlásení pracovného úrazu sa mi začal vyhrážať, že neberú to ako

  Dobrý deň,
  ďakujem za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujem svoj právny názor a zároveň pripájam článok, kde som túto tému rozobral podrobnejšie.

  Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik (udalostí):

  a) pracovného úrazu alebo služobného úrazu (ďalej len „pracovný úraz“), ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav,
  b) iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo  v priestoroch  zamestnávateľa,
  c) nebezpečnej udalosti,
  d) bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a  závažnej priemyselnej  havárie.

  (Závažná priemyselná havária je definovaná a ďalšie podrobnosti uvedené v zákone č. 261/2002 Z. z.  o prevencii závažných priemyselných havárií v znení neskorších predpisov.)

  Postihnutý zamestnanec, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, je povinný poskytnúť všetky potrebné informácie o vzniku udalosti (hlavne pracovného úrazu) pri evidencii alebo následnej registrácii (spísanie záznamu o pracovnom úraze).

  Povinnosť oznámiť zamestnávateľovi vznik udalosti  má aj zamestnanec alebo fyzická osoba, ktorá bola svedkom vzniku uvedenej udalosti.

  Títo zamestnanci alebo fyzické osoby sú takisto povinní poskytnúť všetky potrebné informácie o vzniku udalosti (hlavne pracovného úrazu) pri evidencii alebo následnej registrácii (spísanie záznamu o pracovnom úraze).

  Zamestnávateľ je povinný registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni. Zamestnávateľ je taktiež povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu:
  1.) zástupcom zamestnancov vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,
  2.) príslušnému útvaru Policajného zboru, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,
  3.) príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz.
  Z  uvedeného je zrejmé, že je vašou zákonnou povinnosťou oznámiť vznik pracovného úrazu. Ak túto skutočnosť zamestnávateľ ignoruje, urobte tak písomne a túto informáciu zašlite aj zástupcom zamestnancov, nakoľko je z jeho chovania jasné, že sa snaží zbaviť zodpovednosti a úraz utajiť, s cieľom vyhnúť sa zodpovednosti, ako aj možným postihom. V prípade, ak nedôjde k náprave, odporúčam, aby ste sa obrátili na advokáta alebo na Inšpektorát práce.

  JUDr. Michal Cimmermann
  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  Mam 66 rokov a som pracujuca dochodkyna. Moze zamestnavatel so mnou ukoncit pracovny pomer

  Dobry den,
  Prosim Vas potrebovala by som radu.
  Mam 66 rokov  a som pracujuca dochodkyna. Moze zamestnavatel so mnou ukoncit pracovny pomer bez toho aby mi neudal dovod vo vypovednej zmluve?

  Dobrý deň,

  ďakujem za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujem svoj právny názor. Výpoveď Vám môže byť daná iba z taxatívne vymenovaných dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 Zákonníka práce, ktoré sú:

  a) sa zamestnávateľ alebo jeho časť

  1. zrušuje alebo

  2. premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

  b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,

  c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

  d) zamestnanec

  1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,

  2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,

  3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo

  4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

  e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede,

  f) Umožňoval zamestnávateľom dať výpoveď, ak zamestnanec dovŕšil 65 rokov, ale Ústavný súd 15. decembra 2021 pozastavil účinnosť.

  Z hore uvedeného je zrejmé, že bez udania dôvodu Vás nemôžu prepustiť. V prípade, ak by tak, predsa len urobili, môžete podať žalobu o neplatnosť skončenia pracovného pomeru v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa mal pracovný pomer skončiť.

  JUDr. Michal Cimmermann
  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  Prosím si radu. 27 januára 2023 boli odo mna podvodníkmi cez tzv. ANYDESK

  Dobrý deň.
  Prosím i radu. 27 januára 2023 boli odo mna podvodníkmi cez tzv. ANYDESK vykakané podvodom peniaze, tým spôsobom odišla čiastka viac ako 4000€ z môjho bankového úctu TB  na iný účet, avšak do tej istej banky, Banka na základe mojej žiadosti vyzvala majiteľa daného  uctu, aby mi peniaze vrátil, na čo nereagoval. Banka mi následne poskytla identifikačné údaje príjemcu, aby som si mohol peniaze vymáhať súdnou cestou. Bol som už síce u advokáta, budúci týždeň idem k nemu znova mu dať podpis na plnú moc , ale advojat ma vopred varoval na iste skutočnosti v prípade nemajetnosť osoby, ktorá mi dobrovoľne nechce peniaze vydať, a to sú tie, že všetky náklady aj na prípadnú exekúciu budem znášať v prípade neúspešného vymáhania ja. Tomu chapem, taký  je zákon. Ale otázka, ktorá mi vŕta v hlave, znie….. aj ten majiteľ uctu  je vlastníkom uctu, predpokladám, že nejaký príjem ma, predsa nežije z lásky, predsa ak aj niekto nemá majetok, ale ak vychádzam  z predpokladu, že má prácu, ma predsa aj príjem, teda ak nemá majetok, nemôže mu súd nariadiť, aby v určitom intervale s danou splatnosťou, ako vy navrhol súd, dlh splatil??
  Ďakujem za odpoved
  Ivan

  Dobrý deň,
  ďakujem za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujem svoj právny názor. V prípade ak chcete vymáhať dlžnú sumu, je potrebná, aby ste podali  návrh na vydanie platobného rozkazu na Okresný súd Banská Bystrica.

  Súd na podklade vami uvedených skutočností vydá do 10-tich pracovných dní a bude ho doručovať protistrane, ktorá má následne možnosť podať proti doručenému platobnému rozkazu.  Odpor môže podať v lehote 15-tich dní odo dňa jeho doručenia. Ak dlžník nepodá odpor do 15-tich dní, tak tento nadobudne právoplatnosť a stane sa riadnym exekučným titulom.

  Ak dlžník podá odpor včas s vecným odôvodnením, tak sa platobný rozkaz zruší a vec sa postúpi príslušnému súdu, kde sa bude pojednávať. V prípade, ak v spore uspejete, súd prikáže dlžníkovi, aby vám dlžnú sumu uhradil. Ak dlžník žalovanú sumu neuhradí, musíte dlh vymáhať prostredníctvom exekútora.

   

  JUDr. Michal Cimmermann
  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  Dobrý večer, moja známa ma podviedla, resp. ukradla mi peniaze

  Dobrý večer, moja známa ma podviedla, resp. ukradla mi peniaze. Viete mi povedať, kde môžem podať trestné oznámenie.
  Dakujem
  Marina

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Trestné oznámenie je potrebné podať orgánom činným v trestnom konaní, ktorými sú prokurátor a policajt.
  Na najbližšej policajnej stanici podáte trestné oznámenie službukonajúcemu policajtovi a na ktorejkoľvek okresnej prokuratúre prokurátorovi. Ďalšou možnosťou je podanie trestného oznámenia na súde, kde skutok nadiktujete do zápisnici. Predmetná zápisnica bude následne zaslaná príslušnému prokurátorovi.
  Viac informácii k vašej otázke spolu so vzorom trestného oznámenia nájdete v mojom článku: https://blog.sme.sk/cimmermann/spolocnost/dobra-rada-na-nezaplatenie-ako-podat-trestne-oznamenie-vzor

  JUDr. Michal Cimmermann
  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  V juny 2021 mi praskla platnicka a marodoval som 10 mesiacov

  Michal ahoj..

  Mam taky problem.. V juny 2021 mi praskla platnicka a marodoval som 10 mesiacov do marca 2022.Po nastupe do prace sa to nijako nezlepsovalo ba dokonca nohy ostali strpnute a bolestive nakolko mi to zasiahlo aj nervove ustrojenstvo. Od septebra 2022 mam obmedzenia v praci ktore sa ale nelubia vsetkym, ale respektuju to zatial. Dneska bola debata so sefom ze ako dalej a padlo slovko aj vypoved… Teraz ide o to ci mam vypoved dat ja na baze zhorsenia zdravotneho stavu nakolko stav sa mi aj mierne zhorsil alebo mam prijat vypoved od zamestnavatela dohodou.
  Po nastupe do prace mi kolega radil ze ak sa to zhorsi mam si dat ja vypoved a mam narok nielen na odstupne ale aj nejake odskodne… Ale to som sa nedopatral nikde a ani lekarka mi nevedela poradit ako to riesit.
  Dakujem s pozdravom

  Ahoj,
  ďakujem za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujem svoj právny názor a zároveň pripájam článok, kde som túto tému rozobral podrobnejšie.
  https://blog.sme.sk/index.php/cimmermann/spolocnost/prepustia-vas-kedy-mate-narok-na-odstupne

  Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

  e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

  Ak podáš výpoveď ty, nemáš nárok odstupné.  Nárok na odstupné ti vznikne, ak si pracovný pomer skončil dohodou, a to z dôvodu že si ako zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

  Zároveň ťa upozorňujem, že ak napr. v dohode o skončení pracovného pomeru nebude takýto výpovedný dôvod uvedený, ale v nej iba všeobecne uvediete, že, „dohodli ste sa“, žiadaj doplnenie dôvodu  a nepodpisuj takúto dohodu, nakoľko by ti nárok na odstupné nevznikol.

  Musíš trvať na tom, aby v dohode bol uvedený vyššie menovaný dôvod skončenia pracovného pomeru a výška odstupného, inak nárok na odstupné nebudeš mať.

  Avšak v tomto prípade upozorňujem, že tento právny problém je potrebné ďalej osobne konzultovať s advokátom.

  JUDr. Michal Cimmermann
  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  Ako by som sa dostal vyšetrovaciemu spisu a pitevnej správe k zosnulému bratovi

  Dobrý deň. Poprosím o radu ako by som sa dostal vyšetrovaciemu spisu a pitevnej správe k zosnulému bratovi. Policajt my povedal že my nemôže poskytnúť žiadne informácie. Nakoľko najprv je manželka a deti. Jeho žena my nechce povedať nič ani kedy zomrel, a načo. Brat bol nájdený zosnulý doma, boli tam policajti aj bol na súdnej pitve.

  Dobrý deň,
  ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme všeobecne, nakoľko ste nám uviedli veľmi stručne informácie.V zmysle §190 (nazeranie do spisov) Trestného poriadku môže do vyšetrovacieho spisu nazerať obvinený, obhajca, poškodený a zúčastnená osoba, splnomocnenec, ustanovený opatrovník a v konaní pred súdom prokurátor, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník atď.
  V uvedenej veci vystupuje manželka zosnulého brata ako poškodená a zúčastnená osoba, čiže sa mohla oboznámiť s obsahom pitevnej správy. Druhá možnosť je tá, že sa manželka zosnulého brata obrátila na príslušné pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, kde jej mohli byť poskytnuté informácie z pitevnej správy. Žiaľ, vy ako brat zosnulého nevystupujete v pozícii poškodeného, oprávnenej a zúčastnenej osoby, preto podľa nášho názoru nemáte právo, aby ste boli oboznámený o obsahu pitevnej správy.

  JUDr. Michal Cimmermann
  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  Mám veľký problém pretože som kúpila auto, ktoré prestalo po dvoch dňoch fungovať

  Dobrý deň, pán doktor,

  mám veľký problem pretože som kupila auto, ktoré prestalo po dvoch dńoch fungovať. Majitel ma neupozornil na žiadne chyby, vraj je v poriadku. Ako mám postupovať, mám zmluvu uzavretú podľa OZ ale podľa mna je to iba zdrap, ktorý stiahol z internetu.Pomohli by ste mi prípadne by som vám zavolala.

  Ďakujem za odpoveď.

  Terézia.

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor.

  Z § 596 Občianskeho zákonníka vyplýva, že ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, musí kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ako ste uviedli v tel. rozhovore takto nepostupoval.

  Podľa § 597 ods. 1) Občianskeho zákonníka platí, že ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

  Druhý odsek § 597 Občianskeho zákonníka hovorí o odstúpení od kúpnej zmluvy, podľa ktorého má kupujúci právo odstúpiť aj vtedy ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Čiže toto je podľa môjho názoru aj váš prípad, nakoľko vás predávajúci neupozornil na žiadne vady a deklaroval, že auto je v poriadku.

  Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať predávajúcemu, čiže stačí ak mu odstúpenie doručíte a jeho názor alebo súhlas vás nemusí zaujímať. Zároveň máte právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady a náhrada škody.

  V prípade, ak sa začne vec komplikovať odporúčam, aby ste sa obrátili na advokáta, ktorý si preštuduje všetky podklady a odporučí vám ďalší postup.

  JUDr. Michal Cimmermann
  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  Ako postupovať pri odstránení nelegalnej stavby na pozemku

  Dobrý deň, p. Cimmerman,

  Touto cestou by som Vás chcel požiadať  o radu, ako postupovať pri odstránení nelegalnej stavby na pozemku p.č.2668/10 nachádzajúcej sa v k.ú. Zlaté Moravce. Stavba je bez zakladovych konštrukcií s uložením na betónových kockách. Zmluva o uživani predmetnej časti pozemku nebola medzi mnou a mojím bratom, Ludovitom Cigáňom, uzavretá. Táto stavba je prekážkou predaja vinohradu, o ktorom uvažujeme.

  Ďakujem

  S pozdravom

  Martin Prvý

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. V prvom kroku je potrebné, aby ste vlastníkovi hnuteľnej veci zaslali písomnú výzvu, v ktorej uvediete, aby hnuteľnú vec odstránil z Vášho pozemku. V prípade, ak z jeho strany nedôjde k naplneniu Vašej požiadavky, môžete podať žalobu na vypratanie pozemku na súd. Zároveň od neho, môžete požadovať nájomné za užívanie pozemku.
  Žiaľ, aj v tomto prípade platí, že ak vlastník hnuteľnej veci nebude nájom uhrádzať dobrovoľne, nezostane Vám iná možnosť ako sa obrátiť so žalobou na súd.

  JUDr. Michal Cimmermann
  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  Ako by sa dalo prosím Vás riešiť problém ohľadom nepríjemnosti, ktoré vznikli...

  Dobrý deň p. doktor.

  Ak budete taký láskavý, chcela by som Vás požiadať o občiansko právnu radu.

  Ako by sa dalo prosím Vás riešiť problém ohľadom nepríjemnosti, ktoré vznikli na základe vianočného pečenia oblátok. Pri tomto úkone vydáva tento stroj systematické zvuky kovových platní, na ktoré som už veľmi citlivá. Suseda si našla v tomto záľubu a aj tohoto roka piekla /aj v noci/skoro od začiatku novembra až do konca roka v dlhých hodinový trvaniach, znie to ako niekde vo výrobe. Myslela som si, že to koncom roka skončí, ale stále to  pokračuje aj keď nie v takých hodinových trvaniach. Aj som to bola s ňou riešiť, ale nastali ešte horšie chvíle, pretože som narušila jej plány výroby vo väčšom. Týmto zasahuje do nášho pokoja v našom byte, kde žijem spolu so svojim manželom. Aj keď domový poriadok určuje, že do 22.00hod si môže robiť čo chce, tak sa aj suseda správa.
  Aj keď viem, že možnosti riešenia sú obmedzené, dovoľujem sa  Vás opýtať, či sa dá v tejto neľahkej záležitosti niečo robiť.
  Ďakujem za odpoveď na môj mail, veľmi si to vážim.
  Eva Sládeková
  Zlaté Moravce

  Dobrý deň,

  ďakujem za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Pri užívaní bytu máte právo, aby Vás sused nevyrušoval – neobťažoval hlukom, bez rozdielu toho, koľko je hodín. V prvom rade sa môžete obrátiť na obec, ktorá môže uložiť zákaz zasahovania do pokojného stavu.

  Ďalšou možnosťou je obrátiť na políciu. A to aj v prípade, že nejde o rušenie nočného kľudu. Neprimerane hlučné správanie je totiž možné považovať za schválnosti alebo hrubé správanie, čiže ide o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Ak ste hlukom rušení aj v čase nočného kľudu ide o priestupok proti verejnému poriadku, kde  na jeho spáchanie postačí aj nižšia intenzita než v prípade priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

  V prípade, ak nepomôže ani polícia ani obec, môžete sa domáhať ochrany na súde žalobou na zdržanie sa zasahovania do vlastníckych práv.

  V zmysle ust. § 127 Občianskeho zákonníka platí:

  “Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.”

  Poslednou možnosťou (teoretickou) je žaloba na predanie bytu vlastníka, ktorý sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných.

  V zmysle ust. § 11 ods. 5) Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platí:
  „Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.“

  JUDr. Michal Cimmermann
  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  info a možnosti k žiadosti o preloženie na inú pracovnú pozíciu zo zdravotných dôvodov

  Dobrý deň, pán Cimmermann
  ako sme sa rozprávali na poradni na mestskom úrade chcela by som vás poprosiť o o bližšie info a možnosti k žiadosti o preloženie na inú pracovnú pozíciu zo zdravotných dôvodov, rovnako aj informácie o možnej výpovede a odstupnom
  ďakujem pekne za odpoveď
  Debnárová

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonník práce je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak
  a) vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.“

  Ak lekár vydá lekársky posudok, že zamestnanec je dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce, zamestnávateľ je zo zákona povinný ho preradiť na inú prácu. Pred preradením musí zamestnávateľ prihliadať aj na to, či zamestnanec túto novú prácu bude môcť vykonávať s ohľadom na svoj zdravotný stav. Zamestnávateľ nemôže preradiť zamestnanca na inú prácu, ktorú nebude môcť zamestnanec vykonávať pre svoj zdravotný stav, a to ani vtedy, keď ide o druh práce, ktorý si dojednali v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ musí taktiež prihliadať aj na to, či nová práca bude pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

  Ponukovú povinnosť zamestnávateľa:
  Zamestnávateľ nemá možnosť ponúknuť zamestnancovi inú pre neho vhodnú prácu predovšetkým v prípade, ak nemá v mieste výkonu práce, ani v mieste bydliska zamestnanca voľné pracovné miesto vôbec. Rovnako uvedenú povinnosť zamestnávateľ nemá, ak má voľné iba také pracovné miesta, na ktoré nemá zamestnanec spôsobilosť pre svoj zdravotný stav, pre svoje obmedzené schopnosti, alebo pre nedostatok kvalifikácie, pokiaľ kvalifikáciu nemožno získať predchádzajúcou prípravou.

  Ak zamestnávateľ takýmto voľným pracovným miestom nedisponuje, podľa § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce môže dať zamestnancovi výpoveď:

  Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

  V prípade výpovede zamestnávateľ musí podľa § 76 ods.1 a ods. 2 poskytnúť zamestnancovi odstupné.

  1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

  (2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a), b) alebo písm. f) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
  a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
  b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
  c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
  d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
  e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

  JUDr. Michal Cimmermann
  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  Kto má riešiť majetok na Slovensku po zomrelom, ktorý žil v Čechách

  Dobrý deň, chcel by som sa informovať, kto má riešiť majetok na Slovensku po zomrelom, ktorý žil v Čechách.

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Podľa aktuálnej právnej úpravy, právomoc konať vo veci dedičstva majú súdy členského štátu,  v  ktorom  mal  zosnulý  obvyklý  pobyt  v  čase svojej smrti, čiže sa už neberie do úvahy štátne občianstvo, trvalý pobyt, ani to, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Definícia obvyklého pobytu nie je daná, je však treba vychádzať z toho, že obvyklým pobytom je miesto, kde má osoba svoje väzby (rodina, zamestnanie).
  Pre lepšie pochopenie uvediem príklad. Ak osoba žila niekoľko rokov v Čechách, jej deti sa tam narodili, študovali a pracujú tam je veľmi pravdepodobné, že dedičstvo bude prejednávať Český súd resp. ním poverený notár.
  Uvedené však platí iba za predpokladu, že nedošlo k platnej voľbe práva, to znamená, že poručiteľ si pred smrťou nezvolil iné rozhodné právo, podľa ktorého sa má dedičstvo prejednať. Rozhodujúce teda bude určiť obvyklý pobyt v čase smrti.

  JUDr. Michal Cimmermann
  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  Vedeli by ste mi povedat ake su podmienky na vybratie nehnutelnosti z BSM?

  Vedeli by ste mi povedat ake su podmienky na vybratie nehnutelnosti z BSM? Na poradni v ZM sme sa o danej veci rozprávali.

  Vlado

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor.
  Ako bolo uvedené na bezplatnej právne poradni v meste Zlatých Moravciach, počas trvania manželstva je možné, aby iba jeden z manželov nadobudol určitú vec do svojho individuálneho vlastníctva a vec sa tak NESTALA súčasťou BSM.
  Môže k tomu dôjsť v prípade, ak manželia uzatvorili dohodu o zúžení BSM. Dohoda o zúžení BSM musí mať formu notárskej zápisnice podľa ustanovenie § 46 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších právnych predpisov. Pri nedodržaní zákonom stanovenej formy by sme museli považovať tento právny úkon za absolútne neplatný v zmysle ustanovenia § 40 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
  Podľa ustálenej praxe musí spĺňať všeobecné predpoklady:

  1. forma notárskej zápisnice
  2. trvanie manželstva
  3. účinky nastávajú iba do budúcna
  4. dohody podľa ustanovenia § 143a OZ nemôžu zasahovať do existujúcich vlastníckych práv „Dohodou o rozšírení alebo zúžení rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, uzavretou podľa § 143a ods. 1 Občianskeho zákonníka, nemožno meniť už existujúc vlastnícke vzťahy. (Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa zo dňa 31.07.2007, spisová značka: 2 Sž – o – KS 93/2006).
  5. dovolávanie sa dohody voči tretím osobám – manželia sa môžu tejto dohody dovolávať voči tretím osobám len v tom prípade, ak bola dohoda o zúžení BSM tretej osoby známa.

  Pre lepšie pochopenie uvádzame príklad z bežného života, ktorý môžete priamo aplikovať na Váš problém.
  Kúpou bytu za peniaze patriace do BSM sa manželia stanú jeho bezpodielovými spoluvlastníkmi. Pokiaľ by však vopred (myslí sa tým pred kúpou nie pred sobášom) uzatvorili dohodu o zúžení BSM, ktorej obsahom by bolo, že všetky nehnuteľnosti manželia nadobúdajú do podielového spoluvlastníctva, nebude byt patriť do BSM, ale do podielového spoluvlastníctva.
  Záverom opätovne uvádzame, že dohodu o zúžení BSM môže vypracovať IBA NOTÁR vo forme notárskej zápisnice. Všetky podmienky o obsahu dohody je nevyhnutné konzultovať priamo s ním alebo splnomocniť advokátsku kanceláriu, aby celú vec zariadila za vás.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  Zhorel nám byt, kde sme boli v prenájme a prenajímateľ nám nechce vrátiť zálohu

  Dobrý deň, chcela by som právnu radu. Zhorel nám byt, kde sme boli v prenájme a prenajímateľ nám nechce vrátiť zálohu. Táto udalosť vznikla bez nášho zavinenia.

  Ďakujem za odpoveď

  Peter

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor.
  Zánikom predmetu nájmu došlo k ukončeniu nájmu, a teda je potrebné, aby ste využili niektorý z bodov článku IV. zmluvy o nájme. Ak počas nájmu prenajímateľ neuskutočnil žiadnu opravu, ktorá by bola nevyhnutná v dôsledku Vašej činnosti, mal by Vám v zmysle zmluvy vrátiť depozit. V prípade, ak tak neurobí ide o bezdôvodné obohatenie.
  Bezdôvodné obohatenie je upravené v ust. § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka. Je potrebné uviesť, že vo Vašom prípade a na základe Vašej zmluvy nenastala žiadna okolnosť, na základe ktorej by si prenajímateľ mohol nárokovať nevrátenie depozitu, a teda je povinný tento depozit (predmet bezdôvodného obohatenia) vydať tomu na úkor koho ho získal, teda Vám.
  Základným predpokladom vzniku bezdôvodného obohatenia je vznik objektívne merateľného majetkového prospechu u obohateného (prenajímateľ), pričom k zväčšeniu jeho majetku došlo v rozpore s právom uznanými dôvodmi.
  Bezdôvodné obohatenie vzniká na základe objektívnej skutočnosti, a to získaním bezdôvodného obohatenia na úkor niekoho iného. Na vznik záväzkového právneho vzťahu z bezdôvodného obohatenia sa preto nevyžaduje existencia zavinenia ani existencia protiprávneho úkonu (bezdôvodné obohatenie vznikne na základe objektívnej skutočnosti uvedenej v zákone).
  Zároveň uvádzame, že podľa § 680 ods. 1 Občianskeho zákonníka, zničením prenajatej veci nájomná zmluva zaniká. Z uvedeného vyplýva, že zničenie predmetu nájmu má za následok následnú nemožnosť plnenia. Nemožnosť plnenia je v tomto prípade na strane prenajímateľa a rovnako aj na strane nájomcu. Z hľadiska zániku nájmu nie je rozhodujúci spôsob zničenia prenajatej veci ani to, či zničenie veci spôsobil nájomca alebo niekto tretí. Nájom v takom prípade zanikne preto, že tu nie je predmet užívania. Pod zničením predmetu nájmu treba rozumieť predovšetkým zánik hnuteľnej veci alebo stavby v dôsledku jej zničenia alebo poškodenia takým spôsobom, že predmet nájmu (byt) nie je spôsobilý na ďalšie užívanie.
  Predpokladám, že máte písomný doklad o úhrade sumy 500,- EUR pre prípad súdneho vymáhania.
  Na základe vyššie uvedeného odporúčame, aby ste prenajímateľovi zaslali písomnú výzvu k úhrade dlžnej sumy 500,- EUR vo Vami stanovenej lehote a následne, ak sumu neuhradí budete musieť vec odstúpiť na vymáhanie cestou súdu podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  Doviezol auto z Nemecka, Pri STK sa zistilo, že je auto kradnuté

  Dobrý deň, prosím Vás, chcela by som vedieť, čí môžem vymáhať peniaze od sprostredkovateľa, ktorý nám doviezol auto z Nemecka, Pri STK sa zistilo, že je auto kradnuté. Auto je na polícii. Nemáme ani auto, ani peniaze.

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor.
  V prípade, ak ste nemali so sprostredkovateľom uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu nie je možné peniaze vymáhať od sprostredkovateľa.
  Ak ste uzavreli kúpnu zmluvu priamo s predávajúcim je potrebné, aby ste odstúpili od kúpnej zmluvy a následne môžete vymáhať peniaze len od neho.
  Zároveň uvádzame, že ak došlo k predaju vozidla, ktoré predávajúci nevlastnil a zmluva bola uzatvorená podľa Občianskeho zákonníka medzi dvoma fyzickými osobami, tak v takomto prípade sa kupujúci nestal vlastníkom vozidla. Vzhľadom nato platí, že kúpna zmluva je absolútne neplatná podľa § 39 Občianskeho zákonníka.
  Ak je právny úkon, teda v tomto prípade kúpna zmluva, neplatná, každá zmluvná strana musí vrátiť druhej zmluvnej strane to, čo podľa nej dostala. Pre predávajúceho z takejto zmluvy to znamená, že musí vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ktorú obdržal a kupujúci musí vrátiť vec, ktorú na neho predávajúci previedol.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  Facebook, alebo Google

  Chcem sa opýtať máme rodinný dom na ktorý je napísaný na môjho otca

  Dobrý deň prajem. Chcem sa opýtať máme rodinný dom na ktorý je napísaný na môjho otca lenže sú na Tom dome tarchy pretože má exekúcie. Dalo by sa s tým niečo urobiť kebyže napríklad sa dom prepíše na mna ? Zbavili by sme sa tej tarchy? Ďakujem za odpoveď.

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor.
  V prípade, ak bolo Vášmu otcovi doručené upovedomenie o začatí exekúcie nemôže nakladať s majetkom podliehajúcim exekúcii bez predchádzajúceho súhlasu exekútora s výnimkou bežných právnych úkonov.

  Bežné právne úkony fyzickej osoby sú právne úkony, ktoré sú nevyhnutne potrebné na zabezpečenie jej bežných životných potrieb, ako aj bežných životných potrieb tých, voči ktorým má fyzická osoba vyživovaciu povinnosť.

  Ak by nakladal s majetkom v rozpore so zákonom podľa ust. § 61d odst.1 Ex. por. nemá vplyv na platnosť právneho úkonu. Takýto právny úkon je však voči oprávnenému neúčinný.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  v roku 2021 som právoplatne nadobudla novú nehnuteľnosť

  Dobrý deň,
  v roku 2021 som právoplatne nadobudla novú nehnuteľnosť, ktorú chcem formou darovacej zmluvy previesť v čo najkratšom čase v plnom rozsahu na svojich rodičov. Aké povinnosti z uvedeného vyplývajú a aký je postup? Za vašu odpoveď vopred ďakujem.

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor.
  V prípade prevodu nehnuteľnosti Darovacou zmluvou je potrebné postupovať podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka.
  Vo Vašom prípade sa jedná o darovanie nehnuteľnosti, a teda je potrebné, aby bola Darovacia zmluva uzatvorená v písomnej forme.
  V prvom rade je teda potrebné vypracovať Darovaciu zmluvu, kde je potrebné presne uviesť, ktoré nehnuteľnosti budú predmetom daru. Pri podpise Darovacej zmluvy je potrebné, aby bol podpis Darcu notársky overený, podpisy Obdarovaných nemusia byť notársky overené.
  Následne je potrebné vypracovať Návrh na vklad, ktorý sa podáva spolu s Darovacou zmluvou na príslušný Okresný úrad, konkrétne na Katastrálny odbor. Podpis na návrhu na vklad nemusí byť overený notárom.
  Poplatok za návrh na vklad v lehote 30 dní je 66,- EUR a poplatok za zrýchlený návrh na vklad v lehote 15 dní je 266,- EUR.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  Moja mamina skoncila na invalidnom dochodku. Bolo jej priznanych 45%

  Dobry den,
  moja mamina skoncila na invalidnom dochodku. Bolo jej priznanych 45% znizenia prace schopnosti. Bola aj u pracovneho lekara v NR a nasledne hospitalizovana uz 2x v Bratislave na klinike pracovneho lekarstva. Podala si teda podnet na chorobu s povolania, kedze sa jej zdravotny stav zhorsil v praci a bola az 3x operovana, este pocas toho, ako pracovala u zamestnavatela.
  Choroba z povolania jej bola uznana v BA a bola ohodnotena plnym poctom bodov, co je 800. Dostala aj jednorazovu nahradu skody.
  Od inych pacientok, tam v BA v nemocnici sa dozvedela, ze ma automaticku narok aj na urazovu rentu, ktora sa vyplaca pravidelne kazdy mesiac. Bola sa teda pytat na soc. poistovni v ZM a tam jej povedali, ze narok nevznika automaticky, musi si on poziadat.
  Tak si teda v auguste tohto roku podala ziadost a do dnesneho dna nevie ani len rozhodnutie.
  Poistovna stale od nej pyta nejake papiere, ktora ona ani nema odkial mat.
  Ked som tam volala uz ja, a pytala sa co presne chcu a z akej institucie, tak posudkova lekarka, co chodi do ZM odpovedala, ze ani ona sama nevie, co este potrebuje.
  Je prosim toto spravny postup, co s nou robia? Preco ine to mali podla nasho zakona automaticky? Nie je snad ten zakon pre vsetkych rovnaky?

  odpoveď

  Dobrý deň,
  ďakujem Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedám všeobecne, nakoľko som nemal možnosť preštudovať žiadosť a ani výzvy zo strany Sociálnej poisťovne.
  Úrazová renta je jednou z peňažných dávok úrazového poistenia. Úrazové poistenie je poistenie pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia zamestnanca v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania a je upravené v zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Z úrazového poistenia zamestnávateľa majú nárok na úrazové dávky jeho zamestnanci, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo bola u nich zistená choroba z povolania.

  Nárok na úrazovú rentu vznikne poškodenému, ktorý v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti vyšší ako 40 %. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že pokles pracovnej schopnosti sa skúma zamestnancovi vo vzťahu k tej zárobkovej činnosti, pri ktorej výkone utrpel pracovný úraz, alebo z ktorej výkonu mu bola zistená choroba z povolania. Pokles pracovnej schopnosti poškodeného posudzuje posudkový lekár Sociálnej poisťovne.

  Nárok na úrazovú rentu NEVZNIKÁ automaticky, ale je potrebné podať žiadosť na predpísanom tlačive v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu poškodeného.
  https://www.socpoist.sk/formulare-ziadost-o-priznanie-urazovej-renty/1190s53911c
  V prípade, ak ste podali žiadosť na príslušnej pobočne Sociálnej poisťovne, malo by o nej rozhodnúť Ústredie Sociálnej poisťovne a následne by Vám mali doručiť rozhodnutie. Ak neuspejete na prvom stupni môžete podať odvolanie v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. O odvolaní proti rozhodnutiu ústredia Sociálnej poisťovne rozhoduje generálny riaditeľ. Podané odvolanie musí spĺňať náležitosti ustanovené zákonom o sociálnom poistení.
  Ak neuspejete ani na druhom stupni (Generálny riaditeľ), môžete sa obrátiť na správny súd, kde môžete podať žalobu v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia Sociálnej poistenie v poslednom stupni, pričom zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.
  K podkladom, ktoré požaduje Sociálna poisťovňa sa nemôžem bližšie vyjadriť, nakoľko nie sú presne špecifikované vo Vašej otázke, preto je potrebné, aby ste ich doplnili v nasledujúcom e-maily.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  Zmluva o uzavreti budúcej kúpnej zmluvy ktora bola uzavreta a podpisana a overená u notára

  Dobry večer chcel by som Vás poprosiť o právnu radu ohladom tejto zmluvy=Zmluva o uzavreti budúcej kúpnej zmluvy ktora bola uzavreta a podpisana a overená u notára v juni 2007.Su na nej uvedeny štyria predavajuci a dvaja kupujuci z toho dvaja predávajuci ju odmietli podpísať.Až teraz sa dane pozemky pravne vysporiadali a nasli sme tuto zmluvu,čiže otázka je keď ju dvaja predavajúci nepodpisali ći je platná a či nie je aj premlčana doba keď že od podpisu zmluvy ubehlo 15rokov.Dakujem za odpoveď s pozdravom Miko.

  Odpoveď:

  Dobrý deň,
  ďakujem Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedám všeobecne, pretože som nemal možnosť preštudovať uvedenú zmluvu. Úpravu Zmluvy o budúcej zmluve môžete nájsť v Občianskom (§50a), ako aj v Obchodnom zákonníku (§289 – §292).
  Nakoľko spomínate fyzické osoby, predpokladám, že ste postupovali podľa Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa účastníci (zmluvy o budúcej zmluve) môžu písomne zaviazať, že do dohodnutej doby uzavrú zmluvu; musia sa však pritom dohodnúť o jej podstatných náležitostiach. Presnú formuláciu môžete nájsť v § 50  Občianskeho zákonníka
  Aby bola zmluva o budúcej zmluve platná musí byť uzatvorená v písomnej forme a musí byť podpísaná. Ďalej musí obsahovať označenie účastníkov a konkrétny dátum, do ktorého sa má konečná zmluva uzatvoriť. Zároveň vo Vašom prípade musí obsahovať predmet kúpy a kúpnu cenu.
  Inak povedané zmluva o budúcej zmluve sa vždy viaže na inú zmluvu, ktorá sa má na jej základe uzavrieť, v dôsledku čoho obsah i náležitosti zmluvy o budúcej zmluve závisia od toho, aká zmluva má byť uzavretá.
  V dôsledku toho, že zákon pri zmluve o budúcej zmluve predpisuje písomnú formu je platná iba, ak je podpísaná konajúcou osobou, t.j. musí obsahovať jedinečný prejav súhlasu osoby s obsahom konkrétneho dokumentu.
  V prípade, ak by bola podpísaná všetkými účastníkmi a došlo by k porušeniu zmluvy o budúcej zmluve, riešili by ste situáciu v zmysle § 50 a ods. 2, kde sa uvádza, že v prípade, ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu zmluvy, možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo nahradené súdnym rozhodnutím. Právo na náhradu škody tými nie je dotknuté.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  Prejnajímame byt, posledná zmluva je podpisana na dobu urcitu

  Dobry den, vdaka vopred za moznost sa spytat:
  prejnajímame byt, posledná zmluva je podpisana na dobu urcitu  do 30.11.2021. zmluvu na tento rok podpisanú nemame. podnajomnik v byte stale byva, hradi najomne ale byt poskodil a chceme, aby sa vystahoval  Odporucate nam podpisat novu zmluvu na dobu urcitu k datumu vypratania bytu aj formou notarskej zapisnice? co ak takuto formu zmluvy nepodpise?
  dakujem
  sp
  Ivana

  Dobrý deň,
  ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. V prípade, ak vo Vašom byte býva cudzia osoba bez nájomnej zmluvy, máte iba jedinú zákonnú možnosť ako ju vysťahovať. Touto možnosťou je žaloba o vypratanie nehnuteľnosti, ktorú je potrebné podať na príslušný súd. Následne, ak by sa osoba aj napriek rozhodnutiu súdu odmietla vysťahovať, prišlo by na rad exekučné konanie, v ktorom by exekútor vykonal vypratanie nehnuteľnosti.
  Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom právneho poradenstva, nakoľko na kvalifikovanú odpoveď je potrebné posúdiť viacero vecí. Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  Podarilo sa Vám zistiť aká je premlčacia doba za nedoplatok rozhlasu a televízie?

  Dobrý deň,

  píšem Vám ako sme sa dohodli na stretnutí. Podarilo sa Vám zistiť aká je premlčacia doba za nedoplatok rozhlasu a televízie?

  Ďakujem.

  Dobrý deň,

  ďakujeme za položenú otázku, na ktorú zasielame náš právny názor. Premlčacia doba je vo vašom prípade 3 roky. Avšak, vymáhať možno aj premlčaný dlh, ale ak vznesie námietku v premlčania v súdnom konaní, súd nemôže premlčané nároky priznať. To znamená, že ak máte nedoplatok na koncesionárskych poplatkoch, zaplaťte, sumu, ktorá je splatná max. tri roky spätne a vo zvyšku, uveďte, že ide o premlčaný nárok. Forma akú zvolíte je len na Vás.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  Chcel by som Vás poprosiť o radu pri predlžovaní nájomnej zmluvy

  Dobrý deň.

  Chcel by som Vás poprosiť o radu pri predlžovaní nájomnej zmluvy, ktorá bola uzavretá podľa § 3 a nasl. zákona č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu.

  31. Júla 2022 bude mojej nájomníčke končiť nájomná zmluva, ktorá začala 1. Augusta 2021. Ona, ako nájomníčka a ja ako prenajímateľ, máme obaja v pláne túto zmluvu predĺžiť na ďalší 1 rok.

  Nerád by som túto zmluvu rušil a nahradil ju novou, nakoľko sa tým vyhnem pár úkonom (ako napríklad vracanie depozitu, kontrola bytu atď.).

  Chcel by som sa opýtať, či ako prenajímateľ mám právo predĺžiť túto zmluvu a zároveň zvýšiť cenu nájmu (v rozmedzi od 5 do 10%) a rovnako by som rád navýšill aj platby za úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a jeho príslušenstva.

  Dôvodom je výsoká inflácia, ktorá spôsbila nárast cien energií a iných veci. Mne osobne sa zvýšili platby za hypotéku, platby za internet a televíziu, a aj platby ktoré sa platia správcovi bytového domu – ako napr. upratovanie spoločných priestorov, elektrina v spoločných priestoroch, fond opráv atd.

  Vopred ďakujem za Váš čas a odbornú radu.

  Dobrý deň,
  ďakujeme za položenú otázku, na ktorú zasielame nasledovnú odpoveď.  Nájomná zmluva je dvojstranný právny úkon uzavretý medzi zmluvnými stranami, kde na jednej strane vystupuje vy a na druhej vás nájomník. Preto, ak máte záujem o zmeny v nájomnej zmluve, môžete tak urobiť na základe dohody zmluvných strán, čiže dodatkom k zmluve.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  Ako mám postupovať keď som sa stala obeťou podvodu

  Dobrý deň pane chcem sa informovať ako mám postupovať keď som sa stala obeťou podvodu. A prišla som o veľa peňazí.

  Dobrý deň,
  ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme všeobecne, nakoľko ste nám uviedli veľmi stručne informácie. V prípade ak sa domnievate, že ste sa stali o obeťou podvodu, môžete podať trestné oznámenie na oddelení PZ SR alebo na prokuratúra, pre podozrenie zo spáchania trestného činu podvodu. Na polícii alebo prokuratúre je potrebné čo najpresnejšie opísať celý skutkový stav a predložiť im všetky doklady, ktoré máte k dispozícii. Viac informácii k danej téme nájdete v našom článku na blogu sme:
  https://blog.sme.sk/cimmermann/spolocnost/dobra-rada-na-nezaplatenie-ako-podat-trestne-oznamenie-vzor
  Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom právneho poradenstva, nakoľko na kvalifikovanú odpoveď je potrebné posúdiť viacero vecí. Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  Dcéra je jeho na 100 percent

  Dobry deň
  Na základe tel.rozhovoru vám posielam mail ako mam postupovať
  Dcéra je jeho na 100percent
  Mame veľmi zle vzťahy

  Dobrý deň,
  ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme všeobecne, nakoľko ste nám uviedli veľmi stručne informácie.
  Momentálne môžete test otcovstva odmietnuť. Zároveň Vás, ale musíme upozorniť, že otec maloletej môže podať návrh na zrušenie otcovstva, v ktorom môže požiadať o vykonanie testu DNA. Súd následne môže ustanoviť súdneho znalca, ktorý vypracuje znalecký posudok o teste DNA.
  Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom právneho poradenstva, nakoľko na kvalifikovanú odpoveď je potrebné posúdiť viacero vecí. Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  Keď nepodpíšem pracovnú zmluvu, môžu ma vyhodiť?

  Dobrý deň,Chcem sa spýtať, keď nepodpíšem pracovnú zmluvu, môžu ma vyhodiť?
  V novembri mi zmenili pôvodnú pracovnú zmluvu a teraz chcú zase a s nižším platom. Ďakujem

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon, ktorý je uzatvorený medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Pracovnou zmluvou preto založený pracovnoprávny vzťah možno meniť alebo jeho obsah nahradiť len dohodou zmluvných strán. Ak teda k zmene pracovnej zmluvy nepristúpite, nedôjde k jej zmene a platí v pôvodnom obsahu. Zároveň uvádzame, že odmietnutie zmeny pracovnej zmluvy nie je zákonným dôvodom na skončenie pracovného pomeru.
  Avšak v tomto prípade Vás upozorňujeme, že Váš právny problém bude potrebné ďalej osobne konzultovať s advokátom, nakoľko ide o zložitejší právny problém.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  Potrebujem právne poradiť vo veci,ublíženie na zdraví a následná smrť

  Dobrý deň. Potrebujem právne poradiť vo veci,ublíženie na zdraví a následná smrť. Môj EX partner s ktorým bývam v spoločnom rodinnom dome,nám priniesol domov COVID. Ja som sa starala o moju 84 ročnú mamičku pred štyrmi rokmi dostala slabšiu mozgovú príhodu.pekne sa držala pred rokom si pri páde zo stoličky zlomila  nohu. Pekne sa zotavovala.Mali sme ísť do kúpeľov.Bola už na tom zdravotne dobre.Ale môj EX partner ochorel na COVID. Nikomu z nás nič neoznámil.Nepovedal,že má COVID. Pobudol s nami dva dni doma a potom šiel do práce ani karanténu nedodržiaval.Ak by nám o COVIDE bol povedal. Mohli sme sa chrániť rúškami,izolovať sa od neho.Mám zato že jeho konanie bolo premyslené a zámerné.Vedel aj to, že sme neboli ani jedna zaočkované. Dostali sme od neho COVID.

  Mňa zachránili, ale moja mamička zomrela.

  Dobrý deň,<
  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. V uvedenom prípade je teoreticky možné podať trestné oznámenie pre trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby a trestný čin ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie, avšak s neistým výsledkom, pretože vo vyhláške č. 105/1987 Zb. ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona Covid-19 absentuje. Ďalšou možnosťou je podanie trestného oznámenia pre trestný čin porušovania povinnosti za krízovej situácie, ale aj v tomto prípade sa nevieme zaručiť, či nebude vaše trestné oznámenie odmietnuté.
  Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom právneho poradenstva, nakoľko na kvalifikovanú odpoveď je potrebné posúdiť viacero vecí. Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal
  Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom právneho poradenstva, nakoľko na kvalifikovanú odpoveď je potrebné posúdiť viacero vecí. Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  Pred rokom v marci som vložila peniaze do finančnej úschovy

  Dobrý deň,

  obraciam sa na Vás s prosbou o radu ako správne postupovať. Pred rokom v marci som vložila peniaze do finančnej úschovy k advokátke. Tento rok vo februári som ju kontaktovala že potrebujem peniaze. Písala som niekoľko mailov, poslala doporučený list, telefonovala ale dodnes som peniaze nedostala. Väčšinou nereaguje  , alebo navrhne stretnutia ktoré na poslednú chvíľu zruší.Dozvedela som sa že dĺži viacerým  ľuďom. Naposledy sa ozvala v nedeľu večer aby som jej poslala číslo môjho účtu lebo posiela peniaze.V utorok som jej písala že peniaze neprišli , nech mi pošle potvrdenie v opačnom prípade sa obrátim na políciu.Odpísala že práve odtiaľ ide…Aké mám možnosti ? Mám podať trestné  oznámenie ?

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor . V uvedenom prípade Vám odporúčame nasledujúce možnosti:
  1) sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru, ktorá sa bude touto vecou zaoberať a prípadne aj usúdi, že boli porušené právne predpisy postihne advokátku v disciplinárnom konaní.
  2) trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku alebo trestného činu sprenevery.
  3) žaloba na náhradu škody.
  Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom právneho poradenstva, nakoľko na kvalifikovanú odpoveď je potrebné posúdiť viacero vecí. Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  Dobrý deň pán doktor, pripomínam sa Vám s mojou otázkou, zo stretnutia v Zlatých Moravciach

  Dobrý deň pán doktor, pripomínam sa Vám s mojou otázkou, zo stretnutia v Zlatých Moravciach, ktorá bola, či je subjektívna alebo objektívna premlčacia doba, ohľadom napadnutia zmluvy, kde manžel bez môjho vedomia prepísal dom na sestru, ktorá je už aj uvedená v katastri. Chcem sa teda spýtať, do akej lehoty môžem napadnúť tento ,,neplatný právny úkon,,. Ďakujem Vám za odpoveď

  Dobrý deň,
  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. V uvedenom prípade sa jedná o relatívnu neplatnosť právneho úkonu podľa § 40a Občianskeho zákonníka, pričom hovoríme o všeobecnej 3-ročnej premlčacej dobe. Táto uvedená premlčacia doba začína plynúť vždy dňom, kedy došlo k urobeniu právneho úkonu (uzatvoreniu zmluvy na prepis domu).

  Advokátska kancelária Cimmermann

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:
  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  1 2 3 4Nasledujúca strana
  Back to top button