Právna poradňa

Účelom právnej poradne nie je poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona o advokácii, ale iba poskytnutie informácií k problematike obsiahnutej v konkrétnych otázkach. Obsah poskytnutých informácií je pritom plne závislý od obsahu položených otázok.

Tu môžete popísať Váš právny problém a advokát, právnik Vám v čo najkratšom čase odpovie prípadne poradí ako právny problém riešiť. Polia označené “ * “ sú povinné.

 

 

Advokátska kancelária Cimmermann, sídlo firmy:
Piaristická 1, 949 01 Nitra,
JUDr. Michal Cimmermann
tel.č. +421 905 945 291

  Váš email *(povinné)

  Odkaz - tu popíšte Váš právny problém

  Súhlasím s podmienkami stránky zlatemoravce.info

  Použitím tohto formulára súhlasíte s ukladaním a spracovaním vašich údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.

  Upovedomenie o zastavení starej exekúcie a výzvu na zaplatenie trov

  Dobrý deň, 24.11.2020 som dostala upovedomenie o zastavení starej exekúcie a výzvu na zaplatenie trov starej exekúcie.
  Môžem proti tomu podať u exekútora námietky.Ako to mám urobiť,je na to formálne tlačivo a mám to poslať bývalému exekútorovi,alebo si mám hľadať nového,nakoľko pre mňa za 5 rokov vôbec nič neurobil?
  Ďakujem za radu.
  S pozdravom   Mária Lévayová

  Dobrý deň, pani Lévayová

  ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Podľa zákona exekútor na trovy starej exekúcie nemá nárok len vtedy ak Vám upovedomenie o zastavení starej exekúcie poslal po uplynutí lehoty, alebo ak ide o starú exekúciu, ktorá nebola zapísaná v centrálnom registri exekúcií. Trovy starej exekúcie exekútora pozostávajú z trov exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z prijatého alebo vymoženého plnenia oprávnene ponechal, a paušálnych trov vo výške 35 eur + DPH. Pri nezaplatení týchto trovov do 60 dní od ukončenia exekučného konania, sa stávajú exekučným titulom. Námietky proti paušálnym trovám nie sú prípustné. Upovedomenie o zastavení starej exekúcie vytvára špecifický exekučný titul, ktorý sa svojou povahou podobá notárskej zápisnici, keďže nemá vlastnosť právoplatnosti, ale len vykonateľnosti. Z uvedeného vyplýva, že trovy je nevyhnutné zaplatiť.

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

   

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Mám problém s vymáhaním peňazí od kamarátky

  Zdravím, mám problém s vymáhaním peňazí od „kamarátky“. Už sa to tiahne takmer 2 roky a stále sa neviem pohnúť. Mám dokument o pôžičke s jej podpisom, číslom občianského, mám potvrdenie z banky a výpisi z tranzakcií. Obrátil som sa už na „kamoša právnika“ ten mi však stále tvrdí, že bez adresy danej osoby, nedokáže podať trestné oznámenie. Je to naozaj tak ? Je tu cesta ako podať trestné oznámenie bez adresy konkrétnej osoby ? Nedokáže súd žiadnou cestou tento údaj doplniť ?
  Ďakujem za odpoveď a prajem Vám úspešný deň. Ondruš

  Dobrý deň, pán Ondruš

  Ďakujeme za vyslovenú otázku, na ktorú vyjadrujeme svoj právny názor. Trestné oznámenie možné podať aj v prípade, ak nemáte vedomosť o trvalom pobyte dlžníka, nakoľko poznáte jeho totožnosť. V tejto súvislosti Vás ale musím upozorniť, že trestné oznámenie bude z vysokou pravdepodobnosťou odmietnuté. Prostriedky trestného práva sa majú použiť až ako krajný prostriedok, preto Vás z najväčšou pravdepodobnosťou odkážu na vymáhanie v civilnom konaní. Vymáhanie peňažného nároku sa rieši prostredníctvom predžalobnej výzvy, a následne návrhom na vydanie platobného rozkazu, ktorý je potrebné zaslať na príslušný súd.

  Údaje o adrese Vášho dlžníka získate z  Registra obyvateľov Slovenskej republiky. Ministerstvo vnútra poskytuje oznámenie o mieste pobytu obyvateľa na základe písomnej žiadosti. V žiadosti musí byť uvedené:

  • označenie žiadateľa
  • označenie obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť
  • odôvodnenie žiadosti.

  Pri podaní žiadosti je potrebé zaplatiť správny poplatok vo výške 5,- €.

  V prípade ak sa odhodláte a budete vymáhať dlžnú sumu, odporúčame kontaktovať advokáta za účelom spísania žaloby a následne jej podania.

  V prípade ak sa vám naša odpoveď páčila, chcem Vás požiadať o pridanie recenzie na našu stránku, ktorou podporíte našu bezplatnú službu:

  https://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/reviews/?ref=page_internal

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Ex-manžel podal na zníženie výživného

  Dobrý deň.Ex-manžel podal na zníženie výživného.Od roku 2013 mi platí výživné 180 eur,keďže dcéra má celiakiu. Ja som na čiastočnom invalidnom dôchodku.Do oktobra som bola na dlhodobej Pn.Teraz pracujem ako upratovačka zo skrátením prac.uväzku.Mesačne si zarobím 120eur.Druhú prácu mám distribúcia letákov mesačne do 100eur.Mám priateľa z ukrajiny,pracuje ako vodič arivy.Ex manžel dal zníženie na základe toho že mám priateľa bývame spoločnej domácnosti.Ako mám postupovať?Nemám nárok na bezplatné poradenstvo?Ďakujem  

  Odpoveď: 

  Dobrý deň,

  ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. Zníženie výživného je možné vtedy, ak u vášho ex-manžela došlo k zmene pomerov, ktorá by toto zníženie odôvodňovala. Pod zmenou pomerov si v zmysle zákona o rodine možno predstaviť zmenu jeho finančnej situácie. V prípade, ak by takáto zmena nastala má právo podať návrh na zníženie výživného. Príslušný súd následne jeho finančnú situácii posúdi, a ak z dôkazov zistí, že naozaj došlo k zmene pomerov je oprávnený výživné znížiť. Pri posúdení skúma dôvody zníženia príjmu, potreby dieťa, mieru poklesu ex-manželovho príjmu atď. Z uvedeného a vyplýva, že dôvody, ktoré sú uvedené v návrhu vášho ex-manžela sú irelevantné. Záverom upozorňujeme, že vo vašom prípade bude potrebné preštudovať celý návrh, nakoľko sme pri odpovedi vychádzali iba z útržkovitých informácii. Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom právneho poradenstva.

  Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Dobrý deň, chcela by som sa s pýtať ohľadom dedičstva

  Otázka 

  Dobrý deň, chcela by som sa s pýtať ohľadom dedičstva. V septembri 2019 som sa náhodou dozvedela, že mi zomrel otec ešte v roku 2017.Nakoľko ma nikto nezavolal k dedičskému konaniu, tak som si ho vyžiadala z OS BA.  Konečne po roku mi ho zaslali. V zápise o dedicskom konaní nie je spomenuté, že vôbec existujem. Mám vôbec nejaké možnosti niečo z dediť? Otec bol majetný, ale podľa DK všetko prepísal počas života na matku a brata. Ďakujem

  Odpoveď

  Dobrý deň,   

  Vzhľadom na to, že ešte počas života Váš otec všetko prepísal na iné osoby, nemáte už čo získať z dedičstva, keďže v podstate žiadne nie je. Ak pod prepísaním majetku myslite darovanie. Môžete darovaciu zmluvu napadnúť napadnúť na súde žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy. Dôvod neplatnosti však nemôže byť hocijaký. Váš návrh musíte riadne odôvodniť. Bezdôvodné napadnutie darovacej zmluvy nebude úspešné. Ak váš otec prepísal majetok napr. kúpnou zmluvou, tak tento úkon môžete napadnúť iba ak by bol neplatný. Právny úkon by bol neplatný napr. v prípade ak by vás otec nebol spôsobilý na právne úkony alebo by predmetnú kúpnu zmluvu podpísal pod nátlakom. 

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Môžem ja, ako matka, podať trestné oznámenie na môjho zaťa.

  Dobrý deň prajem,
  prosím poraďte mi, či môžem ja, ako matka, podať trestné oznámenie na môjho zaťa.
  Moju dcéru týra psychicky,občas aj fyzicky, nedáva jej peniaze na výchovu ich dcéry, mám podozrenie, že fetuje, alebo možno aj predáva drogy…Na toto ale nemám žiadne dôkazy. Bývajú v mojom dome, nájomné mi neplatí, hoci sme sa na nájomnom dohodli Zmluvou. Dcéra podala návrh na rozvod, on odišiel z domu, ale sporadicky sa tam vracia, vyhráža sa dcére, aby stiahla žiadosť o rozvod, je hulvát a dcéra sa bojí, že raz keď príde, jej ublíži alebo ich dcérke…
  Ďakujem pekne za radu a za odpoveď. J.

  Odpoveď:

  Dobrý deň,

  ďakujeme vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. Trestné oznámenie nemusí podať iba poškodený alebo obeť trestného činu. Môže tak urobiť ktokoľvek, kto sa hodnoverným spôsobom dozvie o spáchaní trestného činu.Polícia je povinná prešetriť aj anonymný podnet, ak z neho vyplýva, že došlo k spáchaniu trestného činu. V prípade závažnejších trestných činov, za ktoré zákon ustanovuje trest odňatia slobody na najmenej desať rokov alebo niektorý z trestných činov korupcie, má ten, kto sa o ňom dozvedel,dokonca povinnosť, takýto trestný čin oznámiť. Inak sa môžete dopustiť trestného činu neoznámenia trestného činu, za ktorý vám hrozia až 3 roky vo väzení. 
  O trestnom oznámení sa musí rozhodnúť do 30 dní. Pokiaľ je dôvodné podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu, bude začaté trestné stíhanie. Spolu so začatím trestného stíhania môže byť vznesené už aj obvinenie konkrétnej osoby. Policajt je následne povinný upovedomiť oznamovateľa, poškodeného a zároveň do 48 hodín doručiť uznesenie o začatí trestného stíhania prokurátorovi. 

  Spáchanie trestného činu môžete oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, ktorými sú policajt a prokurátor. Môžete tak urobiť na najbližšom policajnom oddelení alebo na okresnej prokuratúre. Treťou možnosťou je oznámenie na súde, a to ústne do zápisnice, ktoré súd následne pošle príslušnému prokurátorovi.

  Trestné oznámenie možno podať písomne, ústne do zápisnice, telegraficky, telefaxom alebo elektronickými prostriedkami, napr. e-mailom.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Potrebujem poradiť ohľadom návrhu o zvýšenie  výživného

  Dobrý deň. Potrebujem poradiť ohľadom návrhu o zvýšenie  výživného na maloletu. 17.9 2020 mam mam pojednavanie o zvýšení. Momentálne platím výživné vo výške 100 eur. Priemerný zárobok mam oklol 750 eur. Zdokladovatelne položky mam 400 nájom za bývanie, 140 eur za pôžičku v nebankové, 100 eur posielam vyzivne. 20 eur cestovné do prace. Chcem sa spitat ci súd mi môže zvýšiť vyzivovaciu povinnosť. Ďakujem za radu

  Dobrý deň, ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. O výške výživného rozhoduje výlučne súd. 

  Pri pojednávaní o zvýšení výživného sa väčšinou porovnáva stav a pomery, ktoré boli pri určení výživného a súčasný stav. Inak povedaná k zvýšeniu výživného môže dôjsť, ak došlo k takej zmene pomerov , ktorá odôvodňuje zvýšenie výživného (napr. zvýšenie vášho príjmu, zvýšenie výdavkov na dieťa).

  Predložte na súde dôkazy, ktoré potvrdzujú tvrdenia o Vašich výdavkoch a hlavne príjme, ktoré sú podstatné pre rozhodnutie a súd vtedy nemusí výživné navýšiť. Avšak pri určovaní výšky sa berie do úvahy skutočnosť, že výživné má prednosť pred ostatnými výdavkami, ako napr. exekúcie (nie základné výdavky spojené s žitím ako nájom, strava,….)

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Píšem vám ohľadom rozvodu

  Píšem vám ohľadom rozvodu.Chcel by som sa poradit a možno aj pomôct,kedže žijem a pracujem za hranicami.Moja mamina bola minulý týzden za vami po radu a dali ste jej vizitku.Chcem sa s vami poradit ako na to.Ako napísat žiadost,kam to poslat a aké dokumenty a čo všetko vlastne budem potrebovat.
  Ďakujem vopred za každú radu.

  Dobrý deň, ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor.

  Návrh na rozvod manželstva sa podáva na príslušnom súde, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich alebo je príslušný všeobecný súd odporcu – toho, čo nepodal návrh. Písomný návrh môžete podať poštou, elektronicky alebo osobne do podateľne príslušného súdu.

  Údaje, ktoré budete potrebovať sú:

  Osobné údaje navrhovateľa aj odporcu – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko, štátna príslušnosť. Vo Vašom návrhu je nutné vyslovene uviesť, že žiadate o rozvod manželstva. Uviesť dôvody, pre ktoré žiadate rozviesť manželstvo. Ak sú z manželstva neplnoleté deti, bude v konaní o rozvode nutné upraviť pomery a styk s maloletými deťmi. 

  Taktiež pripojte  aj listinné dôkazy, ktorými podopriete uvedené skutočnosti: Sobášny list, rodné listy detí, potvrdenie obecného alebo mestského úradu o poslednom spoločnom pobyte.

  Ak sa chcete rozviesť, ale neviete ako správne spísať návrh na rozvod manželstva či upraviť styk s maloletými deťmi je vhodné sa obrátiť na advokátsku kanceláriu, kde Vám všetky dokumenty pripravia a celým procesom rozvodu manželstva Vás prevedú.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Informácia vo veci dedičstva

  Dobrý deň.Poprosil by som Vás o informáciu vo  veci dedičstva. Môj 70 ročný brat je 17 rokov rozvedený a od tej to doby býva sám.Majetkovoprávne je s bývalou manželkou vysporiadaný.Má 2 deti vo veku 39 a 43 rokov ktorí sú slobodní a nemajú potomkov, už roky nejavia o neho záujem a samozrejme ani on o ne. Býva sám v jednoizbovom byte a má nasporenú určitú hotovosť.Ja ako jediný jeho brat mám s ním dobrý vzťah.V posledných rokoch vážne ochorel a kvôli tomu neprijíma žiadne návtevy ani mňa.Záveť ohľadom dedičstva nenapísal žiadnu.Chcel by som vedieť, že v prípade náhleho úmrtia, čo je dosť možné vzhľadom k jeho zdravotnému stavu, kto zdedí jeho majetok a zaujíma ma či budem niečo dediť aj ja, keďže jeho deti ani jeho bývalá manželka ako som spomenul, nejavia o neho záujem ani ho nenavštevujú.Podotýkam, že rodičia nám už nežijú. Ďakujem

  Dobrý deň,

  ďakujeme Vám za položenú otázku na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor.  Vo veci o dedení patria do prvej skupiny dedičov manžel/ka a deti. Vo Vašom prípade bývala manželka Vášho brata nededí avšak deti budú dediť rovnakým dielom. V prípade, že sa rozhodne napísať závet, bude sa dediť podľa závetu, avšak aj tu sú deti neopomenuteľnými dedičmi, čiže budú dediť. 

  Zmena môže nastať v prípade vydedenia, ktoré je možné len v prípade ak: 

  • – v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
  • – o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
  • – bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka
  • -.trvalo vedie neusporiadaný život.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Mám problém s neplatičom nájmu

  Dobry den,

  mam probelm s neplaticom najmu. Byt som prenajal v spolupraci s realitnou agentúrou. V platnej najomnej zmluve sa pise:

  7.10 Ak nájomca byt nevyprace a neodovzdá ho protokolárne prenajímateľovi ani v lehote desať kalendárnych dní odo dňa skončenia nájmu (z akéhokoľvek dôvodu ukončenia nájmu), je prenajímateľ oprávnený na účely zabezpečenia pohľadávok zadržať hnuteľné veci nájomcu a osôb oprávnených užívať byt, ktoré sa nachádzajú v byte, okrem vecí, ktoré sú vylúčené z exekúcie.

  7.11 Ak nájomca riadne a včas nevyprace byt a protokolárne ho neodovzdá prenajímateľovi podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený v byte umiestnené hnuteľné veci vypratať a uskladniť ich na náklady a nebezpečenstvo nájomcu na inom mieste, s čím nájomca svojím podpisom na tejto zmluve vopred súhlasí. Mozem teda vypratat byt v spolupraci s realitnou agentúrou, kt. majetok najomcu uskladni, alebo musim v tomto priprade viest zdlhave sudne konanie? Ako by som sa prosim co najrychlejsie mohol zbavit neplatica? Notarsku zapisnicu zial nemame.

  Vopred dakujem za info
  S pozdravom 

   

  Dobrý deň,

  ďakujeme Vám za položenú otázku na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor.V takomto prípade jednoznačne odporúčame, aby ste podali žalobu na vypratanie. Ak pristúpite k osobnému vyprataniu vystavujete sa nebezpečenstvu trestného stíhania.  Avšak v tomto prípade Vás upozorňujeme, že Váš právny problém bude potrebné ďalej osobne konzultovať s advokátom, nakoľko návrh na vydanie platobného rozkazu do Banskej Bystrici sa uskutočňuje prostredníctvom advokáta.  

  Avšak v tomto prípade Vás upozorňujeme, že Váš právny problém bude potrebné ďalej osobne konzultovať s advokátom, nakoľko na vypratanie je potrebné vypracovať žalobu. 

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Požičal som kamarátke peniaze s tým, že mi ich vráti

  Dobrý deň, chcel by som sa vás spýtať ako by sa dal riešiť problém pozicial som kamarátke peniaze s tým, že mi ich vráti no nastal problém a ona ich nechce poslať naspäť mám celu komunikáciu viackrát mi už napísala, že pošle peniaze ale stále sa tak nestalo ide o 200€ len, ale ide o princíp keď si
  Niekto pozícia nech to aj vráti dalo by sa s tým
  Niečo robiť? Vopred ďakujem za odpoved

  Dobrý deň,

  ďakujeme Vám za položenú otázku na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. V takomto prípade odporúčame spísať predžalobnú výzvu na zaplatenie dlžnej sumy spolu s úrokmi z omeškania. Ak dlžník po tejto výzve nezaplatí svoj dlh, je možné podať návrh na vydanie platobného rozkazu spolu s dôkazmi na Okresný súd v Banskej Bystrici. Samozrejme návrh je možné podať aj na súd, kde má dlžník trvalý pobyt ale v tomto prípade budete platiť súdny poplatok v plnej výške.

  Avšak v tomto prípade Vás upozorňujeme, že Váš právny problém bude potrebné ďalej osobne konzultovať s advokátom, nakoľko návrh na vydanie platobného rozkazu do Banskej Bystrici sa uskutočňuje prostredníctvom advokáta.  

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Vysťahovanie ohladom nájomného

  Vysťahovanie ohladom nájomného.Dobrý deň chcú mňa a moju priatelku vysťahovať napriek tomu že platíme nájom.Nájom je v sume 219€ požadujú od nás 200€. Žijeme tam ja a priatelka,brat a otec.Prečo musíme preplácať takmer celý nájom keď tam bývame 4a keď bývame v 1 izbe (je to 3 izbový byt)? Mám tu trvalý pobyt,priatelke som vybavoval potvrdenie na mestskom úrade na prechodný alebo trvalý pobyt,ktoré musí potvrdiť majitelka.Sestra (majitelka) nám papiere nechce potvrdiť a nemáme ani nájomnú zmluvu.Móže nás vyhodiť napriek tomu?Máme právo zobrať si osobné veci z bytu?

  Vážený pán, Adam

  ďakujeme Vám za položenú otázku na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. Zádržné právo na vaše veci môže sestra uplatniť v zásade len v situácii, kedy sa nájomca z predmetu nájmu sťahuje alebo odstraňuje veci, pričom nájomné nie je zaplatené alebo zabezpečené. V zásade teda prenajímateľ nemá právo veci nájomcu zadržať v situácii, kedy len hrozí, že sa nájomca bude sťahovať alebo bude odstraňovať veci z predmetu nájmu.

  Ak ste mali ústnu nájomnú zmluvu, sestra vás nemôže vysťahovať a vypratať veci. Vysťahovať a vypratať veci môže len súdny exekútor, a to na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ktorým uloží tejto tretej osobe povinnosť nehnuteľnosť vypratať. V prípade ak by Vaša sestra nedodržala uvedený postup, neoprávnene by zasiahla do vašich práv a v závislosti od spôsobu tohto zásahu, by sa mohla dopustiť spáchania trestného činu.

  Avšak v tomto prípade Vás upozorňujeme, že Váš právny problém bude potrebné ďalej osobne konzultovať s advokátom, nakoľko sa jedná o komplikovaný prípad.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Mám otázku z pracovného práva.1.10.2017 som sa zamestnala v obchode

  Dobrý deň pán Cimmermann

  Mám otázku z pracovného práva.1.10.2017 som sa zamestnala v obchode. Moja zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú na polovičný úväzok. Vtedy mi to vyhovovalo, lebo manžel pracoval v zahraničí. Na jeseň otehotnela kolegyňa, tak mi nadriadená zvýšila úväzok na plný, ale len do konca decembra 2019,t.j. na 4 mesiace. Som si  myslela, že od januára mi dá zmluvu na stálo na plný úväzok. Ale keďže obchody v januári nemajú tržby, tak mi doniesla opäť zníženie z toho plného na trištvrťový. Vraj v apríli pôjdem opäť na plný. Ale popri tom mi doniesla ešte jedno tlačivo, kde mi oznamujú, že na základe mojej pracovnej zmluvy som na pozícii na čiastočnom úväzku na 20 hodín týždenne (polovičný) a od 1.4.2020 sa tam mení  hrubá mzda. Teda ma stále na centrále evidujú ako na polovičnom úväzku. Len ako im vyhovuje mi ho upravujú. Chcem zdôrazniť,že nie je problém v tom, že by som mnou a mojou prácou nebola spokojná. Dokonca čo sa týka roboty, tak sú dve o dosť slabšie kolegyne, len bohužial ja mám prvú zmluvu na polovičný úväzok a oni majú na plný, tak toto je jej asi výhodnejšie. Chcem sa preto spýtať, že ako dlho mi môžu upravovať úväzok? Nerada by som odtial odišla, robota tam ma baví, ale už ma nebaví, že so mnou stále takto zaobchádzajú. A už by som chcela robiť na plný úväzok, ale na stálo, nie strpať ,že čo zase bude .Mám nejakú možnosť po právnej stránke ako sa brániť?  Alebo mi viete niečo poradiť? Ďakujem pekne za každú radu. S pozdravom Anna.

    

  Vážená pani, Anna

  ďakujeme Vám za položenú otázku na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. 

  Zamestnávateľ môže dohodnutý obsah pracovnej zmluvy zmeniť len vtedy, ak sa dohodne na jeho zmene so zamestnancom. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne (§ 54 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce).

  Zamestnávateľ nemôže svojvoľne zmeniť pracovnú podmienku, akou je napríklad pracovný čas zamestnanca dohodnutý v pracovnej zmluve, ale vždy na základe vzájomnej dohody účastníkov tohto vzťahu. Zákonník práce takýto jednostranný úkon nepripúšťa. Zamestnanec má možnosť so zmenou podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve súhlasiť alebo nesúhlasiť.

  Ak nesúhlasí, zamestnávateľ je povinný prideľovať mu prácu podľa pracovnej zmluvy a jej podmienok pôvodne dojednaných. V opačnom prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej má zamestnávateľ povinnosť platiť zamestnancovi náhradu mzdy podľa § 142 Zákonníka práce

  Ak zamestnanec a zamestnávateľ nedospejú k dohode o zmene pracovných podmienok, uvedené neukladá zamestnávateľovi nárok na skončenie pracovného pomeru so zamestnancom.

  V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Rodicia by chceli prepísať určitú čas majetku na mňa a rozdeliť to medzi máš dvoch

  Dobrý deň prajem,
  Navštevujem VŠ v Nitre v odbore urgentná zdravotná starostlivosť.
  Pochádzam z rodiny ako dieťa v pestúnskej starostlivosti.
  Mam brata ktorý je ťažko postihnutý a zbavený svojpravnosti.
  Rodicia by chceli prepísať určitú čas majetku na mňa a rozdeliť to medzi máš dvoch. Ale nevedia kam sa obrátiť.
  Aby ak sa niečo stane sme boli obaja zaopatrení.
  Prosím ak viete nám poradiť kam by sme sa mali obrátiť budeme vďační.
  S pozdravom 

  Dobrý deň,

  ďakujeme Vám za položenú otázku,  na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. 

  V prípade prepisu majetku a jeho prerozdelenia Vám odporúčam, aby ste sa obrátili na advokátsku kanceláriu, ktorá vám vypracuje potrebné zmluvy.  Na prevod  majetku môžete využiť napr. darovaciu alebo kúpnu zmluvu.  V súvislosti s prevodom majetku na vášho brata Vás musíme upozorniť na nasledovné. Osobe, ktorej bola spôsobilosť na právne úkony obmedzená, ustanoví súd opatrovníka, ktorý za ňu robí právne úkony, v ktorých bola obmedzená. V takomto prípade je právny úkon, ktorý urobí osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony absolútne neplatný v zmysle § 38 Občianskeho zákonníka (napr. otvorenie sporožíra, vyberanie dôchodku a iné). Súd v rozhodnutí o obmedzení spôsobilosti na právne úkony zároveň určí rozsah tohto obmedzenia. Aby nedošlo k neprimeranému obmedzeniu práv osoby, o ktorej sa rozhoduje, súd by mal v rozhodnutí uviesť výpočet právnych úkonov.

  Na základe uvedeného vám odporúčame, aby ste si pozorne preštudovali rozhodnutie o obmedzení spôsobilosti, kde bude presne uvedené, aké úkony môže váš brat vykonávať. 

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Bez dediča v ktorejkoľvek dedičskej skupine

  „Majiteľ pozemku zomrel (bez dediča v ktorejkoľvek dedičskej skupine) a notár ide prikročiť k prepadnutiu majetku v prospech štátu. Iná osoba, napr. sused mal doposiaľ dlhodobo niekoľko desiatok rokov nájomný vzťah s týmto zosnulým majiteľom. Existuje možnosť, ako sa domáhať práva na tento majetok? Akou formou sa obrátiť a na ktorý inštitút?“

  Dobrý deň,

  ďakujeme Vám za položenú otázku,  na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. 

  Pri dedičskom konaní sa dedí zo zákona podľa troch skupín (deti a manžel, rodičia, súrodenci) alebo na základe závetu. V prípade konania, v ktorom neexistujú dediči pozemok pripadá štátu (odúmrť). Avšak smrťou prenajímateľa sa nekončí nájomná zmluva o pozemku. Váš nájomný vzťah naďalej trvá. Vy ako nájomca nemáte týmto právo na dedenie majetku. Takýto majetok pripadne pod správu Slovenského pozemkového fondu. V prípade, ak chce fyzická osoba kúpiť pôdu, ktorá bola súčasťou odúmrti, je potrebné obrátiť sa na SPF, ktorý spravuje pozemky pripadnuté štátu a požiadať ho o odkúpenie predmetného pozemku.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Môžu odobrať a zadržať vodičský preukaz aj na slovensku

  Dobrý deň. Chcem sa spýtať či mi môžu odobrať a zadržať vodičský preukaz aj na slovensku,keď priestupok sa stav v štáte nemecko a na základe priestupku som dostal zákaz viesť motorovè vozidlá akèho koľvek druhu.Či to platì len v nemecku ?  

  Dobrý deň,

  Ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor.  V zahraničí vám nemôžu zrušiť oprávnenie na vedenie motorových vozidiel. Napriek tomu môže polícia iného štátu o vašom priestupku informovať slovenské úrady. Zrušiť oprávnenie Vám ale napriek tomu môže iba orgán, ktorý vám preukaz vydal. Pri zahraničných cestách vám teda prostredníctvom zahraničnej polície možno udeliť iba zákaz riadenia alebo ustanoviť odobratie VP. Tento zákaz ale bude platiť len v danej krajine.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Poziadala som Centrum pravnej pomoci o pravnu pomoc

  Otázka:

  Poziadala som Centrum pravnej pomoci o pravnu pomoc. Mam 20 rokov zrusene BSM, rozsudok som im poslala. Nezijem s manzelom v spolocnej domacnosti uz 15 rokov, ale nie som rozvedena. CPP spolocne posudzuje moju hmotnu nudzu s nim, ziada od mna vypisy jeho bank. uctov a dan.priznanie jeho firmy. Hoci som im pisomne (aj cestym vyhlasenim) oznamila, ze takymi informaciami ja nedisponujem, oni tvrdia ze zakon im kaze posudzovat ma spolocne s nim a ich vraj nezaujima, ako ja zijem.
  Odvolanie tu neexistuje, uz ma 2 x vyzvali na doplnenie ziadosti o udaje, ktore opisujem, ale ziskat ich nedokazem. Podla nich vraj zrusenie BSM nie je dovod, aby mna oni nemohli posudzovat spolocne s nim. Na koho sa mam obratit? Na ministra…? a vraj  „centrum pravnej pomoci“ a pravnu pomoc voci nim musim hladat mimo nich… Dakujem Vam.

  Odpoveď

  Vážená pani, Mária

  ďakujeme Vám za položenú otázku na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor.  V prípade ak nesúhlasíte s postupom centra, môžete sa podľa čl. 5 ods. 5 Štatútu obrátiť na odvolací orgán centra, ktorým je riaditeľ. 

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Dcera 18 ročna, študentka sa uchadzala o brigádu cez portal Profesia.sk

  Otázka:

  Dobry den, dcera 18 ročna, študentka sa uchadzala o brigádu cez portal Profesia.sk. išlo o ponuku práce administratívnej podpory-praca z domu Digitalcar,sro.nasledne bola kontaktovana cez gmail. administrativnou pracovničkoou kde ju žiadali že na vykon tejto brigady bude musieť zaslať novy vyplneni dotazník, prefoteny obciansky preukaz, kartičku poistenca, a splnomocnenie.cellu mailoovu komunikaiu ma dcera k dispozicii. Po mesiaci jej prišiel list doporučene išlo o OSVEDCENIE na firmu BeMore sro, poslal nam to okresny urad Bratislava, ale nikde nefigurvao meno dcery, v mailoch ju uisťovali že to bolo poslane omylom a že prídu dalšie dva papiere. aj prišli a boli na dalšie dve firmy. všetko to dcera poslala podla pokynov na Beauty Desing sro. ako žiadali, že ony všetko vybavia a upokojovali ju že nech nema žiadne obavy.
  6.12.2019 jej prišiel nahodne list z REGISTRA OBCHODNYCH SPOLOCNOSTI SR, chceli ju len zapísasť za registračny poplatok 88 eur do nejakej databazy, je to na baze dobrovolnoosti. Lenže ten list prišiel na meno BeMore Kristína Meliskova. Hodila som to do googla a na FinState som zistila že dcere založili sro BeMore ktora bola 30.11.2019 zapisana v ORSR.Z VKLADOM 5000EUR a je jediným konatelom.Je predpokladd že tam bude pachana tresna činnosť ak aj už neprebehla kedže sročka už funguje tyžden, hned v ten den 6.12 2019 ako sme to zistili tak sme podali tresne oznamenie a mam čakať. ale ja mam obavu čo tam už mohlo prebehnuť za ten tyžden, ake ma povinnosti voči statu, kde všade sa mame obratit aby sme zabranlii dalšiemu trestnemu cinu.Mala by i zmeniť obč, preukaz???? je riziko že založia dalšie dve sro? ked jej prišli ešte dve osvedčenia na ine firmy z okresneho uradu.viem že musíme sa braniť ale neviem ako. prosím ozvyte sa.prosím. Mam strach ved oni z nej bieleho kona.

   

  Odpoveď:

  Vážená pani, Anna

  ďakujeme Vám za položenú otázku, na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. V takomto prípade Vám odporúčam postupovať nasledovne podľa Trestného zákona ako aj podľa Občianskeho zákona.

  V prípade, že ste už podali trestné oznámenie pre trestné činy neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 Trestného zákona a poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona, môžete odvolať splnomocnenie podľa           § 33 b ods. 1, písm. b) a následne ho zaslať na Obchodný register vedený na Okresnom súde Bratislava I., ako aj na Okresný úrad v Bratislave, konkrétne na odbor živnostenského podnikania.

  Pokiaľ nedisponujete informáciami o splnomocniteľovi, t.j. o tom,  kto podal návrh na zápis s.r.o. do príslušného obchodného registra a kto bol ohlasovateľom živností, bude potrebné, aby Vaša dcéra osobne nahliadla do príslušných spisov, ktoré sa nachádzajú Obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Bratislava I. a Okresnom úrade v Bratislave.

  Odvolanie splnomocnenia bude mať za následok skutočnosť, že uvedená osoba už nebude oprávnená konať v jej mene, ako ani v mene s.r.o.. Rovnako Vám odporúčame informovať Okresný úrad v Bratislave, odbor živnostenského podnikania a príslušný obchodný register o podaní trestného oznámenia ako aj o okolnostiach s ním súvisiacich.

  Čo sa týka samotného výmazu obchodnej spoločnosti z príslušného obchodného registra, vidíme dve možnosti. Prvou možnosťou je čakanie na výsledok trestného konania, avšak táto možnosť je podľa nášho názoru veľmi zdĺhavá. Druhou možnosťou je podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra, na ktorý je oprávnená Vaša dcéra ako jediná konateľka uvedenej spoločnosti.

  Avšak v tomto prípade Vás upozorňujeme, že Váš právny problém bude potrebné ďalej osobne konzultovať s advokátom, nakoľko sa jedná o komplikovaný prípad.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Traja sme spáchali trestný čin krádeže

  Otázka

  Dobrý deň,chcem sa spýtať,traja sme spáchali trestný čin krádeže,súd rozhodol že všetci traja sme povinní zaplatiť podniku vzniknutú škodu,podnik to dal na exekúciu a jeden z nás to vôbec neplatí,keď som sa pýtal zamestnanca ex.uradu ten povedal že exekútor to môže vymáhať iba od jedného z nás,tomu veľmi nechápem lebo rozhodnutie súdu bolo že všetci traja to máme platiť,ako ja mám postupovať aby to ten tretí začal splácať? Ďakujem.

  Odpoveď:

  Vážený pán, Peter

  ďakujeme Vám za položenú otázku na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. 

  Ak  rozhodnutím súdu  ustanovené  alebo ak to vyplýva z povahy plnenia, že viac dlžníkov má tomu istému veriteľovi splniť dlh spoločne a nerozdielne, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak dlh splní jeden dlžník, povinnosť ostatných zanikne.  Ak dlžník v rozsahu uplatneného nároku dlh sám splnil, je oprávnený požadovať náhradu od ostatných podľa ich podielov. V tomto prípade odporúčam dohodnúť sa a vyriešiť situáciu mimosúdne. Ak však nebudú ochotný uhradiť túto náhradu, potom bude nútený obrátiť sa na príslušný súd.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Správca bytového domu odčerpáva peniaze

  Správca bytového domu odčerpáva peniaze z účtu vlastníkov bytového domu na základe neprijateľných zmlúv uzatvorených s tretími osobami vo vlastnom mene na neurčito. Zmluvy a odčerpávanie odmieta ukončiť, zakomponoval ich aj do zmluvy o výkone správy.  

   

  Vážená pani,

  ďakujeme Vám za položenú otázku na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. 
  Správcom môže byť právnická alebo fyzická osoba- podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu.
  Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv musí  viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to osobitne pre každý spravovaný dom.
  Majiteľom účtu domu zriadeného správcom v banke sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je príslušný disponovať finančnými prostriedkami na účte domu a vykonávať k tomuto účtu práva a povinnosti vkladateľa podľa osobitného zákona o ochrane vkladov. Majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správcu. Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu. Správca nesmie využiť majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.

  V súvislosti s bytovým domom sa uzatvárajú zmluvy s poskytovateľmi služieb pod ktorými si môžeme predstaviť zmluvy s podnikateľmi, ktorí majú zabezpečovať najrozličnejšie služby pre správcu a vlastníkov, akými sú napríklad upratovanie objektov, bežná údržba objektu, servis strojových zariadení (výťahov), prenájom reklamných plôch, prenájom spoločných priestorov alebo prenájom miesta na streche pre mobilných operátorov  a podobne.
  V týchto prípadoch rozhoduje najvyšší rozhodovací orgán na schôdzi alebo zhromaždení vlastníkov. Pokiaľ boli zmluvy o údržbe uzatvorené bez schválenia, sú neplatné, a teda máte nárok na vydanie neoprávneného majetkového prospechu.  Rovnako Vás chceme upozorniť na to, že na zmluvách absentuje podpis osoby poverenej vlastníkmi v dome.

  Taktiež dodávame, že majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správcu a správca tento majetok nesmie použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou vášho domu.
   
  Tak vyplýva z § 8 ods. 3  zákona č. 182/1993 Z. z. Správca nesmie využiť majetok vlastníkov ani vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb. Podľa Vami uvádzaných informácií však správca Vášho domu použil Vaše finančné prostriedky – teda peniaze z účtu Vášho domu –  na účel, ktorý súvisel so správou vášho domu, ale nebol schválený schôdzou alebo zhromaždením vlastníkov.
   
  Tu sa možno vyjadriť, že daný postup je v rozpore so zákonom a možno sa domáhať nápravy. Z hľadiska trestného práva podľa nášho názoru ide o dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku  podľa § 237 Trestného zákona. Predmetná vec by však bola už v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní, na ktorých zisťovacej činnosti by spočívalo, či sa trestnosť činu preukáže alebo nie.
   
  Ďalšou možnosťou je súdna cesta, teda podanie žaloby napr. z dôvodu bezdôvodného obohatenia, príp. o náhradu škody, ktorá by vám činnosťou správcu vznikla. Žaloba bude tzv. hromadná, t.j. že ju podáte všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov a v žalobe uvedené skutočnosti však musíte preukázať. Za tým účelom máte právo nahliadať do účtovných a iných dokladov súvisiacich so správou vášho domu a požadovať vyhotovenie odpisov a kópií.
   
  Zároveň pokiaľ správca svoje povinnosti neplní, máte právo vypovedať zmluvu. Podľa § 8a ods. 6 zákona, vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu vypovedať zmluvu o výkone správy len na základe rozhodnutia podľa § 14. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone správy nedohodnú inak. V zmysle § 11a a 14 zákona, ak hlasovanie schôdze vlastníkov nezvolá správca do 15 dní od doručenia žiadosti, právo zvolať schôdzu ma štvrtina vlastníkov bytov. Na vypovedanie zmluvy o správe je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov.

  Po vypovedaní zmluvy môžete buď zmeniť správcu za iného alebo zriadiť spoločenstvo vlastníkov. Rovnako Vám odporúčame podrobne preštudovať zmluvu o výkone správy, nakoľko môže obsahovať ustanovenia, ktoré sa týkajú riešenia sporov alebo sankcie.

  Záverom si Vás dovoľujeme informovať, že ďalšie posúdenie Vášho problému nespadá do bezplatného právneho poradenstva, nakoľko nejde o poskytnutie informácií k problematike obsiahnutej v konkrétnych otázkach.

  V tomto prípade bude potrebné preštudovať  všetky listinné podklady, zmluvy, preto už ide o poskytnutie jednoduchej právnej služby.  V prípade poskytnutia jednoduchej právnej služby počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Vám bude advokát účtovať 20,- Eur za každú začatú polhodinu. V prípade poskytnutia jednoduchej právnej služby mimo pracovných dní alebo počas pracovných dní po 15.00 hod. Vám bude advokát účtovať 40,- Eur za každú začatú polhodinu.

  Pod jednoduchou právnou pomocou treba rozumieť poskytnutie právneho poradenstva zodpovedaním otázok klienta v sídle Advokátskej kancelárie CIMMERMANN, s.r.o. alebo na inom dohodnutom mieste, telefonicky, emailom, príp. prostredníctvom komunikačného programu SKYPE.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Potrebujem sa poradiť ohľadom BSM

  Potrebujem sa poradiť ohľadom BSM. Vo februári 2012 som pomocou úveru pre mladých kúpil byt. V tom čase som bol slobodný aj keď po nastahovaní do bytu som tu žil v tom čase z partnerkov, ktorá bola staršia a nebola ešte vysporiadaná z predchádzajúceho vzťahu. V decembri 2012 sme sa zobrali na úrade. Na úvere, ako aj na LV som bol vedení len ja. V roku 2016 som refinancoval úver pre mladých novým úverom. Tým, že som už bol ženatý, tak bola dopísaná na úvere ako spoludĺžnička, na LV som len ja napísaný od doby, kedy som kupoval byt pomocou úveru pre mladých. Tento druhý úver, na ktorom je napísaná len ako spoludĺžnička sa úver navýšil o 8000 eur a pôvodný vyplatil s tým, že sa peniaze použijú na obnovu bytového jadra. . Medzitým sa ona vysporiadala z prvým mužom v sume 10 000 eur. Z týchto peňazí sa použilo skoro 8000 eur na kúpu auta ktoré bolo napísané na mňa. Trištvrte roka predtým, ako nadobudol právoplatnosť rozvod som pod stálim nátlakom prepísal na ňu toto auto. Kúpili sme záhradku v sume 2400 eur, o ktorú sa v súčastnosti starám len ja. Taktiež sa kúpila záhradná chatka v sume 2500 eur. Počas spoločného manželstva sme obaja dostali peniaze darom, ktorý nie je nikde zapísaný, či z jednej, alebo druhej strany. Moja bývalá manželka chce odo mňa 10 000 eur. Pritom od doby, čo sme boli ako manželia, tak bola len na materskej. Nakoľko máme 2 deti tak až po právoplatné rozhodnutie o rozvode a aj po ňom je na materskej. Počas posledného trištvrte roka, po prepísaní auta sa odsťahovala koncom mesiaca február 2018 k novej známosti aj z našimi deťmi. Moja otázka znie, či je opodstatnená takáto suma keď počas celého manželstva bola na materskej. Pracoval a živil som rodinu len ja, a až v roku 2016 bola dopísaná na úver z dôvodu toho, že som bol ženatý.Na LV dopísaná nie je. Aká suma je opodstatnená. Mám ja dať aj auto do BSM nakoľko bolo kúpené počas manželstva a bolo písané na mňa. Toto auto používa v súčasnosti ona. Ďakujem za odpoveď.

   

  Dobrý deň,

  ďakujeme Vám za položenú otázku,  na ktorú odpovedáme a vyslovujeme aj svoj právny názor. Vyrovnanie BSM nie je komplikované vyriešiť po právnej stránke, ale vo Vašom prípade môžeme odpovedať iba všeobecne, nakoľko na kvalifikovanú odpoveď by bolo potrebné vidieť presný súpis majetku (aktíva a pasíva).

  Pri vyporiadaní BSM sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

  Ďalej sa prihliadne aj na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia sa berie zreteľ tiež na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. K otázke bytu uvádzame, že určite nepatrí do BSM, ale úver, ktorí ste zobrali s exmanželkou zaraďujeme do BSM.

  Do BSM určite nemožno zarátať 10000,- EUR, ktorý Vaša bývalá manželka nadobudla z vysporiadania BSM ako aj dary a prípadné dedičstvo. Otázka BSM bola riešená judikatúrou, kde  Najvyšší súd Slovenskej republiky stanovil, že takto získaný majetok (z pôvodného BSM) nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva súčasných manželov (nového BSM). Je to logické aj z toho pohľadu, že ona tento majetok vlastnila ešte pred sobášom, len mal podobu BSM.

  Zároveň dodávame, že do BSM patrí aj mzda toho, ktorého manžela, takže aj peniaze z Vašej výplaty sú spoločné i auto, ktoré bolo nadobudnuté počas Vášho manželstva.

  Ak Vaša bývalá manželka nebude ochotná uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM, vec budete musieť riešiť cestou súdu. 

  Odporúčame kontaktovať advokáta za účelom vyporiadania celého BSM.

  Môžete kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Podľa lekárskej správy som nespôsobilá na doterajšíu prácu

  Dobrý večer,prosím vás o radu.Podla lekárskej správy som nespôsobila na doterajšíu prácu.Chcela by som požiadat zamestnávateľa o skončenie pracovného pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov &60 ZP. Mám nárok na odstupné? Ak zamestnávatel nebude súhlasiť,tak môj pracovný pomer naďalej trvá? Potom mi nič iné nezostane len požiadať o preradenie na inú prácu. Musím prijať preradenie aj keby mi tá práca zdravotne vyhovovala?Aký je ďalší postup alebo aké mám možnosti aby som dostala odstupné? Za skorú odpoveď vopred ďakujem Petra .

  Dobrý deň, ďakujeme veľmi pekne za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujeme zaujať nasledovný právny názor. Nárok na odstupné by Vám vznikol, ak by ste pracovný pomer ukončili dohodou, a to z dôvodu že ste ako zamestnanec stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu.

   

  Choroba z povolania predstavuje jav, s ktorým sa môže stretnúť každá fyzická osoba v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh. Ako vyplýva z jej samotného označenia a ako je všeobecne známe ide o chorobu, ktorá má pôvod práve v plnení pracovných úloh fyzickou osobou alebo s plnením pracovných úloh súvisí.

  Na pracovnoprávne účely sa v zmysle ustanovenia § 195 ods. 4 veta druhá zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) sa za choroby z povolania považujú: „choroby uvedené v právnych predpisoch o sociálnom zabezpečení (zoznam chorôb z povolania), ak vznikli za podmienok v nich uvedených“.

  V prípade preukázania choroby z povolania zamestnávateľ je povinný zamestnanca, ktorému je priznaná choroba z povolania alebo ohrozenie touto chorobou preradiť na inú prácu.

  Ak zamestnávateľ pre zamestnanca inú vhodnú prácu nemá, môže dať zamestnancovi v zmysle § 63 ods. 1 písm. c) Zákonníka práce výpoveď z pracovného pomeru „ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.“ Z rovnakých dôvodov sa zamestnávateľ so zamestnancom môžu dohodnúť na skončení pracovného pomeru.

  Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodu, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku (ustanovenie § 76 ods. 3 Zákonníka práce).

   

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Snažím sa od dotyčného vymôcť peniaze 40 000 eur

  Dobry den, snazim sa od dotycneho vymoct peniaze 40 000 eur,pritom mam zobrate uvery,ktore neplatim, nemam z coho.Uz som ho vyzvala aj doporucenymi listami,podala trestne oznamenie.Zasielala som mu aj smsky,na ktore nereaguje.Dna 4 11.2019 ma dotycny spolu s manzelkou napadli pred ich domom,takze dalsie trestne oznamenie som podala.Hrozi mi exekucia,uz teraz nemam z coho zit.Prosila by som Vas preto o radu,ako co najkratsom case by som mohla mat peniaze u seba.Nemam na sudne poplatky i na pravnika.Mam zobratu aj hypoteku na rod.dom,no nechcela by som prist o strechu nad hlavou.Uz som si dost vytrpela za zivot,ked som musela prespavat na cintorine,preto prodim Vas o radu. Dakujem Mária.  

  Dobrý deň,

  Veľmi pekne ďakujem za položenú otázku. V prvom rade je potrebné vyzvať dlžníka, aby dobrovoľne pôžičku vrátil. Výzvu môžete zaslať osobne alebo prostredníctvom advokáta. V tomto prípade môže mať výzva väčšiu váhu, nakoľko dlžník si je vedomý, že vec už rieši advokát.  

  Pokiaľ bude výzva neúspešná, je tu ďalšia možnosť, a to obrátiť sa na súd. Súdne vymáhanie pohľadávok začína prípravou návrhu na vydanie platobného rozkazu a jeho podaním na príslušný súd odporcu.

  Zároveň je tu aj ďalšia možnosť, a to podať návrh na vydanie platobného rozkazu (v upomínacom konaní na Okresný súd Banská Bystrica), avšak tu upozorňujem, že súd vydá platobný rozkaz len v prípade ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov.

  V prípade, že predložíte spolu so žalobou platobný rozkaz na špeciálnom formulári, ktorý možno nájsť na webových stránkach ministerstva spravodlivosti a zároveň uhradí súdny poplatok, mal by byť platobný rozkaz vydaný do 10 pracovných dní.

  Platobným rozkazom súd dlžníkovi uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia uplatnenú pohľadávku zaplatil a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor.

  Odporca sa môže po doručení platobného rozkazu brániť odporom. V prípade ak proti platobnému rozkazu nebol do 15 dní od doručenia podaný odpor s odôvodnením, platobný rozkaz má účinky právoplatného rozsudku. To znamená, že právoplatný rozkazu je exekučným titulom a môže dôjsť k vymáhaniu vašej pohľadávky v exekučnom konaní.

  Ak však odporca podá včas odpor s odôvodnením vo veci samej, zrušuje sa tým platobný rozkaz v plnom rozsahu a súd nariadi pojednávanie.

  Súd môže na návrh priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

   

  Viac informácii k odpusteniu súdneho poplatku nájdete na web stránke: https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_oslobodenie-od-sudnych-poplatk

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Sused postavil garáž bez vytýčenia a môjho suhlasu.

  Sused postavil garáž bez vytýčenia a môjho suhlasu.
  Tesne na hranici môjho pozemku, možno aj zahranicou. Môžem ho žiadať o náhradu škody?

  Ďakujem 

  Mino

  Dobrý deň, 
  ďakujem pekne za otázku, ku ktorej si týmto dovoľujem uviesť môj právny názor na Váš problém :  

  Podľa ust. § 123 a nasl. Občianskeho zákonníka („OZ“) „vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním, pričom všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana.

  Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv, preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, atď.“ 

  Z ust. Obč. zákonníka vyplýva, že sused ako vlastník stavby nesmie svojou stavbou ohroziť Vašu stavbu a pozemok, inak v súlade s ust. Obč. zákonníka zodpovedá za vzniknutú škodu. U uvedeného vypláva, že ak sa chcete domáhať škody za postavenú garáž, budete musieť preukázať aká škoda Vám skutočne vznikla.

  Ak sa váš predpoklad potvrdí a garáž je postavená aj na vašom pozemku – cudzom pozemku, išlo by o neoprávnenú stavbu. V takom prípade ust. Obč. zákonníka ponúkajú niekoľko možnosti:

  a) ak niekto zriadi stavbu na cudzom pozemku, hoci na to nemá právo, môže súd na návrh vlastníka pozemku rozhodnúť, že stavbu treba odstrániť na náklady toho, kto stavbu zriadil .

  b) pokiaľ by odstránenie stavby nebolo účelné, prikáže ju súd za náhradu do vlastníctva vlastníkovi pozemku, pokiaľ s tým vlastník pozemku súhlasí.

  c) súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe.

  Z  hore uvedeného vyplýva, že máte možnosť obrátiť sa na súd a žiadať stavbu odstrániť na jeho náklady. Ešte predtým Vám odporúčam, aby ste si preverili záber garáže v m2 na vašom pozemku.

  Ak sa chcete vyhnúť súdnemu sporu, odporúčam Vám preveriť záber susedovej garáže v m2 na vašom pozemku a následne zaslať susedovi nájom za zabratú časť, najlepšie podľa znaleckého posudku. Zároveň ho písomne upovedomte o svojom zámere podať žalobu, s tým, že v prípade Vášho úspechu budete od neho okrem odstránenia stavby na jeho náklady alebo zriadenia vecného bremena žiadať aj náhradu trov súdneho konania.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Ako postupovať v prípade že som niekomu požičala nemalé peniaze a dotyčný min.prestal splácať

  Dobrý deň. Chcem sa spýtať ako postupovať v prípade že som niekomu požičala nemalé peniaze a dotyčný min.prestal splácať a ešte sa aj stratil z povrchu zeme. Nedvíha telefón. Na správy neodpisuje. Ešte do min. tyzdna bolo všetko ok a zrazu nie je. Mám dlžnú zmluvu ale nie notársky overenú

  Ďakujem za odpoveď Peter  

  Dobrý večer, 

  V prvom rade je veľmi dôležité mať doklad preukazujúci to, že ste  požičali peniaze dlžníkovi. Najčastejšie to býva zmluva o pôžičke alebo o uznaní dlhu. Ak ich nemáte, ako dôkaz môže slúžiť doklad z banky o prevode alebo o vklade peňazí na účet dlžníka. Ak nedisponujete ani takýmito dokladmi, potom potrebujete svedka, ktorý potvrdí dlh.Nemusí to byť priamy svedok poskytnutia peňazí, svedok by mal minimálne potvrdiť, že počul dlžníka sľubovať, že dlh uhradí, v akej výške a lehote.

  Ak sa chcete vyhnúť súdu, môžete najprv vášmu dlžníkovi odoslať výzvu na vrátenie finančných prostriedkov. Ak nebude úspešná, môžete sa obrátiť na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu (na vymáhanie bol zriadený súd v Banskej Bystrici). S vymáhaním dlžnej sumy sa môžete obrátiť sa na advokáta, ktorý Vám návrh spíše a bude požadovať, aby súd zaviazal dlžníka na náhradu trov právneho zastupovania. Súd Vám tieto trovy prizná a takto sa vymôže celá suma, pričom náhradu trov zastupovania bude musieť zaplatiť dlžník. 

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Ja a môj otec sme darovali svoje podiely z domu mojej sestre a jej manželovi pred  rokmi

  Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na zastupovanie v súdnom spore a najskôr na Váš názor na možnosť úspechu. Ja a môj otec sme darovali svoje podiely z domu mojej sestre a jej manželovi pred  rokmi. Moj otec má v dome doživotné právo. Manžel môjho sestry sa začal bez uvedenia akúhokoľvek dôvodu správať nepriateľsky ku mne a otcovi. Nadáva nám, ohovára, nadávky sú toho nahrubšieho zrna. Sestra robí to isté. Otec je chorý je chorý a toto iba zhoršuje jeho zdravotný stav. Nevieme kam sa obrátiť a ako situáciu riešiť. Chcela by som vedieť akú šancu máme na úspech v súdnom spore o vrátenie daru, Aké dôkazy a v akej forme súd uzná?(SMS s nadávkymi, svedectvo mojho 17 ročného syna , moje, môjho otca) Obávame sa, že v prípade prehry súdneho sporu  by bol súdny spor veľmi nákladný, čo by bolo pre nás neúnosné. Vopred veľmi pekne dakujem za radu a Váš čas. 

  Petra 

  Dobrý deň, 

  Občiansky zákonník ustanovuje v §630 jedinú zákonnú podmienku pre vznik nároku darcu domáhať sa vrátenia daru od obdarovaného a to správanie obdarovaného voči darcovi alebo členom jeho rodiny, ktorým hrubo porušuje dobré mravy

  Hrubé porušenie dobrých mravov nie je každé správanie, ktoré je neetické, resp. ktoré nezodpovedá spoločensky uznávaným pravidlám slušného správania. Hrubým porušením dobrých mravov sa rozumie ich porušenie značnej intenzity alebo sústavné porušovanie. Ide napríklad o prípady fyzického napádania darcu obdarovaným, hrubých urážok na cti darcu, neposkytnutia potrebnej pomoci, opakované vyháňanie darcu z domu, ktorý bol darovaný, sústavné odmietanie poskytovania výživy, na ktorú je darca voči obdarovanému odkázaný.

  Za hrubé porušenie dobrých mravov nemožno považovať napr. prípad ak obdarovaný opomenul životné jubileum darcu, predaj darovanej veci cudzej osobe. Darca nemá nárok na vrátenie daru od obdarovaného ani vtedy, ak sa členovia rodiny obdarovaného správajú k darcovi tak, že tým hrubo porušujú dobré mravy, pretože obdarovaný nemôže zodpovedať za správanie iných osôb voči darcovi

  Právo domáhať sa vrátenia daru sa premlčuje vo všeobecnej trojročnej premlčacej lehote, ktorá začína plynúť v deň kedy sa mohlo toto právo po prvý raz uplatniť. Nie je teda nevyhnutné aby stav porušovania dobrých mravov pretrvával v čase kedy sa darca bude domáhať vrátenia daru. 

  Aby sme sa vedeli vyjadriť k vášmu úspechu pripadne neúspechu potrebovali by sme oveľa viac informácií pretože každý prípad sa vždy posudzuje individuálne, pričom súd skúma napr. aj či nevhodné správanie obdarovaného nevyprovokoval darca svojím správaním atď.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Priateľ nastúpil do väzby na 18 mesiacov

  Dobrý deň prosím vás môžete mi prosím poradiť priateľ nastúpil do väzby na 18 mesiacov nakoľko máme chorú cerku z rastepom chrbtice a čakáme druhé dieťa môžem požiadať o jeho prepustenie alebo on sám to musí urobiť alebo načo mám právo teraz ďakujem

  odpoveď

  Dobrý deň, váš priateľ pravdepodobne nastúpil do výkonu trestu odňatia slobody. Aby sa mohlo uvažovať o jeho skrátený bude potrebné uplatniť inštitút podmienečného prepustenia. To je však možné až po výkone určitej časti trestu. Z vašej otázky nevyplýva o aký trest ide preto nie je možné aby sme sa kvalifikovane vyjadrili k jej dĺžke.

  S pozdravom

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Podpisy na zmluve nie sú overené.

  Dobrý deň pán Cimmermann,

  Našla som si na internete Vaše právne odporúčanie ohľadne podávania trestných oznámení.

  Ak by som Vás ešte mohla poprosiť o radu oprávnenosti podania trestného oznámenia v tejto veci:

  Môj syn ešte v januári 2017 predal osobný automobil. O predaji spísal kúpnu zmluvu, avšak keďže bola sobota podpisy na zmluve nie sú overené.

  Dohodol sa s kupujúcim, že si auto môže zobrať ak mu do týždňa  kupujúci pošle doklady od auta spolu so splnomocnením na odhlásenie auta na DI Nitra. Kupujúci bol zo Žiliny. Doklady od auta nám späť poslal, ale splnomocnenie na odhlásenie auta nám do dnešného dňa neposlal. Syn mu neustále telefonoval, stále sa na niečo vyhováral, dokonca mu telefonovali i policajti na PZ Nitra, ktorým tiež prisľúbil, že splnomocnenie pošle. Posledné obdobia  už ani nezdvíha telefon. Prišla nám už aj pokuta za STK a stále musíme uhrádzať zákonnú poistku. Myslíme si, že auto rozobral na súčiastky nakoľko nemá technický preukaz, čiže chodiť na ňom nemôže.  V 8/2017 sme danú skutočnosť nahlásili na PZ vo Vrábľoch, kde nám povedali, že sa to bude riešiť ako priestupok, avšak bezvýsledne. Minulý mesiac sme kupujúcemu napísali poslednú výzvu na uskutočnenie odhlásenia, alebo vrátenie auta, že mu vrátime kúpnu cenu. Termín sme mu dali do 31.3.2018. Vôbec sa neozval, auto nevrátil. Preto by sme chceli vedieť či sa môžeme obrátiť na Políciu a podať trestné oznámenie, nakoľko si nesplnil povinnosť, ktorá je uvedená v KZ, že si auto prihlási do 10 dní od prevzatia, a auto používa neoprávnene, nie je vlastníkom.

  My sme poškodení pretože musíme uhrádzať PZP a taktiež by sme mali uhradiť pokutu za STK a EK (túto nám OU Nitra odložil na základe odvolania).

  Za Vašu radu Vám ďakujem

  Dobrý deň,

  kupujúci si síce nesplnil povinnosť vyplývajúcu z Kúpnej zmluvy, avšak nakoľko vo Vašom prípade konanie kupujúceho nenapĺňa zákonné znaky žiadneho trestného činu podľa Trestného zákona, podanie trestného oznámenia Vám neodporúčam. V prípade hlbšej analýzy Vášho prípadu ma kontaktujte.

  S pozdravom

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Môže exekutor zobrať peniaze z bez.uctu?

  Dobrý deň chcem sa spýtať že či môže exekutor zobrať peniaze z bez.uctu s tým že mi nedosiel žiadny list ani spis a ani súd nebol keď neviem o čo sa jedná len mi zoberie 103 eur ďakujem

  Dobrý deň,

  exekúciu je možné začať vykonávať podľa § 61 nasl. zákona č. 233/1995 Zb.z. (Exekučný poriadok) len na základe Upovedomenia o začatí exekúcie, ktoré sa doručuje oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručuje do vlastných rúk. V prípade hlbšej analýzy Vášho prípadu nás kontaktujte.

  Ďakujem

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Prichytili ma pri drobnej kradezi

  Dobry den. Chcel by som sa spytat na taky problem
  Prichytily ma pri drobnej kradezi. Nasledne bola privolana hliadka PZ a bola mi ulozena blokova pokuta za priestupok 20e.
   O styri mesiace ma prichytily zas. Bol som na vysluchu a je namna trestne stihanie za precin kradeze.
  Chcem sa opytat. Mam sa obavat ze pojdem do väzby.
  M strach. PODOTYKAM NIKDY SOM NEBOL TRESTANY A VEDIEM NORMALNY SLUSNY ZIVOT.
  DAKUJEM ZA ODPOVED.

  Dobrý deň,

  nakoľko ste boli v posledných predchádzajúcich 12 mesiacoch za obdobný čin už postihnutý (za drobnú krádež Vám bola uložená pokuta za priestupok), v tomto prípade ide už o trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 2 pís. f) Trestného zákona, kde hrozí odňatie slobody až na dva roky. V prípade hlbšej analýzy Vášho prípadu nás kontaktujte.

  Ďakujem

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Sexuálne obťažovanie na pracovisku

  Dobrý večer,

  pán Cimmermann čítala som Váš príspevok týkajúci sa sexuálneho obťažovania na pracovisku. Momentálne mám podobný problém preto by som Vás poprosila o radu prípadne by sme sa následne mohli dohodnúť na zastupovaní. Pracujem vo veľkej zahraničnej spoločnosti v Bratislave viac ako rok.  Po nástupe do zamestnania som bola milo prekvapená z kolektívu mladých ľudí. Po niekoľkých teambuildingoch a neformálnych stretnutiach po práci s kolegami začali problémy. Môj nadriadený sa ku mne začal chovať až priveľmi „priateľsky“. Pravidelne sa stáva, že sa ma chytá okolo bokov ale aj na iných miestach…  Pár mesiacov som to trpela, lebo som si stále nebola istá, či to predsa len nie je náhoda. Napokon som sa porozprávala s kamarátkou a tá mi povedala, že už predtým mali iné zamestnankyne podobné problémy a radšej dali výpoveď. Viete mi poradiť čo mám robiť?

   

  Dobrý deň,

  vzhľadom k tomu, že Váš problém priamo súvisí s pracovno-právnym vzťahom, bude sa i posudzovať podľa antidiskriminačného zákona a Zákonníka práce. Správanie, o ktorom píšete sa javí ako jedna z foriem diskriminácie, konkrétne sexuálne obťažovanie.

  V prvom rade máte možnosť podať sťažnosť priamo Vášmu zamestnávateľovi, teda nie priamemu nadriadenému, ale subjektu, ktorý Vás zamestnáva. Ak nemáte odvahu, na rozdiel od niektorého z Vašich kolegov, ktorý bol svedkom obťažovania, môže sťažnosť podať on, prípadne tak môžete urobiť anonymne.

  Ak dochádza k porušeniu antidiskriminačného zákona i Zákonníka práce. Váš zamestnávateľ je povinný na sťažnosť bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, teda upustiť od nezákonného konania, prípadne odstrániť jeho následky. V prípade ak sa obávate podania sťažnosti, alebo sa neuspokojíte s jej vybavením, môžete podať žalobu na súd, v ktorej sa budete tiež domáhať upustenia od protiprávneho konania, nápravy, prípadne primeraného zadosťučinenia, alebo aj  náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

  V konaní pred súdom sa môžete nechať zastupovať aj Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Ak ste presvedčená, že sexuálne obťažovanie zasiahlo do Vašej ľudskej dôstojnosti, súkromia alebo občianskej cti, môžete podať žalobu na ochranu osobnosti. Z jej titulu sa domáhať upustenia od neoprávnených zásahov do práva na ochranu osobnosti, odstránenia následkov a primeraného zadosťučinenia, v prípade značne zníženej dôstojnosti, či vážnosti v spoločnosti, aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Nájomca mi dal výpoveď nájomnej zmluvy s výpovednou lehotou kratšou ako 3 mesiace

  Dobrý deň,

  Nájomca mi dal výpoveď nájomnej zmluvy s výpovednou lehotou kratšou ako 3 mesiace  s tým, že mi zaplatí plnú dlžnú sumu. Platnosť nájmu s výpovednou lehotou bola do 31.7.2016. Nájomca mi vôbec neuhrádzal nájom už od januára (pri prevode nájmu nastali technické problémy s bankou a zmrazili mu účet na cca 3 mesiace). Moja otázka znie môžem ho teraz ja vypratať z bytu, keď už nemá nájomný vzťah alebo na to potrebujem rozhodnutie súdu? Zároveň som mal v zmluve uvedené že nájomník ak sa nevysťahuje zaplatí dvojnásobok nájmu za každý načatý mesiac a ako môžem vymáhať od neho dlžnú sumu? Ešte by som sa chcel spýtať, ktoré podmienky nájmu platia? Tie, ktoré mám napísané v zmluve alebo v občianskom zákonníku?

  Ďakujem za Vašu odpoveď

  Dobrý deň, uvedený problém je potrebné riešiť dohodou, ak k dohode nedôjde, môžete sa obrátiť na príslušný súd s návrhom na vypratanie nehnuteľnosti. Až na základe právoplatného rozhodnutia súdu je možné z nehnuteľnosti vypratať. V prípade vymáhania dlžného nájomného, pokiaľ nájomca neplní dobrovoľne, je nutné ho písomne vyzvať (predžalobná výzba), a v prípade ak ani na základe tejto výzvy nebude plniť, je potrebné sa obrátiť na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu. Zmluvný vzťah sa riadi predovšetkým ustanoveniami nájomnej zmluvy, ktoré sa si dohodli, a v prípade, ak nájomná zmluva určité skutočnosti nerieši, je možné použiť Občiansky zákonník.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Súdny exekútor môže podať exekučnému súdu podnet na zastavenie exekúcie

  Dobrý deň, návrh na súd na zastavenie exekúcie môže podať iba exekútor, ktorý vedie exekúciu voči povinnému, alebo je to možné aj na návrh samotného povinného, ktorý je fyzická osoba, nezamestnaný a nemajetný? Ďakujem Vám za odpoveď!

  Súdny exekútor môže podať exekučnému súdu podnet na zastavenie exekúcie v nadväznosti na zistenú nemajetnosť povinného, v zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 písm. h) Exekučného poriadku. V danom prípade, však musí byť zo spisového materiálu jednoznačne preukázané, že povinný je nemajetný , pričom exekučný súd v zásade dotazuje oprávneného , či so zastavením exekúcie z uvedeného dôvodu súhlasí. Povinný totiž môže v budúcnosti nadobudnúť majetok, či už dedením, reštitúciou alebo inou formou, zároveň sa povinný môže v budúcnosti zamestnať alebo získať nárok na iný príjem, ktorý podlieha exekúcii. V zmysle rozhodnutia I. UA 164/04, všeobecné súdy sú povinné dbať na to, aby zabezpečili taký prístup k súdnej ochrane v exekučnom konaní, ktorí nie je diskriminačný. Na uvedené rozhodnutie nadväzuje Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. č. M Cdo 55/01, ktoré konštatuje, že exekučné konanie je ovládané dispozičnou zásadou, ktorá sa prejavuje aj v spôsobe jej skončenia. Povinný, ktorý je fyzickou osobou môže podať návrh na zastavenie exekúcie, pričom o návrhu rozhoduje exekučný súd. Súd o návrhu povinného na zastavenie exekúcie rozhodne uznesením. Podanie návrhu na zastavenie exekúcie povinným nemá odkladný účinok. 

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Som 1/4vlastnickou rodinneho domu,brat ma vyplati z rodinneho domu.

  Anna 

  Dobry den,prosila by som o radu.Som 1/4vlastnickou rodinneho domu,brat ma vyplati z rodinneho domu.Moze mi brat zrusit trvaly pobyt,ja by som sa mala stahovat v lete 2018 nakolko som poziadala o byt.Momentalne nemam kde ist byvat,preto Vas prosim o radu ako mam postupovat.Dakujem.

  Odpoveď

  Dobrý večer,

  Zákon o hlásení pobytu občanov ustanovuje, že ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší okrem iného aj na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh na zrušenie však nemožno podať voči:

  ·  vlastníkovi,

  ·  spoluvlastníkovi,

  ·  manželovi alebo

  ·  nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

  V prípade ak Vás brat vyplatí a nebudete ďalej vlastníkom môže zrušiť Váš trvalý pobyt na návrh na zrušenie. 

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Dokedy som povinný platiť výživné?

  Dobrý deň, chcel by som sa opýtať pán Cimmermann, že dokedy som povinný platiť výživné? Ďakujem pekne za odpoveď Peter

  Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku, ku ktorej si dovoľujem zaujať nasledovný právny názor.

  Zákon o rodine neohraničuje povinnosť platiť výživné vekom dieťaťa. Vo svojich ustanoveniach hovorí len o tom, že rodič je povinný platiť výživné až do času kým dieťa nie je schopné samé sa živiť. Pokiaľ sa rozhodnete prestať platiť výživné, nemôžete to urobiť len tak samovoľne, ak bola Vaša vyživovacia povinnosť určená rozhodnutím súdu. Musíte podať na príslušný súd, ktorým je súd v obvode ktorého má dieťa bydlisko, návrh na zrušenie vyživovacej povinnosti. Treba si však naozaj zvážiť či sú splnené podmienky k zániku vyživovacej povinnosti.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Pracovala som ako kaderníčka v salóne.

  Dobrý deň,

  Pracovala som ako kaderníčka v salóne. Nastúpila som tam 3.6.2015 a ukončila som dohodu 19.10.2015. S majiteľkou som uzavrela dohodu o brigáde. Podľa dohody som mala mat 3,28€ na hodinu čo vyplýva podľa odpracovaných hodín, že moja mzda za daný čas mala byť 358€. Mzda mi vyplatená nebola, tak som sa požiadala  políciu a inšpektorát práce o pomoc. Inšpektorát práce nás informoval, že veci konajú. Ďalšiu odpoveď som nedostala. Na polícii som podala trestné oznámenie ale nič z toho.

   

  Dobrý deň,

  Vo prípade ak ste už podali trestné oznámenie ako aj podnet na Inšpektorát práce odporúčam Vám ďalej platobný rozkaz, ktorý predstavuje alternatívnu formu rozhodnutia v občianskoprávnych veciach. Pred podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu na súd ale najprv zašlite zamestnávateľovi list v ktorom ho vyzvite na zaplatenie dlžnej sumy v lehote, ktorú mu v liste určite. Ak nereaguje zašlite mu doporučene predžalobnú výzvu s upozornením na následky nevyplatenia mzdy.

  Ak zamestnávateľ ani naďalej nekoná, treba podať návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý podáte na príslušnom súde. Vydaný platobný rozkaz sa stáva exekučným titulom. Znamená to, že ak toto skrátené rozhodnutie zo súdu už máte a napriek tomu ho váš zamestnávateľ nerešpektuje, môžete sa obrátiť na ktoréhokoľvek exekútora. Ten má potom viacero zákonných možností, ako dlžnú sumu od neplatiaceho zamestnávateľa vymôcť.

  Podmienkou vydania platobného rozkazu je zaplateniesúdneho poplatku. Platí sa 6 percent z hodnoty sporu, minimálne však 16,50 eura a maximálne 16 596,50 eura, nie však z hodnoty príslušenstva. Ak vám napríklad zamestnávateľ na mzde dlhuje 1 000 eur a ďalších 500 eur na úrokoch, súdny poplatok vo výške 6 percent sa platí len z 1 000 eur.

  Pri zlej finančnej situácii prichádza do úvahy aj možnosť oslobodenia od súdneho poplatku. Podmienkou je, že navrhovateľ o to súd požiada a tiež, že to odôvodňujú jeho osobné a majetkové pomery, nejde o svojvoľné uplatňovanie či bránenie práva a nepôjde o bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Súd vás v takom prípade môže oslobodiť od platenia súdneho poplatku úplne alebo čiastočne.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  O stavebných prácach rozhoduje obecné zastupiteľstvo od 0 €

  Dobrý deň

  Je schválené vzn obce v ktorom je že o stavebných prácach rozhoduje obecné zastupiteľstvo od 0 € čo bolo schválené z dôvodu aby starosta nemohol zadávať zákazky kamarátom.
  Teraz podpísal dodatok z zmluve v sume niečo viac ako 21 000 € za práce naviac. Ako máme postupovať ? 

  Dobrý deň,

  dovoľujem si Vám odoslať odpoveď na vašu otázku. Fyzické aj právnické osoby sa môžu obracať na prokurátora s podnetom (písomne alebo ústne), ktorý smeruje k tomu, aby prokurátor vykonal opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti. Prokurátor je povinný vybaviť podnet do dvoch mesiacov od jeho podania. V odôvodnených prípadoch rozhodne o predĺžení tejto lehoty bezprostredne nadriadený prokurátor. Prokurátor je povinný upovedomiť podávateľa podnetu o spôsobe vybavenia podnetu.

  Podávateľ podnetu môže žiadať o preskúmanie zákonnosti vybavenia svojho podnetu opakovaným podnetom, ktorý vybaví nadriadený prokurátor. Ďalší opakovaný podnet v tej istej veci vybaví nadriadený prokurátor len vtedy, ak obsahuje nové skutočnosti. Ďalším opakovaným podnetom sa rozumie v poradí tretí a ďalší podnet, v ktorom podávateľ podnetu prejavuje nespokojnosť s vybavením svojich predchádzajúcich podnetov v tej istej veci.

  Pri vybavovaní podnetu je prokurátor povinný prešetriť všetky okolnosti rozhodné na posúdenie, či došlo k porušeniu zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, či sú splnené podmienky na podanie návrhu na začatie konania pred súdom alebo na podanie opravného prostriedku, či môže vstúpiť do už začatého konania pred súdom alebo vykonať iné opatrenia, na ktorých vykonanie je podľa zákona oprávnený.

  Prokurátor posudzuje podnet podľa obsahu, pričom prihliada na všetky skutočnosti, ktoré počas prešetrovania vyšli najavo. Ak prokurátor zistí, že podnet je dôvodný, vykoná opatrenia na odstránenie porušenia zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov. Prokurátor, ktorý podnet posudzuje, nie je však návrhom viazaný a z toho dôvodu je na posúdení prokurátora, či vykoná opatrenie.

  Podľa § 28 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre prokurátor je oprávnený podať orgánu verejnej správy upozornenie na účel odstránenia porušovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorému došlo v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní opatrenia alebo rozhodnutia alebo jeho nečinnosťou.

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Momentálne sa chcem vrátiť späť do zamestnania, po materskej dovolenke.

  Dobrý deň, som slobodná matka, momentálne sa chcem vrátiť späť do zamestnania, po materskej dovolenke, zamestnávateľ , mi neumožňuje prispôsobiť pracovnú dobu, nakoľko som slobodná matka a ani moju pôvodnú pracovnú pozíciu, s odôvodnením, že je už obsadená, pracovnú zmluvu mám na dobu neurčitú.

  Ďakujem za skorú odpoveď

  Dobrý deň,

  V prípade ak sa chcete vrátiť do pôvodného zamestnania z materskej alebo z rodičovskej dovolenky, ste v zmysle ust. § 166 ods. 3  povinná písomne oznámiť zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň skončenia alebo prerušenia rodičovskej dovolenky. Ak sa chcete vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je vás povinný zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ vás musí zaradiť na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. 

  Ak sa staráte o dieťa mladšie ako 15 rokov a požiadate o kratší pracovný čas alebo o inú vhodnú úpravu určeného týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný žiadosti vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.  

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Môj problém sa týka vrátenia peňazí.

  Dobrý deň,

  po prečítaní si Vášho článku na Vašom blogu si Vás dovolím poprosiť o radu. Môj problém sa týka vrátenia peňazí. 
  Robila som menšiu prístavbu, samozrejme pomocou živnostníkov. Dostali peniaze ako zálohu na materiál a prácu o čom mám aj podpísané doklady o príjme. S jednym z nich mám uzavretú Zmluvu o dielo. Všetky peniaze však nepoužili, dokonca obaja zle previedli prácu, no a teraz ich neviem dostať späť. Ignorujú moje sms výzvy.
  Prosím Vás, mám nejakú možnosť dostať svoje peniaze späť alebo to nemá význam ďalej riešiť? Môžem podať na nich trestné oznámenie? Môže to byť klasifikované ako Obohatenie sa, prípadne ako? Nie sú to veľké sumy, ide mi o to aby takýto ľudia neboli vo výhode aby vrátili to čo im nepatrí.
  Ďakujem za pochopenie a radu.
  S pozdravom
  Martina
   
  Vážená pani
   Z toho čo píšete skôr vyplýva, že Vašu vec je potrebné riešiť v civilnom konaní a nie v trestnom. Pokiaľ máte všetky doklady o odovzdaní finančných prostriedkov je možné podať na súd žalobu. Akú konkrétnu žalobu je možné podať by sme Vám vedeli povedať až po naštudovaní zmluvy o dielo a všetkých Vaších materiálov k predmetnému problému.  

  Advokátska kancelária Cimmermann

  Nárok na odstupné ak som pre firmu XY pracoval 8 rokov

  Chcel by som sa informovať či mám nárok na odstupné ak som pre firmu XY pracoval 8 rokov a firma sa bude rušiť pričom majiteľ firmy mi ponúkol prácu pre neho v jeho ďalšej firme AB.
  Je to tak, že mi musí dať najprv výpoveď vo firme XY pričom mám nárok na odstupné a až potom môžem podpísať zmluvu s novou firmou?
  Vopred ďakujem za odpoveď.
  S pozdravom.
   

  Dobrý deň,

  Zamestnanec, ktorého pracovný pomer sa končí z dôvodu zrušenia zamestnávateľa alebo jeho časti dohodou alebo výpoveďou danou zamestnávateľom, má nárok na zákonné odstupné. Minimálna zákonná výška závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru zamestnanca a môže byť: (i) v prípade výpovede do výšky 4-násobku  priemerného mesačného zárobku zamestnanca (pričom nárok na odstupné vzniká iba ak pracovný pomer trval najmenej 2 roky) a (ii) v prípade dohody o skončení pracovného pomeru do výšky 5-násobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

  Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi aj vyššie odstupné nad rámec sumy požadovanej zákonom, a to či už na základe jednostranného prejavu vôle zamestnávateľa (napr. vo výpovedi), na základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom (v dohode o skončení pracovného pomeru), alebo na základe interných predpisov zamestnávateľa či kolektívnej zmluvy a pod.

  Advokátska kancelária Cimmermann