Koronavírus

Všetky dôležité informácie ohľadom opatrení na širiacu pandémiu COVID 19 v našom meste Zlaté Moravce

apríl, 2021

 • 21 apríla

  Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce

  Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 21.04. 2021 /streda/ o 9,00 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta kontaktoval vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a.s. ohľadom aktuálnej epidemiologickej situácie. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. uviedla, že aktuálna situácia je stabilizovaná. Nemocnica …

 • 8 apríla

  Mesto Zlaté Moravce sa v COVID automate nachádza v II. stupni varovania

  Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 8. 4. 2021 /štvrtok/ o 8.30 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta telefonicky preveril aktuálnu situáciu v DOS a ZOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Regionálnym …

marec, 2021

 • 31 marca

  Prezenčná výučba žiakov 9. ročníkov ZŠ začne 7. apríla 2021

  Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 30. 3. 2021 /utorok/ o 8.15 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta telefonicky preveril aktuálnu situáciu v DOS a ZOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Regionálnym …

 • 12 marca

  Krízový štáb prejednal stanovisko RÚVZ v Nitre k otváraniu škôl v okrese Zlaté Moravce

  Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 12. 3. 2021 /piatok/ o 10.00 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta telefonicky preveril aktuálnu situáciu v DOS a ZOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Regionálnym …

 • 6 marca

  Pre veľký záujem zamestnaných rodičov budú otvorené všetky materské školy

  Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 5. 3. 2021 /piatok/ o 8.30 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta telefonicky preveril aktuálnu situáciu v DOS a ZOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Regionálnym …

 • 3 marca

  MŠ a 1. stupeň ZŠ prechádzajú z dištančnej formy vzdelávania na prezenčnú formu

  Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 3. 3. 2021 /streda/ o 10.00 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta telefonicky preveril aktuálnu situáciu v DOS a ZOS. V sociálnych zariadeniach sa situácia pravidelne monitoruje, sú dodržiavané všetky hygienické opatrenia a nariadenia vydané Regionálnym …

 • 2 marca

  Mesto podáva pomocnú ruku v prípade ochorenia na COVID19

  OZNAM – podávame pomocnú ruku v prípade ochorenia na COVID19 V prípade, že ste osoba pozitívna na ohorenie COVID-19 a potrebujete pomôcť mesto Zlaté Moravce Vám pomôže pri zabezpečení základných životných potrieb (nákup potravín a liekov) na území mesta Zlaté Moravce, môžete tak urobiť telefonicky na číslo 0905 848 025  +80

február, 2021

 • 25 februára

  Od 1. marca je okres Zlaté Moravce zaradený do III. stupňa varovania COVID AUTOMATu

  Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 24.02. 2021 (streda) o 10,15 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta kontaktoval vedenie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce a.s. ohľadom aktuálnej epidemiologickej situácie. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. uviedla, že aktuálna situácia je bez …

 • 19 februára

  V meste Zlaté Moravce sa bude pokračovať s dištančnou výučbou žiakov ZŠ

  Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 19.02. 2021 (piatok) o 9,00 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb mesta zasadal v súvislosti ďalšieho postupu vo veci otvorenia škôl a školských v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce. Krízový štáb mesta jednomyseľne rozhodol, že …

 • 18 februára

  Výzva lekárom, zdravotným sestrám a záchranárom NSK

  Výzva lekárom, zdravotným sestrám a záchranárom NSK na personálne zabezpečenie očkovania proti ochoreniu SARS-CoV-2 Nitriansky samosprávny kraj bol poverený Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie koordinácie očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 v spolupráci s mestami a obcami v jeho územnej pôsobnosti. Kľúčovým faktorom pri zriadení veľkokapacitného očkovacieho centra na území samosprávneho kraja je personálne …

 • 17 februára

  Mesto počas najbližšieho víkendu nebude otvárať dočasné odberové miesta

  Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 17.02. 2021 (streda) o 12,30 hod. v MSKŠ v Zlatých Moravciach Dnes boli z krízového centra NSK zabezpečené ochranné pracovné pomôcky pre DOS a ZOS. Krízový štáb mesta z dôvodu dostatočnej kapacity prevádzkovaných súkromných mobilných odberových miest …