Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Oznamy

Oznamy

Spomienka na Gábora Deáka

Dňa 14.8.2019 uplynie 55 rokov, čo nás – manželku Teréziu, syna Ladislava, dcéru Zuzanu a syna Teodora navždy opustil náš milovaný manžel a  otec Gábor Deák v najkrajšom veku svojho života – 32 rokov.  Bol mladý, plný života, elánu, lásky, pripravený žiť svoj život na plno. Chcel vychovávať svoje tri …

Čítajte viac

Program Zlatomoraveckého jarmoku 2019

Program Zlatomoraveckého jarmoku 2019 Piatok 27. september 2019 14,00 hod. – otvorenie jarmoku primátorom mesta vystúpenie detí materských škôl 14,30 hod. – vystúpenie detí ZUŠ 15,00 hod. – vystúpenie detí CVČ 15,30 hod. – Tanečná škola Old School Brothers 16,00 hod. – FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble – prezentácia, TS Street Lup 16,30 hod. – FS Chyzerovčanka 17,00 hod. – FS Zlatomoravčianka 18,00 hod. – HS Len Tak 19,30 hod. – …

Čítajte viac

Svetový deň vody 2019

Svetový deň vody bol na 22. marca vyhlásený v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Vyhlasuje ho každoročne Organizácia Spojených národov (OSN). Tento deň je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a rozvoj ľudskej spoločnosti.  Zámerom tohtoročnej témy …

Čítajte viac

Dotácie pre folklóristov

Folkloristi zbystrite pozornosť! Ministerstvo kultúry rozdá prostredníctvom Fondu na podporu umenia 1,5 milióna Eur, za účelom šírenia našej tradičnej, slovenskej kultúry. O dotáciu môžu požiadať súbory do výšky 60 000 €. Podmienkou je 5 %-né  spolufinancovanie a realizácia jednotlivých nápadov a projektov od 1. júna 2019, do 30. mája 2020. Individuálne sa môžu umelci …

Čítajte viac

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

Važení občania pozývame Vás  na ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.11.2018 o 17:00 hod.v  sale Mestského strediska kultury a sportu v Zl.Moravciach. Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Informácia predsedu mestskej volebnej komisie o výsledkoch komunálnych volieb v meste Zlaté Moravce a odovzdanie osvedčenia o zvolení za primátora mesta a osvedčení o zvolení za …

Čítajte viac

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa§ 31 ods.2. písm. t) zákona č. 25112012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 08.11.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : …

Čítajte viac

Úzávierky miestnych komunikácií v meste Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce týmto oznamuje účastníkom cestnej premávky, obyvateľom ako aj návštevníkom mesta Zlaté Moravce termíny plánovaných uzávierok miestnych komunikácií z dôvodu realizácie stavebných prác pri rekonštrukcii živičného krytu vozovky na MK v meste Zlaté Moravce: 1. Miestna komunikácia ul. Vajanského  Druh uzávierky:       úplná uzávierka Doba uzávierky:     …

Čítajte viac

Obchodná verejná súťaž – nebytový priestor v Župnom dome

Mesto Zlaté Moravce podľa ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 5 13/ 199 1 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve mesta- nebytový priestor nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 3 14/8 (budova Župného domu) Predmetom OVS je výber najvýhodnejšej ponuky na …

Čítajte viac