Pozvánky

150. výročie príchodu štúrovského básnika Janka Kráľa do Zlatých Moraviec

Mesto Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu, Záhradnícke služby Mesta Zlaté Moravce, Spolok pre záchranu kultúrneho a prírodného dedičstva našich predkov, Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach Vás pozývajú z príležitosti 150. výročia príchodu štúrovského básnika Janka Kráľa do nášho mesta na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční 28. februára 2012 o 14.00 h v obradnej …

Čítajte viac

Pozvánka na DOD na SOŠ polytechnickej

Riaditeľ SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach, Ing. Ján Solčiansky, pozýva všetkých žiakov deviatych ročníkov základných škôl na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 2. februára 2012 od 9 – 15 hod. Môžete sa tešiť na prezentáciu študijných a učebných odborov, zaujímavé poznatky našich žiakov z dvojtýždňovej stáže v Belgicku a týždňovej stáže v Nemecku. …

Čítajte viac

Pokračovanie 8. ročníka cyklu prednášok klubu zdravia Zlaté Moravce

Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce Vás pozýva na pokračovanie 8. ročníka cyklu prednášok klubu zdravia Zlaté Moravce. V príjemnej atmosfére, pri zaujímavých témach a v spoločnosti ľudí si môžete aktívne odpočinúť a nabrať silu i motiváciu pre zdravší a šťastnejší život. Tiež sa …

Čítajte viac