Pridať podujatie

Dátum a čas

:
:

Zobrazuje sa na stránke udalosti hneď vedľa času. Do tohto poľa môžete zadať poznámky, ako napríklad časovú zónu.

Countdown Method

Viditeľnosť

Opakovanie

:
:
Opakovanie vlastných dní

Add certain days to event occurrence dates. If you have a single day event, start and end dates should be the same, If you have a multiple day event, the start and end dates must be commensurate with the initial date. Čítať ďalej

:label: x
 • Prvá
  • Mon Mon.1-
  • Tue Tue.1-
  • Wed Wed.1-
  • Thu Thu.1-
  • Fri Fri.1-
  • Sat Sat.1-
  • Sun Sun.1-
 • Druhá
  • Mon Mon.2-
  • Tue Tue.2-
  • Wed Wed.2-
  • Thu Thu.2-
  • Fri Fri.2-
  • Sat Sat.2-
  • Sun Sun.2-
 • Tretia
  • Mon Mon.3-
  • Tue Tue.3-
  • Wed Wed.3-
  • Thu Thu.3-
  • Fri Fri.3-
  • Sat Sat.3-
  • Sun Sun.3-
 • Štvrtá
  • Mon Mon.4-
  • Tue Tue.4-
  • Wed Wed.4-
  • Thu Thu.4-
  • Fri Fri.4-
  • Sat Sat.4-
  • Sun Sun.4-
 • Posledná
  • Mon Mon.l-
  • Tue Tue.l-
  • Wed Wed.l-
  • Thu Thu.l-
  • Fri Fri.l-
  • Sat Sat.l-
  • Sun Sun.l-
Časy výskytu

Udalosť bude ukončená po určitom počte opakovaní. Napríklad ak nastavíte hodnotu 10, udalosť škončí po 10-tich opakovaniach.Čítať ďalej

Event Data

Hodinový rozvrh

Pridať nový deň do rozvrhu. Napríklad, ak je vaša udalosť viacdenná, môžete priradiť rôzny rozvrh pre jednotlivé dni!

Nový deň

Pridať nový riadok v rozvrhu

Hlavná udalosť Miesto

Miesto

Vyberte jedno z uložených miest alebo zadajte nové.Čítať ďalej

napr. Mestská hala

napr. Športová hala, Bratislava, Slovensko

Zemepisná šírka/dĺžka

Ak necháte zemepisnú šírku a dĺžku prázdnu, MEC skúsi zistiť zemepisnú polohu z miesta, šírka a dĺžka sú údaje reprezentujúce geografickú polohu. Pre vyhľadávanie použite názov miesta, mesta, štátu, adresu, alebo kliknite na mapu.Zistiť zemepisnú šírku a dĺžku

Odstrániť obrázok

Ďalšie miesta

Môžete vybrať ďalšie doplnkové miesta k hlavnému miestu.

Hlavná udalosť Organizátor

Organizátor

Vyberte jedného z uložených organizátorov alebo zadajte nového.Čítať ďalej

napr. Janko Hraško

napr. +421 090X XXX XXX

napr: janko@hrasko.sk

napr. https://webnus.net

Odstrániť obrázok

Ďalší organizátori

Ak chcte, môžete zadať ďalších organizátorov k hlavnému organizátorovi.

SEO Schéma

Nasledujúce statusy slúžia na informovanie vyhľadávacích portálov (Google, bing atď.) o vašich udalostiach aby ich mohli lepšie spracovať. Tieto statusy teda môžete použiť pre zvýšenie prívetivosti pre vyhľadávače.

Pre aktívne udalosti!

Ak odložíte vašu udalosť môžete použiť tento status!

Ak zrušíte vašu udalosť mali by ste použiť tento status!

For the events that moved online!

Cena udalosti

Kategórie

Back to top button