Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: oznamy

Tag Archives: oznamy

Deň detí 4. júna na AMFIKU

  Mesto Zlaté Moravce a Mestské stredisko kultúry a športu v spolupráci s mestskými podnikmi, školami a školskými zariadeniami si k Medzinárodnému dňu detí už tradične pripravilo veľké podujatie, ktoré sa tento rok uskutoční v Mestskom parku (Amfiteáter). 4. júna 2017 o 15.00 h   Program: +1-1 Podobné články: Deti …

Čítajte viac

Colná pobočka v Nitre mení sídlo

NITRA: Colná pobočka v Nitre mení odo dňa 01.06.2017 svoje sídlo. Colné konanie pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru sa bude od uvedeného dňa vykonávať na adrese TRACKCENTRUM SCORE, Trnavská cesta 3561, 949 01 Nitra – Kynek. Z dôvodu ukončenia nájomnej zmluvy mení colná PCÚ Nitra ev.č. 6165 od 01.06.2017 svoje sídlo. Z doterajšej …

Čítajte viac

Program kultúrnych aktivít na jún 2017

Stála výstava:      Spoločensko-vedná expozícia Spoločenskovednú expozíciu tvoria archeologické, historické, numizmatické, etnografické a umelecké predmety, ktoré pochádzajú z Požitavia aj z iných regiónov a krajín. Prírodovedná expozícia Prírodovedná expozícia pozostáva z paleontologických nálezov a mineralogickej zbierky, ktorá je zostavená zo zberov v hornom Požitaví a darov z iných oblastí. Zaujímavé sú …

Čítajte viac

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka ZUŠ

Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie …

Čítajte viac

Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP

 Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 7. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP  Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do šiesteho ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“. Ponúkame Vám týmto možnosť prezentovať Vaše územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a …

Čítajte viac

PONUKA PRÁCE – taxikárka / taxikár

Ste spoľahlivý, flexibilný, a ochotou učiť sa? Ponúkame prácu vodiča, taxikárky/ taxikára pre našu taxislužbu. Hľadáme vodičov, taxikárov, ktorí doplnia náš početný tím a budú sa podieľať na zvyšovaní kvality našich služieb. Vlastné auto nie je podmienkou. ČO VÁM VIEME PONÚKNUŤ? POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA: V prípade záujmu o túto pracovnú …

Čítajte viac

SPAĽOVANIE HORĽAVÝCH LÁTOK A VYPAĽOVANIE PORASTOV BYLÍN, KRÍKOV A STROMOV JE ZAKÁZANÉ!

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZACHRANNEHO ZBORU V ZLATÝCH MORAVCIACH Oddelenie požiarnej prevencie 1.mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce Viackrát do roka sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu. Na jar je to suchá tráva či kroviny a na jeseň popadané lístie alebo drevo zo stromov, ktoré často spaľujú neraz aj spolu …

Čítajte viac

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Západoslovenská energetika, a.s., správa energetických zariadení Stred oznamuje verejnosti prerušenie dodávky elektrickej energie z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu elektrickej energie. Dátum od  do Ulica 20.2.2017 8.00 15.30 MURGAŠOVA 21.2.2017 8.00 11.30 HOLLÉHO 21.2.2017 8.00 15.30 MURGAŠOVA 21.2.2017 8.00 11.30 MURGAŠOVA 21.2.2017 8.00 11.30 ČAJKOVSKÉHO 22.2.2017 8.00 12.30 HOLLÉHO …

Čítajte viac

Spolu pomôžeme – Zber šatstva

Mesto Zlaté Moravce, Mestské stredisko kultúry a športu a Terénna sociálna práca v obciach organizujú Zbierku šatstva určenú na pomoc sociálne slabším rodinám a rodinám zo znevýhodneného prostredia. Zbiera sa: Šatstvo môžete odovzdať: Terénna sociálna práca v obciach I. – Slnečná 2, Zlaté Moravce  (areál materskej škôlky) Pondelok až piatok v čase od 7:30 hod. do 15:30 …

Čítajte viac