Neprehliadnite aktuálne články

Tag Archives: top

Návštevnosť za marec 2020 – zlatemoravce info

Sme veľmi radi, že v týchto neľahkých časoch, keď ste sa snažili dopátrať k rôznym informáciám, vo zvýšenej miere ste navštívili práve zlatemoravce.info. Vysoko si ceníme vami prejavenú dôveru. Táto dôvera nás zaväzuje a my sa budeme ešte viac ako doposiaľ snažiť prinášať vám čo najpresnejšie a najpravdivejšie informácie. Dáta z …

Čítajte viac

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce 1.4.2020

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 1.4.2020 /streda/ o 8.00 hod. na MsÚ Zlaté Moravce. Mestská polícia prostredníctvom MOPS zabezpečila pre deti MRK distribúciu domácich úloh a učiva v rámci dištančného vzdelávania Včera bolo seniorom nad 65 rokov v mestských častiach č. 1 a č. 2 distribuovaných 250 ochranných …

Čítajte viac

Slávnostný zápis prvákov ZŠ Robotnícka

Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce  OZNAMUJE RODIČOM, ŽE ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA na školský rok 2020/2021 bude prebiehať OD 15. DO 30. APRÍLA  ELEKTRONICKOU FORMOU, ZÁPISNÝ LÍSTOK NÁJDETE NA STRÁNKE ŠKOLY pod  ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA , ALEBO VO FORMÁTE pod ZÁPIS, KTORÝ SI  MÔŽETE VYTLAČIŤ A POSLAŤ POŠTOU, PRÍPADNE priniesť OSOBNE ZAPÍSAŤ SA MÔŽETE AJ  …

Čítajte viac

Zápis do 1. ročníka ZŠ Pribinova

ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce oznamuje rodičom budúcich prváčikov nasledovné informácie: INDIVIDUÁLNY ZÁPIS DO 1.ROČNÍKA Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla do 30. apríla 2020. Do našej ZŠ môžete dieťa do 1.ročníka zapísať prostredníctvom elektronickej prihlášky na webovej stránke školy. …

Čítajte viac

Potravinová pomoc pre Dom opatrovateľskej služby

Podpora pre tých najzraniteľnejších. Spoločnosť Kaufland poskytuje nezištnú potravinovú pomoc Domu opatrovateľskej služby (DOS) v Zlatých Moravciach v podobe balíkov ovocia a zeleniny. Ako informovala vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby Jana Bošiaková, jej zariadenie oslovilo spoločnosť Kaufland so žiadosťou o potravinovú pomoc. Spoločnosť totiž vykonáva tento druh podpory v našom regióne už dlhšie. Z Kauflandu jej prišla …

Čítajte viac

Termín na úhradu miestnych daní a poplatkov je predĺžený

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky Mesto Zlaté Moravce prijalo ďalšie opatrenia v oblasti miestnych daní a poplatkov. V záujme ochrany zdravia obyvateľov Slovenská pošta pozastavila doručovanie rozhodnutí do vlastných rúk, bude len oznamovať uloženie zásielky. To by však znamenalo, že všetci daňovníci by si museli osobne vyzdvihnúť na pošte, prípadne na …

Čítajte viac

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce 31.3. 2020

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 31.3.2020 /utorok/. na MsÚ Zlaté Moravce. Včera bolo seniorom nad 65 rokov v mestských častiach č. 1 a č. 2 distribuovaných 400 ochranných rúšok. Distribúcia ochranných rúšok bude pokračovať ďalej podľa harmonogramu. Do dnešného dňa bolo celkovo distribuovaných cca 2 000 ochranných …

Čítajte viac

Oznamy Technických služieb mesta Zlaté Moravce

Vzhľadom k blížiacim sa veľkonočným sviatkom zabezpečili Technické služby zber a štiepkovanie BRO odpadu dodávateľskou firmou. Termín jarného upratovania ostáva bez zmeny, t.j. od 20. 04. 2020 do 27. 04. 2020. Od 1.4.2020 voľný predaj prebytkov na mestskej tržnici Zlaté Moravce potravín, ovocia, zeleniny, osiva, sadiva a záhradníckych potrieb podľa …

Čítajte viac

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce 30.3.2020

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 30.3.2020 /pondelok/ o 8.00 hod. na MsÚ Zlaté Moravce. V piatok a v sobotu bolo seniorom nad 65 rokov v mestských častiach č. 1 a č. 2 distribuovaných 850 ochranných rúšok. Distribúcia ochranných rúšok bude pokračovať aj v najbližších dňoch. V piatok prebehla dezinfekcia budovy Mestského …

Čítajte viac

Výzva občanom na povinné dodržiavanie karantény

Vážení občania, dávame do vašej pozornosti Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2640/2020 – karanténne opatrenia, ako aj povinnosti osôb počas domácej izolácie – celej doby karantény. Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý …

Čítajte viac