Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: top (stránka 4)

Tag Archives: top

Deň rodiny v ŠKD na Základnej škole Pribinova v Zlatých Moravciach

Pani vychovávateľky ŠKD na Pribinke pripravili 6. 6. 2019 na školskom ihrisku zábavné popoludnie venované RODINE. Na túto milú akciu upozorňovali aj obrázky na školskom plote. Deti nakreslili svoju rodinu a dali si záležať, aby tam boli všetci, aj zvieratká, ktoré patria do rodiny. Na podujatie si mohli pozvať rodičov, …

Čítajte viac

Pracovný úraz: Kedy máte nárok na odškodné?

Pracovná úrazovosť má na Slovensku dlhodobo klesajúci trend. V minulom roku bolo Národnému inšpektorátu práce oznámených celkom 9080 pracovných úrazov, čo je o 835 úrazov menej ako v roku 2017. Z celkového počtu pracovných úrazov bolo iba 38 smrteľných, čo je historicky najnižší počet. Klesajúcu tendenciu má aj počet úrazov s ťažkou ujmou na zdraví, …

Čítajte viac

Mesto ocenilo našich najlepších zdravotníkov, stalo sa tak po prvýkrát

Prvý ročník odovzdávania cien pre najlepších zdravotníkov pôsobiacich v Zlatých Moravciach sa uskutočnil v stredu 15. mája 2019 v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu. Ocenení boli lekári aj zdravotné sestry. Zdravotníci si ceny prevzali z rúk viceprimátora Zlatých Moraviec Mareka Holuba a poslankyne Marty Eckhardtovej, predsedníčky Komisie sociálnej, zdravotnej …

Čítajte viac

MŠ Štúrova: Deň detí

Piatok 31.mája 2019 bol deň, kedy deťom žiarili oči šťastím trochu viac ako inokedy. Bol to deň, kedy v materskej škole oslávili DEŇ DETÍ. Užili si piatkové popoludnie plné športu. V škôlke sa totiž konala olympiáda. Pripravené boli pre deti rôzne športové disciplíny.  Zaujímavé stanovištia deti zaujali a smelo sa vychystali na ich …

Čítajte viac

Umelecké diela vo fľašiach trpezlivosti

Stará tradícia vkladania modelov do sklenených fliaš fascinuje milovníkov umenia svojou technickou náročnosťou niekoľko storočí. Krásu týchto ľudových umeleckých diel pripravilo v piatok 17. mája 2019 Pohronské múzeum Nová Baňa v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach. Expozícia výstavy Fliaš trpezlivosti, ktorej autormi sú Silvia Habániková, Pavol Konečný a Katarína Ledényiová, bola súčasťou Dňa …

Čítajte viac

Mladý záchranár CO

K tradičným súťažiam, do ktorých sa zapájame, patrí aj pomerne náročná súťaž pod názvom Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany. Tento rok sa súťaž konala 10. mája v SOŠOaS v Zlatých Moravciach. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení: Andrea Malá, Henrieta Ivanová, Gabriel Bezuška a Marek Holub.  Samotná súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej …

Čítajte viac