Neprehliadnite aktuálne články

Tag Archives: video

Prednáška o expedícii „Arctic Climate Force“ na Pribinke

Dňa 23.1.2020 k nám do školy zavítala Patrícia Bátovská 19-ročná študentka z Levíc, ktorá študuje na Toulouse Business School vo Francúzsku. Ako jediná Slovenka sa zúčastnila na medzinárodnej expedícii Arctic Climate Force v Arktíde, ktorú viedol britský polárny bádateľ a environmentalista Robert Swan (ako prvý dosiahol pešo Severný a Južný pól). Patrícia žiakom cez prezentáciu …

Čítajte viac

Pomôžme si navzájom 2019

Primátor Mesta Zlaté Moravce PaedDr Dušan Husár v spolupráci s Máriou Ďurčekovou a Mgr. Denisou Uhrinovou  pripravili Charitatívnu akciu ,,Pomôžme si navzájom 2019,, Táto zbierka je určená pre ľudí v akejkoľvek núdzi, dôchodcom, deťom z detských domovov,  seniorom v Domove opatrovateľskej služby a imobilným seniorom v ZOS. Počas najbližších dní  sa …

Čítajte viac

VYHLÁSENIE STAVU KLIMATICKEJ NÚDZE MESTA ZLATÉ MORAVCE

Mesto Zlaté Moravce uznáva, že sme v stave klimatickej núdze, ktorá si vyžaduje prijať neodkladné opatrenia na úrovni vlády ako aj na úrovni miestnej samosprávy. To, že prejavy klimatických zmien sú prítomné aj na Slovensku, a teda aj v našom meste, dokazujú od roku 1871 najmä pozorovania z Observatória v Hurbanove, na základe ktorých sa …

Čítajte viac