Kultúra

Výstava obrazov Fredderiky Rose

  Známa profesionálna výtvarníčka Oľga Grečnárová – Rafajová zo Zlatých Moraviec, ktorá sa svojou umeleckou tvorbu prezentuje doma a v zahraničí pod pseudonymom Fredderika Rose, otvorila začiatkom októbra 2012 v priestoroch Pizzerie Luno v Zlatých Moravciach malú galériu výtvarnej tvorby. Vo svojej umeleckej tvorbe sa snažím poukázať na medziľudské vzťahy, vnášať do nich lásku …

Čítajte viac

Beseda s rodákom Ľubomírom Olachom

V utorok 23. októbra sa uskutočnila v priestoroch Mestskej knižnice beseda so zlatomoraveckým rodákom, publicistom a spisovateľom Ľubomírom Olachom. Besedy sa zúčastnili študenti Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach. Všetci pozorne, sústredene a s úsmevom počúvali spisovateľa, ktorý im predčítal zo svojej tvorby a rozprával príbehy zo svojho života, ktoré sa stali aj jeho námetom. Prirodzene a …

Čítajte viac

Septembrová výstava ovocia, zeleniny a okrasných drevín

Od 20. do 22. septembra bola v priestoroch MSKŠ (bývalá knižnica) sprístupnená výstava ovocia, zeleniny a okrasných drevín. O jej organizáciu sa v spolupráci s MSKŠ postaral Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11 – 22 Zlaté Moravce. V mene svojom a predsedu Miloša Bančáka nás na otvorení privítala tajomníčka Anna Michalkoc – Kudrejová, po ktorej sa účastníkom …

Čítajte viac

Kráľovstvo Matúša Čáka Trenčianskeho

Mestské múzeum v Zlatých Moravciach pripravilo pre žiakov Základných škôl dňa 19. septembra 2012 výstavu fotografií stredovekých kultúrnych pamiatok Imricha Fintu spojenú s prednáškou o zaujímavostiach hradov Matúšovho kráľovstva. O Matúšovi Čákovi Trenčianskom sa málo hovorí v spojitosti s našimi zrúcaninami hradov, ale v skutočnosti patrili do jeho kráľovského bohatstva. Hoci pán Váhu a Tatier nebol nikdy …

Čítajte viac

Prílepské zvyky

V sobotu 25. augusta 2012 pripravilo Občianske združenie Prílepčianka v Kultúrnom dome Prílepy vystúpenie domáceho ľudového folklórneho súboru pod názvom Prílepské zvyky. Druhý ročník kultúrneho podujatia otvorila predsedníčka OZ Prílepčianka Anna Michalkoc-Kudrejová, na ktorom privítala všetkých milovníkov folklóru a ľudovej umeleckej tvorivosti. V programe kultúrneho podujatia vystúpil spevácky súbor Prílepčianka a hrou na harmoniku …

Čítajte viac

KONCERT V PERLE POHRONIA

Pozvánka na koncert Slovenského speváckeho zboru ADOREMUS do Hronského Beňadiku Celoslovenský miešaný spevácky zbor ADOREMUS prichádza v nedeľu 26. augusta o 17:00 do jedného z najstarších benediktínskych kláštorov na Slovensku, národnej kultúrnej pamiatky – perly Pohronia – kostola sv. Benedikta opáta a Panny Márie v Hronskom Beňadiku, aby sa pod …

Čítajte viac

Slovenský folklór u Lupiniarov

Lupiniarska paráda – veľké Chyzerovecké slávnosti usporiadané Občianskym združením Chyzerovce dňa 11. augusta 2012. „Chyzerovčania, ste taká správna rodina“ – slová primátora Ing. Petra  Lednára, CSc., ktorými svoj príhovor začal na najväčšej akcii v roku v rámci Chyzeroviec. Hoci je reč o mešťanoch, život a súdržnosť vo vzťahoch, ich vzájomnej …

Čítajte viac