Kultúra

Páračky

  Boli časy, keď sa po domoch na dedinách počas dlhých zimných večerov driapalo perie do chystanej výbavy pre nevestu a pri tejto spoločenskej udalosti sa spievalo a rozprávali rôzne žartovné príbehy. Túto starú slovenskú ľudovú tradíciu oživila 8.februára 2013 v pobočke ponitrianskeho múzea v Zlatých Moravciach pani Anna Michalkoc – Kudrejová s členkami …

Čítajte viac

Basa pochovaná, no radosť a úsmev pretrváva

Spev, hudba, smiech i plač boli sprievodnými prejavmi zúčastnených a účinkujúcich na Fašiangových slávnostiach usporiadaných dňa 10. februára 2013 Mestom Zlaté Moravce. O svoju šikovnosť, nápaditosť, lásku k slovenským zvykom a slovenskému folklóru sa prišli s prítomnými podeliť tri ľudové súbory Zlatňanka, Inovec a Chyzerovčanka. Členov jednotlivých súborov a všetkých …

Čítajte viac

Aktivity Mestského múzea

Neoddeliteľnou súčasťou, ktorá dotvára mesto Zlaté Moravce, je Mestské múzeum sídliace na prízemí v Migazziovskom kaštieli na Námestí Andreja Hlinku 1. Vzniklo v roku 1896, následne bolo premiestnené do Nitry, potom do Bojníc, až sa ustálilo na pôde Zlatých Moraviec. V súčasnosti je pobočkou Ponitrianskeho múzea v Nitre. Naše múzeum je vlastivedného typu. …

Čítajte viac

Relikvia sv. Cyrila v Zlatých Moravciach

Dňa 7. 1. 2013 sa konala v Zlatých Moravciach kanonická vizitácia, ktorej sa zúčastnili J. Ex. ThDr. Viliam Judák, – nitriansky biskup, Mons. Štefan Vallo – riaditeľ biskupského úradu a ďalší zástupcovia biskupskej kúrie. Po stretnutí s kňazmi zlatomoraveckej farnosti a zlatomoraveckého dekanátu, s členmi ekonomickej farskej rady sa otec biskup a riaditeľ biskupského úradu stretli …

Čítajte viac

Zlaté Moravce na starých pohľadniciach

Spolu s príchodom nového roka a s blížiacim sa okrúhlym jubileom 900. výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach uviedli do života za pomoci Mesta novú knihu, ktorá nesie názov Zlaté Moravce na starých pohľadniciach. Za jej zrodom stojí Pavol Pečadný a Richard E. Pročka. Krst sa konal 7. januára v popoludňajších hodinách v obradnej sále …

Čítajte viac

Biele Vianoce

Dňa 9. decembra v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska a športu v Zlatých Moravciach, mohli priaznivci českej popovej muzikálovej speváčky a herečky Lucky Bílej vidieť svoj idol naživo, počas jej Vianočného koncertu „Biele Vianoce“. Pre niekoho je neposedným, rozkošným a detinsky hravým čertíkom, pre iného stelesneným milým a láskavým anjelom. …

Čítajte viac

Beseda so zlatomoraveckými spisovateľmi

Pohľad na historický vývoj Slovanov a Slovákov (PaedDr. Pius Biely), Tekovskí chlipníci a divný Janko (MUDr. Rastislav Řeháček) sú tituly knižných publikácií, ktoré boli svojimi autormi prezentované 7. decembra v priestoroch obradnej miestnosti v MSKŠ. Na besedu s historikmi a spisovateľmi zo Zlatých Moraviec pozýval Výbor miestneho odboru Matice slovenskej. …

Čítajte viac

Vianoce pretkané tradíciami minulosti

  Vianoce sú sviatkami pokoja, pohody, harmónie a súdržnosti rodiny. Každá rodina ich trávi podľa vlastných rodinných tradícií, ktoré kolujú z pokolenia na pokolenie. Tradície v súvislosti so Štedrou večerou si mohli žiaci základných škôl (Mojmírova, Pribinova) prezrieť a vypočuť naživo dňa 3. decembra v zlatomoraveckom múzeu. V jeho priestoroch bol pripravený štedrovečerný stôl spolu s vianočnými …

Čítajte viac

Výstava obrazov Fredderiky Rose

  Známa profesionálna výtvarníčka Oľga Grečnárová – Rafajová zo Zlatých Moraviec, ktorá sa svojou umeleckou tvorbu prezentuje doma a v zahraničí pod pseudonymom Fredderika Rose, otvorila začiatkom októbra 2012 v priestoroch Pizzerie Luno v Zlatých Moravciach malú galériu výtvarnej tvorby. Vo svojej umeleckej tvorbe sa snažím poukázať na medziľudské vzťahy, vnášať do nich lásku …

Čítajte viac

Beseda s rodákom Ľubomírom Olachom

V utorok 23. októbra sa uskutočnila v priestoroch Mestskej knižnice beseda so zlatomoraveckým rodákom, publicistom a spisovateľom Ľubomírom Olachom. Besedy sa zúčastnili študenti Obchodnej akadémie v Zlatých Moravciach. Všetci pozorne, sústredene a s úsmevom počúvali spisovateľa, ktorý im predčítal zo svojej tvorby a rozprával príbehy zo svojho života, ktoré sa stali aj jeho námetom. Prirodzene a …

Čítajte viac