Školy

Online zelenoškoláci

Online hodiny sa stali v dnešnej dobe typickou súčasťou dňa. Niekto sa sťažuje, iní sú spokojní. Každý si našiel tú svoju rutinu, ktorá mu pomáha preskákať prekážky a s úsmevom na tvári prežiť deň. Síce to nie je tak ako kedysi, no aj tak si užijeme kopec srandy, ktorú nám online stretnutie ponúka. …

Čítajte viac

Inovatívne vzdelávanie v Zlatých Moravciach

Vzdelávanie na Slovensku si už dlhé roky pýta zmenu. Nielen v systéme, reforme, ale aj v myslení ľudí. Dnešné klasické vzdelávanie zamerané na akademické encyklopedické znalosti prevyšuje potreba inovácie, zameranie sa na hodnoty, kritické myslenie, samostatnosť a samozrejme aj emócie. Táto silná a jasná vízia bola častokrát zamietnutá  kvôli byrokracii, …

Čítajte viac

KRÁSNY ÚSPECH ŽIAKOV ZŠ MOJMÍROVA V OKRESNOM KOLE BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY V KATEGÓRII C

IUVENTA organizuje Biologickú olympiádu každoročne, tento rok má už svoj 55. ročník. Ale po prvýkrát sa olympiáda uskutočnila kvôli pandémii Covid 19 inou formou, na akú sme boli doposiaľ zvyknutí. A to sa týkalo aj projektovej časti, aj teoreticko – praktickej časti. Pri projektovej časti bolo nevyhnutné samozrejme vytvoriť projekt, …

Čítajte viac

Úspešní matematici

Okresné kolá vedomostných súťaží sa naplno rozbehli. Pribinka tak má za sebou už aj okresné kolo Matematickej olympiády.  V kategórii Z5 našu školu v tomto školskom roku reprezentovali žiaci piateho ročníka: Zuzana Szeredyová, Rastislav Szeredy, Michal Kéry, Saskia Fašánková, Patrik Pecho a Hana Gajdošíková. Všetci žiaci využili svoje výborné matematické vedomosti, zabojovali a stali sa úspešnými …

Čítajte viac

Biologická olympiáda – kategória „C“

Dňa 8. februára 2020 sa  konalo okresné kolo Biologickej olympiády – kategória „C“. Napriek komplikáciám, ktoré spôsobila pandemická situácia, olympiáda sa konala dištančnou formou. Olympiády sa zúčastnili žiačky ôsmeho a deviateho ročníka, ktoré dosiahli veľmi pekné umiestnenia. V projektovej časti sa so svojím projektom o netopieroch na Slovensku umiestnila na krásnom 3. mieste …

Čítajte viac

Pribinka úspešná v okresnom kole Geografickej olympiády

Naši žiaci nám opäť urobili radosť v Geografickej olympiáde.  Najlepšie si viedol Rastislav Szeredy (5.b),  ktorý sa umiestnil na 2. mieste v kategórii G. Zuzana Szeredyová (5.b) skončila v kategórii piatakov na výbornom 3. mieste. Z piatakov riešil olympiádu aj Alexander Mechenski (5.b), ktorý sa stal úspešným riešiteľom a umiestnil sa na peknom …

Čítajte viac

SOŠ obchodu a služieb rozširuje svoje medzinárodné kontakty

Pedagógovia a študenti Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Zlatých Moravciach sa snažia neustále  rozširovať  svoje medzinárodné kontakty o nové partnerstvá so školami v zahraničí. Aj v roku 2018 nadviazali novú spoluprácu s francúzskou školou podobného zamerania Lycée privé Sainthe – Marthe Chavagnes Angoulême a od tej doby sú kolegovia a študenti v kontakte , vymieňajú si svoje skúsenosti a najmä …

Čítajte viac

Školy a školské zariadenia budú na území mesta Zlaté Moravce až do odvolania zatvorené

Covid

Zasadnutie Krízového štábu mesta Zlaté Moravce (vybraní členovia a prizvaní hostia), ktoré sa konalo dňa 06.02.2021 (sobota) o 9,00 v MSKŠ v Zlatých Moravciach Krízový štáb na základe telefonickej konzultácie s RÚVZ v Nitre a na základe medializovaných informácií rozhodol, že školy a školské zariadenia budú na území mesta Zlaté Moravce až do …

Čítajte viac

Okresné kolo Olympiády z anglického a nemeckého jazyka

Naši žiaci boli mimoriadne úspešní a reprezentovali Pribinku na Olympiáde v anglickom  aj v nemeckom jazyku. Súťaž prebehla online. Dňa 13.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka. V kategórii 1A sa umiestnil Lukas Strieška na 3. mieste. V kategórii 1B sa umiestnil Pavol Šúry na 3. mieste. Dňa 20.1.2021 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z nemeckého jazyka. V kategórii 1B …

Čítajte viac

Včela ako darček od šiestakov zo ŽS Mojmírova pre p. prezidentku Zuzanu Čaputovú

Včely sú unikátne stvorenia, výnimočné a krásne. Počas svojho života nepoškodia žiadnu rastlinu ani nezabijú žiadneho tvora pre svoju obživu. Včely vynikajú takými vlastnosťami, ktoré nemá žiadny živočích, ba ani človek. Včela nepracuje pre seba, ale pre rastlinu a pre človeka. Kým budú žiť včely, budú kvitnúť kvety a ľudstvo …

Čítajte viac

Nové medzinárodné projekty ERASMUS+

Na Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach sa v školskom roku 2020/2021, aj napriek momentálne nepriaznivej situácii vo vzdelávaní postupne rozbieha celá paleta národných aj medzinárodných aktivít a projektov. K už existujúcim a stále prebiehajúcim projektom sme pripravili ďalšie tri, z ktorých sú dva projekty jazykové a jeden odborný. V nových …

Čítajte viac