Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Školy

Školy

Akčný deň „Jedlej zmeny“

  V školskom roku 2016/2017 je naša škola  súčasťou projektu Jedlá zmena.  Projekt „Jedlá zmena“ je realizovaný v rámci programu Zelená škola, ktorý je najväčším environmentálnym programom na svete. Zapojených je doň viac ako 52-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. V rámci tohto projektu sme zorganizovali  niekoľko zaujímavých podujatí a aktivít, pomocou ktorých sme chceli …

Čítajte viac

 MŠ na Kalinčiakovej ulici oslávila svoje 50. výročie  

  Mnohí z nás určite ani netušili, že práve 18. mája 2017 oslávi MŠ na Kalinčiakovej ulici 50 rokov od zahájenia prevádzky. Neuveriteľné  je  aj to, že prvou žiačkou bola naša kolegyňa a súčasná učiteľka Mgr. Jana Langová. Od roku 1967 do dnešných dní  bránami našej MŠ prešlo viac ako 6 500 …

Čítajte viac

MŠ ŠTÚROVA – DEŇ MATIEK

  Štvrtok 18. mája 2017  bola v materskej škole na Štúrovej ulici opäť poriadna tancovačka. Ľudovo vyzdobený areál školského dvora, krásne slnečné počasie a dobrá nálada – to všetko prispelo znova k príjemnému popoludniu.  To sa nieslo v znamení ľudových tradícií – ľudový odev, máje, spev, tanec a detské hry – tým všetkým potešili škôlkari nielen …

Čítajte viac

Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/ka ZUŠ

Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie …

Čítajte viac

Stredná odborná škola obchodu a služieb púta na seba pozornosť z viacerých dôvodov

  Stredná odborná škola obchodu a služieb renovuje svoje priestory. Pod vedením súčasne menovaného riaditeľa PaedDr. Štefana Halgaša sa v tieto dni rekonštruuje jej strecha a terasy, modernizujú sa prevádzky (nerezová kuchyňa, nový interiér kaderníctva a kozmetiky a nové učebne informatiky), športovci dostali novú výbavu, malo by pribudnúť multifunkčné ihrisko a na …

Čítajte viac

Študenti SOŠ obchodu a služieb opäť úspešní!

Naši žiaci na veľtrhu cvičných firiem opäť úspešní! Dňa 6. apríla 2017  sa študenti 3. A triedy  SOŠ obchodu a služieb zúčastnili 21. regionálneho a  kontraktačného veľtrhu cvičných firiem  v Žiari nad Hronom. Veľtrhu sa zúčastnili cvičné  firmy z celého  Slovenska.  Našu školu reprezentovali dve cvičné firmy RITTA PAGE spol. s. r. o. a HOTEL …

Čítajte viac

DOD v Materskej škole na Kalinčiakovej ulici

Materská škola na Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 4.apríla 2017. Tešíme sa na nových škôlkárov +130 Podobné články: Deti z MŠ na Kalinčiakovej ulici vítali jar. Zápis detí do materskej školy PRÍLEPY  MŠ na Kalinčiakovej ulici oslávila svoje 50. výročie …

Čítajte viac

Zápis detí do materskej školy PRÍLEPY

Materská škola PRÍLEPY, Parková č.2, Zlaté Moravce Už som veľký mamka moja, vraj ma čaká škôlka nová. Chcem byť dobrý škôlkar, vieš? Pomôžeš mi mamka tiež? Riaditeľka materskej školy v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov …

Čítajte viac

Zápis do 1. ročníka ZŠ Mojmírova

  Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce Slávnostný zápis do 1. ročníka sa uskutoční 05.04.2017 od 14:00 do 17:00 h v pavilóne „C“. Individuálny zápis do 1. ročníka bude prebiehať 06.04.2017 od 08:00 do 12:00 h na riaditeľstve školy. Zápisu sa zúčastnia deti narodené do 31. 8. 2011 a rodičia detí, ktoré mali v šk. roku 2016/17 odklad …

Čítajte viac