Školy

Vitaj, vitaj Mikuláš, vitaj medzi nami… 

Aj tento rok presne 6. Decembra zavítal medzi naše deti do MŠ Prílepy Mikuláš. V krásnom bielom rúchu, s nošou plnou balíčkov sa zjavil medzi dverami a pozdravil všetky dobré deti.  Rozžiarené  očká škôlkarov boli plné očakávania, nakoľko niektorí sa s Mikulášom „na živo“  stretli prvý krát. Mikuláš sa usadil v kresle …

Čítajte viac

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Zlatých Moravciach si dovoľuje pozvať žiakov základných škôl a ich rodičov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 12. 12. 2019 od 8:00 do 17:00. Žiaci a ich rodičia budú mať možnosť prehliadnuť si školu a stretnúť sa s vyučujúcimi pedagógmi a študentami školy. Individuálne prehliadky …

Čítajte viac

Deti z MŠ Kalinčiakova na kurze korčuľovania

„Už je zima, už je tu, budeme sa kĺzať, hľaďte, už nám začína klzisko zamŕzať.“ V posledný novembrový týždeň sa deti z predškolských tried Materskej školy Kalinčiakova zúčastnili kurzu korčuľovania. Napriek námahe, ktorú museli vynaložiť pri výcviku, bolo vidieť na tvárach detí úsmev a radosť z pohybu. V prvý deň boli kroky na ľade nesmelé, …

Čítajte viac

Školské Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu

Po dlhých rokoch sa znovu podarilo obnoviť školské Majstrovstvá okresu Zlaté Moravce žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu. Ako prvým hostiteľom a usporiadateľom bola dňa 21.11.2019 ZŠ na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach. Turnaj prebiehal v troch kategóriách – žiaci a žiačky základných škôl a žiaci stredných škôl. Turnaj slávnostne …

Čítajte viac

Pribinkári v Turecku

S veľkým potešením sme prijali správu, že našej škole bol schválený projekt Erasmus+ s názvom „Cross into the languages“. Pribinka už mala v minulosti skúsenosti s eTwinningovými projektmi, ktoré umožňovali našim žiakom komunikovať so žiakmi z iných krajín prostredníctvom listov, mailov i videokonferencie.  Tentokrát nám bol poskytnutý grant na projekt …

Čítajte viac

Najlepšia na Slovensku zo ZŠ Robotnícka

O tom, že naša škola vychováva a vychovávala úspešných žiakov svedčí aj jej ďalší úspech. Dňa  14.11.2019 sa naša žiačka Adela Herdová,  IX.A (v súčasnosti už študentka GJK v Zlatých Moravciach) zúčastnila slávnostného odovzdávania cien v celoslovenskej súťaži výtvarných a literárnych prác Komenský a my. V 16. ročníku, ktorý každoročne …

Čítajte viac

SIMSALALA v MŠ Prílepy

… Cvičme, cvičme, každú chvíľu… SIMSALALA v MŠ Prílepy. Jedno krásne slnečné dopoludnie babieho leta sme pre naše deti pripravili milé prekvapenie. So svojím novým programom nás navštívila deťom veľmi známa a blízka SIMSALALA. Deti ju netrpezlivo očakávali a pospevovali si piesne, ktoré ich naučila. Tento rok si pripravila hudobný …

Čítajte viac

Mesiac úcty – MŠ Prílepy

„Naša babka a náš dedko sú nám milí nadovšetko.  Keď k nám prídu na návštevu, veselo je u nás veru…“ Tieto a mnoho iných krásnych slov vyznania pre našich starkých sa nieslo v sále kultúrneho domu v Prílepoch. poslednú októbrovú nedeľu. Tak ako každý rok , aj toto krásne, slnečné októbrové popoludnie  prišli  deti z materskej školy v Prílepoch …

Čítajte viac