Školy

MŠ ŠTÚROVA: ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

Utorok 18. júna 2019  sa naši predškoláci posledný krát ukázali pred svojimi rodičmi, súrodencami a známymi ako škôlkari. S blížiacim sa koncom školského roka nastal čas rozlúčky.  Predviedli sa spevom a tancom, za ktoré boli odmenení potleskom. Básňami sa poďakovali pani kuchárkam, pani upratovačkám aj pani učiteľkám. A nemohlo chýbať ani tradičné pasovanie za …

Čítajte viac

Aj jazyky kvitnú na Pribinke

Pribinka sa už niekoľko rokov zúčastňuje súťaže Jazykový kvet. Je to jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov.  Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajského semifinále, pokračuje krajskými finále …

Čítajte viac

 OTVORENÉ ŠKOLY

Výchova k občianstvu – Podpora demokratického prostredia v školách – OTVORENÉ ŠKOLY. Učíme deti demokracii prostredníctvom rozvoja demokracie v školách. Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti s názvom Otvorené školy je výnimočným projektom. Spája mladých zanietených ľudí s mladšími  žiačkami a žiakmi, ktorých vzdelávajú o demokratických hodnotách a šíria medzi nimi osvetu o fungovaní právneho štátu.  …

Čítajte viac

Škola v prírode – ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce

Žiaci 1.stupňa zo ZŠ na Robotníckej ulici sa zúčastnili školy v prírode v obci Demänová, ktorá je vstupnou bránou do Demänovskej doliny – Nízkych Tatier. Cestou sme sa zastavili v skanzene Pribylina. Tam sme mali možnosť si pozrieť interiér goticko-renesančného kaštieľa z Parížoviec, interiér kostola Panny Márie z Liptovskej Mary a maloroľnícke drevené domčeky. Ubytovaní …

Čítajte viac

Akčné školské skupiny pracujú na svojich projektoch prírodnej rozmanitosti

Tlačová správa Školy naprieč celým Slovenskom hľadajú spolu so svojimi žiakmi riešenia na úpravu zanedbaných školských areálov, aby si tak spríjemnili prostredie na výučbu i mimoškolské aktivity. V rámci projektu Biodiverzita do škôl, ktorý organizuje Nadácia Ekopolis, pracuje až 14 akčných školských skupín z celého Slovenska na príprave konkrétnych riešení, ktoré majú zlepšiť …

Čítajte viac

Deň rodiny v ŠKD na Základnej škole Pribinova v Zlatých Moravciach

Pani vychovávateľky ŠKD na Pribinke pripravili 6. 6. 2019 na školskom ihrisku zábavné popoludnie venované RODINE. Na túto milú akciu upozorňovali aj obrázky na školskom plote. Deti nakreslili svoju rodinu a dali si záležať, aby tam boli všetci, aj zvieratká, ktoré patria do rodiny. Na podujatie si mohli pozvať rodičov, …

Čítajte viac

MŠ Štúrova: Deň detí

Piatok 31.mája 2019 bol deň, kedy deťom žiarili oči šťastím trochu viac ako inokedy. Bol to deň, kedy v materskej škole oslávili DEŇ DETÍ. Užili si piatkové popoludnie plné športu. V škôlke sa totiž konala olympiáda. Pripravené boli pre deti rôzne športové disciplíny.  Zaujímavé stanovištia deti zaujali a smelo sa vychystali na ich …

Čítajte viac

Mladý záchranár CO

K tradičným súťažiam, do ktorých sa zapájame, patrí aj pomerne náročná súťaž pod názvom Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany. Tento rok sa súťaž konala 10. mája v SOŠOaS v Zlatých Moravciach. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení: Andrea Malá, Henrieta Ivanová, Gabriel Bezuška a Marek Holub.  Samotná súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej …

Čítajte viac