Školy

Európsky deň jazykov na Pribinke

Dobrý deň!.. Hello!.. Guten Tag!.. Zdravstvuj!.. Bonjour!..Duenos días!..Konnichiwa!.. Za Európsky deň jazykov je vyhlásený 26. september. V našej škole si vďaka vyučujúcim cudzích jazykov tento deň každoročne pripomíname.  1. októbra 2019 sa naša telocvičňa zmenila na multilinguálnu miestnosť. Žiaci z najvyšších ročníkov si pripravili zaujímavé a zábavné jazykové aktivity, do …

Čítajte viac

Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu na Pribinke

Obdobie, v ktorom žijeme, je ovplyvnené prudkým rastom poznatkov. Zaužívané metódy a formy vyučovania tak musí zákonite meniť aj škola. Práve ona pripravuje žiakov na to, aby boli schopní prispôsobiť sa novým spoločenským požiadavkám.  Jednou z hlavných úloh dnešnej školy je teda pripraviť svojich žiakov na ich budúci osobný i …

Čítajte viac

Pribinkári cestujú s ERASMOM po EURÓPE

„Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stranu.“  tento motivačný citát známej historickej postavy Sv. Augustína bol jednou z prvotných inšpirácií aktívnej učiteľky nemeckého jazyka Mgr. Zuzany Čižmárikovej a vedenia školy ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach. Tu iniciatívne pripravili pre svojich šikovných žiakov v nastávajúcich dvoch školských rokoch  skutočnú lahôdku: medzinárodný …

Čítajte viac

Tradície v novom šate. 

Noc 21.septembra bola pre nás plná očakávaní, vzrušenia, možno trošku obáv, ale určite plná zážitkov. Začala sa totiž cesta za našou lepšou budúcnosťou. 😊 V tento deň sme vycestovali do Talianskeho Spoleta, aby sme tu v rámci programu Erasmus plus realizovali prvú z mobilít, na ktoré sme získali grant. Šesť …

Čítajte viac

ERASMUS PLUS PROJEKT

Na základe schválenia nášho projektu v rámci Výzvy 2019 – Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov programu Erasmus+, sme podpisom zmluvy s organizáciami Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu a Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa stali príjemcami grantu vo výške 55200 eur určených pre …

Čítajte viac

Európsky týždeň športu na Pribinke

Týždeň od 23.9. do 27.9.2019 sa niesol na Pribinke v znamení aktivít Európskeho týždňa športu. Nielen žiaci, ale aj pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci mali možnosť zacvičiť si na hodinách telesnej výchovy i mimo nich.  Každý deň sa začal rozhlasovou rozcvičkou, ktorá všetkým cvičiacim pomohla prebrať sa a aktivizovať svoje sily do ďalšieho dňa. Vo …

Čítajte viac

Streetart Graffiti Projekt „spolu dokážeme viac“

ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce Streetart Graffiti Projekt „spolu dokážeme viac“. Najväčší streetart v Zl. Moravciach / Albert Einstein 20x10M / Wau…takto nejako prichádzali do školy deti v prvý školský deň. Čakalo na nich prekvapenie v podobe vynoveného exteriéru, pod ktorý sa podpísal okrem tímu nadšencov, zakladajúci člen tanečnej skupiny …

Čítajte viac

Maľovanie na Pribinke

Všetci žiaci s nadšením očakávali, keď sa list v kalendári otočí na stranu, kde bude svietiť dátum 28. jún 2019. Ten deň prišiel! Naši žiaci sa rozbehli v ústrety prázdninám, aby si oddýchli od plnenia školských povinností a načerpali dostatok energie do nového školského roka. Hoci oni oddychovali, na Pribinke sa čosi dialo. Šikovní …

Čítajte viac

Skrášľovanie Mojmírky

V slnečnú prázdninovú sobotu sa stretli na pôde základnej školy Mojmírovej nadšenci, aby zveľadili okolie školy a spríjemnili tak deťom pobyt aj v jej exteriéroch. Riaditeľka spolu s učiteľkami a priateľmi školy vrátane poslankyne mesta sa pustili do realizácie neupravenej plochy pred riaditelňou. Pracovná sobota tak priniesla okrem vynoveného záhona …

Čítajte viac

A takto sme si to užili…

Materskú školu v Prílepoch školský rok 2018/2019 navštevovalo 15 detí vo veku od 2,5 roka do 6 rokov. Vekové zloženie detí naznačovalo výmenu generácie a omladenie kolektívu MŠ. Tejto skutočnosti sme prispôsobili aj náš vzdelávací proces a prevažnú väčšinu akcií sme naplánovali na koniec šk. roka – mesiac jún. Ale takto sme začali: …

Čítajte viac

Úspechy žiakov Gymnázia Janka Kráľa v predmetových olympiádach a súťažiach 

Účasť žiakov Gymnázia Janka Kráľa v krajských, celoštátnych kolách v predmetových olympiádach a súťažiach bola v  školskom roku 2018/19 mimoriadne úspešná. Ukázalo sa, že poctivá a systematická príprava na súťaže prináša výborné umiestnenia. V priebehu februára až mája 2019 sa uskutočnili viaceré krajské a celoslovenské kolá v predmetových olympiádach. Prvým úspechom pre gymnázium bolo krajské kolo …

Čítajte viac