Tag Archives: 900

Noc múzeí a galérií

Pri príležitosti celoeurópskeho podujatia realizovaného pod patronátom Rady Európy – Noc múzeí a galérií usporiadalo Mestské múzeum v Zlatých Moravciach dňa 17. mája 2013 Deň otvorených dverí s bohatým kultúrnym programom. Pre návštevníkov múzea boli sprístupnené históriou opradené komnaty s mnohými tajomstvami a zaujímavosťami kultúrneho dedičstva Požitavského regiónu, Župný dom, priestory kaštieľa Migazziovcov a mauzóleum …

Čítajte viac

Výstava, ktorá vás vráti späť v čase

Z príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Zlatých Moravciach sa vo štvrtok 2. mája o 16.00 h v priestoroch Múzea v Zlatých Moravciach za spolupráce Mesta, Turisticko-informačnej kancelárie a Múzea otvorila výstava „Zlaté Moravce na pohľadniciach“. Výstava bude otvorená a verejnosti sprístupnená do konca mája. Vystavované a prezentované pohľadnice patria trom známym zberateľom a to Marianovi Tomajkovi, Pavlovi …

Čítajte viac

Aktívny, filmový, farebný a pestrý Deň Zeme

 Dvadsiaty druhý apríl patrí v rámci medzinárodných dní našej zemi, ktorú my, ľudia, neobývame ako jediní. O jej poklady sa delíme so živočíšnou ríšou a flórou, neoddeliteľnou súčasťou nášho bytia. Je dôležité uvedomiť si, že hranica priestorov, ktoré obývajú ľudia s tými, ktoré sú prirodzeným prostredím pre zvieratá a všetky živočíchy, sa stále zužuje. …

Čítajte viac

Otvorenie výstavy „Ochrana prírody a životného prostredia“

V rámci Medzinárodného dňa vtáctva sa dňa 4. apríla. 2013 v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach uskutočnilo otvorenie aprílových dní ochrany prírody výstavou Ochrana prírody a životného prostredia. Na slávnostnom otvorení koordinátor výstavy Ľudovít Chládek privítal primátora mesta Ing. Petra Lednára CSc., Mariána Tomajku riaditeľa Záhradníckych služieb m. p., Viktora Mlyneka zo ŠOP Správy CHKO …

Čítajte viac