Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: samosprava

Tag Archives: samosprava

VYHLÁSENIE STAVU KLIMATICKEJ NÚDZE MESTA ZLATÉ MORAVCE

Mesto Zlaté Moravce uznáva, že sme v stave klimatickej núdze, ktorá si vyžaduje prijať neodkladné opatrenia na úrovni vlády ako aj na úrovni miestnej samosprávy. To, že prejavy klimatických zmien sú prítomné aj na Slovensku, a teda aj v našom meste, dokazujú od roku 1871 najmä pozorovania z Observatória v Hurbanove, na základe ktorých sa …

Čítajte viac

Pozemok v strede mesta je NA PREDAJ

Firma Drevosky s.r.o. už v dnešnej dobe vlastní pozemky o výmere 2 122m², realizácia NOVEJ TRŽNICE  by bola možná po odkúpení mestského pozemku vo výmere cca 220 m², ktoré chcela odkúpiť za trhovú cenu schválenú Mestským zastupiteľstvom. Mesto pozemky ani po dnešnom zastupiteľstve nepredalo a firma DREVOSKY preto oznamuje všetkým …

Čítajte viac

Mesto vlani hospodárilo s kladným výsledkom

Ako vlani hospodárilo naše mesto? Samospráve sa podarilo ušetriť státisíce eur, ktoré sa budú môcť v tomto roku použiť na spolufinancovanie viacerých projektov. Na svoje si prídu školy, posilní sa kamerový systém mesta a pribudnú i nové stojiská na komunálny odpad. Mesto Zlaté Moravce dosiahlo za rok 2018 kladný výsledok rozpočtového …

Čítajte viac

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2019

Na 3. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24. januára 2019 bol schválený Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021. Najdôležitejší dokument mesta, ktorým je Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 bol predložený a schválený ako vyrovnaný, čo znamená, že v príjmovej časti je rozpočet …

Čítajte viac

Primátor a starostovia okolitých obcí na stretnutí so zástupcom Nemocnice

Informácie zo stretnutia primátora mesta a starostov okolitých obcí so zástupcom Nemocnice Zlaté Moravce a.s. Mgr. Miroslavom Jaškom, MPH, konaného dňa 9. 1. 2019 Mgr. Miroslav Jaška, MPH  predseda predstavenstva spoločnosti Nemocnica Zlaté Moravce a.s. ubezpečil primátora mesta a starostov okolitých obcí, že informácie o zatvorení nemocnice, ktoré sa šíria verejnosťou …

Čítajte viac

Online audio-prenos z 38. zasadnutia MSZ v Prílepoch

Dnes 20.9.2018 o 15:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prílepoch. Zvukový prenos si môžete vypočuť tu. Prenos zabezpečuje MsÚ Zlaté Moravce  Program: Otvorenie a procedurálne veci Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie zapisovateľky a  skrutátora Určenie overovateľov zápisnice Stanovisko …

Čítajte viac

Vyjadrenie k obstarávaniu kompostérov

Primátor mesta Zlaté Moravce vydal na stránke mesta vyjadrenie k diskutovanej téme ohľadom obstarania záhradných  kompostérov  pre domácnosti v meste Zlaté Moravce Mesto Zlaté Moravce predložilo  dňa 31. 7. 2017 žiadosť o nenávratný finančný príspevok   „Obstaranie záhradných  kompostérov  pre domácnosti v meste Zlaté Moravce“ v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23. Veľmi nás potešilo, keď sme obdržali …

Čítajte viac

Pozvánka na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Pozvánka na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 20. júna 2018 o 16:00 hod. (streda) v mestskej časti Chyzerovce v kultúrnom dome. Program: 1. Otvorenie a procedurálne veci 2. Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 3. Schválenie návrhovej komisie 4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva 5. Určenie zapisovateľky …

Čítajte viac