Neprehliadnite aktuálne články

Tag Archives: samosprava

Termín na úhradu miestnych daní a poplatkov je predĺžený

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky Mesto Zlaté Moravce prijalo ďalšie opatrenia v oblasti miestnych daní a poplatkov. V záujme ochrany zdravia obyvateľov Slovenská pošta pozastavila doručovanie rozhodnutí do vlastných rúk, bude len oznamovať uloženie zásielky. To by však znamenalo, že všetci daňovníci by si museli osobne vyzdvihnúť na pošte, prípadne na …

Čítajte viac

Úradné hodiny Mestského úradu dočasne skracujú čas

Úradné hodiny Mestského úradu v Zlatých Moravciach sa od 30. marca 2020 skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň. Do budovy mestského úradu, kde sú poskytované služby pre občanov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Výnimkou bude počas úradných hodín len podateľňa, …

Čítajte viac

Sprístupnenie schránky pre občanov mesta Zlaté Moravce

Oznam – o sprístupnení schránky pre občanov mesta Zlaté Moravce (na podanie žiadostí, podnetov atď.). Krízový štáb mesta rozhodol o sprístupnení schránky pre občanov mesta Zlaté Moravce (na podanie žiadostí, podnetov atď.). Schránka sa nachádza na hlavnom vchode – vstupných dverách Mestského úradu. +10

Čítajte viac

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce 20. 3. 2020

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 20. 3. 2020 /piatok/ o 8. 00 hod. na MsÚ Zlaté Moravce. Rozdelenie úloh Krízovému štábu v meste Zlaté Moravce na 21. 3. 2020 a 22. 3. 2020 Nepretržitá telefonická dostupnosť členov Krízového štábu Členovia Krízového štábu v Zlatých Moravciach majú za …

Čítajte viac

Opatrenie Krízového štábu Mesta Zlaté Moravce zo dňa 20.3.2020 – Mestské trhovisko

Vážení občania. Počnúc dňom 20. marca 2020 je možné na mestskom trhovisku v Zlatých Moravciach predávať výlučne potraviny, krmivá pre zvieratá a hygienické, ochranné a dezinfekčné prostriedky pre obyvateľov. Predaj iných tovarov na trhovisku nie je povolený. Toto opatrenie platí do odvolania a jeho uplatňovanie bude kontrolovať Mestská polícia.   +1-1

Čítajte viac

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce 18. 3. 2020

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 18. 3. 2020 /streda/ o 8. 00 hod. na MsÚ Zlaté Moravce. Mestská polícia a MOPS pokračujú v distribúcii informačných materiálov, týkajúcich sa ochrany pred koronavírusom pre MRK na ul. 1. mája v Zlatých Moravciach Mesto, ako osobitný príjemca štátnej sociálnej dávky, …

Čítajte viac

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 17. 3. 2020 /utorok/ o 8. 00 hod.

Zasadnutie Krízového štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 17. 3. 2020 /utorok/ o 8. 00 hod. Komunikácia s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva o výskyte koronavírusu COVID 19 v meste Zlaté Moravce. Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Mesto Zlaté Moravce nie je oprávnené podávať bližšie informácie o výskyte koronavírusu COVID 19 na …

Čítajte viac

Ochranné pomôcky pre zamestnancov, ktorí aj naďalej vykonávajú služby občanom mesta

Mesto a krízový štáb v čo najkratšiu dobu zabezpečil ochranu svojich zamestnancov. Zabezpečenie ochranných pomôcok – rúšok a respirátorov,  pre zamestnancov Mesta Zlaté Moravce a mestských podnikov, ktorí aj naďalej vykonávajú služby občanom mesta   00 Buďte prvý, kto zahlasuje

Čítajte viac

Opatrenia Krízového štábu Mesta Zlaté Moravce

Zasadnutie Krízového  štábu v meste Zlaté Moravce, ktoré sa konalo dňa 16. 3. 2020 /pondelok/ o 8. 00 hod. Mesto zabezpečilo prostredníctvom Mestskej polície vyplácanie štátnej sociálnej dávky Zabezpečenie vývozu separovaného a komunálneho odpadu Zabezpečenie nutnej údržby budov – výťahy, vodárne a havarijné stavy. Pracovníci údržby sú v pohotovosti. Rokovanie so zástupcami OO PZ Zlaté …

Čítajte viac

Opatrenia Mesta Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce, na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie prijíma v súvislosti s fungovaním Mestského úradu v Zlatých Moravciach a poskytovaním služieb občanom nasledovné opatrenia na predchádzanie šírenia prenosného ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2): Mestský úrad v Zlatých Moravciach bude v dňoch  od 16.03 – 20.03. 2020 ZATVORENÝ v prípade mimoriadnej situácie bude v pohotovosti primátor mesta, prednosta MsÚ …

Čítajte viac