Neprehliadnite aktuálne články

Tag Archives: samosprava

Pozvánka na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

Pozvánka na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2020 (štvrtok) o 15.30 hod. v mestskej hale v Zlatých Moravciach Program: Otvorenie a procedurálne veci Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie zapisovateľky a skrutátora Určenie overovateľov zápisnice Stanovisko …

Čítajte viac

V areáli Základnej školy Pribinova rastie nové multifunkčné ihrisko  

Ihrisko stavia zlatomoravecká samospráva, ktorá na realizáciu projektu získala dotáciu vo výške 45-tisíc eur z Úradu vlády Slovenskej republiky. K multifunkčnému ihrisku čoskoro pribudne aj detské ihrisko.  Dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky bola mestu poskytnutá na základe žiadosti. Jej celková suma je 45-tisíc eur, z toho 37-tisíc eur je určených na výstavbu multifunkčného …

Čítajte viac

Nové dočasné pôsobiská MsÚ Zlaté Moravce

Z dôvodu, že Mesto Zlaté Moravce rekonštruuje budovu Mestského  úradu, sú jednotlivé oddelenia Mestského úradu počas rekonštrukcie presťahované na nasledovné dočasne pôsobiská : 👉 Mestské stredisko kultúry a športu, Námestie A. Hlinku 1 : Primátor mesta, Sekretariát, Právnik mesta, Zástupca primátora, Prednosta MsÚ, Ekonomické oddelenie, Podateľňa úradu, Pokladňa úradu, Referát strategických činností. …

Čítajte viac

Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutoční dňa 25. júna 2020 (štvrtok) o 15.30 hod. v mestskej hale Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Program: 1.        Otvorenie a procedurálne veci 2.        Informácia o účasti poslancov na zasadnutí 3.        Schválenie …

Čítajte viac

Začína rozsiahla rekonštrukcia zlatomoraveckej radnice. Úradníci budú dočasne presťahovaní

Práce na obnove budovy magistrátu by mali byť ukončené v závere októbra. Počas tohto obdobia budú jednotlivé oddelenia úradu presťahované na viacerých miestach v Zlatých Moravciach. Fungovať budú ale v riadnom režime.     Mesto Zlaté Moravce začína rekonštruovať budovu svojho mestského úradu. Oprava podľa vyjadrenia prednostu radnice Mariána Kováča pozostáva z projektovej časti, …

Čítajte viac

Mesto získalo dotáciu takmer milión eur na zriadenie denného stacionára

Denný stacionár bude vybudovaný na Bernolákovej ulici v Zlatých Moravciach hneď vedľa polikliniky. Slúžiť bude seniorom a zdravotne postihnutým osobám. Mesto Zlaté Moravce bolo úspešné so svojou žiadosťou o dotáciu na rekonštrukciu a modernizáciu budovy zdravotníckeho a sociálneho zariadenia na Bernolákovej ulici a vybudovanie denného stacionára. Jedná sa o budovu, ktorá …

Čítajte viac

Mesto získalo certifikát za triedený zber odpadu

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK udelila mestu Zlaté Moravce certifikát za rok 2019 za triedenie komunálneho odpadu. Ten bol u nás vytriedený v objeme viac ako 300-tisíc kilogramov, vďaka čomu naše mesto prispelo k úspore produkcie skleníkových plynov. Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov (sklo, plasty, kovy, tetrapaky …

Čítajte viac

Potrebujete právnika? Mesto Zlaté Moravce zabezpečilo bezplatné právne poradenstvo

V živote sa udeje množstvo nepríjemných situácií, ktoré si spôsobíme vlastnou nerozvážnosťou. Niekedy však máme iba smolu a nepríjemnosti prídu takpovediac samé od seba. Stačí si pustiť KRIMI noviny a zistite o čom hovorím. Ak ste nepríjemnosti zažili na vlastnej koži, určite viete, že práve v takýchto chvíľach je dobrá právna rada na nezaplatenie.  Právne …

Čítajte viac

Záznam z 11. zasadnutia MsZ v Zlatých Moravciach

Video záznam z 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach ktoré sa uskutočnilo dňa 14. mája 2020 (štvrtok) o 15.00 hod. v mestskej hale Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach Program:  Otvorenie a procedurálne veci Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Určenie …

Čítajte viac

Orgány mesta fungujú aj počas koronakrízy, rokovanie zastupiteľstva sa ale presunulo

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach tvoria sedemnásti poslanci. Pre riziko šírenia koronavírusu naplánovať spoločné rokovanie v takomto  počte ľudí, nie je jednoduché. Napriek tomu sa v máji stretnú. Chýbať nebudú sprísnené bezpečnostné opatrenia. V poradí 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach sa malo pôvodne uskutočniť dňa 23. apríla 2020. Termín bol však presunutý. …

Čítajte viac