Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: samosprava (stránka 2)

Tag Archives: samosprava

Zoznam pridelených bytov v novostavbe na Ulici 1. mája v Zlatých Moravciach

  Komisia k prideleniu bytov sa konala dňa 13.04.2018 a  bola zriadená na základe poverenia primátora mesta, PaedDr. Dušana Husára. Por. číslo  Meno a priezvisko Izbovitosť 01. Slavomír Dekan 3-izbový 02. Diana Kováčová 3-izbový 03. Marcela Pavlíková 3-izbový 04. Marianna Lukáčová 3-izbový 05. Stanislava Hudáková 2-izbový 06. Veronika Beňačková 2-izbový 07. …

Čítajte viac

Občania sa dočkali. Zlaté Moravce konečne spustili SMS/email Hlásnik.

   Mesto, aj vďaka našej redakcii, ktorá ako prvá informovala o projekte, spustilo novú informačnú službu pre občanov. Zlatomoravčanom stačí, aby sa na internetovej stránke https://www.zlatemoravce.eu/sms-e-mail-informacna-sluzba.html prihlásili a následne budú pravidelne informovaní o oznamoch, podujatiach, ale aj o odstávkach vody či  voľbách. SMS/emailového Hlásnik je moderná náhrada rozhlasu, ktorý je v súčasnosti v meste …

Čítajte viac

Výzva na podanie návrhov na ocenenie najúspešnejších športovcov Mesta Zlaté Moravce za rok 2017

 Mesto Zlaté Moravce aj v roku 2018 ocení najúspešnejších športovcov mesta za rok 2017. Podujatie sa bude konať pod záštitou primátora Mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušanom Husárom. Kategórie na ocenenie: Kritériá pre nomináciu:   Návrh na ocenenie musí obsahovať: Návrhy na ocenenie športovcov je potrebné zaslať elektronicky na e-mail: danusa.holla@zlatemoravce.eu   do 1. …

Čítajte viac

Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2018

  Na 32. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 14. Decembra 2017 bol Uznesením č. 759/2017 schválený Rozpočet Mesta Zlaté Moravce  na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020. Najdôležitejší dokument mesta, ktorým je Rozpočet Mesta Zlaté Moravce na rok 2018 bol predložený a schválený ako vyrovnaný, čo znamená, …

Čítajte viac

Výberové konanie na miesto príslušníka mestskej polície

  Názov a sídlo zamestnávateľa: Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1 mája 2, 953 01 Zlaté Moravce nkcia. ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: príslušník Mestskej polície (počet volných miest jedno) Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie Predpokladané kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou fukciou: vek najmenej 21 rokov, morálna a občianska bezúhonnosť, …

Čítajte viac

Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

  Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktoré sa uskutoční dňa 09. novembra 2017 o 16:00 hod. v obradnej sále Mestského strediska kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Program: Otvorenie a procedurálne veci Určenie zapisovateľky Určenie overovateľov zápisnice Informácia o účasti poslancov na zasadnutí Schválenie návrhovej komisie Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva Stanovisko overovateľov zápisnice z predchádzajúceho …

Čítajte viac