Tag Archives: školy

Mimoriadne úspechy Pribinky v celoslovenskom kole Jazykového kvetu

Jazykový kvet je celoštátna postupová jazykovo-umelecká súťaž s medzinárodnou účasťou  v dvoch vetvách – poézia a próza a dramatizácia určená pre vekové kategórie od štyroch do devätnástich rokov. V súťaži sa prezentujú jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých súťažných jazykoch.   Poslaním súťaže Jazykový kvet je najmä: tvorivo rozvíjať aktívne …

Čítajte viac

Prázdniny v materských školách

Na základe  záväzného  záujmu  rodičov na prevádzku  materských škôl  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta    bude prevádzka materských škôl počas letných prázdnin   realizovaná v súlade s § 2 ods. 6 Vyhlášky  č.306/2008 Z.z. o materskej škole  a podľa  dohodnutého harmonogramu ich prevádzky nasledovne: Zákonní zástupcovia dieťaťa  sú povinní uhradiť príspevok  vo výške 24 € na mesiac do …

Čítajte viac

Voľné pracovné miesta na „Mojmírke“

Voľné pracovné miesto – učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – BIOLÓGIA Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce  Mojmírova 2  953 01 Zlaté Moravce  e-mail:             mojmirovazs@gmail.com telefón:            0910 524 244, 0376423565  kategória pedagogických zamestnancov: učiteľ, podkategória pedagogických zamestnancov: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)  aprobácia: biológia  úväzok …

Čítajte viac

Celoslovenské kolo – Biblia očami detí 

Dňa 3.6. 2020 sa v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže Biblia očami detí. Odborná porota hodnotila 204 výtvarných prác, ktoré postúpili z krajských kôl. Medzi týmito prácami boli práve štyri z našej Pribinky.  Vo veľkej konkurencii sa podarilo dvom našim žiačkam dosiahnuť vynikajúce výsledky.  V celoslovenskom kole vo svojej kategórii získali: Oceneným dievčatám …

Čítajte viac

Overovanie dokumentov k zápisu žiakov do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ, Pribinova 1 v Zlatých Moravciach oznamuje, že v dňoch  16. a 17. 6. 2020 sa uskutoční overovanie údajov a dokumentov k zápisu žiakov do 1. ročníka v týchto časoch: 16.6.2020 – 12.00 h – 16.00 h 17.6.2020 – 12.00 h – 16.00 h Je potrebné priniesť rodný list dieťaťa. Zákonní zástupcovia, ktorí majú ešte …

Čítajte viac

V školách nastanú od 15. júna zmeny

V školách nastanú od 15. júna zmeny a posledný júnový týždeň sa do lavíc vrátia všetci žiaci. Posledný júnový týždeň sa do škôl budú môcť vrátiť aj stredoškoláci či žiaci druhého stupňa základných škôl. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO). Informoval tiež o tom, že od stredy 10. …

Čítajte viac

Svetový deň životného prostredia – 5.jún v prácach žiakov ZŠ Robotnícka 25

„Biodiverzita“ – pojem tak často opakovaný v environmentálnej terminológii. Čo vlastne znamená? Existuje mnoho definícií, tá najjednoduchšia hovorí, že biodiverzita znamená rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov na Zemi. Zložitejšia označuje biodiverzitu ako „bohatstvo života na Zemi, milióny rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, vrátane génov, ktoré obsahujú, a zložité ekosystémy, ktoré vytvárajú …

Čítajte viac

Úspech žiakov SOŠ technickej v Zlatých Moravciach v súťaži ENERSOL SK 2020

Napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou choroby COVID 19, ktorá zasiahla aj školstvo, dosiahli  žiaci  SOŠ technickej v Zlatých Moravciach vynikajúce výsledky v krajskom a celoštátnom kole súťaže ENERSOL SK. ENERSOL SK je súťaž zameraná na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie, obnoviteľných zdrojov energie, znižovania emisií v doprave a vytvára …

Čítajte viac

Rozhodnutie o otvorení materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zlaté Moravce od 1.6.2020

V súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 2020/12033 : 1-A2110 zo dňa 22.5.2020 a vydanými pokynmi k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020 zo dňa 18. 5. 2020 Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v spolupráci s …

Čítajte viac

Odkaz EKO hliadky z Pribinky 

Korona nás 16. 3. 2020 vyhnala zo škôl a zatvorila nás doma. Zo strachu sme sa všetci zodpovedne zdržiavali doma, obmedzili sme aj nákupy potravín len na tie najnutnejšie, s priateľmi a rodinou sme sa kontaktovali len cez mobil alebo internet. Aj učenie sa prispôsobilo situácii a vyučovanie prebieha online.  Napriek tomu, že školy …

Čítajte viac