Tag Archives: školy

Včela ako darček od šiestakov zo ŽS Mojmírova pre p. prezidentku Zuzanu Čaputovú

Včely sú unikátne stvorenia, výnimočné a krásne. Počas svojho života nepoškodia žiadnu rastlinu ani nezabijú žiadneho tvora pre svoju obživu. Včely vynikajú takými vlastnosťami, ktoré nemá žiadny živočích, ba ani človek. Včela nepracuje pre seba, ale pre rastlinu a pre človeka. Kým budú žiť včely, budú kvitnúť kvety a ľudstvo …

Čítajte viac

Nové medzinárodné projekty ERASMUS+

Na Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach sa v školskom roku 2020/2021, aj napriek momentálne nepriaznivej situácii vo vzdelávaní postupne rozbieha celá paleta národných aj medzinárodných aktivít a projektov. K už existujúcim a stále prebiehajúcim projektom sme pripravili ďalšie tri, z ktorých sú dva projekty jazykové a jeden odborný. V nových …

Čítajte viac

Prerušenie prevádzky materských škôl

Mesto Zlaté Moravce v zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo o prerušení prevádzky Materskej školy Parková 2, Zlaté Moravce – Prílepy Materskej školy, Slnečná 2, Zlaté Moravce Materskej školy Štúrova 15, Zlaté …

Čítajte viac

Najkrajšia vianočná ozdoba na „Mojmírke“

Základná škola aj tento rok vyhlásila súťaž o „Najkrajšiu vianočnú ozdobu.“ Do súťaže sa zapojil celý prvý stupeň, ktorý nosil ozdoby z papiera, plastu, kovu, dreva a odpadových materiálov. Kreativite sa medze nekládli. Všetky ozdoby boli jedinečné a nevedeli sme vybrať tú najkrajšiu. Preto sme ocenili každú ozdobu a jej …

Čítajte viac

Mikuláš, čert a anjel zavítali na ZŠ, Mojmírova 2 obdarovať deti

Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku…. Aj takúto krásnu a mnohé iné básničky a veršíky si pripravili naše šikovné deti pre Mikuláša. Ten sa objavil v našej škole spolu s anjelmi a čertom. Vieme odkiaľ prišiel? A vieme, čo sa s príchodom Mikuláša spája?  Jedna legenda hovorí o tom, …

Čítajte viac

ZŠ Mojmírova je pyšná na svojich žiakov

Naša škola „ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MOJMÍROVA 2, ZLATÉ MORAVCE“, je pyšná na našich žiakov, pretože aj napriek vážnej a neľahkej situácii, sa žiaci intenzívne zapájajú do súťaží, ako to aj bolo ešte nedávno, keď sme v našej škole ešte stihli usporiadať školské kolo Technickej olympiády za prítomnosti žiakov. Do školského kola sa v kategórii A zapojilo 20 …

Čítajte viac

MŠ Štúrova – Mikuláš

Ani tento rok nás Mikuláš neobišiel, lebo všetky naše „štúrovčatá“ poslúchali. Mikuláš prišiel 4.12.2020 do materskej školy na Štúrovej ulici inak ako sme boli doteraz zvyknutí. Nabalil plné vrecia a za deťmi sa ponáhľal už hneď zrána. Svojou prítomnosťou potešil škôlkarov vo svojich vyzdobených triedach. Deti mu ukázali, čo všetko si …

Čítajte viac

S online výučbou zlatomoraveckých gymnazistov pomohla aj nitrianska univerzita

Učitelia z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre oslovili Gymnázium Janka Kráľa s ponukou zapojiť sa do ich online vzdelávania. Nakoľko takéto dištančné vzdelávanie je náročné pre študentov aj pedagógov, chceli uľahčiť situáciu a pomôcť zlatomoraveckým učiteľom. Zároveň by študentom predniesli zaujímavé témy aj z iného pohľadu. Začiatkom decembra sa uskutočnil online …

Čítajte viac

Prezentačné video o škole SOŠ obchodu a služieb pre žiakov 9. ročníkov ZŠ

SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce Vám predstavuje svoju školu a prezentačné video o škole pre žiakov 9. ročníkov ZŠ Charakteristika školy:  Škola je dlhodobo profilovaná na obchod a služby s posilneným vyučovaním odborných ekonomických predmetov, podnikania, cudzích jazykov a IKT. K silným stránkam školy patrí priestorové vybavenie a vlastné prevádzky praktického vyučovania. …

Čítajte viac

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, alebo ako deti z Mojmírky darovali lásku…

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, blížia sa Vianoce. Je to čas, kedy myslíme na svojich blízkych doma a pripravujeme pre nich darček, ktorý ich im urobí radosť a vyčarí úsmev na tvári. Sú ale ľudia, ktorých už nemá kto obdarovať, pretože zostali sami. A práve pre nich prebehla v …

Čítajte viac

Najkrajšia vianočná pohľadnica

Tak ako po iné roky, aj tento rok sa žiaci Základnej školy na Pribinovej ulici v  Zlatých Moravciach  zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica. Súťaž organizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.  Žiaci tvorili zaujímavé pohľadnice rôznymi výtvarnými technikami a jedna z prác bola ocenená. Čestné uznanie získala Tamara Šustáková, ktorá namaľovala …

Čítajte viac