Domov / Tag Archives: školy

Tag Archives: školy

Medzinárodná konferencia v OSTRAVE: Uplatniteľnosť a podpora technického vzdelávania inovatívnymi metódami

  Moderný spôsob prípravy na povolanie, kde sa žiak učí premeniť teoretické vedomosti na praktické zručnosti priamo na pôde zamestnávateľa sa nazýva systém duálneho vzdelávania. Takýmto spôsobom sa vyučuje na Slovensku od šk. roku 2015/2016, kedy vstúpil do platnosti zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V Českej …

Čítajte viac

Konferencia v Banskej Štiavnici: História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku

  V dňoch 27. – 28. 9. 2017 sa v Banskej Štiavnici pod záštitou prezidenta SR pána Andreja Kisku, Ministerstva ŠVVaŠ SR, dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky STU pána Miloša Oravca a primátorky mesta Banská Štiavnica pani Nadeždy Babiakovej uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“. Na pozvanie organizátorov, STU …

Čítajte viac

Enviroexperti z „Pribinky“ na slávnostnej certifikácii

  Dňa 5. októbra sa v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene konala slávnostná certifikácia škôl zapojených do medzinárodného programu Zelená škola. Okrem našich mladých enviroexpertov, Samuela Jehlára a Tomáša Viciana, sa tu stretlo vyše 300 žiakov, učiteľov a riaditeľov škôl z celého Slovenska. Oceňovania sa osobne zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Andrej …

Čítajte viac

Projekt Prírodná lekáreň

  AKO TO FUNGUJE? Viete, ako zlepšiť miesto, kde žijete? Zúčastnite sa programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, vďaka ktorému Tesco rozdelí 100 000 € 77 organizáciam po celom Slovensku, aby podporilo projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám. ZŠ Pribinova 1, Zlate Moravce Projekt Prírodná lekáreň dobre vie, že v zdravom tele zdravie …

Čítajte viac

Európsky týždeň športu na „Mojmírke“

  Európsky týždeň športu na „Mojmírke“ 23. – 30. september 2017 Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2017 si pripomenieme jeho tretí ročník. Hlavnou témou kampane #BeActive ostáva nabádať k pohybu, a …

Čítajte viac

Vyberáme, čo sme s deťmi v MŠ Prílepy prežili…

  Aj keď naša materská škola je oproti ostatným materským školám pomerne menšou, to neznamená, že sa v nej menej pracuje. Práve naopak, školský rok 2016/2017 bol veľmi pestrým a pre deti obohacujúcim rokom. Prežili sme spolu niekoľko výletov, exkurzií a nacvičili sme krásne programy k rôznym príležitostiam počas roka. Hlavným dokumentom, o ktorý sa …

Čítajte viac

Deti z MŠ Kalinčiakova na exkurzii v spoločnosti Wienerberger Zlaté Moravce.

Predškoláci z MŠ na Kalinčiakovej ulici získali nové poznatky o výrobe tehál. Dňa 26.06.2017 navštívili spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, ktorá  nám umožnila vidieť špičkovú technológiu výroby tehliarskych výrobkov. Našim sprievodcom bol vedúci výroby Martin Frkáň.  Deti boli nadšené z práce strojov pri ťažbe hliny. Práve hlina je najdôležitejšia surovina , ktorá sa dostáva …

Čítajte viac

Rozprávková noc našich predškolákov

  Dňa 16.06.2017 prežili  predškoláci v MŠ na Kalinčiakovej ulici zábavnú rozprávkovú noc. Deti sa celý deň tešili na večer. Pripravovali si kráľovské koruny, plášte, meče a erby,  ozdobovali medovníčky. Po prípravách nasledovala spoločná opekačka. Konečne nadišiel očakávaný večer. Na začiatku rozprávkovej cesty čakala na deti Červená čiapočka, s ktorou sa vydali cez …

Čítajte viac

Olympijský deň

   Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce Vás srdečne pozýva na 3. ročník OLYMPIJSKÉHO DŇA Žiaci základnej školy budú súťažiť v tradičných i netradičných športových disciplínach.  Príďte ich povzbudiť!    +30 Podobné články: Detský lezecký festival FS Inovec oslavuje 33. výročie svojho založenia Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Čítajte viac

MŠ Štúrova: Rozlúčka s predškolákmi

  Ako to už v júni býva zvykom, ani tento rok to nebolo inak. S blížiacim sa koncom školského roka 2016/2017 nastal čas, aby sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi.  Utorok 20.júna posledný krát vystúpili v materskej škole pred svojimi rodičmi, známymi, kamarátmi a pani učiteľkami. Naposledy si na dvore materskej školy zaspievali, zatancovali, recitovali …

Čítajte viac