Domov / Tag Archives: školy

Tag Archives: školy

„1944 – SNP“

  Stredná odborná škola obchodu a služieb Zlaté Moravce – Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Múzeom SNP v Banskej Bystricisi Vás dovoľuje pozvať na dokumentárnu výstavu o Slovenskom národnom povstaní „1944 – SNP“, ktorú pripravilo Múzeum SNP a jej autorom je jeho riaditeľ PhDr. Stanislav Mičev. Súčasne je možné vzhliadnuť dokumentárny film o SNP, ktorý …

Čítajte viac

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY PRÍLEPY

  Riaditeľka Materskej školy, Parková č.2, Zlaté Moravce, Prílepy oznamuje, že zápis detí do MŠ Prílepy pre školský rok 2018/2019 bude od 02. mája do 31. mája 2018 v čase od 7,00 do 16,00. hod. Miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ: Materská škola, Parková č.2, Prílepy Tel. kontakt: 037/6923985, Zuzana Šalingová Podmienky na prijatie: +20 Podobné …

Čítajte viac

TRIEDA S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ANGLICKÉHO JAZYKA

  Riaditeľstvo Základnej školy, Robotnícka 25, Zlaté Moravce  oznamuje rodičom budúcich prvákov,   že v školskom roku 2018/2019 otvára   TRIEDU S ROZŠÍRENÝM VYUČOVANÍM ANGLICKÉHO JAZYKA  Prihlášku je potrebné vyplniť pri zápise dieťaťa do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 11. apríla 2018.  Podmienkou prijatia je úspešné zvládnutie prijímacieho konania. …

Čítajte viac

Zápis detí do prvého ročníka ZŠ

  V zmysle platnej legislatívy je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (povinná školská dochádzka sa začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak zákon č. 245/2008 neustanovuje inak). Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté …

Čítajte viac

Simonka Furková postúpila do Krajského kola

  Dňa 1.3.2018 sa naša žiačka 6. ročníka Simonka Furková zúčastnila regionálnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí pod názvom Zvonky 2018. Spolu s ňou súťažilo 30 programových čísel v štyroch kategóriách : detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci – spevácke duá a sólisti inštrumentalisti. Simonka za sprievodu ľudovej hudby v podaní Jakuba …

Čítajte viac

 IQ OLYMPIÁDA 2018  

  Po ôsmy krát sa môžu žiaci 2. stupňa základných škôl a 1. stupňa osemročných gymnázií zapojiť do celoslovenskej súťaže IQ olympiáda. Sada logických úloh preverí schopnosti logicky uvažovať, pamäť, či samostatný logický  úsudok. Nejde o dokazovanie vedomostí získaných štúdiom, teda v nej majú šancu všetky intelektovo nadané deti bez …

Čítajte viac

MŠ Štúrova: KARNEVAL

  Veselo sa začal štvrtok 08.február 2018 v materskej škole na Štúrovej ulici. Deti v krásnych maskách, dobrá hudba a hlavne skvelá nálada zmenila štvrtkové dopoludnie na nepoznanie. Do materskej školy zablúdilo vajce, ktoré sa vydalo na vandrovku. A cestou postretalo rôzne bytosti – víly, lienku, šašulienku a dokonca aj bosorku. Takto všetci spolu si …

Čítajte viac