Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: školy

Tag Archives: školy

Streetart Graffiti Projekt „spolu dokážeme viac“

ZŠ Mojmírova 2, Zlaté Moravce Streetart Graffiti Projekt „spolu dokážeme viac“. Najväčší streetart v Zl. Moravciach / Albert Einstein 20x10M / Wau…takto nejako prichádzali do školy deti v prvý školský deň. Čakalo na nich prekvapenie v podobe vynoveného exteriéru, pod ktorý sa podpísal okrem tímu nadšencov, zakladajúci člen tanečnej skupiny …

Čítajte viac

Maľovanie na Pribinke

Všetci žiaci s nadšením očakávali, keď sa list v kalendári otočí na stranu, kde bude svietiť dátum 28. jún 2019. Ten deň prišiel! Naši žiaci sa rozbehli v ústrety prázdninám, aby si oddýchli od plnenia školských povinností a načerpali dostatok energie do nového školského roka. Hoci oni oddychovali, na Pribinke sa čosi dialo. Šikovní …

Čítajte viac

Skrášľovanie Mojmírky

V slnečnú prázdninovú sobotu sa stretli na pôde základnej školy Mojmírovej nadšenci, aby zveľadili okolie školy a spríjemnili tak deťom pobyt aj v jej exteriéroch. Riaditeľka spolu s učiteľkami a priateľmi školy vrátane poslankyne mesta sa pustili do realizácie neupravenej plochy pred riaditelňou. Pracovná sobota tak priniesla okrem vynoveného záhona …

Čítajte viac

A takto sme si to užili…

Materskú školu v Prílepoch školský rok 2018/2019 navštevovalo 15 detí vo veku od 2,5 roka do 6 rokov. Vekové zloženie detí naznačovalo výmenu generácie a omladenie kolektívu MŠ. Tejto skutočnosti sme prispôsobili aj náš vzdelávací proces a prevažnú väčšinu akcií sme naplánovali na koniec šk. roka – mesiac jún. Ale takto sme začali: …

Čítajte viac

Úspechy žiakov Gymnázia Janka Kráľa v predmetových olympiádach a súťažiach 

Účasť žiakov Gymnázia Janka Kráľa v krajských, celoštátnych kolách v predmetových olympiádach a súťažiach bola v  školskom roku 2018/19 mimoriadne úspešná. Ukázalo sa, že poctivá a systematická príprava na súťaže prináša výborné umiestnenia. V priebehu februára až mája 2019 sa uskutočnili viaceré krajské a celoslovenské kolá v predmetových olympiádach. Prvým úspechom pre gymnázium bolo krajské kolo …

Čítajte viac

MŠ ŠTÚROVA: ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

Utorok 18. júna 2019  sa naši predškoláci posledný krát ukázali pred svojimi rodičmi, súrodencami a známymi ako škôlkari. S blížiacim sa koncom školského roka nastal čas rozlúčky.  Predviedli sa spevom a tancom, za ktoré boli odmenení potleskom. Básňami sa poďakovali pani kuchárkam, pani upratovačkám aj pani učiteľkám. A nemohlo chýbať ani tradičné pasovanie za …

Čítajte viac

Aj jazyky kvitnú na Pribinke

Pribinka sa už niekoľko rokov zúčastňuje súťaže Jazykový kvet. Je to jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov.  Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajského semifinále, pokračuje krajskými finále …

Čítajte viac

 OTVORENÉ ŠKOLY

Výchova k občianstvu – Podpora demokratického prostredia v školách – OTVORENÉ ŠKOLY. Učíme deti demokracii prostredníctvom rozvoja demokracie v školách. Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti s názvom Otvorené školy je výnimočným projektom. Spája mladých zanietených ľudí s mladšími  žiačkami a žiakmi, ktorých vzdelávajú o demokratických hodnotách a šíria medzi nimi osvetu o fungovaní právneho štátu.  …

Čítajte viac

Škola v prírode – ZŠ Robotnícka Zlaté Moravce

Žiaci 1.stupňa zo ZŠ na Robotníckej ulici sa zúčastnili školy v prírode v obci Demänová, ktorá je vstupnou bránou do Demänovskej doliny – Nízkych Tatier. Cestou sme sa zastavili v skanzene Pribylina. Tam sme mali možnosť si pozrieť interiér goticko-renesančného kaštieľa z Parížoviec, interiér kostola Panny Márie z Liptovskej Mary a maloroľnícke drevené domčeky. Ubytovaní …

Čítajte viac