Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: školy (stránka 2)

Tag Archives: školy

Mladý záchranár CO

K tradičným súťažiam, do ktorých sa zapájame, patrí aj pomerne náročná súťaž pod názvom Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany. Tento rok sa súťaž konala 10. mája v SOŠOaS v Zlatých Moravciach. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení: Andrea Malá, Henrieta Ivanová, Gabriel Bezuška a Marek Holub.  Samotná súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej …

Čítajte viac

Pribinka na medzinárodnej konferencii na Cypre

V rámci programu eTweening sa v dňoch 16. – 18.2019  konal na Cypre odborný workshop zameraný na profesionálny rozvoj pod názvom Zmena školskej kultúry smerom k demokratickej škole.   Zúčastnilo sa ho 80 učiteľov z celej Európy. Zo Slovenska boli na túto konferenciu vybraní dvaja učitelia. Je preto pre nás veľká česť, že naša …

Čítajte viac

Udalosť roka v ZŠ Robotnícka

Známy slovenský herec  Štefan Martinovič  zavítal v sobotu podvečer 25.mája 2019 do svojho rodného mesta, aby moderoval Majáles 2019 v ZŠ Robotnícka 25! „Som veľmi rád, že som dnes zavítal do Zlatých Moraviec..!“ Týmito slovami otváral 1. májales  základnej školy populárny herec Štefan Martinovič. Takmer sto priateľov školy i významných …

Čítajte viac

MŠ ŠTÚROVA: ĽUDOVÉ DETSKÉ HRY A DEŇ MATIEK

Piatok 17.05.2019 patril v našej materskej škole ku dňom, kedy sa navzájom prelína minulosť s prítomnosťou, dospelosť s detstvom.  Mnoho rodičov sa počas vystúpenia vrátilo aj do svojich detských čias a zaspomínali si na hry  a piesne, ktorými sa aj oni počas svojho detstva zabávali.  Hoci nám počasie neprialo a toto ľudové popoludnie sa nemohlo uskutočniť, …

Čítajte viac

Tatranský kuchár

Dňa 3.5. 2019 sa na Štrbskom Plese konala medzinárodná súťaž Tatranský kuchár, kde sa stretlo 16 tímov v juniorskej kategórii. Ako každý rok, tak aj tento sme sa prihlásili do tejto súťaže, aby sme otestovali svoje zručnosti a kreativitu našich kuchárov – študentov SOŠ obchodu a služieb. Po príprave súťažného …

Čítajte viac

Nové možnosti študentov SOŠ obchodu a služieb Zlaté Moravce

Znalosť cudzích jazykov a ich praktické využitie v reálnom živote patrí dnes už k samozrejmým požiadavkam pri uplatňovaní sa mladých ľudí na trhu práce. Naša škola sa vždy snažila sprostredkovať svojim študentom možnosť preveriť svoje jazykové schopnosti prostredníctvom výmenných pobytov v zahraničí. K novinkám školy patrí medzinárodná spolupráca so školským zariadením SAINTE MARTHE CHAVAGNES v prekrásnom …

Čítajte viac

Študenti a učitelia SOŠ polytechnickej navštívili rakusky Tulln

V rámci projektu ERASMUS+ KA2 „Einer für Alle, Alle für Einen – Jeden za všetkých, všetci za jedného„ sa v dňoch 6.5. až 10.5. 2019 konala po stretnutiach v Bulharsku a u nás na Slovensku v poradí už 3. žiacka plánovaná aktivita v rakúskom Tullne. Aktivity sa zúčastnili Filip Šóoky, Samuel Klučiar, Matúš Mihalík študenti tretieho …

Čítajte viac

Slávnostný Galaprogram  MŠ Kalinčiakova ku Dňu rodiny

Rodina je šťastný domov plný porozumenia a lásky, v ktorej je budúcnosť ďalších generácií. Aj naša  MŠ na Kalinčiakovej ulici v Zlatých Moravciach je takou veľkou rodinou. Preto sme si dňa 16.5.2019 pripomenuli tento významný deň Galaprogramom, ktorý bol venovaný rodine. V programe vystúpili deti od najmenších tried až po predškolské triedy …

Čítajte viac

Krajské kolo Štúrovho Zvolena

Dňa 9. mája 2019 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre konalo krajské kolo v rétorickej súťaži s názvom Štúrov Zvolen. Ide o najvyššiu súťaž v rétorike na území Slovenska, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Mestom Zvolen.  Podľa slov samotných vyhlasovateľov je poslaním súťaže formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, …

Čítajte viac