Tag Archives: školy

Veľký úspech študentov SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach v robotickej súťaži „road2FEI“

V školskom roku 2020/2021 sa dva tímy študentov SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach Ul. SNP2 zúčastnili druhého ročníka súťaže s názvom „road2FEI“ organizovanej Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.  Súťaž si pod patronát zobral profesor na uvedenej fakulte prof. František Duchoň, ktorý dlhodobo vidí v podobných aktivitách pridanú hodnotu práve pre mladých ľudí študujúcich …

Čítajte viac

Celoslovenské kolo – Biblia očami detí

Dňa 18. mája 2021 sa v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí. Odborná porota hodnotila celkovo 147 prác, z toho 3 diela boli z našej Pribinky.  Sme veľmi radi, že sa opäť môžeme pochváliť krásnym úspechom. Vo svojej kategórii sa umiestila Daniela Koláriková z 3.b na úžasnom 2. mieste. Pracovala …

Čítajte viac

Voľná pracovná pozícia – učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie – CHÉMIA

Základná škola Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce, Email školy:  zspribinova@pribinka.sk, Telefón: 037/6307385 Kategória / podkategória: učiteľ druhého stupňa základnej školy Aprobácia: chémia Kvalifikačné predpoklady: ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa príslušného smeru, vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.  …

Čítajte viac

„Naše dni pre Európu“

„Naše dni pre Európu“ – pripomenutie si významných európskych dní na ZŠ Mojmírova Európa je svetadiel, kde žijeme. Európa je tiež mýtická princezná z Fenície, ktorú uniesol grécky boh Zeus na ostrov Kréta. Názov Európy sa s touto bájou spája od staroveku až po súčasnosť. V novodobých dejinách si ale …

Čítajte viac

SOŠ obchodu a služieb otvára študijný odbor podnikanie v remeslách a službách

SOŠ obchodu a služieb, Ul. SNP 5, 95301 Zlaté Moravce od 1.septembra 2021 otvára študijný odbor 6403 L podnikanie v remeslách a službách. Ide o dvojročné nadstavbové štúdium, ktoré sa končí maturitou a absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie. Zameranie odboru je na podnikanie v remeslách a službách, najmä drobné …

Čítajte viac

ZŠ Mojmírova v reportáži pre Rádio Regina Západ RTVS

Naša škola je zapojená do projektu „Živé mestá, živé miesta“, ktorý sme rozbehli v spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku. Z projektu sme zatiaľ  zrealizovali okruh s názvom Jar, ktorý pozostáva s niekoľkých aktivít (kŕmidlá, nálepky na okná, pôvodné druhy drevín).  Článok o tomto projekte, uverejnený na info ZM, zaujal p. redaktorku Táňu Záhorákovú z Rádia …

Čítajte viac

Vesmír očami našich žiakov

Pohľad na hviezdy, predstavy o vesmíre či mimozemské civilizácie fascinovali ľudí už od nepamäti. Žiaci Pribinky svoje predstavy preniesli na výkres a pomocou štetca a farieb vyčarovali fantastické vesmírne diela, ktoré zaujali aj porotu.   V okresnom kole výtvarnej súťaže Vesmír očami detí 2021 boli ocenení štyria naši žiaci. Ich práce postupujú do celoslovenského …

Čítajte viac

Biblia očami detí

Do výtvarnej súťaže Biblia očami detí sa žiaci našej Pribinky zapájajú pravidelne. Tento školský rok namaľovali nádherné diela malí umelci z 1.b, 3.a, 3.b a 4.b.  Odborná porota hodnotila obsahovú a výtvarnú stránku jednotlivých prác.  V krajskom kole dosiahli vo svojich kategóriách vynikajúce výsledky: Oliver Šusták – 1. miesto Tamara Šustáková – 1. miesto …

Čítajte viac