Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality (stránka 262)

Aktuality

Čo ešte o orechoch možno neviete

Plánovaná akcia prednáška „Čo ešte o orechoch možno neviete“ sa kvôli rekonštrukcii priestorov klubu dôchodcov dňa 13.4.2011 neuskutoční. Najbližšie stretnutie klubu zdravia, ktorý už 7 rokov vedie a organizuje v našom meste občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s mestom prostredníctvom klubu dôchodcov, sa uskutoční dňa 27.4.2011, o 17.00. …

Čítajte viac

Úprava Mestskej tržnice

V sobotu sme sa snažili s čo najnižšími nákladmi čiastočne vyrovnať nerovnosti, jamy v okolí Mestskej tržnice a čiastočne vylepšiť parkovanie a prejazdy autami na pozemkoch pri tržnici viac foto nájdete na stránke technických služieb [hr] -jl- 00

Čítajte viac

Útočil sekerou!

Vo večerných hodinách 7.apríla 2011 okolo 18,45 h, pred domom M.Š. postálo taxi – auto, z ktorého vystúpil Ľ.K. Sám si otvoril bránu a samovoľne vstúpil na súkromný pozemok za účelom návštevy. M.Š. v tom čase spal, keďže zavčas rána vstáva už o tretej hodine do práce. Na podnet nepozvanej …

Čítajte viac

Čo so Župným domom?

Jednou z vecí, ktoré momentálne trápia všetkých Zlatomoravčanov, sú vypustené dezinformácie o predaji Župného domu. Koho by napadlo predávať dnes už chátrajúcu pýchu Zlatých Moraviec?! V tomto prípade obavy nie sú na správnom mieste. Máloktoré mesto sa môže pochváliť jedným z najväčších župných domov na Slovensku. Župný dom je najvýznamnejšou dominantou jadra mesta. Ako …

Čítajte viac

Školenie učiteliek materských škôl „Prvá pomoc“

Mesto Zlaté Moravce zorganizovalo dňa 5. apríla 2011 v MŠ na Štúrovej ul. v Zlatých Moravciach, v spolupráci ÚzS SČK /Územného spolku Slovenského červeného krížu/ pod vedením riaditeľky Barbory Benďákovej, školenie učiteliek materských škôl k problematike prvej pomoci. Ide už o 12 ročník projektu „Evička nám ochorela“. Lektorkami projektu boli …

Čítajte viac

Jarné upratovanie pokračuje..

Po celom meste Zlaté Moravce sú nepretržite rozmiestňované veľkoobjemové kontajnery, niektoré i do blízkosti rodinných domov. Ľudia majú možnosť povyhadzovať všetok prebytočný odpad zo svojich príbytkov, svoj životný priestor očistiť a spríjemniť si tak bývanie v ňom. Možno sa nájdu i takí, ktorí majú výhrady voči rozmiestneniu kontajnerov. Väčšinou preto, …

Čítajte viac

Výmena zámkov na budove ( bývalého MsNV )

Dňa 4.4.2011 v čase od 13,30 do 14,30 h  došlo k otvoreniu a vstupu do budovy s.č. 511 (budova bývalého MsNV), ktorá  je vo vlastníctve Mesta Zlaté Moravce. Vzhľadom na skutočnosť, že nájomca si neplnil povinnosti uložené Nájomnou zmluvou, bola predmetná Nájomná zmluva vypovedaná s výpovednou lehotou 1 mesiac, ktorá uplynula 31.3.2011, pričom nájomca …

Čítajte viac

Marec v Technických službách

Fotografie významných prác za mesiac marec zverejnila oficiálna stránka Technických služieb mesta Zlaté Moravce. Jarné upratovanie Nočné zametanie okolia Mestského úradu a priľahlých ulíc a vyštrkovanie parkovacích miest Odvoz prebytočného stavebného odpadu zo zimného štadiónu upratovanie SAD ul. 1. Mája B. S. Timrava Zametanie posypového materiálu Viac info a fotografie nájdete na stránke http://technickesluzby.zlatemoravce.info …

Čítajte viac

Výberové konania

Primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. vypisuje výberové konania na funkcie: riaditeľ – Technické služby riaditeľ – MsKS riaditeľ – Správa športových zariadení riaditeľ – Mestská nemocnica riaditeľ – Záhradnícké služby náčelník – Mestská polícia riaditeľ – Službyt Písomné prihlášky treba zaslať do 15.04.2011 do 12:00 hod.   …

Čítajte viac