Domov / Aktuality / Fašiangová zábava

Fašiangová zábava

 

Prvý kresťanský sviatok v roku je Zjavenie pána, kedy začína fašiangové obdobie pred duchovnou prípravou na najstaršie a najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Čas veselosti, zábavy, hodovania a pitia. 

Pobočka Ponitrianskeho múzea v Nitre, Mestské múzeum v Zlatých Moravciach pripravilo pre širokú kultúrnu verejnosť neopakovateľnú atmosféru fašiangov s Občianskym združením Babička zo Zlatých Moraviec a Folklórnym súborom Kolovrátok z Prílep. V. ročník fašiangového popoludnia s rozprávaním o zvykoch a tradíciách najveselšieho obdobia roka otvorila dňa 7. februára 2018 lektorka múzea pani Viera Tomová. Na kultúrnom podujatí privítala poslankyňu VÚC MVDr. Martu Balážovú, riaditeľa Ponitrianskeho múzea v Nitre Mgr. Antona Števka, všetkých milovníkov zábavy a starých ľudových tradícií. 

V úvode fašiangovej veselice sa návštevníkom predstavili oba súbory spoločným spevom ľudových pesničiek za doprovodu harmonikárov Ireny Vencelovej a Rudolfa Partla. Už naši predkovia sa radi zabávali pred nastávajúcim pôstom. Bolo to obdobie od Troch kráľov do polnoci pred Popolcovou stredou. Čas zabíjačiek, svadieb a zábav. O niektorých predveľkonočných zvykoch v minulosti, magických úkonoch a tradíciách, z ktorých sa dodnes zachovala najmä tá zábavná stránka, priblížil návštevníkom zaujímavým rozprávaním pán Anton Števko. Fašiangové popoludnie sa nieslo v dobrej nálade rozprávaním rôznych žartovných príbehov. Na poslednej fašiangovej zábave sa pochovávala basa, kedy sa končilo najveselšie obdobie roka a začínal 40 dňový veľkonočný pôst. Obrad pochovávania basy pripravil pre návštevníkov kultúrneho podujatia Folklórny súbor Kolovrátok. 

Za vytvorenie príjemnej predveľkonočnej atmosféry patrí vďaka členkám speváckych súborov a krásne spoločné vystúpenie, organizátorkám podujatia pani Viere Tomovej a Kornélii Némešovej za fašiangové pohostenie. 

Zaužívané zvyky a obyčaje veľkonočných sviatkov patria ku kultúrnemu dedičstvu našich otcov, ktorými si s úctou pripomíname naše bohatstvo slovenských ľudových tradícií. 

Anton Kaiser

Anton Kaiser

Rád fotím, píšem, propagujem a šírim dobré meno mestu, v ktorom žijem a tvorím.

 

 

Sleduj náš oficiálny INFO youtube channel ↓↓↓

čítajte tiež...

Žiaci zo SOŠ obchodu a služieb v Zlatých Moravciach opäť úspešní

V dňoch 22. – 23. 11. 2018 sa v Bratislave konal 20. ročník Medzinárodného  veľtrhu cvičných firiem …