Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Aktuality (stránka 267)

Aktuality

Info schránka

Od dnes má každý z nás možnosť prispieť svojim názorom, myšlienkou a nápadom na zmenu našej životnej úrovne v našom mestečku. Bez ohľadu na to, kým je, kde je a či pozná nejakú „vplyvnú“ osobu, ktorá by mu vyšla v ústrety a pomohla niečo zmeniť. Ak chcete poukázať na neprávosť, …

Čítajte viac

Zasadala Rada PRZ

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondu EÚ pre prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo. Na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach sa v pondelok 21. februára k tejto téme uskutočnilo zasadnutie Rady Požitavského regionálneho združenia. Projekt Zberný dvor a separácia TKO …

Čítajte viac

Primátor v STV

V dlhodobo zanedbanej oblasti prezentácie nášho mesta je vítaná aktivita primátora Ing. Petra Lednára, ktorý túto oblasť nepodceňuje a vyvíja mnohé aktivity ako zviditeľniť Zlaté Moravce ako v printových tak i multimediálnych médiách. Najbližšie vystúpi v pondelok 21. februára v STV2 v priamom prenose Regionálneho denníka ktorý začína o 17:30 hod. …

Čítajte viac

Sobotňajšie pracovné stretnutie

V sobotu 19. 2. 2011 sa v zasadačke MsÚ konal odborný seminár, ktorý zorganizoval primátor mesta Ing. Peter Lednár, CSc. pre poslancov Mestského zastupiteľstva, vedúcich oddelení Mestského úradu a riaditeľov mestských podnikov v Zlatých Moravciach. Seminár na odborné vedenie Mestského zastupiteľstva viedol Mgr. Ladislav Briestenský. Zámerom bolo ponúknuť novozvoleným predstaviteľom samosprávy …

Čítajte viac

Mestský úrad musí pracovať ako jeden tím

Od nástupu nového primátora Mesta Zlaté Moravce uplynulo obdobie jedného kalendárneho mesiaca. V živote človeka je to veľmi krátke obdobie na to, aby bilancoval. V našom meste sú ľudia, ktorí si myslia, že za toto krátke obdobie mali nový primátor a nové mestské zastupiteľstvo zmeniť všetko „zlé“, čo po sebe zanechala bývalá „matka …

Čítajte viac

Nový riaditeľ technických služieb.

Povereným novým riaditeľom Technických služieb mesta Zlaté Moravce sa stal Ing. Jozef Latika. Narodil sa v Zlatých Moravciach v roku 1977. V rokoch 1991 – 1995 absolvoval SPoŠ Zlaté Moravce (ekonomický odbor). V rokoch 1995 – 2000 pokračoval na štúdiu na SPU v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu. Po škole …

Čítajte viac

Mesto hľadá kontrolóra aj prednostu

Mesto hľadá kontrolóra aj prednostu. Prvého roky nemalo, druhý odišiel s exprimátorkou Roky 2007, 2008 a 2009 mali v Zlatých Moravciach niečo spoločné. Všetky skončili bez schválených záverečných účtov. ZLATÉ MORAVCE. Ešte v čase primátorovania Serafíny Ostrihoňovej (nezávislá) nemali Zlaté Moravce kontrolóra, ktorý by sa k stavu hospodárenia a narábania …

Čítajte viac

Poďakovanie

Ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým zamestnancom mestského úradu, s ktorými som začal spolupracovať. Cením si ich snahu pracovať s novým vedením. Ďakujem občanom Zlatých Moraviec, s ktorými sa stretávam na úrade a vyjadrujú nám podporu, pevnú vôľu a zdravie vo vykonávaní práce pre ľudí nášho mesta. S pozdravom všetkým …

Čítajte viac

Zloženie slubu

V utorok 11. januára 2011 sa o 15.hodine začalo hymnou Slovenskej republiky v aule Strednej odbornej školy na Ul. SNP 2 v Zlatých Moravciach ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Nový primátor Ing. Peter Lednár, CSc., (SMER – SD, KDH, ĽS – HZDS) zložil sľub a prebral insígnie mesta od bývalej primátorky, …

Čítajte viac