Pre deti

Odborná exkurzia z biológie

Dňa 21. októbra 2011 sa žiaci piateho ročníka Základnej školy na Mojmírovej ulici v Zlatých Moravciach zúčastnili netradičného vyučovania biológie. Cieľom odbornej exkurzie bola návšteva lesného ekosystému a zubrej zvernice. Počas dňa sa žiakom venovali lesní pedagógovia. Hravou formou im priblížili život zvierat v lese, znečisťovanie prírody i nebezpečenstvo, ktoré …

Čítajte viac

Tekvičková párty

 Padajúce lístie je istým znakom jesene, pre ktorú je typická aj tekvicová sezóna. Zo záhradiek na nás žmurkajú tekvičky rôznych farieb a tvarov. Obzvlášť u malých detí majú veľký úspech. Nepredstavuje pre nich len klasickú súčasť mamičkinej kuchyne, ale s použitím im typickej a krásne detskej fantázie v nich vidia …

Čítajte viac

Čarovná noc Dúhy

Z dňa 6. na 7. 10. sa deti predškolského veku I. a II. tr. zúčastnili obľúbenej akcie „Čarovná noc.“ V ten deň deti neodišli domov, ale zostali v škôlke celú noc aj nasledujúci deň. Všetky zúčastnené triedy odišli po 16. 00 hod. na svoje naplánované vychádzky do blízkeho aj vzdialenejšieho …

Čítajte viac

Zahrajte si futbal na umelej tráve nového ihriska

Vďaka vzájomnej spolupráci, finančným príspevkom a v mnohom nezištnej pomoci viacerých organizácii, firiem, Mesta Zlaté Moravce a jednotlivcov, sa dňa 19. októbra 2011 o 10°°hod. mohla oficiálne otvoriť brána viacúčelového ihriska Strednej odbornej školy – technickej v Zlatých Moravciach. Riaditeľ školy, poslanec Mestského zastupiteľstva PaedDr. Dušan Husár vo svojom príhovore …

Čítajte viac

Ako začala nový školský rok ZŠ – Robotnícka

 Dňa 5. septembra aj ZŠ Robotnícka otvorila školské brány, aby opäť privítala svojich žiakov. Slávnostného otvorenia školského roka sa zúčastnil prednosta MsÚ Ing. Ján Jamrich. Riaditeľka ZŠ vo svojom príhovore privítala nových prváčikov, žiakov 0 –tého ročníka, ktorý je zriadený už štvrtýkrát. Nezabudla ani na žiakov z okolitých obcí, ktorí budú …

Čítajte viac

Štart do nového školského roku na Mojmírovej

 Aj pre žiakov Základnej školy na Mojmírovej ulici platí prvé zazvonenie školského zvončeka, ktoré sa odštartovalo dňa 5. septembra 2011 o 8.00 hod. uvítacími príhovormi. Oficiálne zahájenie Nového školského roka 2011/2012 sa začalo príhovorom pani učiteľky Mgr. Angely Bocianovej, za ktorou vystúpila žiačka 3.A triedy s krásnou a pútavou básňou. …

Čítajte viac

Slnečná sa rozžiarila úsmevmi škôlkárov aj tento školský rok

 Materská škôlka na Slnečnej ulici sa predsa len sfunkčnila. Vďaka primátorovi Ing. Petrovi Lednárovi, CSc. sa dnes, 5. septembra mohla otvoriť aj školská brána tejto škôlky, hoci jej ešte nedávno, pre havarijný stav strechy, hrozil zánik. Pri jej znovuzrodení a oficiálnom otvorení boli okrem primátora aj zástupcovia Mesta Zlaté Moravce, …

Čítajte viac

Primátor zahájil vyučovanie na „Pribinke“

Školský zvonec dnes prvýkrát odzvonil začiatok nového školského roka 2011-2012. Do prvých tried na Základnej škole Pribinova po prvý krát do školských lavíc sadlo 32 detí. Slávnostnú atmosféru z príležitosti otvorenia školskej brány Základnej školy „Pribinky“ po dvoch mesiacoch letných prázdnin, dotvárali vystúpenia dievčat svojím recitovaním, tancom a spevom, ktoré …

Čítajte viac

Nový školský rok – nová Pribinka

Projekt „Modernozácia ZŠ Pribinova“ – Investícia do Vašej budúcnosti Veľkú radosť tento školský rok budú mať žiaci z vynovenej ZŠ na Pribinovej ulici, keď si po úspešne zrealizovanom projekte, budú môcť spokojne sadnúť do lavíc v jej novej časti. Tá bola vystavaná na mieste bývalých školských dielní, vedľa hlavnej pôvodnej …

Čítajte viac