Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Pre deti (stránka 20)

Pre deti

Štart do nového školského roku na Mojmírovej

 Aj pre žiakov Základnej školy na Mojmírovej ulici platí prvé zazvonenie školského zvončeka, ktoré sa odštartovalo dňa 5. septembra 2011 o 8.00 hod. uvítacími príhovormi. Oficiálne zahájenie Nového školského roka 2011/2012 sa začalo príhovorom pani učiteľky Mgr. Angely Bocianovej, za ktorou vystúpila žiačka 3.A triedy s krásnou a pútavou básňou. …

Čítajte viac

Slnečná sa rozžiarila úsmevmi škôlkárov aj tento školský rok

 Materská škôlka na Slnečnej ulici sa predsa len sfunkčnila. Vďaka primátorovi Ing. Petrovi Lednárovi, CSc. sa dnes, 5. septembra mohla otvoriť aj školská brána tejto škôlky, hoci jej ešte nedávno, pre havarijný stav strechy, hrozil zánik. Pri jej znovuzrodení a oficiálnom otvorení boli okrem primátora aj zástupcovia Mesta Zlaté Moravce, …

Čítajte viac

Primátor zahájil vyučovanie na „Pribinke“

Školský zvonec dnes prvýkrát odzvonil začiatok nového školského roka 2011-2012. Do prvých tried na Základnej škole Pribinova po prvý krát do školských lavíc sadlo 32 detí. Slávnostnú atmosféru z príležitosti otvorenia školskej brány Základnej školy „Pribinky“ po dvoch mesiacoch letných prázdnin, dotvárali vystúpenia dievčat svojím recitovaním, tancom a spevom, ktoré …

Čítajte viac

Nový školský rok – nová Pribinka

Projekt „Modernozácia ZŠ Pribinova“ – Investícia do Vašej budúcnosti Veľkú radosť tento školský rok budú mať žiaci z vynovenej ZŠ na Pribinovej ulici, keď si po úspešne zrealizovanom projekte, budú môcť spokojne sadnúť do lavíc v jej novej časti. Tá bola vystavaná na mieste bývalých školských dielní, vedľa hlavnej pôvodnej …

Čítajte viac

Primátor pokračuje v plnení sľubov

Existencia škôlky je zachránená Dňa 16. augusta 2011 sa ukončili rekonštrukčné práce strechy, ktorá bola hlavným dôvodom k prípadnému zatvoreniu materskej škôlky, ak sa vzniknuté závady neodstránia včas. Vzniknutých alarmujúcich situácii, ktoré vzišli zo zlého, nesprávneho a nezodpovedného hospodárenia bývalého vedenia, je veľmi veľa. Pre primátora Petra Lednára bolo dosť …

Čítajte viac

Mestský denný tábor detí

Centrum voľného času Spektrum pripravilo počas letných prázdnin denný tábor detí v dvoch turnusoch. Ten prvý sa dnešným dňom chýli ku koncu ( 4.- 8. júla 2011). Rodičia, ktorí o letný tábor pre svoje ratolesti prejavili záujem, sa mohli plne venovať svojim pracovným povinnostiam v spokojnosti, že je o ne …

Čítajte viac

Výlet pre najlepších žiakov

Mesto Zlaté Moravce pod záštitou jeho primátora Ing. Petra Lednára pripravilo v spolupráci so Školským úradom v Zlatých Moravciach výlet pre najlepších žiakov základných škôl v Zlatých Moravciach. V pondelok ráno, ako to už býva zvykom, sa 38 žiakov a 6 pedagógov neponáhľalo do školy na vyučovanie, ale na parkovisko pri kino Tekov, kde bol …

Čítajte viac

Kde bolo, tam bolo …

Každoročne sa žiaci z „Pribinky“ v Zlatých Moravciach, na konci školského roku lúčia so svojou školou. Poniektorí si po prázdninách sadnú do lavíc stredných škôl a späť sa už nevrátia. Preto si zvlášť deviataci, dňa 21. júna 2011 v sále MsKS vychutnávali svoje posledné predstavenie, ktoré býva vždy predvedené na …

Čítajte viac

Deň detí na ZŠ Pribinova

Naša škola pripravila na tento deň dopoludnie pre všetkých žiakov. Deti mali radosť, že aspoň na jeden deň mohli vymeniť školské lavice a triedy za príjemné vonkajšie prostredie. Po celom areály školy boli rozmiestnené stanovištia, kde mohli športovať a súťažiť. Čakali ich zábavné a vedomostné súťaže, ktoré pripravil žiacky parlament a žiaci IX. …

Čítajte viac

Dopoludnie s dravcami

Základná škola na Pribinovej ulici pripravila dňa 13. 6. 2011 stretnutie s chovateľmi dravých vtákov. Na školskom ihrisku sa predstavili priatelia zo spoločnosti Zayferus, z Českej republiky. Žiakom najskôr predstavili dravce, sovy a supa. Poskytli vyčerpávajúce informácie o každom druhu, ktorý predstavili. Predviedli ich spôsob lovu, spôsob kŕmenia, vek a druh dravcov. Niektorí odvážni si …

Čítajte viac