Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Samospráva (stránka 10)

Samospráva

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2015

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725. Uvedené tlačivo platí pre fyzické aj právnické osoby. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, …

Čítajte viac

Milí priatelia!

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril nielen z pozície primátora mesta Zlaté Moravce, ale predovšetkým ako človek, ktorý štyri roky s Vami zdieľa Vaše radosti, starosti i problémy. Pred štyrmi rokmi som sa vďaka Vám stal primátorom mesta Zlaté Moravce. O pár dní si znovu spomedzi seba zvolíte osobnosť, …

Čítajte viac

Primátor pozastavil schvaľovanie ÚZEMNÉHO PLÁNU mesta Zlaté Moravce

Na základe prerokovania konceptu územného plánu s organizáciami, ako aj s občanmi mesta Zlaté Moravce zo dňa 21. októbra 2014, sa primátor Mesta Zlaté Moravce rozhodol prehodnotiť spoluprácu so spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie. Toto rozhodnutie znamená, že Mesto Zlaté Moravce odstúpi od zmluvy z architektonickou spoločnosťou, ktorá má na starosti prípravu podkladov pre nový územný plán, …

Čítajte viac

Darček od primátora pre radosť detí

Dňa 17. októbra 2014 pribudli na Dopravnom ihrisku v Zlatých Moravciach detské hojdačky so šmýkačkou, preliezačkou a pieskoviskom. Daroval ich primátor Peter Lednár so slovami: „Milí Zlatomoravčania, milé mamičky a milé deti! Žijem s Vami dostatočne dlhý čas na to, aby som vedel, čo od primátora očakávate, čo Vás trápi …

Čítajte viac

Zo seniorov sa stali študenti

Mesto Zlaté Moravce sa v roku 2012 zapojilo svojou žiadosťou do výzvy EÚ ohľadne projektu „Ďalšie vzdelávanie – cesta k zlepšeniu kvality života seniorov“ a získalo prostredníctvom eurofondov finančný nenávratný príspevok vo výške 93 641, 78 € na pomoc seniorom v ich nezávislejšom a rozhľadenejšom každodennom živote. Dňa 13. októbra …

Čítajte viac

Zmena vo volebných obvodoch

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom 36. zasadnutí, ktoré sa konalo 14. augusta 2014 prerokovalo Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Zlaté Moravce na volebné obdobie 2014 – 2018 a Návrh na určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce na komunálne voľby 2014 a určenie počtu poslancov v jednotlivých obvodoch. …

Čítajte viac

Viac parkovacích miest pri Okresnom úrade Zlaté Moravce

Dňa 30. júla 2014 sa primátor Ing. Peter Lednár, CSc. stretol s prednostom Okresného úradu v Zlatých Moravciach Ing. Marekom Illéšom, aby spoločne riešili parkovanie pri Okresnom úrade Zlaté Moravce. Parkovacie miesta podľa predstáv prednostu Okresného úradu Zlaté Moravce by mali byť v prvej etape vytvorené spevnenou plochou popri existujúcej príjazdovej …

Čítajte viac

Primátor informuje o „spaľovni plastov“

V súvislosti s medializovanými informáciami týkajúcimi sa zámeru energetického zhodnocovania plastov v našom meste musím zareagovať na polopravdy a klamstvá, ktoré sa šíria v týchto dňoch našim regiónom. Som veľmi sklamaný tým, ako investor zavádza verejnosť a prekrúca fakty. Viackrát som verejne vyhlásil, že som nikdy investorovi nedal žiadne súhlasné stanovisko k zámeru spaľovania plastov v …

Čítajte viac