­čö┤ VIDEO prenos z 15. zasadnutia Mestsk├ęho zastupite─żstva

Video prenos budeme vysiela┼ą 10. decembra 2020 (┼ítvrtok) o 15.30 hod. z divadelnej s├íly Mestsk├ęho strediska kult├║ry a ┼íportu. Pozrie┼ą si ho m├┤┼żete na tejto str├ínke, alebo na na┼íich kan├íloch YouTube a Facebook.

 1. Otvorenie a procedurálne veci
 2. Inform├ícia o ├║─Źasti poslancov na zasadnut├ş
 3. Schválenie návrhovej komisie
 4. Schv├ílenie programu zasadnutia mestsk├ęho zastupite─żstva
 5. Ur─Źenie zapisovate─żky a skrut├ítora
 6. Ur─Źenie overovate─żov z├ípisnice
 7. Stanovisko overovate─żov z├ípisnice z predch├ídzaj├║ceho zasadnutia MsZ
 8. Kontrola plnenia uznesen├ş (mat. ─Ź. 1-15MZ-2020)
 9. Odpovede na interpelácie poslancov
 10. Vyst├║penie obyvate─żov mesta
 11. N├ívrh Harmonogramu zasadnut├ş Mestsk├ęho zastupite─żstva v Zlat├Żch Moravciach na rok 2021 (mat. ─Ź. 2-15MZ-2020)
 12. N├ívrh V┼íeobecne z├ív├Ązn├ęho nariadenia mesta ─Ź. …/2020 o ur─Źen├ş v├Ż┼íky dot├ície na mzdy a prev├ídzku ┼ík├┤l a ┼íkolsk├Żch zariaden├ş zriaden├Żch na ├║zem├ş mesta Zlat├ę Moravce na rok 2020, ktor├Żm sa dop─║┼ła V┼íeobecne z├ív├Ązn├ę nariadenie mesta ─Ź. 1/2020 v znen├ş neskor┼í├şch zmien a doplnkov (mat. ─Ź. 3-15MZ-2020)
 13. N├ívrh na schv├ílenie V┼íeobecne z├ív├Ązn├ęho nariadenia mesta Zlat├ę Moravce ─Ź. …/2020, ktor├Żm sa men├ş a dop─║┼ła V┼íeobecne z├ív├Ązn├ę nariadenie mesta Zlat├ę Moravce ─Ź. 3/2015 o miestnych daniach na ├║zem├ş mesta Zlat├ę Moravce v znen├ş V┼íeobecne z├ív├Ązn├ęho nariadenia mesta Zlat├ę Moravce ─Ź. 13/2020 (mat. ─Ź. 4-15MZ-2020)
 14. N├ívrh V┼íeobecne z├ív├Ązn├ęho nariadenia mesta Zlat├ę Moravce ─Ź. … /2020, ktor├Żm sa men├ş a dop─║┼ła V┼íeobecne z├ív├Ązn├ę nariadenie mesta Zlat├ę Moravce ─Ź. 2/2018 o poskytovan├ş dot├íci├ş z rozpo─Źtu mesta Zlat├ę Moravce v znen├ş neskor┼í├şch zmien a doplnkov (mat. ─Ź. 5-15MZ-2020)
 15. N├ívrh Z├ísad o poskytovan├ş pr├şspevkov z rozpo─Źtu Mesta Zlat├ę Moravce pre jubilantov a pri naroden├ş die┼ąa┼ąa (mat. ─Ź. 6-15MZ-2020)
 16. N├ívrh na prevzatie preklenovacieho ├║veru na predfinancovanie nen├ívratn├Żch finan─Źn├Żch prostriedkov z E├Ü fondov na z├íklade schv├ílen├Żch investi─Źn├Żch aktiv├şt mesta a schv├ílen├Żch projektov a n├ívrh na zmenu rozpo─Źtu Mesta Zlat├ę Moravce na rok 2020 vr├ítane programov a podprogramov rozpo─Źtov├Żm opatren├şm ─Ź. 25/2020 (mat. ─Ź. 7-15MZ-2020)
 17. N├ívrh na prevzatie investi─Źn├ęho ├║veru na financovanie investi─Źn├Żch akci├ş mesta schv├ílen├Żch mestsk├Żm zastupite─żstvom a na spolufinancovanie projektov z E├Ü fondov a dot├íci├ş zo ┼áR a n├ívrh na zmenu Rozpo─Źtu Mesta na rok 2020 vr├ítane programov a podprogramov rozpo─Źtov├Żm opatren├şm ─Ź. 26/2020 (mat. ─Ź. 8-15MZ- 2020)
 18. N├ívrh na financovanie odk├║penia nehnute─żnost├ş v katastr├ílnom ├║zem├ş Zlat├ę Moravce zap├şsan├Żch na LV ─Ź. 5115 od vlastn├şka p. Ladislava Fila na z├íklade Uznesenia MsZ ─Ź. 342/2020 prijatom na 11. zasadnut├ş Mestsk├ęho zastupite─żstva d┼ła 14.05.2020 (mat. ─Ź. 9-15MZ-2020)
 19. N├ívrh na zmenu Rozpo─Źtu Mesta Zlat├ę Moravce na rok 2020 vr├ítane programov a podprogramov rozpo─Źtov├Żm opatren├şm ─Ź. 27/2020 (mat. ─Ź. 10-15MZ-2020)
 20. N├ívrh na zmenu Rozpo─Źtu Mesta Zlat├ę Moravce na rok 2020 vr├ítane programov a podprogramov rozpo─Źtov├Żm opatren├şm ─Ź. 28/2020 (mat. ─Ź. 11-15MZ-2020)
 21. N├ívrh na pou┼żite prostriedkov Rezervn├ęho fondu mesta a n├ívrh na zmenu Rozpo─Źtu Mesta Zlat├ę Moravce na rok 2020 vr├ítane programov a podprogramov rozpo─Źtov├Żm opatren├şm ─Ź. 29/2020 (mat. ─Ź. 12-15MZ-2020)
 22. N├ívrh na zmenu pou┼żitia n├ívratnej finan─Źnej v├Żpomoci prevzatej od Ministerstva financi├ş Slovenskej republiky a n├ívrh na zmenu Rozpo─Źtu Mesta Zlat├ę Moravce na rok 2020 vr├ítane programov a podprogramov rozpo─Źtov├Żm opatren├şm ─Ź. 30/2020 (mat. ─Ź. 13-15MZ-2020)
 23. N├ívrh na zmenu z├ív├Ązn├Żch ukazovate─żov pre rozpo─Źtov├ę organiz├ície mesta v Rozpo─Źte Mesta Zlat├ę Moravce na rok 2020 vr├ítane programov a podprogramov a n├ívrh na zmenu rozpo─Źtov v rozpo─Źtov├Żch organiz├íci├ích mesta na rok 2020 (mat. ─Ź. 14-15MZ-2020)
 24. N├ívrh na zmenu z├ív├Ązn├Żch ukazovate─żov pre pr├şspevkov├║ organiz├íciu Mestsk├ę stredisko kult├║ry a ┼íportu p. o. Zlat├ę Moravce v Rozpo─Źte Mesta Zlat├ę Moravce na rok 2020 a n├ívrh na zmenu rozpo─Źtu pr├şspevkovej organiz├ície Mestsk├ę stredisko kult├║ry a ┼íportu p. o. Zlat├ę Moravce na rok 2020 rozpo─Źtov├Żm opatren├şm ─Ź. 3/2020 (mat. ─Ź. 15-15MZ-2020)
 25. N├ívrh na zmenu z├ív├Ązn├Żch ukazovate─żov pre pr├şspevkov├║ organiz├íciu Slu┼żbyt Zlat├ę Moravce, mestsk├Ż podnik v Rozpo─Źte Mesta Zlat├ę Moravce na rok 2020 a n├ívrh na zmenu rozpo─Źtu pr├şspevkovej organiz├ície Slu┼żbyt Zlat├ę Moravce, mestsk├Ż podnik na rok 2020 rozpo─Źtov├Żm opatren├şm ─Ź. 3/2020 (mat. ─Ź. 16-15MZ-2020)
 26. N├ívrh na zmenu z├ív├Ązn├Żch ukazovate─żov pre pr├şspevkov├║ organiz├íciu Technick├ę slu┼żby mesta Zlat├ę Moravce v Rozpo─Źte Mesta Zlat├ę Moravce na rok 2020 a n├ívrh na zmenu rozpo─Źtu pr├şspevkovej organiz├ície Technick├ę slu┼żby mesta Zlat├ę Moravce na rok 2020 rozpo─Źtov├Żm opatren├şm ─Ź. 6/2020 (mat. ─Ź. 17-15MZ-2020)
 27. Inform├ícia o zmene Rozpo─Źtu Mesta Zlat├ę Moravce v roku 2020 vr├ítane programov a podprogramov rozpo─Źtov├Żm opatren├şm ─Ź. 22/2020 na z├íklade ├║─Źelovo ur─Źen├Żch finan─Źn├Żch prostriedkov (mat. ─Ź. 18-15MZ-2020)
 28. N├ívrh na zverenie nehnute─żn├ęho majetku mesta (budovy a stavby) do spr├ívy pr├şspevkovej organiz├ície Technick├ę slu┼żby mesta Zlat├ę Moravce (mat. ─Ź. 19-15MZ- 2020)
 29. N├ívrh na od┼łatie nehnute─żn├ęho majetku mesta ÔÇ×Zlat├ę Moravce, skl├ídka KO, I. etapa, SO-20 Uzatvorenie a rekultiv├íciaÔÇť zo spr├ívy pr├şspevkovej organiz├ície Technick├ę slu┼żby mesta Zlat├ę Moravce, Bernol├íkova 59, Zlat├ę Moravce (mat. ─Ź. 20-15MZ- 2020)
 30. N├ívrh na vyradenie majetku mesta v obstar├ívan├ş z d├┤vodu zmarenej invest├şcie ÔÇ×Vypracovanie Konceptu a N├ívrhu ├║zemn├ęho pl├ínu Zlat├Żch MoraviecÔÇť (mat. ─Ź. 21- 15MZ-2020)
 31. N├ívrh_Monitorovacia spr├íva za rok 2019 k Programu hospod├írskeho a soci├ílneho rozvoja mesta Zlat├ę Moravce na roky 2015 ÔÇô 2025 (mat. ─Ź. 22-15MZ-2020)
 32. N├ívrh na vyhl├ísenie verejn├ęho obstar├ívania na ÔÇ×M┼á Kalin─Źiakova, Zlat├ę Moravce ÔÇô roz┼í├şrenie kapac├şt a pr├şstavba jed├ílneÔÇť (mat. ─Ź. 23-15MZ-2020)
 33. N├ívrh na vyhl├ísenie verejn├ęho obstar├ívania ÔÇ×Zlep┼íenie b├Żvania v meste Zlat├ę MoravceÔÇť (mat. ─Ź. 24-15MZ-2020)
 34. N├ívrh na vyhl├ísenie verejn├ęho obstar├ívania na zabezpe─Źenie zberu a likvid├ície kuchynsk├ęho odpadu v meste Zlat├ę Moravce (mat. ─Ź. 25-15MZ-2020)
 35. Inform├ícia o projektov├Żch r├ímcoch, priorit├ích a cie─żoch Mesta Zlat├ę Moravce predlo┼żen├ę NSK v r├ímci pr├şpravy Programu Hospod├írskeho a Soci├ílneho Rozvoja NSK a Integrovanej ├║zemnej strat├ęgie NSK pre obdobie 2021-2027 (mat. ─Ź. 26- 15MZ-2020)
 36. N├ívrh na schv├ílenie Zmluvy o uzavret├ş bud├║cej k├║pnej zmluvy medzi Mestom Zlat├ę Moravce a Ben├ít ZM s.r.o. (mat. ─Ź. 27-15MZ-2020)
 37. N├ívrh na schv├ílenie S├║born├ęho stanoviska ku konceptu rie┼íenia ├Üzemn├ęho pl├ínu mesta Zlat├ę Moravce (mat. ─Ź. 28-15MZ-2020)
 38. N├ívrh na schv├ílenie sp├┤sobu prevodu pozemku v k. ├║. Zlat├ę Moravce vo vlastn├şctve mesta Zlat├ę Moravce pre man┼żelov Rabatinov├Żch, z d├┤vodu hodn├ęho osobitn├ęho zrete─ża (mat. ─Ź. 29-15MZ-2020)
 39. N├ívrh na schv├ílenie prevodu mestsk├Żch pozemkov pod gar├í┼żami na N├íbre┼ż├ş za majerom v Zlat├Żch Moravciach pre ┼átefana Horv├ítha, Silviu Horv├íthov├║, Igora Mrav├şka, Vladim├şra Horv├ítha a Mikul├í┼ía Horv├ítha (mat. ─Ź. 30-15MZ-2020)
 40. N├ívrh na schv├ílenie zriadenia vecn├Żch bremien medzi Mestom Zlat├ę Moravce a Z├ípadoslovenskou distribu─Źnou, a.s. a Stavitelia ZM, o.z., pre stavebn├Ż objekt stavby ZM Sl├ídkovi─Źova OS RIO 20x25A, NNK (mat. ─Ź. 31-15MZ-2020)
 41. N├ívrh na schv├ílenie zriadenia vecn├Żch bremien medzi Mestom Zlat├ę Moravce a Z├ípadoslovenskou distribu─Źnou, a.s. a JUDr. Igor ─Äur├í─Źek, pre stavebn├ę objekty stavby NA_Zlat├ę Moravce, Mlynsk├Ż potok 3, NNK (mat. ─Ź. 32-15MZ-2020)
 42. N├ívrh na schv├ílenie investi─Źn├ęho z├ímeru spolo─Źnosti Waste Recycling, a.s. a sp├┤sobu prevodu pozemkov medzi Mestom Zlat├ę Moravce a spolo─Źnos┼ąou Waste Recycling, a.s. Zmluvou o bud├║cej z├ímennej zmluve z d├┤vodu hodn├ęho osobitn├ęho zrete─ża (mat. ─Ź. 33-15MZ-2020)
 43. N├ívrh Mesta Zlat├ę Moravce a spolo─Źnosti SATAS spol. s r.o. o zru┼íenie spoluvlastn├şctva a schv├ílenie re├ílneho rozdelenia nehnute─żnost├ş na Ulici Do Remananci├ş v Zlat├Żch Moravciach (mat. ─Ź. 34-15MZ-2020)
 44. N├ívrh na zalo┼żenie majetku mesta – mestsk├ęho bytu ─Ź. 32 v bytovom dome s├║pisn├ę ─Ź├şslo 3027 na parcele C-KN ─Ź├şslo 3460/71 a s├║visiacich podielov zap├şsan├Żch na LV ─Ź. 5091 v k. ├║. Zlat├ę Moravce v prospech mBank S.A. (mat. ─Ź. 35-15MZ-2020)
 45. N├ívrh na schv├ílenie pren├íjmu pozemku pre Miroslava Z├íchensk├ęho SIMONA z d├┤vodu hodn├ęho osobitn├ęho zrete─ża (mat. ─Ź. 36-15MZ-2020)
 46. N├ívrh na schv├ílenie pren├íjmu pozemku pre Adama Ka┼íubu z d├┤vodu hodn├ęho osobitn├ęho zrete─ża (mat. ─Ź. 37-15MZ-2020)
 47. N├ívrh na schv├ílenie pren├íjmu pozemku pre Jozefa Klik├í─Źa z d├┤vodu hodn├ęho osobitn├ęho zrete─ża (mat. ─Ź. 38-15MZ-2020)
 48. N├ívrh na schv├ílenie pren├íjmu pozemku pre Irenu Preinerov├║ z d├┤vodu hodn├ęho osobitn├ęho zrete─ża (mat. ─Ź. 39-15MZ-2020)
 49. N├ívrh na schv├ílenie pren├íjmu pozemku a nebytov├Żch priestorov na Robotn├şckej ulici v Zlat├Żch Moravciach pre ├Ütulok Zlat├ę Moravce, o.z. z d├┤vodu hodn├ęho osobitn├ęho zrete─ża (mat. ─Ź. 40-15MZ-2020)
 50. N├ívrh na schv├ílenie pren├íjmu nebytov├ęho priestoru pre Simonu Ondria┼íov├║ ÔÇô LuSi studio z d├┤vodu hodn├ęho osobitn├ęho zrete─ża (mat. ─Ź. 41-15MZ-2020)
 51. N├ívrh na schv├ílenie pren├íjmu nebytov├ęho priestoru pre Ivana Plesniv├ęho ÔÇô NET Caf├ę z d├┤vodu hodn├ęho osobitn├ęho zrete─ża (mat. ─Ź. 42-15MZ-2020)
 52. Inform├ícia o organiza─Źnej zmene na Mestskom ├║rade v Zlat├Żch Moravciach od 01.12.2020 (mat. ─Ź. 43-15MZ-2020)
 53. R├┤zne
 54. Diskusia
 55. Interpelácie poslancov
 56. Schválenie uznesenia
 57. Záver
webgrafik

Neprehliadnite

Zmena otv├írac├şch hod├şn – TESCO a KAUFLAND Zlat├ę Moravce

Zmena otv├írac├şch hod├şn – HM TESCO Zlat├ę Moravce a HM KAUFLAND Zlat├ę Moravce od 25.11.2021 s├║ …

Pridaj komentár

Va┼ía e-mailov├í adresa nebude zverejnen├í. Vy┼żadovan├ę polia s├║ ozna─Źen├ę *

T├íto webov├í str├ínka pou┼ż├şva Akismet na redukciu spamu. Z├şskajte viac inform├íci├ş o tom, ako s├║ va┼íe ├║daje z koment├írov spracov├ívan├ę.