Školy

Biblia očami detí 

Výtvarná súťaž Biblia očami detí sa organizuje každý rok ako súčasť Biblickej olympiády. Žiaci našej školy sa do nej pravidelne zapájajú. Aj tento školský rok pod vedením učiteliek výtvarnej a náboženskej výchovy namaľovali nádherné obrázky Nina Juhásová, Sofia Poliaková, Karin Čomorová, Kristína Komžíková, Zuzana Szeredyová a Nela Malá. Zo 170 prác, ktoré …

Čítajte viac

Zápis detí do MŠ Štúrova na školský rok 2020 / 2021

Riaditeľstvo Materskej školy Zlaté Moravce, ul. Štúrova 15 oznamuje že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.marca 2020 sa menia podmienky a dátum na podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne: podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí potvrdenie o zdravotnom stave …

Čítajte viac

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY – PRÍLEPY

 Riaditeľka  Materskej školy  Parková č.2, Zlaté Moravce, Prílepy oznamuje podmienky zápisu detí do MŠ Prílepy pre školský rok 2020/2021 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.marca 2020 sa menia podmienky a dátum na podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne: podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti …

Čítajte viac

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo MŠ Kalinčiakova 12, Zlaté Moravce oznamuje že v dňoch od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 sa uskutoční zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/ 2021. Prihlášky, prosím, posielajte elektronickou formou na adresu mskalinciakova@gmail.com alebo poštou na adresu: Materská škola Kalinčiakova 12 953 01 Zlaté Moravce …

Čítajte viac

Deň Zeme každý deň… naši zelenoškoláci vedia, ako na to… pridajte sa

Iba jeden deň v roku – 22. apríla – si pripomíname Deň Zeme. Ale čo deň, to šanca na znižovanie ekologickej stopy. Deti z kolégia Zelenej školy na Pribinke to už vedia.   Sú to jednoducho  úžasné decká, ktoré ma neprestávajú prekvapovať ani v týchto ťažkých časoch. Stretnutia kolégia Zelenej školy cez videohovory sú zábavné, …

Čítajte viac

SOŠ obchodu a služieb v školskom roku 2020/2021

(inzercia) Opäť je tu ten čas, kedy sa žiaci 9. ročnika základných škôl musia definitívne rozhodnúť, kde by chceli ďalej študovať a ako sa budú pripravovať na svoj budúci profesný život. Naša škola im ponúka širokú paletu študijných a učebných odborov, v ktorých sa môžu kvalitne pripraviť nielen na svoje budúce povolanie ale …

Čítajte viac

Oznam riaditeľstva ZŠ, Pribinova 1

Riaditeľstvo ZŠ, Pribinova 1 v Zlatých Moravciach oznamuje, že v prípade, ak si žiaci potrebujú zo školy vziať potrebné veci, bude tak  možné urobiť dňa 30.4.2020. Konkrétne pokyny k prevzatiu vecí v uvedenom termíne budú  uverejnené  na stránke školy. Po veci je potrebné  prísť v rúškach a rukaviciach v presne stanovenú hodinu, aby sa predišlo zhromažďovaniu väčšieho …

Čítajte viac

Zápis do 1. ročníka ZŠ Mojmírova + VIDEO

🎥 Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce KDE:  Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce  https://zsmojzm.edupage.org/ KEDY: od 15.04.2020 do 30.04.2020  AKO:  vyplnením elektronickej prihlášky  https://zsmojzm.edupage.org/register/, od 15.4. 2020 do 30.4.2020, alebo priamo u nás po telefonickom dohovore na t. č.:  0910 524 244  s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, od 15.04.2020 do 17.04.2020 …

Čítajte viac

Slávnostný zápis prvákov ZŠ Robotnícka

Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce  OZNAMUJE RODIČOM, ŽE ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA na školský rok 2020/2021 bude prebiehať OD 15. DO 30. APRÍLA  ELEKTRONICKOU FORMOU, ZÁPISNÝ LÍSTOK NÁJDETE NA STRÁNKE ŠKOLY pod  ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA , ALEBO VO FORMÁTE pod ZÁPIS, KTORÝ SI  MÔŽETE VYTLAČIŤ A POSLAŤ POŠTOU, PRÍPADNE priniesť OSOBNE ZAPÍSAŤ SA MÔŽETE AJ  …

Čítajte viac