Netradičné krstné mená

poradna

 

Aaron mužské meno Aaron má hebrejský pôvod a v preklade znamená “vznešený, osvietený, vysoká hora, učiteľ, horolezec, hora sily”. Toto meno bolo zrejmé odvodené z egyptského slova “bojovný lev”.V St.zákone Aaron bol bratom Mojžiša a prvým najvyšším kňazom Izraelcov.

Amos Mužské meno hebrejského pôvodu, význam predstavuje “silný, nebojácny”. Meno sa objavuje najmä medzi protestantmi.

Aseana má tento význam od roku 1293 – víťaz. V iných krajinách znamená meno Aseana viera, anjel a nádej. Meno Aseana pochádza z Malajzie, je to typické ženské meno z hlbším významom zaužívané hlavne v duchovných krajinách vo východnej casti zemegule.

Beatrica Ženské meno s latinským pôvodom, odvodené zo slova “Beatrix”-“prinášajúca šťastie”.

Cyntia Cyntia je ženské meno gréckeho pôvodu. Meno Cyntia vzniklo priamym odvodením od gréckeho názvu hory Kynthos/Cynthos. Táto hora bola podľa báji známa tým, že bola miestom pôvodu gréckej bohyne Artemis. Ako mnohé z mien gréckeho pôvodu sa aj Cyntia stala relatívne populárnym menom a rozšírilo sa do celého sveta. Najviac nositeliek tohto mena môžeme nájsť v anglogónnych krajinách, kde je toto meno populárne v podobe Cynthia. U nás pátrí Cyntia, či Syntia medzi menej tradičné mená.

Dulcinela Ženské meno španieslkeho pôvodu, objavuje sa v diele Don Quijote, korene podobné ako u mena Dulcea.

Desdemona Ženské meno s gréckym pôvodom, nesie význam “blahoslavená”, ktorý je odvodený z gréckeho slova “deisidaimón”.

Eberhard Mužské meno s nemeckým pôvodom, vzniklo spojením staronemeckých slov “ebur+hart-silný diviak”.

Febrónia Ženské meno gréckeho pôvodu, základ je v latinčine “Faber, Fabricius-majster, umelec”.

Kasandra ženské meno Kasandra, pôvodom z gréckej mytológie, keď jeho nositeľkou bola trójska princezná a veštkyňa. Význam mena je “zápalčivá, horí láskou”. Podobne ako ženské meno “Alexandra” aj meno “Kasandra” sa skracuje na “Sandra”.


obed
Back to top button