Tag Archives: mestske podujatia

Mikuláš na rozprávkovom koči

„V okne kvitnú kvety z ľadu, tešíme sa na koledu. Krátky deň a dlhá noc, už je blízko do Vianoc.“ Pre svoju štedrosť a súcit s chudobnými patrí Mikuláš k najobľúbenejším svätým. Málokto však vie, že sa stal patrónom námorníkov, rybárov, vôd, mostov, ale i šťastného manželstva. Pripomíname si ho …

Čítajte viac

POZVÁNKA NA BESEDU

Mestské stredisko kultúry a športu – knižnica v Zlatých Moravciach Vás pozýva na besedu so zlatomoraveckým rodákom  Ľubomírom Olachom, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2012 o 10.00 h v priestoroch Mestskej knižnice v Zlatých Moravciach na Robotníckej ul. Ľubomír Olach (1948) Rodák zo Zlatých Moraviec, publicista, spisovateľ. Už básnický debut z roku 2007 Keď zomriem, …

Čítajte viac

Vyhodnotenie mestských letných táborov

Mestské tábory Centra voľného času v Zlatých Moravciach školský rok 2011/2012 Centrum voľného času v Zlatých Moravciach zorganizovalo počas letných prázdnin tri turnusy mestského tábora . V prvom turnuse, ktorý sa konal v čase od 2. júla 2012 do 6. júla 2012 sa tábora zúčastnilo 17 detí, v druhom turnuse od 9. júla 2012 do …

Čítajte viac

68. výročie Slovenského národného povstania

Mesto Zlaté Moravce a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zorganizovali 28. augusta spomienkové stretnutie pri príležitosti 68. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa datuje k 29. augustu. Úvod spomienky, ktorá prebiehala na Námestí Hrdinov, patril Slovenskej hymne a pokračovalo sa prednesom básne v podaní Bc. Petra Kereša, ktorý následne slávnosť otvoril. „Už šesťdesiatosem …

Čítajte viac

Gratulujeme!

Každý jeden z nás si počas svojho života stanovuje svoj rebríček hodnôt. U všetkých sa však na prvej priečke ocitne zdravie, ktoré ako prvoradé želáme jubilantom. Ich vek sa uctil slávnostným obradom v priestoroch MSKŠ 14. apríla v popoludňajších hodinách. Jubilantov privítal Ing. Peter Lisý, ktorý im zároveň pogratuloval a odovzdal kvety, darčeky a finančný príspevok. Na …

Čítajte viac

Začiatok decembra patril deťom a jubilantom

 Tretí decembrový deň, ktorý pripadol na sobotu, patril privítaniu detí do života a zápisu do pamätnej knihy, v ktorej zvečnili svoje podpisy aj jubilanti v krásnom, úctivom veku. Tento obrad sa koná raz štvrťročne. Všetci si odniesli okrem príjemných pocitov kvety, darčeky a finančný príspevok. Pozvanie prijali rodičia s deťmi a k slávnostnému privítaniu pristúpili menovite: …

Čítajte viac

Slávnostné obrady

Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou udalosťou. No nie menšou sú aj jubileá našich 80, 85, 90, 95 a viacročných Zlatomoravčanov. Mesto a Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) pre nich pripravuje, raz štvrťročne, slávnostné obrady. Konali sa druhú septembrovú sobotu v MsKS. K slávnostným obradom už tradične patrí prijatie rodičov detí narodených …

Čítajte viac

FS Milis Pizzinnu

Mesto Zlaté Moravce v spolupráci s  Mestským kultúrnym strediskom a FS Inovec pozýva všetkých občanov na vystúpenie talianskeho súboru FS  M i l i s  P i z z i n n u  zo Sardínie dňa 19. augusta 2011 o 18.00 h na Námestie Andreja Hlinku v Zlatých Moravciach -r- [hr] 00 Buďte prvý, kto zahlasuje

Čítajte viac