Aktuality

Mestský úrad musí pracovať ako jeden tím

poradna

Od nástupu nového primátora Mesta Zlaté Moravce uplynulo obdobie jedného kalendárneho mesiaca. V živote človeka je to veľmi krátke obdobie na to, aby bilancoval. V našom meste sú ľudia, ktorí si myslia, že za toto krátke obdobie mali nový primátor a nové mestské zastupiteľstvo zmeniť všetko „zlé“, čo po sebe zanechala bývalá „matka zlatomoravčanov“.

Základným predpokladom dobrého spravovania mesta, je kvalitná práca mestského úradu a mestských podnikov. Nový primátor po vykonaní základnej analýzy na úrade, ktorý prevzal, stanovil poradie priorít na vykonanie zmien, ktoré zabezpečia následné skvalitnenie práce mestského úradu a mestských podnikov. Ako prvý krok, bolo dosiahnutie zmeny v pracovných a medziľudských vzťahoch zamestnancov zmeny v pracovnej atmosfére na mestskom úrade. Primátor zaviedol na mestskom úrade nový systém práce s vedúcimi oddelení, s ktorými sa stretáva pravidelne každý pondelok v týždni. Po vykonaní personálnych zmien, zavádza primátor postupne zmeny v práci celého mestského úradu. Podobne je to aj v systéme práce s riaditeľmi mestských podnikov, s ktorými sa bude primátor stretávať jeden krát mesačne. Doposiaľ, podľa vykonaných analýz bolo mesto a mestské podniky riadené systémom „chaos“,, v ktorom sa (možno) vyznala len jedna osoba. Na otázky primátora týkajúce sa zlých rozhodnutí v minulosti, za ktoré zodpovedali vedúci oddelení alebo riaditelia mestských podnikov, je zvyčajne jedna odpoveď: „Musel som to tak urobiť, lebo by ma vyhodila.“ Chaos je v uzatvorených zmluvách, ktorý slúžil len na to, aby sa v ňom nikto nevyznal a niektoré sa dokonca ani nenašli na celom mestskom úrade. Chaos je vo vymáhaní pohľadávok – dlhov, ktoré majú voči mestu občania aj podnikatelia. Vyvolení nemuseli platiť a bolo voči nim zakázané dlhy vymáhať. Aby bolo mesto spravované k spokojnosti občanov, mestský úrad musí pracovať ako jeden tím, ktorý vie čo má robiť a každý musí poznať svoju zodpovednosť. Do súčasnosti nový primátor vykonal niekoľko personálnych zmien, ktoré boli v jeho kompetencii, nikto z pôvodných zamestnancov však doposiaľ neprišiel o prácu. V súčasnosti sú na mestskom úrade pozície vedúcich oddelení obsadené nasledovnými zamestnancami:

  • Ing. Adriana Chrenová – vedúca oddelenia správneho a organizačného
  • Ing. Eva Strúharová – vedúca ekonomického oddelenia
  • Ing. Jana Mesková – vedúca oddelenia bytového, podnikateľskej činnosti, správy mestského majetku a regionálnej politiky
  • PaedDr. Klaudia Ivanovičová – vedúca oddelenia ľudských zdrojov
  • Bc. Štefan Nociar – vedúci oddelenia pre výstavbu, ÚP, dopravu a životné prostredie

Na svoje pôvodné miesto právničky sa vrátila z organizačného oddelenia JUDr. Mária Vozárová.

Novým riaditeľom Technických služieb mesta Zlaté Moravce je na základe poverenia od 7.2.2011 Ing. Jozef Latika.

Najdôležitejšie úlohy súčasnosti, ktoré okrem dennodennej operatívnej práce, ktorú vybavuje primátor, sú:

  • vypracovanie a schválenie rozpočtu mesta na roky 2011 až 2013, ktorý je v štádiu pripomienkovania;
  • sprehľadnenie dodávok tepla od Prvej energetickej a teplárenskej spoločnosti, s ktorou prebiehajú tvrdé rokovania týkajúce sa ceny tepla v roku 2011. Rokovanie za účasti všetkých, ktorí majú vo veci čo povedať bolo zvolané na 15.02.2011, ale z dôvodov na strane Prvej energetickej a teplárenskej spoločnosti bolo odložené.
  • príprava na čerpanie eurofondov, kde je potrebné definovať, na akých programoch bude mesto pracovať. Na túto tému bola primátorom na deň 8.2.2011 zabezpečená prezentácia spoločnosti GESTUS, a.s., ktorej sa zúčastnili odborníci aj laici.
  • v sobotu dňa 19.2.2011 je zabezpečené školenie pre poslancov MsZ a vedúcich oddelení MsÚ predmetom ktorého bude prednáška o kompetenciách poslancov MsZ a vedení MsZ.

Odkaz diskutujúcim

Na ,,ZM internete,, som si všimol živú diskusiu o personálnych zmenách na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach. Najaktívnejší diskutujúci „pepa z depa“ a „Lubomír“ sa tam vyjadrili, ako by oni mali záujem o prácu na Mestskom úrade. Vyplýva to z vety: „To si si naozaj myslel ze sa tam mozes dostat? Zobud sa.“ Diskutujúci na uvedenej stránke sa svojími až „primitívnymi“ príspevkami snažia spochybniť profesionálnu prácu, ktorá bola za mesiac pôsobenia nového primátora vykonaná a to aj v oblasti personálnej, ktorá je základom každého úspechu. Každý úspech aj neúspech je tímová práca, ktorá samozrejme závisí od vedúceho tímu. Takýmto tímom je aj mestský úrad, kde vedúcim tímu so zodpovednosťou voči občanom mesta a voči mestskému zastupiteľstvu je primátor Ing. Peter Lednár, CSc.

Vážení diskutujúci na ,,ZM internete,, ak máte záujem o prácu na Mestskom úrade, mohli ste si už dávno podať žiadosť o prijatie do zamestnania, alebo ste mohli priamo osloviť primátora. Primátor Ing. Peter lednár, CSc. ešte nikomu neodmietol osobné stretnutie a každého občana mesta vypočul s jeho návrhmi a problémami. Slušní ľudia sú priami a otvorení, neboja sa priamej diskusie a konfrontácie. Tí čo vykrikujú z anonymného prostredia, sú v každej spoločnosti vnímaní negatívne, čo dosvedčuje aj fakt, že ani naše štátne orgány sa v mnohých prípadoch anonymným podaním ani nezaoberajú, pretože za každým anonymom sú väčšinou závistlivci a podliaci so snahou bezdôvodne niekoho poškodiť pred inými. Týmto Vás vyzývam, ak máte niečo, čo by ste chceli povedať pánovi primátorovi alebo jeho spolupracovníkom, nech sa páči, ohláste sa na sekretariáte pána primátora a určite budete vypočutí a bude Vám daná odpoveď na Vaše otázky.

A ešte jedna poznámka k tým výberovým konaniam. Snáď ste nechceli vyberať najbližších spolupracovníkov primátora Vy? Výberové konanie je vždy, na každý post, vyberá a rozhoduje o ňom ten, kto má na to zákonnú právomoc, mandát od občanov, ale tiež zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

JUDr. Pavol Kollár

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button