Aktuality

Potravinová pomoc – informácia pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce

obed
poradna

V tomto roku sa Slovenská republika prvý krát zapojila do európskeho programu potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Európsky program potravinovej pomoci je financovaný z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu a ktorého sa v tomto roku zúčastňuje 20 členských štátov Európskej únie.

Hlavným cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne distribuované základné potraviny – pšeničná hladká múka a bezvaječné cestoviny. Program distribúcie potravín v Slovenskej republike administruje Pôdohospodárska platobná agentúra.
Mesto Zlaté Moravce sa zapojilo do Programu potravinovej pomoci 2011 pre nízkopríjmové skupiny občanov s trvalým pobytom v meste Zlaté Moravce.

 

Na potravinovú pomoc majú nárok:

 

– deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách,
– deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti,
– obyvatelia v zariadeniach pre seniorov a ústavoch sociálnej starostlivosti,

– deti v náhradnej rodinnej starostlivosti,
– fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke,

– osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie),
– poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 Eur mesačne

(nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku).

Občania, ktorí prejavia záujem o poskytnutie potravinovej pomoci sa musia preukázať pri preberaní potravín platným občianskym preukazom a príslušným potvrdením resp. rozhodnutím nasledovne:
v prípade detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti predloží k nahliadnutiu rozhodnutie súdu,
fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke predložia k nahliadnutiu potvrdenie ktoré vydá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Zlaté Moravce,
osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie) predložia  k nahliadnutiu potvrdenie ktoré vydá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, detašované pracovisko Zlaté Moravce,
poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305,00 Eur  (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku),  predložia k nahliadnutiu aktuálne (posledné) rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovne Bratislava alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne v Zlatých Moravciach o výške poberaného dôchodku.

Do sumy dôchodku pre tieto účely sa nezaratáva ani vdovský ani sirotský dôchodok, t.j. napr. ak občan poberá starobný dôchodok 290,- Eur a vdovský 50,- Eur má nárok na potravinovú pomoc hoci spolu suma dôchodku je viac ako 305 Eur, lebo vdovský sa mu do tejto sumy nezaratáva.

Potravinová pomoc sa poskytuje vo forme bezplatného dodania pšeničnej hladkej múky a bezvaječných cestovín. Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
Príjemca svojim podpisom potvrdí prevzatie potravín a zároveň sa zaviaže, že tieto potraviny nebude ďalej predávať a distribuovať a zároveň súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

Konkrétne miesto výdaja potravín, termín a čas vydávania potravín následne Mestský úrad v Zlatých Moravciach oznámi občanom dostupnými masovokomunikačnými prostriedkami (internetová stránka mesta, mestský rozhlas, informačná tabuľa mesta, atď.). Ďalšie informácie Vám poskytnú na MsÚ v Zlatých Moravciach, prízemie, č. dv. 16, číslo telefónu : 037/69 239 09.

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button