Aktuality

Výzva na predkladanie návrhov na ocenenie osobností NSK

obed
poradna

Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2008 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 8/2008 vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIE VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
za rok 2011.
Ocenenia možno udeliť osobám, ktoré obzvlášť významným spôsobom prispeli k rozvoju NSK, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými činmi a zaslúžili sa o rozvoj priateľstva medzi národmi a regiónmi sveta. Cenu možno udeliť občanom Slovenskej republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom.
Kandidát na ocenenie musí byť významnou osobnosťou a všeobecne rešpektovanou autoritou, ktorá má výrazný a dlhodobý podiel na rozvoji a pozitívnej prezentácii NSK.
Nitriansky samosprávny kraj udeľuje tieto ocenenia: Cena NSK, Pamätná plaketa predsedu NSK, Pamätný list predsedu NSK, Ďakovný list predsedu NSK a Čestná pocta predsedu NSK.
Návrhy na udelenie ocenenia musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 6/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie NSK č. 2/2008 o udeľovaní ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja, v znení VZN NSK č. 8/2008 a ich prílohou musí byť vyplnený a podpísaný formulár, ktorý je súčasťou tohto VZN. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko navrhovanej osoby, charakteristiku jej zásluh, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. Takto spracované návrhy sa predkladajú na oddelenie kultúry Odboru školstva, mládeže, športu a kultúry Úradu NSK do 30. novembra 2011. Bez úplne vyplnenej prílohy návrh nemôže byť akceptovaný.
VZN č. 6/2010, VZN č. 8/2008 a VZN č. 2/2008 spolu s formulárom návrhu na ocenenia NSK sú uverejnené na internetovej stránke www.unsk.sk , podstránka Verejné informácie. Otázky spojené s prípravou a podávaním návrhov je možné konzultovať osobne na oddelení kultúry OŠMŠaK Úradu NSK, ktoré sídli na Kupeckej ulici č. 3 v Nitre. Kontaktná osoba PhDr. Miloš Bača, e-mailová adresa: milos.baca@unsk.sk alebo telefonicky na čísle: 037/69 259 73.
Poštová adresa pre zasielanie návrhov na ocenenie: Oddelenie kultúry OŠMŠaK Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra. Obálku označiť nápisom: NÁVRHY NA OCENENIA NSK.

-r-
[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button