Aktuality

Čo všetko sme v roku 2012 prežili v našom meste

trojkoncert
poradna

JANUÁR

– Privítanie Nového roka 2012 – Ohňostroj

– Úspešní vo výzve Úradu vlády Slovenskej republiky – Mesto Zlaté Moravce reagovalo na výzvy v rámci riešenia nepriaznivej situácie sociálne odkázaných skupín obyvateľov

– Pravý, nefalšovaný primátorský Trojkráľový punč

– Kotleba v Zlatých Moravciach, verejné zhromaždenie na amfiteátri, 14.1.2012

– Minister Lipšic na pozvanie primátora v Zlatých Moravciach – na margo incidentu ohľadne napadnutia občanov mesta rómami

– Ďalšia posila Mestskej polície – projekt Chránené pracovisko, obsluha bezpečnostného kamerového systému

– Odovzdávanie Janského a Kňazovického plakiet

– Futsalový turnaj o Pohár primátora – prvý ročník futsalového turnaja

– Návšteva primátora Ing. Petra Lednára, CSc., u prezidenta Slovenskej republiky doc. JUDr. Ivana Gašparoviča

– Fabrice Lesieur a jeho žraloky – mobilné akvárium na Námestí A. Hlinku

– Koncert Carmina Vocum

– Zabíjačka na Námestí A. Hlinku

– Pokračovanie 8. ročníka cyklu prednášok Klubu zdravia

– Primátor na návštevách – zástupcovia jednotlivých organizácii dostali do nového roku sladký darček

– Vzácna návšteva v knižnici – beseda s Andreou Coddington

– Tekovské noviny sa zmenili z dvojtýždenníka na mesačník (krátenie rozpočtu pre redakciu Mestským zastupiteľstvom)

– Peter Vačok – stretnutie s kandidátom 99% – občiansky hlas

– Zlatomoravčania sa cez víkend zabávali na plese v kultúrnom dome Chyzerovce

 

FEBRUÁR

 

– Návšteva z Poľska, družobné mesto Sierpc

– Hokejový turnaj IMA cup na Zimnom štadióne

– Výstava bábik v Požitavských krojoch, múzeum

– Zápis budúcich prvákov – ZŠ Mojmírova, Robotnícka, Pribinova

– Pavol Paška na návšteve v Zlatých Moravciach

– Ples Záhradkárov

– Ples Jednoty dôchodcov

– Stretnutie primátora Petra Lednára s Mikulášom Dzurindom

– Beseda so spisovateľom Miroslavom Piusom v knižnici

– Fašiangy so Zlatňankou

– Fašiangy v Chyzerovciach

– Predĺženie prevádzky zimného štadióna – pre sezónu 2011/2012 do konca marca

– Spomienka na Adolfa Nemčana – svätá omša + agapé v múzeu

– Vernisáž výstavy k 70. výročiu narodenia Miroslava Piusa, básnika, prozaika, historika „Srdce mi horí v ohni“

– Karneval na “Pribinke”

– Výstava miniatúr historických pamiatok

– Školský karneval – ZŠ Robotnícka

– Fašiangy v Prílepoch

– Maroko – brána do Afriky – výstava fotografií

– Vystavená krása a krehkosť skla v múzeu

– Spomienková slávnosť k 150. výročiu príchodu štúrovského básnika Janka Kráľa do Zlatých Moraviec

 

MAREC

 

– Golden Cup 2012 – turnaj žiakov v ľadovom hokeji

– Zumbamaratón s Kikou

– Jedno stlačenie tlačítka pre Vašu bezpečnosť – namontovanie domáceho tiesňového volania prvej záujemkyni

– Vyhodnotenie sezóny 2011/2012 HC Zlaté Moravce (hokej)

– Predčasné Parlamentné voľby 2012

– Oslava medzinárodného dňa žien s umelkyňou Majou Velšicovou

– Európskej únii záleží na tom, „eko“ žijeme v Zlatých Moraviach – „Eko deň“ – Odštartovanie európskeho projektu v prvom meste na Slovensku, v Zlatých Moravciach

– Nový viceprimátor – Jozef Škvarenina

– Megadance party

– “Šampión je ten, kto drie, aj keď iní oddychujú.” – SOŠ polytechnická – okresná súťaž chlapcov vo volejbale stredných škôl

– Výročná schôdza ZO Jednoty dôchodcov v divadelnej sále MSKŠ

– Privítanie Veľvyslankyne z Nórskeho kráľovstva

– Palec hore tour – Smola a Hrušky

– Predvolanky vystriedali papuče – Mestská polícia

– Jarné upratovanie 2012 – rozmiestnenie kontajnerov

– Zimný štadión – ukončenie sezóny Maškarným plesom na ľade

– Projekt terénnej sociálnej práce

– Spomienka na 67. výročie Oslobodenia mesta Zlaté Moravce na Námestí hrdinov

– Výročná schôdza OZ Chyzerovce

– Veľkonočná výstava v Dennom centre

– Deň učiteľov, divadelná sála MSKŠ

 

APRÍL

 

– Siedmy ročník Noci s Andersenom – rozprávková noc detí v knižnici

– Predveľkonočné stretnutie podnikateľov s primátorom Petrom Lednárom

– Zakladateľská schôdza miestneho odboru Matice Slovenskej

– Otvorenie mestskej predajni Protea

– Bociany sú tu – sledujte ich naživo – samček priletel 2.4. a o deň neskôr samička

– Veľkonočná Megadance party

– Olympijský oheň u nás – Posolstvo k Hrám XXX. olympiády Londýn 2012

– Eko popoludnie na ZŠ Mojmírova

– Deň narcisov v Zlatých Moravciach

– Preteky Slovenského pohára v športovom lezení detí a mládeže

– Degustácia vín, 25. ročník

– Zbierka šatstva pre sociálne slabšie rodiny – terénna sociálna práca

– Úspech SOŠ – technickej v súťaži ENERSOL SK

– Nefrológia a dialýza v Zlatých Moravciach – Genea s.r.o., nové poskytovanie nadštandardných služieb zdravotnej starostlivosti

– Opustil nás Vladimír Horný, dlhoročný grafik Tekovských novín

 

MÁJ

 

– Stavanie Mája na Námestí A. Hlinku

– Oslava jubilantov v MSKŠ a privítanie detí do života

– Deň zeme – premietanie ekofilmov a vyhodnotenie výtvarnej súťaže

– Európske solárne dni v SOŠ technickej

– Súťaž „Mladý elektrotechnik“ usporiadanej na SOŠ polytechnickej

– Stavanie mája v Prílepoch

– Pripomenuli sme si 67. výročie víťazstva nad fašizmom

– Prestížna svetová konferencia o bezpečnosti (V Zlatých Moravciach sa v sobotu 12. mája 2012 stretli najvyšší predstavitelia súkromných bezpečnostných zložiek a policajných agentúr v zastúpení viacerých krajín Európy, ale aj z USA a Južnej Afriky, aby na svojom XVII. Európskom kongrese IBSSA – International bodyguard security services association – na svojej II. medzinárodnej konferencii o spolupráci medzi IBSSA-IPA-IAPA hovorili o bezpečnostnej situácii v mestách a štátoch v rámci strednej Európy a Európskej únie.)

– Na opakované sťažnosti občanov mesta Zlaté Moravce na prelietavanie včelieho roja v centre mesta, sa na Župnej ulici (pri Tatra banke) vypílil chorý bútľavý strom

– Pre všetky mamky k ich sviatku – Deň matiek Mesto ZM, Prílepy, Chyzerovce

– Vysnívané finále na námestí A. Hlinku – Zlatomoravčania povzbudzovali našich hokejistov vo finále v Majstrovstvách sveta o prvé miesto na Námestí A. Hlinku

– Pietna spomienka na Janka Kráľa – 136. výročie úmrtia básnika + prezentácia knihy Tekovskí chlipníci a divný Janko, (autor Rastislav Řeháček)

– Najúspešnejší športovci za rok 2011

– Oslavy patróna vinohradníkov sv. Urbánka – Chyzerovecké vinice

– Noc v múzeu

– Školské majstrovstvá okresu Zlaté Moravce vo vybíjanej žiačok Základných škôl, školský rok 2011/2012

 

JÚN

 

– Medzinárodný deň detí na Mestskom štadióne

– Koniec vodníkov v Chyzerovciach, skvelé podujatie k MDD

– Slávnostné privítanie detí do života a oslava jubilantov

– Mesto Zlaté Moravce, Centrum voľného času a Mestská polícia pri príležitosti Dňa detí 10. ročník Národnej cyklistickej súťaže žiakov a žiačok materských, základných a stredných škôl v cyklistike o Pohár olympijského víťaza Antona Tkáča, počet účastníkov 40

– Okresná strelecká liga žiakov a žiačok základných škôl okresu Zlaté Moravce, školský rok 2011/2012

– Beseda s Evitou v Mestskej knižnici

– TV Mojmírova – Slávnostná akadémia

– Najlepšie sestričky nášho regiónu – Medzinárodný deň sestier si  Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek pripomenula Slávnostným seminárom sestier v Mestskom kultúrnom stredisku

– Súťaž “Mladý elektrotechnik” na SOŠ polytechnickej v Zl. Moravciach  (súťaž žiakov ôsmych ročníkov základných škôl)

– Prečo som na svete rád/rada – Študentka štvrtého ročníka osemročného Gymnázia Janka Kráľa Ivana Geletová získala 1. cenu v celoštátnej výtvarnej súťaži Prečo som na svete rád/rada v jubilejnom 18. ročníku projektu Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislostí

– Primátorská kvapka krvi

– Oslavy postupu staršieho dorastu PFA do prvej ligy + autobus Barcelona

– Zlatomoravecká futsalová liga opäť štartuje – spustenie letnej časti

– Deň Rodiny – ZŠ Pribinova

– Tanečná show

– Ocenenie najúspešnejších žiakov v Divadelnej sále MSKŠ

– Slávnostná akadémia ukončenia šk. roka 2011/2012 Základná škola na Robotníckej ulici

– Okolo Veľkého Inovca – organizoval Klub slovenských turistov Mestská organizácia Zlaté Moravce 4. ročník turistického podujatia Cyklokolo okolo Veľkého Inovca

– Prácu si našlo 37 ľudí – Dňa 19. júna sa všetci, ktorí boli v tej dobe bez práce,  mohli zúčastniť akcie, ktorá ešte v našom meste nemala obdobu, v tento deň sa v priestoroch Mestského strediska kultúry a športu práca ponúkala vo veľkom

– Prof. J. Scharffenberg z mesta dlhovekosti v Zlatých Moravciach – Ako sa dožiť deväťdesiatky v dobrom zdraví – prof. John Scharffenberg, MD, MPH, Loma Linda University, Kalifornia, USA, v sobášnej sieni MSKŠ

– Výzva na predkladanie žiadostí a návrhov k doplnkom a zmenám Územného plánu Mesta Zlaté Moravce

– Výstava železničných modelov – železničná stanica ZM

– Druhý ročník volejbalového turnaja o Pohár mesta Zlaté Moravce základných škôl v spolupráci s CVČ

– Kvetinová pyramída – Námestie A. Hlinku ozdobená pestrou a zároveň nevšednou kvetinovou pyramídou, o ktorú sa sponzorsky postaral primátor Peter Lednár

– Drevorezba Štefana Doskoča – (Svojou zaujímavou rezbárskou tvorbou sa predstavil na samostatnej výstave v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach, ktorej súčasťou boli Dni tvorivých dielní v dňoch 12. – 13. júna 2012. Žiakov z okolitých škôl zasvätil do tajov rezbárskeho umenia praktickými ukážkami spracovania dreva.)

– Pod Inovcom – Okresná súťažná prehliadka spevokolov

– Vôňa gulášu sa šírila Chyzerovcami – Tretí ročník súťaže vo varení gulášu

– Športový deň v Slniečku

– Spolu pre naše deti – (primátor mesta Peter Lednár podporil školopovinné deti a mládež zo slabších rodinných sociálnych pomerov majúcich trvalý pobyt v meste Zlaté Moravce – voľný vstup na kúpalisko)

– Primátorská kvapka krvi

– Rok 2012 – Európsky rok aktívneho stárnutia a solidarity medzi generáciami – voľné vstupy pre seniorov nad 65 r. na kúpalisko

– Slávnostné otvorenie dopravného ihriska

– Prvá prázdninová Stardance disco party – mestský štadión

 

JÚL

 

– Šestnásty ročník futbalového turnaja BZ (bezpečnostných zložiek) v Zlatých Moravciach

– Vznik Rady občanov ako poradný orgán primátora

– Kúpacia sezóna otvorená

– Najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne – projekt prezentovaný žiakom prvého stupňa základných škôl pod názvom „Environmentálna výchova a vzdelávanie zástupcov samospráv a občanov Slovenskej republiky v oblasti separácie komunálneho odpadu“, cieľ- podporiť separovaný zber komunálneho odpadu v samosprávach Slovenskej republiky

– Svojpomocné upratovanie Rómskej minority na Ul. 1. mája

– Najúspešnejší žiaci zo ZŠ Mojmírova výletovali – 52 žiakov spolu so štyrmi vyučujúcimi zo Základnej školy na Mojmírovej ulici v Zlatých Moravciach zúčastnilo výletu

– Dvojitá dúha nad Zlatými Moravcami v piatok 13.

– Slnečný rockový festival

– OPEN SESAME – amfiteáter Zlaté Moravce – Dj. KUKO

– Utuženie partnerstva z poľským Sierpcom – delegácia zo Zlatých Moraviec sa zúčastnila konferencie k projektu „Lokálne partnerstvo s cieľom hospodárskeho rozvoja subregiónu Sierpc“

– Rockový festival Hope and change – charitatívna akcia na podporu útulku s Dianou Truchlíkovou

– ViOn Cup – III. Ročník futbalového turnaja – Požitavská futbalová akadémia FC ViOn Zlaté Moravce v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce, Mestom Vráble, FC ViOn a Nitrianskym samosprávnym krajom, zorganizovali po tretí krát futbalový turnaj na pôde Mestského štadióna v Zlatých Moravciach

– Návšteva Talianskych investorov v Zlatých Moravciach – niekoľko stoviek pracovných miest  malo vzniknúť prostredníctvom talianskeho investora

– Pohľad na historický vývoj Slovanov a Slovákov – predstavenie novej, pozoruhodnej knižnej publikácie Dr. Piusa Bieleho

– V kine Tekov rekonštrukcia sociálnych zariadení

– Otvorenie nového polyfunkčného domu s predajňou elektro a domácich spotrebičov na Továrenskej ulici

 

AUGUST

 

– Spolupráca mesta Zlaté Moravce – Občan – Výzva usporiadanie reálnych vlastníckych vzťahov pre jednotlivé lokality

– Megadance open air – na multifunkčnom ihrisku SOŠt Calex – Dušan Husár „Spirit“

– Slovenský folklór u Lupiniarov – Lupiniarska paráda Chyzerovce

– Obnovenie medzinárodnej spolupráce – mesto navštívila delegácia z partnerského mesta Bučovice (malebné mestečko s cca 6000 obyvateľmi neďaleko Brna)

– ORECH CUP 2012 – dvojdňová súťaž psov bez preukázania pôvodu s bohatým kultúrnym programom, veľkou účasťou súťažiacich, celebrít a verejnosti

– Športová škola roka – Centrum voľného času v spolupráci s Mestom Zlaté Moravce a KŠÚ Nitra organizuje každoročne školské športové súťaže pre žiakov základných škôl

– Mesto plné nádeje – primátor Peter Lednár sa prihovára k poslancom a ďakuje za ústretovosť na margo prevzatia úveru – Na poslednom MsZ podporený návrh Mesta k vypracovaniu žiadosti Mesta Zlaté Moravce o úver na realizáciu 20. investičných akcií, ktoré MsZ uznalo za prioritné

– Slzy dojatia a potešenia v opatrovateľskom dome“ÚSMEV” na tvárach seniorov vyčarila spevácka skupina BABIČKA

– Primátor medzi deťmi v škôlkach

– Vitajte susedia – stretnutie folklórnych súborov v Prílepoch – manželia Venceloví – OZ Kolovrátok

– Zmiernenie horúčav kropením cestných komunikácii

– Terénna sociálna práca v Zlatých Moravciach zorganizovala zbierku ošatenia

– Prílepské zvyky – v KD Prílepy

– Hokejbalistom sa splnil sen, majú nové ihrisko

– 68. výročie Slovenského národného povstania – Mesto Zlaté Moravce a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov zorganizovali spomienkové stretnutie pri príležitosti 68. výročia Slovenského národného povstania

 

SEPTEMBER

 

– Školské brány základných škôl znovu otvorené

– Základom bezpečného domova je vzťah k priestoru v ktorom žijeme – obyvatelia na Ulici 1. mája si prenajali pozemky okolo bytovky, ktorú si odplotili

– Jasný cieľ primátora – pohnúť sa vpred – Tlačová konferencia venovaná dvom závažným stanoviskám k problémom ako je prenájom pozemku okolia bytového domu na Ul. 1. mája v Zlatých Moravciach a k podaniu žiadosti Mesta o úver na realizáciu investičných akcií, o ktorých malo rozhodnúť Mestské zastupiteľstvo

– Dopravná situácia v meste sa s výstavbou R1 zmenila, efektívnejšie sa javia malé „kruháky“ – zverejnená správa k výstavbe okružných križovatiek

– Saints víťaz futsalovej ligy – finále dvoch najlepších družstiev

– Primátorove poďakovanie poslancom za doporučenie úveru – Záver z komisie, ktorej úlohou bolo prerokovať žiadosť o úver na investičné akcie Mesta Zlaté Moravce

– Pri pohromách nám pomôže jedna z najlepších záchranných organizácii na svete – Primátor Peter Lednár, štatutárny zástupca mesta Zlaté Moravce a generál Ján Culka, predseda predstavenstva organizácie Komplexnej centrálnej záchrannej služby uzavreli dňa 11. septembra 2012 písomnú dohodu o pomoci nášmu mestu v prípade živelných a iných pohrôm

– Prvé športové olympijské hry – Olypijské hry žiakov ZŠ – Mestský štadión

– Spomienka na SNP – Pri príležitosti 68. výročia SNP pripravilo mestské múzeum v Zlatých Moravciach v spolupráci s múzeom na Zlatne pre žiakov Základných škôl cyklus prednášok o protifašistickom odboji v horách Tribeča spojený s malou expozíciou výstavy

– Len jedna cesta vedie k rozvoju mesta Zlaté Moravce – na margo podania návrhu na schválenie úveru

– Nepodceňujte bezpečnosť – otvorenie prednášok o bezpečnosti obyvateľov v spolupráci s Mestskou políciou

– Ďalšia z priorít primátora – výstavba „kruhákov“ – Informatívna správa o príprave rekonštrukcie okružných križovatiek v Zlatých Moravciach

– Kráľovstvo Matúša Čáka Trenčianskeho – výstava fotografií v mestskom múzeu pre žiakov základných škôl stredovekých kultúrnych pamiatok Imricha Fintu, spojenú s prednáškou o zaujímavostiach hradov Matúšovho kráľovstva

– Viac parkovacích miest –Ul. Martina Benku

– Septembrová výstava ovocia, zeleniny a okrasných drevín v MSKŠ

– Občianska informačná komisia MO 34 – stretnutie s manažmentom Atómových elektrární Mochovce

– Zlatomoravecký jarmok

– Desiaty ročník Požitavskej výstavy drobných zvierat na amfiteátri

– Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl na školský rok 2012/2013

– Obnova dopravného značenia – na miestnych komunikáciách + dopravné ihrisko

– Olympiáda v MŠ – Slniečko

– Tekovské noviny zrušené!

– Odplotenie parku s pomocou vedenia Mesta

– Vítanie detí a jubilantov – MSKŠ

– Finálový turnaj Zlatomoraveckej Streetballovej ligy

 

OKTÓBER

 

– Rozhodnutie o organizačnej zmene MsÚ

– Zlaté Moravce majú desaťnásobne rýchlejší internet – Slovanet

– Európske dni vtáctva – prvé dva októbrové týždne sú Európske dni vtáctva – návšteva Žitavského luhu detí zo základných škôl

– Výstava obrazov Fredderiky Rose – otvorená v pizzerii Luno

– Jesenné upratovanie 2012 – rozmiestnenie kontajnerov

– Nová nízkotlaková teplovodná kotolňa v materskej škôlke na Žitavskom nábreží – skolaudovanie

– Nová prevádzka v závode spoločnosti ESTAMP – Spoločnosť Estamp Slovakia so sídlom v Zlatých Moravciach usporiadala dňa 3. októbra 2012 vo svojich priestoroch stretnutie obchodných partnerov a zástupcov spolupracujúcich inštitúcií. Z príležitosti tohto stretnutia vedenie spoločnosti slávnostne otvorilo novú prevádzku tranferového lisu a zároveň svojich partnerov oboznámilo s ďalšími svojimi víziami do budúcna s prehliadkou prevádzky

– Svetový deň zvierat na „Mojmírke“ – Prednáška manželov Verešových, Katky Rumankovej a firmy so sáčkami na psie exkrementy

– Otvorenie Soľnej jaskyne

– Nové provizórne parkovisko na Ulici 1. Mája s úpravou nevyužitého pozemku

– Pokračovanie 9. ročníka cyklu prednášok spojených s ochutnávkou zdravých jedál a potravín

– Poďakovanie sa za úrodu – Chyzerovce

– Výmena jódových tabliet

– Večerný beh mesto

– Magic show Malo, divadelná sála MSKŠ

– Anketa na podporu proti zrušeniu Tekovských novín

– Turnaj o pohár primátora – 1. Ročník volejbalového turnaja o Pohár primátora, hralo 25 tímov z celého Slovenska

– Deň otvorených dverí u kynológov

– Október mesiac úcty k starším v Chyzerovciach

– Znečistenie Žitavy a Hostianskeho potoka – na podnet občanov bola vykonaná miestna obhliadka tokov v meste Zlaté Moravce – Žitavy a Hostianskeho potoka, v súčinnosti s pracovníkmi Povodia Váhu

– Úcta k starším u diabetikov

– Úcta k starším v Prílepoch

– Oslava jubilantov Jednoty dôchodcov v reštaurácii Rio

– Beseda s Ľubomírom Olachom v mestskej knižnici

– Projekt Comenius Regio – primátor prijal a zároveň privítal na Mestskom úrade návštevu z Poľska (učitelia) v  súvislosti s projektom Comenius Regio

– Štvorlístok – výstavba bytových domov – informačná správa o pripravovanom projekte, ktorý by sa mal realizovať v priebehu roka 2013

– Otvorenie detského dopravného ihriska

– Úcta k starším u zdravotne postihnutých

– Zlaté Moravce na historických fotografiách a pohľadniciach – autor Marian Tomajko – predstavenie knihy

 

NOVEMBER

 

– Tekovské noviny zachránené vďaka našim verným čitateľom

– Varíme chutne a zdravo – kurzy varenia

– Slávnostné otvorenie hokejbalového ihriska

– Deň otvorených dverí na SOŠ polytechnickej

– Nešťastie v Migazziho parku – vo večerných hodinách podpálenie 120-ročného smreku smútočného

– Krádež v Službyte

– Majstrovstvá západoslovenského zväzu v karate

– Branný pretek – kynológovia

– Drogy ničia životy – výstava výtvarnej súťaže MSKŠ – tretí týždeň mesiaca november patrí Európskemu týždňu boja proti drogám

– Oslava úcty k starším a dňa nevidiacich

– Poriadok s parkovaním na námestí pred poštou, vodorovné a zvislé značenie dopravnej premávky s vyznačením parkovacích miest

– Výrub napadnutého storočného stromu na Hviezdoslavovej ulici

– Svetový deň diabetu – (Už od roku 1991 si každoročne 14. novembra pripomíname Svetový deň diabetu (cukrovky), ktorý je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou (IDF) a svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO). – bezplatné meranie v priestoroch MsÚ a polikliniky

– Mesto má nové „smetiarske auto“

– Dvadsiate zasadnutie MsZ v Kultúrnom dome Prílepy

– Primátor „odpolitizoval“ Tekovské noviny

– Majstrovstvá okresu v basketbale – CVČ

– Štrajk učiteľov

– Škôlkari v Spievankove – krásne predpoludnie pre deti MŠ v spoločnosti Márie Podhradskej a Richarda Čanakyho v ZŠ – Mojmírova

– Nové zbrane Mestskej polície

 

DECEMBER

 

– Vianoce pretkané tradíciami minulosti, múzeum

– Otvorenie zimného štadióna

– Kto to cinká, kto to zvoní? – MŠ Prílepy Mikuláš

– Prílepský AQUAPARK – naše mesto navštívil zástupca Švajčiarskej firmy MIDIA, riaditeľ Steven Turner, zo záujmu investovať do projektov na území Slovenskej republiky

– Mikuláš na rozprávkovom koči na Námestí A. Hlinku

– Beseda so Zlatomoraveckými spisovateľmi – historikmi – MSKŠ

– Privítanie detí do života a slávnostné uctenie si jubilantov

– Bíle Vánoce – koncert – Lucie Bíla, divadelná sála MSKŠ

– Majstrovstvá okresu v klubovom preteku kynológov

– Workshop Sierpc – Zlaté Moravce (pokračovanie spolupráce medzi družobnými mestami Sierpc a Zlaté Moravce prostredníctvom poľského projektu z eurofondov „Miestne partnerstvo pre ekonomický rozvoj subregiónu Sierpc“)

– Vianočné ľudové tradície v Chyzerovciach

– Darcovia krvi ocenení Janského plaketami

– Primátorská kvapka krvi

– 21. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Chyzerovciach – tretíkrát neschválený úver

– Vianočná módna show – OD Tekov

– Vianočná besiedka na Základnej škole Robotnícka

– Vianoce sa blížia – MŠ Slniečko

– Vianočný zázrak na Pribinke

[hr]
obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button