AktualitySamospráva

Peter Lednár: „Ste naši anjeli v bielom“

poradna

Florence Nightingale sa narodila 12. mája 1820 a dožila sa okrúhlych 90 rokov. Bola ošetrovateľkou a zároveň založila prvú školu pre ošetrovateľky na svete. Na dátum jej narodenia, teda 12. máj, sa v súčasnosti viaže Medzinárodný deň zdravotných sestier, ktorý si Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek pripomenula v divadelnej sále MSKŠ vo štvrtok 23. mája slávnostným seminárom. Úvodom všetkých prítomných spolu s primátorom Zlatých Moraviec Ing. Petrom Lednárom CSc., námestníčku OSE Mestskej nemocnice Zlaté Moravce Mgr. Martou Rebovou a vedúcou Regionálneho centra pre vzdelávanie SKS a PA v Nitre Mgr. Miroslavou Trpišovou PhD. privítala prezidentka regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Zlatých Moravciach Mgr. Edita Grzybová.

Slávnostný seminár začal hudobným vstupom a to hymnou sestier s názvom Máš to, čo dávaš z lásky (hudba – Rudolf Geri, text – Ľubomír Feldek) a básňou Spomeň si, sestrička! od Zuzany Fabianovej v podaní Laury Chrenovej študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie z Levíc. „Ste anjelmi v bielom,“ odznelo v slovách Petra Lednára prihovárajúceho sa  sestričkám, ktoré nám počas ťažkých životných situácií, nútiacich nás vyhľadať odbornú zdravotnú pomoc, pomáhajú zmierniť nielen fyzické, ale aj psychické bolesti.

Z príležitosti Medzinárodného dňa sestier ICN (International Council of Nurses – Medzinárodná rada sestier) vyhlásilo na tento rok za hlavnú tému – Preklenutie rozdielov: Miléniové rozvojové ciele 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, z ktorých práve tri ciele – 4 (znížiť detskú úmrtnosť), 5 (zlepšiť zdravie matiek) a 6 (bojovať proti HIV/AIDS a iným chorobám) sa týkajú priamo zdravia. Miléniové rozvojové ciele vychádzajú z prijatia Miléniovej deklarácie na Valnom zhromaždení OSN v roku 2000 podpísanej 189 krajinami.

Ocenenie

Súčasťou slávnostného seminára bolo oceňovanie sestier, pričom na základe návrhu Rady regionálnej komory boli na ocenenie navrhnuté a ocenené nasledovné sestry:

Bc. Erika Blahová

Základné zdravotnícke vzdelanie v odbore zdravotná sestra získala štúdiom na SZŠ v Topoľčanoch absolutóriom v roku 1986. Ako začínajúca sestra svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti uplatňovala v územnom zdravotníckom obvode – vtedajší závodný obvod v závodnej ambulantnej starostlivosti. V súčinnosti s praxou sa vzdelávala v odbore primárna zdravotná starostlivosť na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie zdravotných pracovníkov (ÚDVZP) v Bratislave, ktorú ukončila získaním Osvedčenia v roku 1991. Počas štúdia prvýkrát počula o ADOS a poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti cez ADOS. Forma a spôsob poskytovania starostlivosti o pacienta/klienta ju veľmi oslovila. V mysli sa často zaoberala problematikou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pacientom v ich domácom, prirodzenom prostredí. Pre získanie ďalších vedomostí sa rozhodla pre špecializačné štúdium v Komunitnom ošetrovateľstve na SYU v Bratislave, ktoré úspešne ukončila. To bol len krôčik od sna ku skutočnosti. Bola pevne rozhodnutá získané vedomosti uplatňovať v praxi a spolupodieľať sa na zlepšení kvality zdravia a života pacientov. Pokračovať ďalej ju neodradila ani nutnosť ďalšieho vzdelávania. Pani Erika Blahová je bojovníčka a ide si za svojimi cieľmi. Pre kompletnosť vyžadovaného štúdia sa zapísala na Katedru ošetrovateľstva UKF. Vysokoškolské štúdium úspešne ukončila štátnou skúškou a získaním akademického titulu – bakalár ošetrovateľstva. V súčasnosti pracuje v Agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti AGERE v Zlatých Moravciach. Dnes cestuje za svojimi pacientmi a ich rodinami. Trpezlivo ich učí, ako zvládať starostlivosť, keď tam nie je. Mnohí ju netrpezlivo očakávajú, je pre nich prínosom svetla, pozitívnej energie, lásky, nádeje i trochu humoru. Práca komunitnej starostlivosti je náročná fyzicky i psychicky, vyžaduje mať dobré vedomosti, vedieť posúdiť situáciu, správne sa rozhodnúť pre najlepší spôsob. Pani Blahová to zvláda svojím prístupom, komunikáciou, empatiou, láskavým slovom a úsmevom. Jej ruky prinášajú úľavu a nádej.

Emília Gajdošová

Do Mestskej nemocnice v Zlatých Moravciach nastúpila 1. augusta 1976 a to na detské oddelenie. Po jeho zrušení prešla pracovať na ODCH a interné oddelenie, kde pracuje doteraz. Práca s deťmi bola jej veľkým snom, napĺňala pri nej svoje ambície. Bola empatická, usmievavá a vedela upokojiť každú detskú dušičku a utrieť slzičku. Potom prišiel zlom a od detičiek musela odísť, prešla dôležitým pracovným rozhodnutím, ktoré ju priviedlo k práci s dospelými pacientmi, prispôsobila sa okolnostiam a jej životná rola sa naplnila. Dnes sa pacienti interného oddelenia tešia na príchod vždy usmiatej, nápomocnej sestričky, ktorá vždy poradí a poteší. Jej kvality vedia oceniť aj vďační pacienti a ich príbuzní.

Mária Kosztolányová

Pani Kosztolányová je sestra s dlhoročnou 35-ročnou praxou. Desať rokov po ukončení štúdia pracovala na ORL oddelení v Nitre. V priebehu jedného roka pôsobila na gynekologickom oddelení v Zlatých Moravciach a laboratóriu ako odberová sestra na poliklinike. Od roku 1989 pracuje ako kalmetizačná sestra, tak ju všetci poznáme. Počas svojej práce poskytovala svoje zručnosti v oblasti kalmetizácie, evidencie a očkovania TBC 7-ročných , 13-ročných a 18-ročných pacientov v celom Zlatomoraveckom okrese. V súčasnosti pracuje v Pneumologickej a ftizeologickej ambulancii na poliklinike v Zlatých Moravciach.

V osobnom živote pomáha pri opatrovaní svojej matky a spolu s manželom sa tešia z vysokoškolských úspechov svojho syna. Pani Kosztolányová je sestra, ktorá má rada svojich pacientov, cíti profesionálne, je kompetentná hovoriť s pacientom o ošetrovateľských postupoch, pracuje aj ako edukačná sestra vo svojej profesii. Jej kvality vedia oceniť aj vďační pacienti pneumologickej ambulancie.

Marta Ďatková

Pani Marta Ďatková, navrhnutá na ocenenie zo zariadení sociálnych služieb, navštevovala Strednú zdravotnícku školu v Nitre od roku 1978, štúdium ukončila v roku 1982. Po skončení SZŠ začala pracovať ako detská sestra od 1. októbra 1982 v detských jasliach v Zlatých Moravciach. Od 15. decembra 1989 nastúpila pracovať do Ústavu sociálnych služieb v Olichove ako diétna sestra. Na tomto úseku pracovala do 12. júla 1992. Od 13. júla 1992 pracuje v našom zariadení ako ambulantná sestra. Dlhoročnú skúsenosť odovzdáva kolegyniam svojím správaním, vystupovaním, prístupom ku klientom a svojimi praktickými zručnosťami je pre nich dobrým príkladom. V práci je zodpovedná, empatická a spoľahlivá. Pre tieto vlastnosti je obľúbená nielen v kolektíve, ale aj medzi klientmi. V tomto čase si dopĺňa svoje vzdelanie štúdiom špecializácie Ošetrovateľská starostlivosť v komunite na UKF v Nitre. Novonadobudnuté poznatky chce ďalej využívať vo svojej praxi. Pani Ďatková sa s ospravedlnením nemohla zúčastniť prevzatia ceny kvôli študijným povinnostiam. Ocenenie si veľmi váži a zároveň ďakuje za prejavenú dôveru.

Po ukončení oceňovania sa pristúpilo k odbornej časti semináru, ktorá v sebe zahŕňala témy: motivácia a motivačné faktory v práci sestry, Dezinfekčná politika v ZZ, Príčiny predčasného ukončenia dojčenia a ADOS a jej klienti.

Oceneným ešte raz dodatočne gratulujeme a zároveň všetkým sestričkám ďakujeme za ich obetavú a pre všetkých dôležitú prácu, ktorú si volili z presvedčenia pomáhať iným.

Ing. M. Petrovičová

Informácie poskytla Mgr. Edita Grzybová

[nggallery id=413]

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button