Aktuality

Prvý mestský merač rýchlosti v našom meste

obed
poradna

www.zlatemoravce.info

Prvý mestský merač rýchlosti v našom meste

Dňa 27. júna 2013 bola na Ul. SNP v Zlatých Moravciach za prítomnosti vedúceho Oddelenia pre projektovú a propagačnú činnosť Ing. Miroslava Košúta, referenta dopravy Emila Hudáka a náčelníka Mestskej polície PhDr. Mariána Takáča, prevedená montáž prvého mestského merača rýchlosti s monitorovacím systémom.

Finančné prostriedky (1500 €) získalo Mesto cez projekt „Pomôžme bezpečnosti v meste“ od Nadácie Allianz.

Prihliadnuc na dôležitosť témy, ako je bezpečnosť na cestách, sa spoločnosť na základe aktívneho prístupu Mesta Zlaté Moravce, rozhodla zaslanej žiadosti o finančnú podporu vyhovieť.

www.zlatemoravce.infoCieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Zlaté Moravce, predovšetkým študenti stredných škôl, keďže na ulici SNP sa nachádzajú 3 stredné školy, ktoré navštevuje denne veľmi veľa študentov. Zároveň sa tu nachádza Mestská nemocnica, mestský cintorín a Stredisko občianskej vybavenosti – Dom služieb. Ulica SNP je vstupnou bránou do mesta Zlaté Moravce od smeru vjazdu Nová Baňa – Banská Bystrica, kde vodiči častokrát neznižujú rýchlosť aj napriek vysokej koncentrácie chodcov a iných účastníkov cestnej premávky. Cieľom navrhovaného dopravného bezpečnostného opatrenia je výrazným spôsobom dosiahnuť zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na miestnej komunikácii v meste Zlaté Moravce – na Ulici SNP, zníženie pravdepodobnosti vzniku dopravných nehôd, resp. škodových udalostí.
„Preventívny Merač rýchlosti“ je vybavený štatistickým modulom a bude poskytovať informácie o dopravnej situácii na uvedenom úseku, ktoré môžu potenciálne slúžiť, ako smerodajný údaj pre koncepciu dopravy v meste Zlaté Moravce, Mestskej Polície Zlaté Moravce, resp. pre miestne príslušné oddelenie Policajného Zboru SR, pri plánovaní rozmiestnenia hliadok cestných kontrol.

Túto Nadáciu založila spoločnosť Allianz – Slovenská poisťovňa v roku 2008. Jej cieľom je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách formou podpory verejnoprospešných projektov. Jej zámerom je aktívna podpora bezpečnosti cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Jej snahou je prispievať k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie, podporovať výskum v oblasti dopravnej nehodovosti, pomáhať pri vytváraní dopravných predpisov zameraných na zvýšenie bezpečnosti na našich cestách a podporovať ich uplatňovanie, podporovať vzdelávanie a výchovu v oblasti cestnej premávky pre všetky vekové kategórie, iniciovať a podporovať informačné kampane na zlepšovanie dopravného správania všetkých účastníkov cestnej premávky a spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami pri maximalizácii pozitívnych vplyvov na bezpečnosť cestnej premávky.

Svoj účel plní Nadácia Allianz poskytovaním peňažných a nepeňažných prostriedkov jednotlivcom, neziskovým inštitúciám, mimovládnym organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné služby; podporou vzdelávacej, poradenskej, informačnej a publikačnej činnosti, ktorá súvisí s vyššie uvedenými aktivitami a spoluprácou s orgánmi štátnej správy.

Ľ. Rosinská

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button