Pre deti

Skvelý DEŇ DETÍ

Sobotňajšie obavy z mrakov a myšlienky na chladné nedeľné popoludnie, celkom potlačil, prehrial a doslova prevrátil Nádherný Slnečný Deň detí. Potešiť sa, zabaviť, zasmiať, veľa nového sa dozvedieť a vidieť, zúčastniť sa rôznych atrakcii, prišlo cez tisíc ľudí. Malí, veľkí, všetkým dobre padlo hravé popoludnie, na ktorom si snáď každý …

Čítajte viac

Akadémia žiakov zo Základnej školy Mojmírova ulica v Zlatých Moravciach

Školský rok 2010/2011 sa míľovými krokmi blíži k svojmu záveru a žiaci všetkých škôl už netrpezlivo očakávajú posledné zvonenie. Na ZŠ na Mojmírovej ulici sa stalo tradíciou, že májové alebo júnové dni žiaci potešia svojich rodičov pekným programom ako symbol vďaky za výchovu, lásku a starostlivosť. 19. mája si deti zo ZŠ pripravili …

Čítajte viac

Deň Zeme a stavanie mája v Slniečku

V Materskej škole Slniečko bol piatok, 29. apríla. 2011 pre všetkých slávnosťou. Prebiehali prípravy detí a pani učiteliek na oslavy Dňa Zeme. Tomuto dňu predchádzali rôzne spoločné akcie ako pozorovanie prírody, sadenie cibuliek a kvetov. Všetci sa zapojili do výtvarnej súťaže v maľovaní prírody a zvierat. K oslave prispela sponzorským …

Čítajte viac

Veľkonočné tvorivé dielne v ZŠ Mojmírova

Rozkvitnuté záhrady, spev vtáčikov, zelenajúca sa trávička, to všetko sú poslíčkovia jari, aj učitelia a žiaci ZŠ na Mojmírovej ulici chceli privítať blížiace sa Sviatky jari. Dňa 6.4. 2011 sa veľkonočne vyzdobená chodba A pavilónu zaplnila nedočkavými nadšencami, ktorí maľovali kraslice, zdobili vajíčka nezvyčajnými technikami, aranžovali veľkonočné ikebany, kreslili veľkonočné vajíčka, zajačikov, …

Čítajte viac

Míľa pre mamu

Materské centrum MAMI – OÁZA pozýva všetkých – malých, aj veľkých, mladých , aj starších na podujatie ku Dňu matiek – Míľa pre mamu, ktoré spočíva v prejdení zážitkovej trasy 1 míle (1,6 km) s deťmi v kočíkoch, vozíkoch, v šatkách, na trojkolkách, bicykloch, či pešo. Podujatie sa koná pod …

Čítajte viac

U nás taká obyčaj

S príchodom jari a veľkonočných sviatkov sa v MŠ na Štúrovej ulici v Zlatých Moravciach konalo príjemné stretnutie za prítomnosti aj rodičov detí, ktoré škôlku navštevujú. Spoločne si pripomenuli tradície, ľudovú slovesnosť a zvyky našich predkov. Lúčením so zimou, vynášaním Moreny a predveľkonočnými a veľkonočnými tradíciami. Kvetná nedeľa, svätenie baburiatok …

Čítajte viac

Multifunkčné ihrisko

Mesto Zlaté Moravce v spolupráci so ZŠ – Robotnícka 25 v Zl. Moravciach oboznamuje s prevádzkovým poriadkom na multifunkčnom ihrisku, na ktorom sa dá hrať futbal, basketbal, volejbal, hokejbal, floorball, tenis   Pondelok až v piatok pre žiakov od 8,00 h do 16,00 h – bez poplatku pre verejnosť od …

Čítajte viac

Detský koncert

  Mária Podhradská, Richard Čanaky UTOROK 12.4.2011 o 16.30 v MSKS v Zlatých Moravciach Predpredaj lístkov v MC MAMI – OÁZA Vstupné 3 € Hviezdoslavova 77, Kláštor Tešiteľov, vchod z Mojmírovej ulice Tel. 037/6 421 688, 0903/43 89 30 [hr] Ing. Katarína Žarnovičanová

Čítajte viac