Neprehliadnite aktuálne články

Samospráva

Projekt Comenius Regio

  Dňa 25. októbra prijal a zároveň privítal primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. na Mestskom úrade návštevu z Poľska (učitelia) v  súvislosti s projektom Comenius Regio. Tento projekt je realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania. Názov projektu: Benefity v škole a regióne kreatívnym pohybom. Týka sa spolupráce medzi dvomi regiónmi: 1. región …

Čítajte viac

Viac parkovacích miest

 Mesto Zlaté Moravce dňa 18. septembra 2012 oznámilo obyvateľom a majiteľom motorových vozidiel bytového domu na Ul. M. Benku č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15, že v dňoch od 19. 9. bude prebiehať začatie prípravných prác pod budúce parkovisko, ktoré by malo byť zatiaľ provizórnym riešením. Práce vykonávajú Technické …

Čítajte viac

Nech sa páči do Sveta detí na Továrenskej ulici

  Primátor Peter Lednár na margo komunikácie cez sociálnu sieť facebook s prísľubom majiteľovi novej predajni s hračkami na Továrenskej ulici, že sa príde pozrieť, toto hračkárstvo s názvom „Svet detí“ prišiel dňa 25. septembra navštíviť. Odchádzal s prianím pracovných úspechov, no so zvedavou otázkou, prečo sa rozhodli s otvorením …

Čítajte viac

K 18. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva

Vážení poslanci a milí spoluobčania! Moje stanovisko k 18. zasadnutiu Mestského zastupiteľstva je jednoznačné. Vyjadrujem obrovskú nespokojnosť a zároveň nesúhlas s Vaším poslaneckým rozhodnutím o ďalšom rozvoji mesta Zlaté Moravce. Priznám sa, že ak ste vo svojom poslaneckom návrhu spomenuli rozhorčenie, že sa v Tekovských novinách a na webovej stránke …

Čítajte viac

Ďalšia z priorít primátora – výstavba „kruhákov“

Rekonštrukcia križovatiek, respektíve ich prebudovanie na okružné, by vyriešil veľakrát až dopravný kolaps a o to vzácnejší čas pri prejazde naším mestom v súvislosti s plynulou premávkou motorových vozidiel. Ide o investičnú akciu, ktorej realizácia výrazne zvýši všetkých bezpečnosť a celkový život v našom meste rovnako ako príprava projektu „parkovanie“. …

Čítajte viac

OBYVATELIA OBYTNÝCH DOMOV NA UL. M. BENKU POZOR!

OZNÁMENIE!  Mesto Zlaté Moravce žiada obyvateľov a majiteľov motorových vozidiel bytového domu na Ulici M. Benku č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, aby v dňoch od 19. septembra 2012 až do ukončenia zemných prác neparkovali na trávnatej ploche pred bytovým domom, z dôvodu zvýšeného pohybu zemných mechanizmov pri prípravných prácach pod …

Čítajte viac

Len jedna cesta vedie k rozvoju mesta Zlaté Moravce

  Blíži sa deň, ktorý bude pre rozvoj nášho mesta výrazne dôležitý. Poslanci svojím kladným postojom môžu odobriť primátorov návrh k zveľadeniu a zvýšeniu životnej úrovne všetkých obyvateľov Zlatých Moraviec, dnes už podporený výstupom odbornej komisie, ktorá predchádzala zasadnutiu Mestskej rady zo dňa 11. septembra 2012. Poslanci – členovia Mestskej …

Čítajte viac

Pri pohromách nám pomôže jedna z najlepších záchranných organizácii na svete

Primátor Peter Lednár, štatutárny zástupca mesta Zlaté Moravce a generál Ján Culka, predseda predstavenstva organizácie Komplexnej centrálnej záchrannej služby uzavreli dňa 11. septembra 2012 písomnú dohodu o pomoci nášmu mestu v prípade živelných a iných pohrôm. Organizácia KCZS je jednou z najvýkonnejších, najrozsiahlejších a najlepšie koordinovaných záchranárskych služieb na svete …

Čítajte viac