Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Samospráva (stránka 20)

Samospráva

Výzva na predkladanie žiadostí a návrhov k doplnkom a zmenám Územného plánu Mesta Zlaté Moravce

Mesto Zlaté Moravce ako obstarávateľ Územného plánu vyzýva fyzické a právnické osoby k predkladaniu žiadostí a návrhov k doplnkom ÚP v predĺženej lehote do 10. júla 2012. Žiadosti a návrhy je možné predkladať písomnou formou na adresu Mestský úrad – Oddelenie výstavby a komunálnych služieb, Ul. 1. mája 2, 953 …

Čítajte viac

Deň ponuky práce

Primátor mesta Zlaté Moravce Peter Lednár Vás srdečne pozýva na „DEŇ PONUKY PRÁCE“, ktorý sa uskutoční pod jeho záštitou dňa 19. júna 2012 v MSKŠ od 10.00 h do 17.00 h.   Voľné a zaujímavé pracovné pozície vám budú ponúkať renomované profesijné pracovné agentúry a firmy. Sprievodnými akciami sú aj …

Čítajte viac

Návrh základných 25 BODOV PROTI korupcii a klientelizmu a ZA transparentnosť v Zlatých Moravciach

Korupcia a klientelizmus vedú nielen k odčerpávaniu verejných prostriedkov, ale aj k ďalším negatívnym javom, ako sú problematické zmeny územného plánu, zadlženosť mesta, ale hlavne „pestujú“ nedôveru občanov všeobecne voči akémukoľvek rozhodnutiu mesta. Vyzývame všetkých, čo chcú meniť veci k lepšiemu, aby si prečítali tento návrh a vyjadrili sa k …

Čítajte viac

Priamy prenos z finále na námestí v Zlatých Moravciach

FANÚŠKOVIA HOKEJA POZOR! Priamy prenos z finále na námestí v Zlatých Moravciach Posledný zápas – BOJ O ZLATO!   Príďte povzbudiť našich hokejistov vo finále v Majstrovstvách sveta o prvé miesto na námestie A. Hlinku o 19.30 h. Poďte spoločne poraziť „Ruského medveďa“ a dajme podporu našim chlapcom. Víťazstvo si …

Čítajte viac

Vyhodnotenie ankety k dopravnej situácii v meste

V rámci 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva primátor Peter Lednár informoval o svojich zámeroch a ďalších svojich krokoch do blízkej budúcnosti. Poslanci však v konečnom dôsledku zaujali postoj, že tieto informácie neberú na vedomie a preto bol zostavený dotazník pre všetkých občanov, ktorým na meste Zlaté Moravce záleží a ktorí podporili …

Čítajte viac

Prof. George Popper, prezident IBSSA (rozhovor)

Všetky organizácie, IBSSA (International Bodyguard & Security Services Association) vrátane našich dobrých partnerov IPA ( International Police Association) alebo IAPA ( International Auxiliary Police Association) – inak povedané mestská polícia, sú až veľmi dobre na Slovensku organizované. Svojich členov máme aj v tejto prekrásnej krajine, ktorá je  veľmi praktickým miestom aj z …

Čítajte viac

Prečo bol podaný návrh na zmenu platu primátora

V súlade s § 4 ods. 1 Zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch primátorov miest v platnom znení, sa primátor mesta Zlaté Moravce zaraďuje podľa počtu obyvateľov mesta do 6. platovej skupiny, na základe ktorej mu patrí plat rovnajúci sa 2,53-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za predchádzajúci …

Čítajte viac