AktualitySamospráva

Mesto hľadá právnika

obed
poradna

Mesto Zlaté Moravce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie „právnik mesta Zlaté Moravce“.

Miesto výkonu: Mestský úrad Zlaté Moravce

Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na výkon funkcie:

 • ● ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa – právnická fakulta
 • ● odborná prax min. 3 roky
 • ● spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť

Požadované odborné znalosti:

 • ● znalosť práce s PC (Word, Excel, Outlook, Internet)
 • ● samostatnosť, kreativita, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť
 • ● znalosť cudzích jazykov výhodou

Zoznam požadovaných dokladov:

 • ● písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • ● doklad o vzdelaní, (overená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom vzdelaní)
 • ● profesijný štrukturovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe
 • ● aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • ● písomný súhlas s použitím osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Priebeh výberového konania:

Výberové konanie sa uskutoční na Mestskom úrade v Zlatých Moravciach (veľká zasadačka). Uchádzači, ktorí odovzdajú všetky vyžiadané doklady k dátumu uzávierky, budú emailom pozvaní na ústnu a písomnú časť pohovoru, najmenej 5 dní pred termínom jeho konania.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Uchádzač o funkciu zašle prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi na adresu: Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, alebo doručí osobne do podateľne Mestského úradu najneskôr do 16.11.2015 do 12.00 h. V prípade doručenia poštou, musí byť prihláška spolu s dokladmi doručená na Mestský úrad do 16.11.2015.

Obálku je potrebné označiť: PRÁVNIK – výberové konanie, „neotvárať“.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Informácie:

Mesto Zlaté Moravce, MsÚ, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

PhDr. Marián Takáč, prednosta MsÚ mesta Zlaté Moravce

Telefón: 037/692 39 20

E-mail:  prednosta@zlatemoravce.eu

MVDr. Marta Balážová, zástupca primátora mesta


obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button