Neprehliadnite aktuálne články
Domov / Tag Archives: školy (stránka 41)

Tag Archives: školy

Nová budova ZŠ Pribinova otvorená

 Slávnostné otvorenie novej budovy Základnej školy Pribinova sa uskutočnilo 30. novembra 2011. Toto podujatie bolo od začiatku sprevádzané rôznymi vsuvkami, ktoré vytvorili príjemnú atmosféru. Ako prvý predniesol príhovor primátor Mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. v ktorom na úvod všetkých privítal a zároveň poďakoval za to, že slávnostné otvorenie môže zdieľať …

Čítajte viac

Dopravná výchova

 Výchova k dopravnej disciplíne, výchova zodpovedného účastníka cestnej premávky je dlhodobým procesom, ktorého základy kladieme už v ranom veku. Dieťa ešte len začína chodiť a už mu zodpovední rodičia vštepujú prvé poznatky o doprave. Systematicky sa pokračuje v školách a dá sa povedať, že proces výchovy zodpovedného účastníka cestnej premávky sa stáva celoživotným. Deti sú v cestnej …

Čítajte viac

Život je fajn!

V obradnej sále MsKS sa uskutočnilo vyhodnotenie a odovzdanie cien výhercom výtvarnej súťaže „Život je fajn“ v rámci týždňa boja proti drogám (16. až 22. novembrový deň). Úvodné slovo patrilo zástupkyni školského úradu Mgr. Danuši Hollej, ktorá všetkých prítomných srdečne privítala. Po jej slovách nasledoval pozdrav a príhovor primátora mesta Zlaté Moravce Petra …

Čítajte viac

Úspech žiaka SOŠ technickej Zlaté Moravce v celoslovenskej kampani Červené stužky

WHO v r. 1988 vyhlásila 1. december za Svetový deň boja proti AIDS kvôli vzrastajúcemu počtu ľudí nakazených vírusom HIV. Do boja proti tejto smrteľnej chorobe sa zapojilo aj Slovensko. Mladí ľudia z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline už piaty rok organizovali kampaň Červené stužky, do ktorej sa po tretíkrát zapojili aj …

Čítajte viac

Stáž žiakov SOŠ polytechnickej zo ZM v nemeckej „Európskej škole“ so zameraním na motorové vozidlá s hybridným pohonom

  SOŠ polytechnická v Zlatých Moravciach už niekoľko rokov spolupracuje s nemeckou školou BBS Rottenburg, ktorá nesie hrdé označenie „Európska škola“. Žiaci SOŠ polytechnickej sa môžu právom pýšiť účasťou v troch projektoch, pričom získali aj vyznamenanie za svoju kreativitu. Podieľali sa na vytvorení neštandardnej britovej spojky (projekt č.1- spojka na …

Čítajte viac

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2011 – „Škola trochu inak“

 „Škoda, že  sme nemohli všetko  vidieť, toto by malo trvať aspoň dva dni.“ Takéto slová sme mohli počuť 11.11. 2011 z úst mnohých žiakov Gymnázia Janka Kráľa v Zlatých Moravciach. V rámci Dňa otvorených dverí si pre svojich študentov a návštevníkov školy pripravili pedagógovia a pozvaní odborníci zaujímavé workshopy, exkurzie, …

Čítajte viac

Vyhodnotenie v streľbe zo vzduchovky

 Dňa 14.11.2011 zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia KŠÚ v Nitre Majstrovstvá okresu v streľbe zo vzduchovky zmiešaných družstiev žiakov a žiačok ZŠ – školský rok 2011/2012. Počet účastníkov: 42. Zmiešané družstvá starších žiakov a žiačok ZŠ: 1. ZŠ Jedľové Kostoľany, 2. ZŠ Tekovské Nemce, 3. ZŠ Obyce, 4. ZŠ …

Čítajte viac

Nové formy vzdelávania žiakov na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach.

„Pre život, nie pre školu sa učíme.“ (Lucius Annaeus Seneca) Už rímsky filozof, spisovateľ a štátnik, učiteľ cisára Nera, vnímal nevyhnutnosť svojich žiakov vzdelávať sa pre ich budúcnosť, povolanie a ďalší život. Senecova základná myšlienka je pretransformovaná aj do súčasných požiadaviek výchovy a vzdelávania na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach. …

Čítajte viac

Týždeň boja proti drogám – penaltový festival

VYHODNOTENIE Dňa 15. novembra 2011 zorganizovalo CVČ v rámci týždňa boja proti drogám penaltový festival žiakov a žiačok ZŠ a SŠ. Počet účastníkov 132. Výsledky: Kategória žiačky ZŠ miesto: Kristína Jánošová ZŠ Sľažany miesto: Andrea Gahýrová ZŠ Pribinova Zlaté Moravce miesto: Veronika Pondelová ZŠ Topoľčianky Kategória žiaci ZŠ miesto: Andrej …

Čítajte viac

Kvapka krvi v SOŠ technickej, Ul. 1.mája 22, Zlaté Moravce

 Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa v SOŠ technickej, Ul. 1.mája 22, v Zlatých Moravciach konal dňa 9.11.2011 v spolupráci so Slovenským červeným krížom odber krvi študentov zlatomoraveckých stredných škôl. Podujatie zorganizovala miestna pobočka Slovenského červeného kríža v Zlatých Moravciach zastúpená Jurajom Bakulom, transfúzna stanica Nitra a vedenie SOŠ technickej …

Čítajte viac