Tag Archives: školy

Vyhodnotenie školské  MO ZM vo volejbale  žiakov

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉ  MO  ZLATÉ  MORAVCE VO VOLEJBALE  ŽIAKOV  ZŠ ŠKOLSKÝ  ROK  2014 / 2015 Dňa 21.1.2015  zorganizovalo CVČ z poverenia Okresného úradu, odbor školstva v Nitre školské MO  Zlaté Moravce vo volejbale žiakov ZŠ. Počet účastníkov podujatia: 29 Výsledky zápasov: 1 ZŠ Robotnícka ZM – ZŠ Pribinova ZM 2:0 2 ZŠ Robotnícka ZM – ZŠ Červený …

Čítajte viac

Vyhodnotenie školské MO ZM vo volejbale žiačok

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉ  MO  ZLATÉ  MORAVCE VO VOLEJBALE  ŽIAČOK  ZŠ  ŠKOLSKÝ  ROK  2014 / 2015 Dňa 23.1.2015  zorganizovalo CVČ Zlaté Moravce z poverenia Okresného úradu odbor školstva v Nitre školské MO  Zlaté Moravce vo volejbale žiačok ZŠ. Počet účastníkov podujatia: 32 Výsledky finálových zápasov:   1 ZŠ Topoľčianky – ZŠ Robotnícka ZM 2:0 2 ZŠ Robotnícka …

Čítajte viac

Zápis do prvých ročníkov základných škôl

Zápis do prvých ročníkov sa uskutočňuje podľa nasledovného VZN: VZN č. 2/2010 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je mesto § 3 povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa 1. zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky …

Čítajte viac

Tvorivé dielne v Slniečku

„Zima, zima, zimulienka do okienka nazerá sniežik nám ponúka… Volá deti von i dnuká.“ Dňa 8. januára 2015 konečne napadol sneh a naše deti si mohli užiť dosýta zimné radovánky nielen vonku, ale aj dnu na tvorivých dielňach. Deti tu využili svoju tvorivosť, fantáziu a zručnosti v aktivitách na tému „Príroda …

Čítajte viac

Srdečné a úprimné poďakovanie

Byť odlišným nie je zlé, niekedy inakosť dostaneme jednoducho do vienka alebo sa u nás prejaví s pribúdajúcimi rokmi. Svoje o tom vie aj Matúš, ktorý je žiakom 4.b triedy ZŠ na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach. Jeho spolužiaci si pre neho pripravili nečakané prekvapenie, ktoré sa skvelo vydarilo. Ukrývalo …

Čítajte viac

Na krídlach anjelov

Kto sa v stredu 17. decembra ocitol v divadelnej sále Mestského strediska kultúry a športu, zažil nádherné a neopakovateľné chvíle, ktoré nám dopriali žiaci Základnej školy na Mojmírovej ulici. Vianočné sviatky, ktoré už klopú na dvere, pripomenuli všetkým známym a priateľom tejto školy jej žiaci. S príchodom do sály boli …

Čítajte viac

December v materskej škole

December – posledný mesiac v kalendárnom roku, zdá sa, že celkom obyčajný. Ale určite ako obyčajný ho nevnímame. Zapálením 1.adventnej sviečky sa začínajú prípravy na tie najkrajšie sviatky v roku Vianoce. Sviatočnú, uponáhľanú náladu prežívajú dospelí, ale radosť a očakávanie z darčekov sa prejavujú najmä u detí. Svätý Mikuláš, ktorý …

Čítajte viac

Mikulášska besiedka

… Po roku k nám opäť zavítal … Deti z materskej školy Štúrova prišiel aj tento rok potešiť svojou prítomnosťou Mikuláš. Samozrejme, že neprišiel sám. Priniesol so sebou aj svojich pomocníkov anjela a čerta. Takto spoločne si pozreli krásny mikulášsky a vianočný program, ktorý si deti pre nich pripravili. Postupne sa Mikulášovi, jeho pomocníkom, …

Čítajte viac

Na Pribinke už Ježiško bol

„Skôr, ako Ježiško naozaj príde, zažili sme na Pribinke Vianočný príbeh. Skôr, ako zasadneme k štedrovečernému stolu, prežili sme Vianoce opäť spolu.“ Dňa 16. decembra 2014 prijali pozvanie do nádherne ozdobených priestorov Základnej školy na Pribinovej ulici mnohí rodinní príslušníci a priatelia žiakov, ktorí si s pomocou svojich učiteľov pripravili …

Čítajte viac

Burza informácií prostredníctvom Úradu práce

Dňa 10. decembra 2014 sa v priestoroch sobášnej sály a bývalej knižnici Mestského strediska kultúry a športu konala prezentácia dvanástich stredných škôl zo širokého okolia Zlatých Moraviec. Organizátorom tejto jedinečnej akcie, ktorej účelom bolo pomôcť žiakom ôsmych a deviatich ročníkov sa ľahšie rozhodnúť v pokračovaní štúdia po ukončení základnej školy, …

Čítajte viac