Tag Archives: školy

Rozprávkové Vianoce v Slniečku

 Všetky deti a aj mnohí dospelí majú radi rozprávkové postavičky. Jednou z nich je aj krásna Snehulienka a práve ona nás sprevádzala programom detí v materskej škole Slniečko. Vianočná besiedka sa konala 20.decembra so začiatkom o 9.30 h. Na úvod nás okrem Snehulienky privítala aj riaditeľka škôlky Eva Kutišová, ktorej nechýbala dobrá nálada. V sprievode svojich …

Čítajte viac

Vianoce v Základnej škole na Mojmírovej

 Svoju komunikatívnosť, prirodzenosť a spoločenskosť predviedli žiaci prvého stupňa Základnej školy na Mojmírovej ulici pri príležitosti usporiadania Vianočnej besiedky. Konala sa v pondelok 19. decembra so začiatkom o 14. hodine. Besiedky sa zúčastnil hojný počet rodičov aj starých rodičov, ktorí svoje deti a vnúčatá podporovali pri ich vystúpeniach. Program bol nápaditý a žiaci v ňom predviedli …

Čítajte viac

Vianočná besiedka

  Najväčšiu radosť z krásnych Vianoc vedia prežívať deti. Spevom a tancom, šťastné a veselé vítajú každý rok najkrajšie sviatky roka Vianočnou besiedkou.  Tradičným vianočným programom s neopakovateľným čarom prichádzajúcich Vianoc sa predstavili aj tohto roku dňa 19. decembra 2011 pedagogickí pracovníci so svojimi žiakmi v Základnej škole na Robotníckej ulici v Zlatých Moravciach. V priestoroch …

Čítajte viac

Tvorenie s podpisom Vianoc na ZŠ Robotníckej

 S blížiacimi sa Vianočnými sviatkami sa stupňujú všetky prípravy na ich privítanie. Prípravy zahŕňajú aj samotnú výzdobu, ktorá je ich predzvesťou. Myšlienka tvorby týchto ozdôb spojila žiačky 6. ročníka Základnej školy na Robotníckej ulici. Tieto sa s vervou pustili do tvorenia zelených ikebán, ozdobných škatuliek a zaujímavých obrazov. Veľkú dávku zručnosti predviedli …

Čítajte viac

Vianočné tvorivé dielne

 V stredu 14. decembra sa v priestoroch Základnej školy na Mojmírovej ulici uskutočnili Vianočné tvorivé dielne. Pozvaní boli rodičia a všetci priatelia školy. Program ukážok výroby vianočných ozdôb bol naozaj pestrý a zaujímavý. Okrem žiakov sa do práce s elánom zapájal aj pedagogický zbor. Na jednotlivých stanovištiach ste mohli vidieť, ako sa vyrábajú …

Čítajte viac

Európsky učiteľ jazykov roka 2011

 V tomto roku Gymnázium Janka Kráľa nominovalo učiteľku nemeckého jazyka Mgr. Vieru Mihalkovú na ocenenie Európsky učiteľ jazykov roka 2011, za zaujímavé a inovačné aktivity v jazykovom vzdelávaní. Na základe rozhodnutia národnej poroty iniciatívy Európskej komisie v jazykovom vzdelávaní s názvom Európska značka pre jazyky jej bol na slávnostnej ceremónii 15.11.2011 v hoteli Mercure v Bratislave …

Čítajte viac

Vianočná akadémia na SOŠ polytechnickej v Zlatých Moravciach

 Vianoce sa nezadržateľne blížia a onedlho budú naši žiaci tráviť sviatky v rodinnom kruhu. Aby sme im my, učitelia, spríjemnili predvianočný čas, každý rok pripravíme pre našich žiakov Vianočnú akadémiu. V hodinovom pásme majú možnosť žiaci našej školy preukázať a využiť svoje schopnosti a zručnosti a predviesť ich pred svojim …

Čítajte viac

Nová budova ZŠ Pribinova otvorená

 Slávnostné otvorenie novej budovy Základnej školy Pribinova sa uskutočnilo 30. novembra 2011. Toto podujatie bolo od začiatku sprevádzané rôznymi vsuvkami, ktoré vytvorili príjemnú atmosféru. Ako prvý predniesol príhovor primátor Mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc. v ktorom na úvod všetkých privítal a zároveň poďakoval za to, že slávnostné otvorenie môže zdieľať …

Čítajte viac

Dopravná výchova

 Výchova k dopravnej disciplíne, výchova zodpovedného účastníka cestnej premávky je dlhodobým procesom, ktorého základy kladieme už v ranom veku. Dieťa ešte len začína chodiť a už mu zodpovední rodičia vštepujú prvé poznatky o doprave. Systematicky sa pokračuje v školách a dá sa povedať, že proces výchovy zodpovedného účastníka cestnej premávky sa stáva celoživotným. Deti sú v cestnej …

Čítajte viac

Život je fajn!

V obradnej sále MsKS sa uskutočnilo vyhodnotenie a odovzdanie cien výhercom výtvarnej súťaže „Život je fajn“ v rámci týždňa boja proti drogám (16. až 22. novembrový deň). Úvodné slovo patrilo zástupkyni školského úradu Mgr. Danuši Hollej, ktorá všetkých prítomných srdečne privítala. Po jej slovách nasledoval pozdrav a príhovor primátora mesta Zlaté Moravce Petra …

Čítajte viac

Úspech žiaka SOŠ technickej Zlaté Moravce v celoslovenskej kampani Červené stužky

WHO v r. 1988 vyhlásila 1. december za Svetový deň boja proti AIDS kvôli vzrastajúcemu počtu ľudí nakazených vírusom HIV. Do boja proti tejto smrteľnej chorobe sa zapojilo aj Slovensko. Mladí ľudia z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline už piaty rok organizovali kampaň Červené stužky, do ktorej sa po tretíkrát zapojili aj …

Čítajte viac