Aktuality

Rozvojový dokument

trojkoncert
poradna

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh aktualizácie dôležitého rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce“. Dokument vysvetľuje a načrtáva základné tézy rozvoja mesta na získanie finančnej podpory z verejných zdrojov (európskych, štátnych alebo regionálnych). Získanie takejto finančnej podpory býva pri projektoch zameraných na regionálny často podmienené ich zladením s rozvojovou stratégiou príslušnej obce, mikroregiónu, či kraja. Vyžaduje to aj zákon o podpore regionálneho rozvoja.

Pracovná verzia obsahuje päť základných problémových oblastí, ktoré vzájomne súvisia a implementácia ich aktivít sa dopĺňa. Každá oblasť predstavuje kľúčové slová – SWOT analýzu, víziu a ciele, ktorými sa hospodársky a sociálny rozvoj má dosiahnuť. Podobný rozvojový dokument bol schválený mestským zastupiteľstvom v roku 2004.

Podľa platného zákona 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je v zmysle § 18 ods. 2 uvedeného zákona potrebné programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí schválené pred 1. januárom 2009 uviesť do súladu s ustanoveniami tohto zákona. Aktuálny PHSR a príslušná územnoplánovacia dokumentácia sú podmienkou na predloženie žiadosti mesta o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov (finančné prostriedky EÚ). K aktualizácií chce Mesto pristúpiť aj z dôvodov, že od schválenia súčasne platného PHSR došlo k zmenám v potrebách rozvoja mesta. Aktualizáciou sa zabezpečí spresnenie tzv. podporovaných oblastí v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007 – 2013. „Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme pristúpiť k aktualizácii súčasne platného PHSR a to vo vlastnej réžii, pretože už v prvom polroku 2011 sa pripravuje vyhlásenie výziev z operačných programov, o ktoré sa chce Mesto Zlaté Moravce uchádzať podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok,“ hovorí Bc. Helena Levická, koordinátorka procesu. Zriadené boli dve pracovné komisie zodpovedné za aktualizáciu analytickej časti a strategickej časti PHSR.

[hr]

-lr-

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button