Domov / Tag Archives: topspravy

Tag Archives: topspravy

Bohatý program 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva

Najdlhší a najzaujímavejší priebeh z doteraz prebiehajúcich zasadaní až do neskorého večera, malo v poradí 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach zo dňa 23. júna 2011. Schvaľovalo sa 59. bodov programu.         Čo sa deje s nemocnicou? Obohatením programu bola podaná správa vyžiadaná na podnet poslanca …

Čítajte viac

Pomóc! Chcú nám zrušiť nemocnicu!

Na dnes, 9. júna 2011, primátor mesta Zlaté Moravce Ing. Peter Lednár, CSc., zvolal tlačovú konferenciu za účelom podpory a pomoci k zachovaniu Mestskej nemocnice prof. Rudolfa Korca, DrSc. V Zlatých Moravciach. Dňa 25. mája 2011 bola na rokovaní zástupcov VšZP, a.s. a zástupcov Mestskej nemocnice Zlaté Moravce, na Krajskej …

Čítajte viac

Mesto Zlaté Moravce – víťaz súťaže vyhlásenej Ministerstvom práce, soc. vecí a rodiny SR

Dňa 30. mája 2011 sa konala v Miestodržiteľskom paláci, na Hlavnom námestí 8 v Bratislave, konferencia „Prínosy a benefity služieb a starostlivosti“ (Služby zamerané na zosúladenie pracovného, rodinného a osobného života). Usporiadateľom celej akcie bolo Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR, odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Konferencia bola spojená …

Čítajte viac

Bude na výpadovke z Moraviec zátarasa?

Na podnet vedenia Mesta Zlaté Moravce bolo 9. mája 2011, zvolané pracovné stretnutie za účasti zástupcov Krajského dopravného inšpektoriátu (KDI), Okresného dopravného inšpektoriátu (ODI), Krajského úradu pre cestnú dopravu Nitra a Správy slovenských ciest. Stretnutie sa konalo za účelom hľadania iných možností riešenia investičnej akcie „CESTA I/65 (Nitra-Hronský Beňadik)“. Už …

Čítajte viac

Otváranie obálok výberového konania.

Prihlášky do výberového konania na funkciu riaditeľov mestských podnikov a funkciu náčelníka Mestskej polície Zlaté Moravce, bolo možné podávať do 15. apríla 2011.   Dňa 26. apríla 2011 sa otvárali obálky s prihláškami záujemcov o tieto posty. Členovia komisie: Ing. Peter Lednár, CSc. JUDr. Pavol Kollár Vladimír Kľučiar Erika Babocká …

Čítajte viac

OSB konečne aj na našej scéne!

Profesionálna tanečná skupina „Old School Brothers“ – hip-hopový tanec (breakdance, elektric boogie, locking.) Hoci začiatky skupiny OSB siahajú do roku 1997, intenzívnejšie sa o nich hovorí až od roku 2008, kedy sa zúčastnili celosvetového projektu, u nás po názvom „Slovensko má talent“. Bol to ich najväčší komerčný úspech a ako …

Čítajte viac

Zlaté Moravce majú nového prednostu.

Post prednostu v Zlatých Moravciach obsadil po osemročnom pôsobení vo vedení mesta Vráble (takisto vo funkcií prednostu), Ing. Ján Jamrich. Vzhľadom na získané životné skúsenosti, s radosťou a nadšením privítal šancu nastúpiť „do tohto rozbehnutého vlaku“(takto Jamrich nazval nové vedenie). Rozhodol sa v momente, keď zaregistroval správu o odvolaní Ing. …

Čítajte viac

Prednosta MsÚ odvolaný

Po krátkom pôsobení prednostu MsÚ Zlaté Moravce, bol Ing. Peter Pecho dňa 15. apríla 2011 z tejto funkcie odvolaný. „Problémy riešime pod tlakom a v obrovskom tempe, cítime voči našim občanom zodpovednosť, preto sa budeme snažiť post prednostu obsadiť človekom, ktorý bude tomuto tlaku odolávať a bude plne zodpovedať náročným kritériám.“ – takto sa …

Čítajte viac

Rozvojový dokument

Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh aktualizácie dôležitého rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zlaté Moravce“. Dokument vysvetľuje a načrtáva základné tézy rozvoja mesta na získanie finančnej podpory z verejných zdrojov (európskych, štátnych alebo regionálnych). Získanie takejto finančnej podpory býva pri projektoch zameraných na regionálny často podmienené ich zladením s rozvojovou stratégiou príslušnej …

Čítajte viac

Čo so Župným domom?

Jednou z vecí, ktoré momentálne trápia všetkých Zlatomoravčanov, sú vypustené dezinformácie o predaji Župného domu. Koho by napadlo predávať dnes už chátrajúcu pýchu Zlatých Moraviec?! V tomto prípade obavy nie sú na správnom mieste. Máloktoré mesto sa môže pochváliť jedným z najväčších župných domov na Slovensku. Župný dom je najvýznamnejšou dominantou jadra mesta. Ako …

Čítajte viac