Aktuality

Záverečné stanovisko kontroly hospodárenia Mesta

trojkoncert
poradna

V máji 2011 firma KOŠICE Audit, s.r.o. uskutočnila audit Mesta ZLATÉ MORAVCE a všetkých jeho príspevkových organizácií.

Audítorská správa konštatuje, že účtovná závierka Mesta Zlaté Moravce, neposkytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie k 31.12.2010 a výsledok hospodárenia k danému dátumu nie je v súlade so zákonom o účtovníctve.

Základ pre záporné stanovisko sú zistené skutočnosti:

 1. Mesto ZLATÉ MORAVCE už niekoľko rokov používa neskolaudovaný a účtovne do majetku nezaradený majetok:

 1. rekonštruované Nám. A. Hlinku,

 2. technológiu zimného štadióna,

 3. rekultiváciu skládky komunálneho odpadu

 4. ihrisko CVČ, a ďalší dlhodobý majetok v celkovej výške 1.250tis. EUR.

 1. V účtovníctve nie je evidovaný všetok majetok mesta napr.: Klub dôchodcov, ktorý podľa LV je majetkom mesta, Veľký mestský park, ktorého súčasťou je aj amfiteáter, mesto nemá ani na LV.

 2. Pri zabezpečení zberu, zvozu a skládkovania komunálneho odpadu je potrebné upozorniť na zanedbaný a v niektorých prípadoch nefunkčný vozový park, s priemerným vekom vozidiel 24 rokov.

 3. Je potrebné spracovať plán zvážania komunálneho odpadu, doriešiť rekultiváciu starej skládky, ako aj technické a finančné zabezpečenie súčasne prevádzkovanej etapy skládky (zároveň prehodnotiť výšku ceny za zvoz a uskladnenie odpadu).

 4. Mesto eviduje vysoké zostatky pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov, spolu za 744 tis. EUR, ktoré svedčia o nedostatočnom vymáhaní v minulosti.

 5. K pohľadávkam po splatnosti viac ako rok neboli tvorené opravné položky. Premlčané pohľadávky neboli odpisované. Tieto skutočnosti by sa premietli do výsledku hospodárenia a mesto by skončilo ešte vo väčšej strate.

 6. Mesto ZLATÉ MORAVCE nefakturovalo v Prílepoch za vodu súkromným odberateľom v rokoch 2008 – 2010, pričom celkom ide o čiastku 36.679,40 eur.

 7. Je nutné prehodnotiť spôsob ďalšieho fungovania súčasných príspevkových organizácií mesta napr.:

 1. Porušovanie §21 ods. 2 zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v Službyte a Nemocnici, ktoré nespĺňajú kritéria PO

 2. Prípadné transformácie ostatných PO z dôvodu ich nehospodárnosti, s potenciálnou možnosťou zlúčenia do jednej alebo dvoch PO.

 1. Cena prenájmu voči 1.energetická a teplárenská ZM je ekonomicky nevýhodná.

 

-lr-

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button