Aktuality

Regionálny zberný dvor – nové technológie spracovania odpadov

trojkoncert
poradna

Poplašná správa : „Zberný dvor vraj ohrozí zdravie a životy“

A na svete je ďalšia zavádzajúca poplašná správa, ktorá znovu letí mestom svetelnou rýchlosťou.

Tentokrát ide o informácie ohľadne projektu „Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko“.

Údajne je zmyslom výstavby zberného dvora skladovanie nebezpečného odpadu a následné obohatenie sa jednotlivcov vo vedení Mesta pri jeho predaji. Preto je potrebné zdôrazniť zopár dôležitých informácii, aby naozaj nevznikali nedorozumenia a neskutočné, neopodstatnené obviňovania. Keďže je nedôvera v ľuďoch tohto mesta hlboko zakorenená, je veľmi dôležité niektoré fakty zverejňovať o to viac a častejšie …

Projekt – Zberný dvor slúži na podporu v oblasti separovaného zberu a zhodnocovanie odpadov. Jeho cieľom je zefektívniť súčasné existujúce systémy separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk. Projekt je zameraný na budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu).

Projekt je v súlade s Programom odpadového hospodárstva SR (schválený uznesením Vlády SR č.118 z 15. 2. 2006), so stratégiou, zásadami a prioritami štátnej environmentálnej politiky. Tento program je základný koncepčný dokument na nakladanie s odpadmi na území Slovenskej republiky. POH SR rešpektuje a spracováva základné princípy a hierarchiu odpadového hospodárstva deklarovanú v zákone č. 223/ 2001 Z. z. o odpadoch. Ciele v ňom sú stanovené v súlade s povinnosťami stanovenými zákonom o odpadoch.

Podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch, je obec povinná zabezpečiť priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo, a biologicky rozložiteľný odpad) – tzv. Zberný dvor.

Celkové náklady projektu sú vo výške 8 989 879, 04 € a v zmysle pravidiel oprávnenosti výdavkov podľa „Usmernenia riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov” pre projekty financované zo Štátneho fondu, je 100 % celkových výdavkov zaradených medzi oprávnené investičné výdavky.

Keďže je tento projekt investične veľmi náročný, podporený Európskou úniou prostredníctvom Eurofondov, nielen prípravy, legislatíva ale aj samotná jeho realizácia musí spĺňať určité prísne kritériá.

Nie je pravdou, že Regionálny zberný dvor pre mikroregión Tríbečsko ohrozí zdravie a životy nás všetkých. Práve naopak – jeho vybudovaním sa podporí separovaný zber a prispeje sa tak k rozvoju recyklácie materiálov zo zhotoviteľných odpadov. To znamená, že sa zníži environmentálne zaťaženie životného prostredia, ako aj využívanie už neobnoviteľných prírodných zdrojov.

Okrem iného sa vytvoria nové pracovné príležitosti, vďaka ktorým sa do veľkej miery zníži nezamestnanosť zlatomoraveckého regiónu.

-lr-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Back to top button