Aktuality

Dopravná situácia v meste sa výstavbou R1 zmenila, efektívnejšie sa javia malé „kruháky“

obed
poradna

Výstavba okružných križovatiek – ďalší primátorov návrh na zlepšenie situácie bezpečnosti a s tým súvisiace skvalitnenie celkového žitia v našom meste.

I. Návrh prestavby úrovňovej štvorramennej priesečnej križovatky ciest II/511 (ul. Sládkovičova), III/51110 (ul. Prílepská) a MK (ul. 1. mája) na malú okružnú križovatku (MOK).

Predmetná križovatka ulíc Sládkovičova – Prílepská – 1. mája sa nachádza pri MsÚ v Zlatých Moravciach je súčasťou mestskej cestnej infraštruktúry – je to hlavný dopravný uzol pri vjazde do mesta, ktorý je napojený cestou II/511 (ul. Sládkovičova, Chyzerovecká) III/51110 ( ul. Prílepská) na štátnu cestu I/65 a následne na rýchlostnú komunikáciu R1. Vlastníkom cesty II/511 a cesty III/51110 je VÚC Nitra, vlastníkom MK ul. 1. mája je Mesto Zlaté Moravce.

Práve otvorením rýchlostnej komunikácie R1 sa zvýšil podiel prejazdu nákladnej dopravy (kamiónová doprava) touto križovatkou, čím sa zvýšila jej dĺžka prejazdnosti aj pre ostatné vozidlá. V čase zvýšenej intenzity dopravy, najmä v ranných a v obedňajších hodinách, dochádza k preťaženiu jednotlivých smerov. Vodiči prichádzajúci z vedľajších komunikácií z opatrnosti vyprázdňujú križovatku pomaly, čo spomaľuje premávku. Naopak vozidlá na komunikácii označenej ako hlavná prechádzajú križovatku vo väčšej rýchlosti, čo zvyšuje riziko kolízie. Rozhodujúcim faktorom, ktorý výrazným spôsobom ovplyvňuje výkonnosť tejto križovatky a jej bezpečnosť, je ľavé odbočenie z hlavnej cesty, ktoré je riešené v spoločnom jazdnom pruhu s priamym smerom. Vozidlá odbočujúce vľavo tým, že dávajú prednosť vozidlám idúcim v protismere, obmedzujú jazdu vozidiel idúcich za nimi až po ich úplné zastavenie. Táto skutočnosť je príčinou vzniku kolón vozidiel v tomto smere a častých dopravných nehôd, vrátane skupinových dopravných nehôd vozidiel idúcich za sebou, ktoré sú nútené nečakane prudko znížiť rýchlosť až zastaviť a vyčkať, kým vozidlo pred nimi dokončí ľavé odbočenie.

Súčasný dopravný stav je veľmi neprehľadný, najmä pre vodičov prichádzajúcich do križovatky po ceste II/511 (ul. Sládkovičova) z oboch smerov. Tento stav zhoršujú rozhľadové pomery, do rozhľadových polí križovatky zasahujú nárožné budovy Mestského úradu a radovej zástavby. Kvôli množstvu kolíznych bodov je toto miesto považované za nebezpečnú lokalitu z hľadiska dopravnej bezpečnosti automobilovej a pešej premávky.

Ďalším problémom uvedenej križovatky je jej technické riešenie, nakoľko jednotlivé pôvodné ramená nie sú na seba kolmo napojené. Nevyhovujúce súčasnej premávke sú aj jestvujúce šírkové parametre jednotlivých komunikácií. Vozidlá dlhších rozmerov (autobusy, NV) majú problém pri odbočovaní na ul. Prílepská (cesta III/51110) a následne pri zaraďovaní do svojho jazdného pruhu. Viackrát sa menilo dopravné značenie z dôvodu zmeny prednosti v jazde, ale i napriek tomu to neprinieslo svoj požadovaný efekt, nakoľko sa zmenili smery dopravného zaťaženia. Preto je potrebné z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a zníženia kolíznych bodov vybudovanie okružnej križovatky, ktorá v danom území dotvorí aj po estetickej stránke vonkajšie prostredie pred vstupom do centra mesta.

II. Návrh prestavby úrovňovej odsadenej križovatky ciest II/511 (ul. Sládkovičova, Nám. A. Hlinku), III/5119 (ul. SNP) a III/511 (ul. Bernolákova) na malú okružnú križovatku (MOK).

Predmetná križovatka ulíc Sládkovičova – Nám. A Hlinku – SNP – Bernolákova sa nachádza pri hornom kostole v Zlatých Moravciach. Je súčasťou mestskej cestnej infraštruktúry. Úsek cesty II/511 (ul. Sládkovičova, Nám. A Hlinku) prechádza centrálnou mestskou zónou, kde je obmedzená nákladná doprava, cesta III/5118 ( ul. Bernolákova) zabezpečuje spojenie Zlatých Moraviec s obcou Žitavany, cesta III/5119 ( ul. SNP) zabezpečuje spojenie mesta s cestou I/65. Vlastníkom ciest II/511, III/5119 a III/5118 je VÚC Nitra.

Čo sa týka križovatky pri kostole, najväčší problém pre vodičov predstavuje orientácia, nesprávne radenie v križovatke a dodržiavanie prednosti v jazde, najmä pri odbočovaní z cesty II/511 (ul. Nám. A. Hlinku) na cestu III/5118 (ul. Bernolákova) a pri vjazde do križovatky z cesty III/5119 (ul. SNP), nakoľko táto križovatka je odsadená.

V danom prípade by sa jednalo o nenáročnú úpravu križovatky bez väčších stavebných úprav osadením montovaných plastových obrubníkov s ostrovčekmi s nadväznosťou na projekt, ktorý rieši rekonštrukciu ul. Bernolákovej a to zmenou organizácie dopravy na odskúšanie na dobu určitú. Stavebné úpravy by predstavovali vydláždenie plochy o cca 20 m² pred mestským kultúrnym strediskom zásahom do zelene. Táto úprava predmetnej križovatky je potrebná z dôvodu zabezpečenia plynulosti cestnej premávky, odstránenia kolíznych bodov a dezorientácie dopravy a odstránenia dopravného chaosu z uvedenej križovatky.

Výhodou malých okružných križovatiek (MKO)sú:

• majú odlišnú charakteristiku ako ostatné úrovňové križovatky – na okružnú križovatku vchádzajú všetky vozidlá odbočením vpravo a pohybujú sa jednosmerne po okružnom páse proti smeru hodinových ručičiek k požadovanému výjazdu, na ktorom odbočujú vpravo,

• z pohľadu vodiča je možné okružnú križovatku hodnotiť kladne – pri vjazde do križovatky sú všetci vodiči na vedľajšej ceste a musia dávať prednosť iba vozidlám idúcich zľava, takže vodič musí sledovať len chodcov a vozidlá idúce zľava, čo je z psychologického hľadiska oveľa menej náročné, ako prejazd priesečnou križovatkou,

• je určená predovšetkým pre križovatky v intraviláne, resp. na cestách pred ich vstupom do miest tu pôsobí ako retardér a znižuje rýchlosť vozidiel vstupujúcich do miest,

• jednotlivé situácie sú vďaka nízkej rýchlosti prehľadnejšie, a preto aj ľahšie zvládnuteľné, počet nehôd oproti klasickej križovatke je nižší o viac ako 50 %,

• ak sa stane nehoda, jej následky sú minimálne a ľudia sa zrania len zriedkavo,

• eliminuje čelné zrážky vozidiel pri vysokých rýchlostiach,

• efektívne obmedzuje rýchlosť vozidiel,

• znižuje pravdepodobnosť vzniku kolón,

• znižuje počet kolíznych bodov oproti priesečnej križovatke,

• prispieva k príjemnému vzhľadu okolia,

• obmedzuje dopravné zápchy a znižuje tak spotrebu paliva,

• zlepšuje plynulosť dopravy a kvalitu ovzdušia

Nevýhody MOK

• nedajú sa použiť všade,

• neumožňujú riadenie križovatky a preferenciu jednotlivých smerov,

• v prípade dopravnej nehody dôjde k čiastočnému zastaveniu premávky na križovatke minimálne v jednom smere,

• malé okružné križovatky (do priemeru 40 m)- jednopruhové majú obmedzenú kapacitu

-red-

[hr]

obed

Súvisiace články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Neprehliadnite
Close
Back to top button